tai nạn lao động

tai nạn lao động

Bệnh viện 108 là đơn vị đầu tiên trên thế giới thực hiện thành công ca ghép chi thể từ người cho sống

Bệnh viện 108 là đơn vị đầu tiên trên thế giới thực hiện thành công ca ghép chi thể từ người cho sống

Ngày 24/2, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thông tin cho hay đã thực hiện thành công ca “ghép bàn tay mới” cho một bệnh nhân, được lấy từ người cho sống. Đây là ca ghép chi thể thành công đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng là ca ghép chi thể đầu tiên trên thế giới lấy từ người cho sống.