Kỳ họp thứ 9

Kỳ họp thứ 9

Năm 2020, Quốc hội sẽ thông qua 16 luật

Năm 2020, Quốc hội sẽ thông qua 16 luật

Sáng 22/5, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

Nghệ An: Những ý kiến bức xúc của cử tri

Nghệ An: Những ý kiến bức xúc của cử tri

Từ đầu năm 2019 đến nay Ban Thanh tra nhân dân của MTTQ tỉnh, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng cấp xã ở Nghệ An, đã giám sát hơn 2.450 vụ việc, đã kiến nghị giải quyết 357 vụ có dấu hiệu vi phạm. Nhưng cử tri, nhân dân vẫn còn nhiều ý kiến bức xúc được nêu tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021