Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức

Đúng 14 giờ 35 phút ngày 26/7, tại Hội trường Diên Hồng (tòa nhà Quốc hội), ông Phạm Minh Chính làm Lễ tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức
Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ 2021-2026

Với 479/479 đại biểu có mặt tại hội trường biểu quyết tán thành (chiếm 95,99%), Quốc hội đã bầu ông Phạm Minh Chính giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là lần thứ 2, ông Phạm Minh Chính vinh dự tuyên thệ nhậm chức sau khi kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (tháng 4/2021) bầu ông giữ chức Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ 2016-2021 thay cho người tiền nhiệm Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng Chính phủ thực hiện nghi lễ tuyên thệ theo quy định của Hiến pháp và có bài phát biểu nhậm chức ngay sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố:

“Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi – Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”- Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên thệ

Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ dưới cờ đỏ sao vàng, Quốc hội, cử tri và đồng bào cả nước chiều ngày 26/7/2021

Với những cảm xúc, vinh dự sau khi được Quốc hội đã tín nhiệm bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, tân Thủ tướng Phạm Minh Chính xem đây là vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, trước đồng bào cử tri cả nước.

Trong giờ phút trang nghiêm, Thủ tướng Phạm Minh Chính thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới; xin tri ân các bậc lãnh đạo tiền bối, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh; đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đã làm nên những kỳ tích cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua các thời kỳ, để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những kinh nghiệm quý báu, bài học hay của Chính phủ qua các thời kỳ; xây dựng Chính phủ và chính quyền các cấp đoàn kết, liêm chính; kỷ luật, kỷ cương; tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; năng động, đổi mới sáng tạo; thấm nhuần phương châm đặt lợi ích Quốc gia, Dân tộc lên trên hết, trước hết;lấy dân làm gốc” và xuất phát từ quyền, lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Chủ động, tích cực triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược, 12 nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và các Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra; trong đó, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức
Thủ tướng Phạm Minh Chính có bài phát biểu trước cử tri và đồng bào cả nước sau nghi lễ tuyên thệ nhậm chức

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp; Đảng, Nhà nước thấu hiểu, chia sẻ với Nhân dân những khó khăn, vất vả cả về tinh thần và vật chất khi phải tiến hành phong tỏa, cách ly. Với tư tưởng chỉ đạo “chống dịch như chống giặc” và vì mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe, an ninh, an toàn của nhân dân; nhiệm vụ cấp bách, quan trọng hàng đầu hiện nay của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ là tập trung trí tuệ, nguồn lực, các biện pháp linh hoạt, sáng tạo, nhất là chiến lược vắcxin; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tinh thần đại đoàn kết dân tộc; kêu gọi sự chung sức, đồng lòng, nâng cao ý thức chấp hành và tinh thần tương thân tương ái, “thương người như thể thương thân” của Nhân dân để chống dịch thành công; đồng thời, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; tiếp tục xây dựng, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong điều kiện khó khăn hiện nay.

Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên trong Chính phủ và chính quyền các cấp, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Có biện pháp cụ thể để cải cách mạnh mẽ nền hành chính quốc gia, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý nhà nước và quản lý xã hội; khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp cống hiến, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với nâng cao năng lực cấp dưới; đồng thời tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Phát huy tính chủ động, năng động sáng tạo ở các cấp; xây dựng cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Có kế hoạch, biện pháp cụ thể để kiên quyết, kiên trì thúc đẩy đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, nhũng nhiễu, hách dịch, xa dân; xa rời mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

Tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trước hết, chủ động phát hiện, tháo gỡ theo thẩm quyền những ”rào cản”, “điểm nghẽn” về thể chế, cơ chế, chính sách làm trì trệ các hoạt động của nền kinh tế. Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao khả năng thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế trong mọi điều kiện trên cơ sở phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường, nội lực là cơ bản, quyết định, tranh thủ ngoại lực là quan trọng, cần thiết; bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, an ninh kinh tế, an ninh tài chính tiền tệ. Huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh hợp tác công - tư, sử dụng nguồn lực Nhà nước dẫn dắt, kích hoạt các nguồn lực ngoài Nhà nước, trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước, Nhân dân và doanh nghiệp. Tích cực hơn nữa cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, công bằng, bình đẳng cho các thành phần kinh tế, chủ thể sản xuất kinh doanh và người dân. Tập trung rà soát và đề xuất phương án xử lý kịp thời, hiệu quả những tổ chức tín dụng yếu kém, các dự án, công trình thua lỗ kéo dài; tích cực khắc phục những hạn chế, bất cập và nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư công.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước gắn với phát triển kinh tế xanh, kinh tế nông nghiệp, bảo vệ tài nguyên, môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tạo đột phá trong phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ hiện đại nhưng có trọng tâm, trọng điểm; phân bổ nguồn lực, giải quyết hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa các vùng phát triển động lực với những vùng còn nhiều khó khăn thách thức, vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới, hải đảo. Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phát triển mạnh mẽ giáo dục đào tạo, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; xây dựng và hiện thực hóa chương trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số nhằm tạo động lực phát triển mới.

Đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội hài hòa với phát triển kinh tế. Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy truyền thống, lịch sử hào hùng; xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc; xác định đây là những nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước. Lấy con người là trung tâm, chủ thể, vừa là mục tiêu cao nhất, vừa là động lực quan trọng nhất của sự phát triển. Tuyệt đối không “hy sinh” tiến bộ, công bằng xã hội, giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Chú trọng chăm lo, nâng cao phúc lợi xã hội, an sinh xã hội, giảm nghèo thực chất, bền vững. Phát huy ưu thế dân số vàng và chủ động thích ứng với xu thế già hoá dân số của đất nước ta.

Tiếp tục củng cố tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là an ninh con người. Cụ thể hóa thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Kiên trì giải quyết các tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ, biển đảo bằng biện pháp hoà bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển nhanh và bền vững đất nước trong điều kiện mới - Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.

Đánh giá, kỳ vọng về Thủ tướng Phạm Minh Chính

Có nhiều ý kiến đánh giá, nhận định và kỳ vọng về Thủ tướng Phạm Minh Chính ngay sau khi được Quốc hội khóa XV tín nhiệm, bầu tái đắc cử chức Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ghi nhanh của PV bên lề kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Ông Lưu Bình Nhưỡng (đại biểu Quốc hội khóa XIV), Phó Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội:

Thủ tướng đã chứng tỏ được vai trò lãnh đạo, điều hành đất nước

Trên cơ sở kế thừa những thành quả đạt về mặt chính sách của Chính phủ tiền nhiệm do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc trao lại, Thủ tướng Phạm Minh Chính ngay sau khi nhậm chức (từ 6/4 cho đến nay) đã bắt tay ngay vào công việc chỉ đạo, điều hành đất nước rất quyết liệt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức

Điều này được thể hiện trong khâu rà soát, hoàn thiện thể chế chính sách – đây là một trong những vấn đề hết sức quan trọng. Tôi cho rằng một lãnh đạo có đủ tầm mới đặt ra được những vấn đề về mặt thể chế chính sách.

Công tác chỉ đạo điều hành đã giữ được nhịp tăng trưởng của giai đoạn trước và tiếp tục có sự tăng trưởng ấn tượng trong quý 2 (sau khi Thủ tướng nhậm chức) 6,1%. Toàn bộ tăng trưởng của 6 tháng năm 2021 là 5,64%, cao hơn 1,8% so với cùng kỳ năm 2020. Như vậy vừa là đảm bảo nhịp độ tăng trưởng và phát triển trong khi rơi vào tình cảnh vừa phải phát triển kinh tế, vừa phải phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đề xuất của Chính phủ sang Quốc hội về nguồn vồn dành cho đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 là 2,2 triệu tỷ đồng, với 11.100 dự án (giảm một nửa so với giai đoạn 2011-2015), cao hơn giai đoạn 2016-2021 là 200 nghìn tỷ đồng. Nhưng đây chính là một điểm khác biệt và nâng cao được chất lượng của đầu tư công. Vì tập trung đầu tư công vào những công trình, dự án trọng điểm mang lại nhiều lợi thế, lợi ích, nhiều nền tảng hơn cho hoạt động phát triển kinh tế xã hội.

Như vậy Chính phủ nhiệm kỳ này tập trung vào chất lượng hơn là số lượng mang tính dàn trải, giảm bớt đi những rắc rối, lãng phí và mang lại nhiều lợi ích. Điều này cũng đồng nghĩa thanh lọc được những dự án đầu tư không cần thiết, không hiệu quả.

