Nghị quyết Đại hội V

Nghị quyết Đại hội V

TW Hội NCT Việt Nam kiểm tra, giám sát tại tỉnh Phú Yên: Hội NCT phát huy vai trò, trở thành chỗ dựa vững chắc của hệ thống chính trị

TW Hội NCT Việt Nam kiểm tra, giám sát tại tỉnh Phú Yên: Hội NCT phát huy vai trò, trở thành chỗ dựa vững chắc của hệ thống chính trị

Ngày 26/8, Đoàn Công tác của TW Hội NCT Việt Nam do bà Hoàng Thị Việt Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra, giám sát giữa nhiệm kì Hội NCT tỉnh Phú Yên về thực hiện điều lệ Hội và Nghị quyết Đại hội V Hội NCT Việt Nam.