Phó Chủ tịch Nguyễn Hòa Bình

Phó Chủ tịch Nguyễn Hòa Bình