Tiên Du

Tiên Du

Xây khu đô thị rộng 1.687ha ở Bắc Ninh 

Xây khu đô thị rộng 1.687ha ở Bắc Ninh 

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị, du lịch, sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trên địa bàn huyện Tiên Du và thị xã Từ Sơn.