Đảng bộ Thanh Hóa – 90 năm một chặng đường vẻ vang

Vào ngày 29/7/1930, tại làng Yên Trường, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa), được sự chỉ đạo trực tiếp của Xứ ủy Bắc Kỳ, 3 Chi bộ Cộng sản đầu tiên tại Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị hợp nhất và thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. 
0059 anh1
Di tích lịch sử cách mạng làng Yên Trường, xã Thọ lập (khi chưa được đầu tư nâng cấp), nơi tổ chức hội nghị hợp nhất, thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóaảnh 1: Di tích lịch sử cách mạng làng Yên Trường, xã Thọ lập (khi chưa được đầu tư nâng cấp), nơi tổ chức hội nghị hợp nhất, thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa

Sự ra đời của Đảng bộ Thanh Hóa đã mở ra một thời kỳ mới cho phong trào Cách mạng của tỉnh nhà. Tập hợp và thống nhất sự hoạt động của các chiến sỹ cách mạng, những người cùng chung sứ mệnh đánh đổ cường quyền, thực dân vào chung một đội ngũ, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng. Trước đó, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập đã đặt mục tiêu xây dựng, phát triển nhanh hệ thống tổ chức Đảng trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam. Thời điểm này, phong trào cách mạng tại Thanh Hóa, sau thời gian nhen nhóm cũng đã phát triển mạnh với 3 Chi bộ Đảng ra đời. Và ngày 29/3/1930, 3 Chi bộ Đảng đã hợp nhất, trở thành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Từ sự kiện này, phong trào cách mạng của tỉnh Thanh Hóa, ngày càng phát triển và lớn mạnh, góp sức cùng cả nước làm nên trận “cuồng phong” lịch sử tháng 8 năm 1945, cuốn phăng ách đô hộ của Thực dân Pháp và chính quyền phong kiến bù nhìn, giành độc lập về tay nhân dân.

Ngược dòng lịch sử vẻ vang của dân tộc, trên chặng đường 90 năm truyền thống hào hùng của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Thời kỳ Tiền khởi nghĩa 1930 -1945 đã đánh dấu 3 mốc son sáng chói, trong ba thời kỳ của phong trào cách mạng tỉnh nhà. Đó là mốc son “cao trào cách mạng 1930 -1931”- đấu tranh chống khủng bố, khôi phục Đảng bộ và phong trào cách mạng trong tỉnh. Thời kỳ này, giặc Pháp và chính quyền tay sai tăng cường khủng bố trắng, nhiều tổ chức Đảng bị tan rã, hầu hết Đảng viên và quần chúng trung kiên bị bắt, tù đày. Không chùn bước trước bạo lực, phong trào cách mạng sau khi tạm lắng đã bùng phát mạnh mẽ, hưởng ứng phong trào Xô viết -Nghệ Tĩnh, Đảng bộ Thanh Hóa đã tiếp tục vận động quần chúng cách mạng vùng dậy trừng trị bọn cường hào, phản động tay sai của giặc Pháp, tổ chức treo cờ Đảng, rải truyền đơn ủng hộ Xô viết – Nghệ tĩnh v.v… sự xuất hiện của cờ đỏ búa liềm và truyền đơn cách mạng đã làm điên đảo bè lũ thực dân, phong kiến, đánh dấu bước đi đầu tiên của cách mạng dân tộc, dân chủ do Đảng bộ tỉnh trực tiếp lãnh đạo.

0101 anh2
Lãnh đạo tỉnh và huyện trao quà cho các cháu học sinh tại Di tích Lịch sử cách mạng Yên Trường đang được đầu tư xây dựng và tôn tạo

