Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT

Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT

NCT tỉnh Đồng Nai với hai chương trình lớn của Hội

NCT tỉnh Đồng Nai với hai chương trình lớn của Hội

Đồng Nai là tỉnh đầu tiên trong cả nước có 100% cấp xã và cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới với 32 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Các phong trào và hoạt động thiết thực của Hội NCT đã đóng góp tích cực vào thành tích chung của tỉnh.

Miền Đông Nam Bộ với hai chương trình lớn của Hội NCT

Miền Đông Nam Bộ với hai chương trình lớn của Hội NCT

Năm qua, Cụm thi đua số VIII Hội NCT Việt Nam nỗ lực kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động; thực hiện chăm sóc, phát huy vai trò NCT và tham gia các cuộc vận động, các phong trào, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhiệm vụ không của riêng ai

Nhiệm vụ không của riêng ai

Đó là quan điểm của nhiều cán bộ Hội NCT ở tỉnh Bắc Kạn khi nhắc đến hoạt động chăm lo cho NCT - lớp người đã dành cả tuổi xuân cống hiến cho độc lập tự do của dân tộc, và đang tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Hội NCT tỉnh Gia Lai: Một năm nhìn lại

Hội NCT tỉnh Gia Lai: Một năm nhìn lại

Năm 2019, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, Hội NCT tỉnh Gia Lai đã bám sát chương trình, nhiệm vụ đề ra, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo, hướng dẫn của TW Hội, tập trung triển khai thực hiện bằng những hoạt động cụ thể, đạt kết quả tốt.