sơ kết giữa nhiệm kì

sơ kết giữa nhiệm kì

Hội nghị lần thứ X Ban Thường vụ Hội NCT Việt Nam khóa V (nhiệm kì 2016  - 2021): Quyết liệt bàn giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội V

Hội nghị lần thứ X Ban Thường vụ Hội NCT Việt Nam khóa V (nhiệm kì 2016 - 2021): Quyết liệt bàn giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội V

Ngày 19/12, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban Thường vụ Hội NCT Việt Nam lần thứ X khóa V, nhiệm kì 2016-2021. Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền chủ trì Hội nghị. Phó Chủ tịch Thường trực Đàm Hữu Đắc; các Phó Chủ tịch Phạm Thị Sơn, Ngô Trọng Vịnh, Nguyễn Hòa Bình; các Ủy viên Ban Thường vụ dự.