“Cao trào cách mạng đòi dân sinh, dân chủ (1936 -1939)”. Thời kỳ này, cũng như các tỉnh khác trong toàn cõi Việt Nam, giặc Pháp cấu kết với chính quyền phong kiến bù nhìn tăng cường sưu cao thuế nặng, áp bức bóc lột, bần cùng hóa nhân dân. Năm 1937, nắm bắt cơ hội giặc Pháp có thể “chùn tay” do ảnh hưởng của phong trào Mặt trận Bình dân tại “mẫu quốc”. Sau khi bắt liên lạc với Trung ương Đảng, để hợp pháp hóa phong trào đấu tranh cách mạng, tránh bị đàn áp, dìm trong biển máu, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tập trung củng cố, phát triển “Hội Tương tế hữu ái”, tập hợp mọi tầng lớp “sỹ, công, nông, thương” cùng đấu tranh công khai và bán công khai, đòi “Tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình, chống chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh thế giới”. Theo đó, các tổ chức quần chúng như Đoàn Thanh niên Dân chủ, Hội Phụ nữ Dân chủ ra đời, tạo nên lực lượng chính trị rộng lớn, phong trào đấu tranh lan rộng từ quy mô làng, xã tới liên tổng, liên huyện. Tiêu biểu như cuộc đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm của công nhân Nhà máy Diêm Hàm Rồng, xưởng rượu Nam Đồng Ích, mỏ sắt Thanh Xá, Núi Bần, công nhân lâm trường Như Xuân, đồn điền Yên Mỹ. Các phong trào đấu tranh đòi quyền thành lập Hội, chống sưu cao thuế nặng của nông dân các phủ huyện khắp trong tỉnh. Các phong trào ủng hộ nhân dân Trung Hoa chống Nhật, đấu tranh bầu Viện Dân biểu Trung kỳ … cao trào cách mạng thời kỳ 1936 -1939 là cao trào cách mạng sâu rộng, mạnh mẽ trên toàn tỉnh đã thu được những kết quả nhất định, trở thành cuộc tổng diễn tập chuẩn bị cho “trận cuối cùng” giành chính quyền về tay nhân dân.

Đầu năm 1940, sau đợt khủng bố của chính quyền thực dân, phong kiến, phong trào hoạt động cách mạng trên địa bàn tỉnh dần hồi phục, các Đảng viên Cộng sản tại Thanh Hóa đã tổ chức thành lập các tổ chức Đảng, cử ra ban lãnh đạo lâm thời hoạt động độc lập. Đầu năm 1940, đồng chí Đào Duy Dếnh, cán bộ Xứ ủy Trung kỳ được cử ra Thanh Hóa, bắt liên lạc với đồng chí Lê Tất Đắc, Lưu văn Bân, Phạm Đức Nhuận và một số đồng chí khác, tổ chức họp tại Bút Sơn (Hoằng Hóa), tiếp thu Nghị quyết 6 của Trung ương Đảng và tài liệu của Đảng. Tại đây, các đồng chí đã thành lập tỉnh ủy lâm thời do đồng chí Phạm Đức Nhuận làm Bí thư.

0106 anh4
Diện mạo nông thôn mới xã Thọ Lập

Cùng thời gian, tại khu vực Thọ Xuân – Thiệu Toán, một số đồng chí là cán bộ Xứ ủy Bắc kỳ vượt ngục Hỏa Lò trở về đã liên lạc với một số cơ sở Đảng khu vực, thành lập Tỉnh ủy lâm thời, đồng chí Trần Bảo được cử làm Bí thư. Sau đó, các tổ chức Đảng đã tổ chức Hội nghị đại biểu các cơ sở Đảng trong tỉnh, thành lập Tỉnh ủy lâm thời do đồng chí Trần Bảo làm Bí thư, lấy tờ báo “Tự do” làm cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng bộ. Do có sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, phong trào cách mạng của tỉnh ngày càng phát triển. Nhiều huyện trong tỉnh xây dựng Mặt trận Phản đế cứu quốc, thành lập lực lượng vũ trang làng, xã. Trên cơ sở phát triển mạnh của cách mạng, tháng 6 năm 1941, chiến khu du kích Ngọc Trạo được thành lập, cơ quan ấn loát của Tỉnh ủy cũng được chuyển về đây. Sau một thời gian hoạt động, ngày 19/10/1941, quân Pháp huy động lực lượng mạnh tấn công Ngọc Trạo, do tương quan lực lượng, qua nhiều trận chiến ác liệt, du kích Ngọc Trạo đã phá vòng vây, rút lui về các địa phương. Chiến khu du kích đầu tiên trong cả nước bị tan rã. Nhưng đã rung lên hồi chuông cáo chung, báo hiệu ngày tàn đối với chế độ thực dân, phong kiến trên phạm vi cả nước.

