Trao quyết định

Trao quyết định

Chuẩn y ông Thái Thanh Quý giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An  

Chuẩn y ông Thái Thanh Quý giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An  

Ngày 31/1, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng Ban tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y ông Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.