Tôi cũng đánh giá rất cao Thủ tướng và Chính phủ mới đặc biệt quan tâm đến phân cấp, phân quyền. Mới chỉ thời gian ngắn nhậm chức Thủ tướng cho đến nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính luôn luôn đề cập, nhấn mạnh cho các bộ, ngành, địa phương vấn đề phân cấp, phân quyền. Từ đó tạo cho Bộ, ngành và địa phương sự chủ động hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội do Cấp ủy, Hội đồng nhân dân các cấp đặt ra. Từ đó đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý nhà nước của Chính phủ ở tầm vóc khác, chứ không lo thay cho các địa phương, bộ ngành - đây là quan điểm phù hợp với xu thế mới và rất đúng đắn.

Trên cơ sở phân cấp phân quyền nhưng không tung ra mà mất kiểm soát và trên cơ sở đó luôn luôn chấn chỉnh và gắn trách nhiệm với người đứng đầu địa phương, bộ ngành theo đúng qui định của Đảng, nhà nước vào trong tất cả các hoạt động, lĩnh vực – ông Lưu Bình Nhưỡng nhận mạnh.

Đại biểu Hà Sỹ Đồng (tỉnh Quảng Trị):

Đánh giá cao chiến lược Vắc-xin

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chính phủ nhiệm kỳ mới nhận nhiệm vụ trong một thời khắc và cảnh đặc biệt do dịch bệnh Covid-19 hoành hành phức tạp, các biến chủng mới luôn diễn biến khó lường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức

Ngay sau khi nhậm chức ngày 6/4, Thủ tướng rất quyết liệt đưa ra nhiều giải pháp trong chỉ đạo, điều hành phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt là chiến lược Vắc-xin cho Việt Nam. Đây là vấn đề mấu chốt để cứu cánh cho công tác phòng, chống dịch bệnh đang ngày càng phức tạp, đó là miễn dịch cộng đồng thì mới phát triển được kinh tế.

Tôi cho rằng, phát triển kinh tế không phải chúng ta chỉ đi khoanh vùng dập dịch mà vấn đề quan trọng là phải giải quyết được vấn đề Vắc-xin. Cho nên Chính phủ mới đã mở cửa cho doanh nghiệp đầu tư để mua vắc-xin thương mại và đẩy nhanh sản xuất Vắc-xin trong nước, thành lập Quỹ Vắc-xin, chiến lược ngoại giao nhà nước để có được Vắc-xin trong điều kiện ngày càng khan hiếm. Từ đó có được Vắc-xin tiêm cho người dân, công nhân khu công nghiệp, đặc biệt là những lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Mặc dù dịch bệnh đang diễn ra rất phức tạp, chúng ta phải căng mình chống dịch, nhưng chuỗi sản xuất công nghiệp của chúng ta không bị đứt gãy, hàng nông sản được giải phóng, đưa tới nhiều thị trường trên thế giới. Những khó khăn của nền kinh tế trong đại dịch đang ngấm ngày càng sâu vào từng người lao động và từng doanh nghiệp. Do đó, quyết định của Đảng, Nhà nước tiếp tục triển khai gói hỗ trợ an sinh mới thực sự là một quyết sách rất kịp thời và hiểu hợp lòng dân. Đây là một trong nhiều điểm nhấn mà Thủ tướng và Chính phủ mới đạt được trong thời gian ngắn.

Đại biểu Nguyễn Cao Sơn (tỉnh Hòa Bình): Thủ tướng sẽ điều hành đất nước vượt qua dịch bệnh, phục hồi phát triển kinh tế thành công

Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta gặp nhiều khó khăn, thách thức do các tác động tiêu cực của kinh tế thế giới và các đợt dịch bùng phát COVID-19 trong nước, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của lãnh đạo Đảng và nhà nước, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt, đổi mới sáng tạo, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chính quyền địa phương các cấp và sự chung sức, đồng lòng của các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm tiếp tục chuyển biến tích cực, vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức

Kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, tăng trưởng kinh tế khả quan. Đây là mức tích cực trong bối cảnh khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19. Kết quả đạt được thể hiện trên các mặt, đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP 6 tháng đầu năm ước đạt 5,64%, lạm phát ở nước ta rất thấp, chỉ đạt 1,47%, công tác chuẩn bị nguồn hàng bình ổn giá được triển khai hiệu quả. Thu chi ngân sách nhà nước đạt kết quả khả quan. Chuỗi cung ứng cơ bản được bảo đảm không bị đứt gẫy, đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục duy trì xu hướng tích cực, đạt kết quả quan trọng. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã rất quyết tâm trong thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm nhiều dự án kém hiệu quả, nỗ lực trong việc huy động nguồn nhân lực và tìm nguồn viện trợ mua vaccine để thực hiện mục tiêu miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất. Đặc biệt là hình ảnh các đồng chí Thủ tướng Chính phủ đến thăm cơ sở sản xuất vaccine, thực hiện sự quyết tâm, nỗ lực của Chính phủ, tạo niềm tin cho nhân dân vào công cuộc phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Cùng sự tin tưởng, đồng hành, đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ vượt qua khó khăn của nhân dân, trong 6 tháng đầu năm, chúng ta đã và đang kiểm soát được dịch bệnh, ổn định tình hình kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân.

Lê Kiên

Lê Kiên

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Khai trừ Đảng đối với Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng

Khai trừ Đảng đối với Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng

Ngày 27/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật các đồng chí: Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Quang Linh, Trợ lý đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.
Bảo đảm an toàn ngư dân và tàu cá hoạt động trong vùng nguy hiểm

Bảo đảm an toàn ngư dân và tàu cá hoạt động trong vùng nguy hiểm

Ngày 26/9, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai (PCTT) ban hành văn bản số 76/QGPCTT gửi các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định về việc bảo đảm an toàn ngư dân và tàu cá trước cơn bão số 4 (Noru)...
Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG)...
Đánh giá việc huy động các nguồn lực triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Đánh giá việc huy động các nguồn lực triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Sáng 23/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương các báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG)...
Tổng Bí thư: TP Hồ Chí Minh phát huy hơn nữa vai trò đầu tàu, động lực phát triển vùng Đông Nam Bộ và cả nước

Tổng Bí thư: TP Hồ Chí Minh phát huy hơn nữa vai trò đầu tàu, động lực phát triển vùng Đông Nam Bộ và cả nước

Ngày 23/9, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy, cán bộ chủ chốt của TP Hồ Chí Minh về tình hình kết quả phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng từ sau Đại hội lần thứ XI Đảng bộ thành phố, Đại hội lần thứ XIII của Đảng và 8 tháng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Tin khác

Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn việc bố trí cán bộ sau khi bị kỷ luật

Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn việc bố trí cán bộ sau khi bị kỷ luật
Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn Điểm 3, Thông báo số 20 ngày 8/9 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật.

Các mức đóng, hưởng BHYT học sinh, sinh viên năm học 2022-2023

Các mức đóng, hưởng BHYT học sinh, sinh viên năm học 2022-2023
Trong lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân, nhóm đối tượng học sinh, sinh viên (HSSV) được đặc biệt quan tâm và tiếp tục được lựa chọn là nhóm đối tượng cần sớm được bao phủ BHYT...

Tiếp tục mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát

Tiếp tục mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát
Sáng 22/9, tại phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2022, sau khi nghe báo cáo tình hình kinh tế thế giới, nhất là sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo "nóng" các nhiệm vụ, giải pháp để ứng phó...
Xem thêm
Khai trừ Đảng đối với Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng

Khai trừ Đảng đối với Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng

Ngày 27/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật các đồng chí: Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Quang Linh, Trợ lý đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viê
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Công điện số 855/CĐ-TTg ngày 25/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan và các địa phương liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó bão số 4 theo phương châm "bốn tại chỗ" với tinh thần khẩn trươ
Thủ tướng: Chìa khóa để Yên Bái tự tin vươn lên, phát triển nhanh, bền vững

Thủ tướng: Chìa khóa để Yên Bái tự tin vươn lên, phát triển nhanh, bền vững

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đầu tư, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo là chìa khóa để Yên Bái phát triển nhanh và bền vững, trong đó cần đặc biệt quan tâm phát triển hệ thống trường dân tộc nội trú cho con em đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng
Giao lưu, học tập kinh nghiệm chăm sóc và phát huy vai trò NCT

Giao lưu, học tập kinh nghiệm chăm sóc và phát huy vai trò NCT

Chiều 20/9, tại trụ sở Trung ương Hội NCT Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Hùng đã có buổi tiếp làm việc với Đoàn đại biểu Campuchia
Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thu chi đầu năm học 2022-2023

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thu chi đầu năm học 2022-2023

các Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm; thu chi đầu năm học, việc thực hiện tài trợ, xã hội hóa giáo dục.
Chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam

Chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam

Ngày 13/9, Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ cuối năm 2022
Phiên bản di động