Sau chiến khu Ngọc Trạo, cuối năm 1942, Tỉnh ủy lâm thời Thanh Hóa bị địch khủng bố, tan rã. Năm 1942, các chiến sỹ cánh mạng trung kiên tiếp tục hoạt động, thành lập Ban liên lạc để củng cố cơ sở cách mạng. Tháng 7 năm 1942, Tỉnh ủy lâm thời được tái thành lập do đồng chí Lê Tất Đắc làm Bí thư. Từ đây, phong trào cách mạng ngày càng lên cao, cuối năm 1942, Tỉnh ủy Thanh Hóa chuyển “Thanh Hóa ái quốc hội” thành “Mặt trận Việt Minh”, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, chuẩn bị chớp thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền. Các phong trào mua sắm vũ khí, chống vơ vét thóc gạo, chống nhổ lúa trồng đay, chống bắt phu, bắt lính. Phá kho thóc … cùng các cuộc khởi nghĩa cục bộ nổi lên ở làng Yên Lộ, Đồn điền Đa Nẫm, Lạch Trường giành thắng lợi, khí thế cách mạng cao ngút trời. Ngày 24/7/1945, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền thành công tại huyện Hoằng Hóa đã mở ra cơ hội cho cách mạng trong tỉnh. Sau sự kiện Nhật đầu hàng đồng minh, thực hiện chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã nắm thời cơ, phát động tổng khởi nghĩa trên toàn tỉnh, giành chính quyền vào ngày 18 và 19/8/1945. Sau khi khởi nghĩa thành công ở các phủ, huyện trong tỉnh, quân cách mạng đã từ Thiệu Hóa tiến về thị xã tỉnh lỵ, tuyên bố thành lập chính quyền cách mạng tỉnh Thanh Hóa do ông Lê Tất Đắc làm Chủ tịch.

0103 anh3

UBND xã Thọ Lập hôm nay

Sau khi cách mạng thành công, cùng với cả nước Đảng bộ Thanh Hóa đã lãnh đạo nhân dân, bước vào thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945 -1975). Trải qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa đã có những đóng góp to lớn về sức người, sức của cho tuyền tuyến. Trong đó, chỉ riêng trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, Thanh Hóa đã có 47.227 liệt sỹ, hơn 62.000 thương binh, bệnh binh đã anh dũng hy sinh hoặc cống hiến một phần thân thể, sức khỏe cho độc lập tự do của Tổ quốc. Cùng với đó là hàng loạt tấm gương của cá nhân, tập thể, hàng loạt địa danh đã đi vào lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc như nữ Anh hùng Ngô Thị Tuyển, Liệt sỹ Nguyễn Bá Ngọc, Trung đội nữ dân quân Nam Ngạn, Trung đội lão dân quân Hoằng Trường, trận địa C4 Hàm Rồng, cầu Hàm Rồng, Đò Lèn, Phà Ghép v.v…

Phát huy truyền thống anh hùng của lớp cha, anh đi trước. Bước vào thời kỳ đổi mới, xây dựng đất nước, đảng bộ, chính quyền và nhan dân các dân tộc Thanh Hóa lại tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu đạt được những thành quả to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Trong giai đoạn từ 2011 đến nay, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã phát huy nội lực. khơi dậy tiềm năng, thế mạnh, tranh thủ thu hút đầu tư, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đạt được những thành quả to lơn, đồng bộ trên mọi lĩnh vực. Trong đó, năm 2019 đã ghi dấu ấn với hàng loạt con số ấn tượng như: lần đầu tiên tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 17,15%, thuộc nhóm có tốc độ cao nhất cả nước. Thu ngân sách đạt 28.806 tỷ đồng, gấp 2,5 lần năm 2015 và gấp 6,5 lần năm 2010. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao, đến nay có 6 huyện, 367 xã và 917 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới, vượt mục tiêu đề ra; sản xuất công nghiệp, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng mạnh, giá trị xuất khẩu đạt 3,72 tỷ USD, tăng 27,6%, huy động vốn đầu tư phát triển đạt 125.000 tỷ đồng, tăng 22,6%.

Cũng như các địa phương khác trong tỉnh. Phát huy truyền thống của vùng đất quê hương cách mạng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thọ lập, miền quê đã từng nổi tiếng là “Kinh đô Vạn Lại Yên Trường” vào thời Lê Trung Hưng, trong 10 năm đổi mới đã chung sức, đồng lòng, xây dựng thành công chương trình Nông thôn mới với những thành tích đáng tự hào như: Thu nhập bình quân tăng từ 9,5 triệu đồng/người/năm (2010) lên 45 triệu đồng/người/năm (2020); tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 22,86% (năm 2010) xuống 1,76% (năm 2018). Cùng với nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, hệ thống hạ tầng của Thọ lập như đường giao thông, trường học, trạm Y tế, công sở xã, nhà văn hóa ... đã được đầu tư xây mới, nâng cấp đồng bộ với kinh phí hàng trăm tỷ đồng. Không “ngủ quên” trên thành tích, Đảng bộ Thọ Lập đang tập trung chỉ đạo toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong xã phấn đấu trở thành một trong những xã đầu tiên của huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

0108 anh5
Một góc đỏi mới ở thanh phố Thanh Hóa

Nhìn lại chặng đường gian khổ, hào hùng 90 năm dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng. Với những trang sử vàng chói lọi trong chiến đấu, những thành tích nổi bật trong xây dựng đất nước. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Thanh Hóa càng thêm tự hào, tin tưởng vào sự thành công trên con đường đổi mới, hiện thực hóa “khát vọng thịnh vượng”, đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như lời dậy của Bác Hồngười về thăm Thanh Hóa.

