thể dục dưỡng sinh

thể dục dưỡng sinh

Khởi sắc phong trào thể dục dưỡng sinh tại một CLB

Khởi sắc phong trào thể dục dưỡng sinh tại một CLB

Phong trào tập thể dục dưỡng sinh trên địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam ngày càng phát triển, thu hút đông đảo NCT tham gia. Với hình thức hoạt động sôi nổi, phong phú, các CLB dưỡng sinh trở thành điểm sinh hoạt bổ ích cho lớp người cây cao bóng cả.

Xã Bắc Hương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa: Hiệu quả từ CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Mỹ Hạ

Xã Bắc Hương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa: Hiệu quả từ CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Mỹ Hạ

Tuy mới hoạt động được 2 năm, nhưng các hoạt động của Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) thôn Mỹ Hạ đã phát huy hiệu quả. Năng lực điều hành của Ban Chủ nhiệm (BCN) nâng lên, tạo niềm tin trong cộng đồng dân cư, góp phần tích cực xây dựng thôn kiểu mẫu và xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2020.