Tân Thành

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Cập nhật từ Nam Trà My: Đã tìm được 33 người còn sống

Cập nhật từ Nam Trà My: Đã tìm được 33 người còn sống

Đầu giờ chiều 29/10, lực lượng chức năng đã tìm được 33 người còn sống trong vụ sạt lở đất xảy ra ở thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My (Quảng Nam).
Khoảnh khắc lao ra cứu người giữa dòng nước lũ hung dữ

Khoảnh khắc lao ra cứu người giữa dòng nước lũ hung dữ

Phát hiện thấy một người bị lũ cuốn, người đàn ông nhanh chóng lao ra nắm tay người gặp nạn kéo vào khu vực an toàn.
Thủy Tiên - Công Vinh hỗ trợ tiền, quà tặng cho hàng nghìn hộ dân vùng lũ Hà Tĩnh, Quảng Bình

Thủy Tiên - Công Vinh hỗ trợ tiền, quà tặng cho hàng nghìn hộ dân vùng lũ Hà Tĩnh, Quảng Bình

Sau chuyến hỗ trợ người dân ở vùng lũ Hà Tĩnh, trên trang cá nhân, vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh chia sẻ hình ảnh trao tiền mặt cho 13.000 hộ dân ở Lệ Thủy (Quảng Bình), chịu ảnh hưởng trong đợt mưa lũ vừa qua.
Bắc Ninh: Giám đốc công ty bảo vệ rút súng dọa bắn tài xế bị tuyên phạt 18 tháng tù

Bắc Ninh: Giám đốc công ty bảo vệ rút súng dọa bắn tài xế bị tuyên phạt 18 tháng tù

Bị cáo Nguyễn Văn Sướng, giám đốc Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Hàm Long bị HĐXX tuyên phạt 18 tháng tù giam về hành vi rút súng dọa bắn tài xế xe tải sau va chạm giao thông.
Cập nhật vụ sạt lở đất ở Nam Trà My - Quảng Nam: Tìm thấy 16 thi thể

Cập nhật vụ sạt lở đất ở Nam Trà My - Quảng Nam: Tìm thấy 16 thi thể

Đến 9h30 sáng 29/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 16 thi thể, trong đó có 8 người ở xã Trà Vân, còn lại ở xã Trà Leng.

Tin khác

Thêm vụ sạt lở đất ở Quảng Nam, 11 người bị vùi lấp

Thêm vụ sạt lở đất ở Quảng Nam, 11 người bị vùi lấp
Vụ sạt lở đất xảy ra tại thôn 6, xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) khiến 11 người bị vùi lấp.

Đã tìm thấy nữ sinh mất tích bí ẩn sau đám cưới bạn

Đã tìm thấy nữ sinh mất tích bí ẩn sau đám cưới bạn
Gia đình của nữ sinh 18 tuổi mất tích bí ẩn ở Hòa Bình cho hay đã tìm thấy con gái tại một quán ăn ở tỉnh Bắc Ninh.

Ít nhất 57 người chết và mất tích do bão số 9

Ít nhất 57 người chết và mất tích do bão số 9
Theo ước tính thiệt hại ban đầu, đã có 57 người chết và mất tích, 28 người bị thương do bão số 9 tại các tỉnh miền Trung.

Kẻ giết nữ sinh Học viện Ngân hàng bị khởi tố

Kẻ giết nữ sinh Học viện Ngân hàng bị khởi tố
Cơ quan CSĐT đã khởi tố Trung và Quân tội Giết người, Cướp tài sản. Cả hai được xác định liên quan vụ sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng Trần Thúy Hiền (18 tuổi, ở cùng quê) để cướp tài sản.

Cập nhật vụ sạt lở đất ở Quảng Nam: Đã tìm thấy 11 thi thể

Cập nhật vụ sạt lở đất ở Quảng Nam: Đã tìm thấy 11 thi thể
Lực lượng chức năng đã tìm thấy 11 thi thể, 42 người vẫn còn mất tích trong vụ sạt lở đất xảy ra tại 2 xã Trà Leng, Trà Vân (Nam Trà My, Quảng Nam). Hiện công tác tìm kiếm cứu nạn diễn ra khẩn trương.

Miền Bắc mưa lạnh, miền Trung và Tây Nguyên nhiều nơi mưa rất to

Miền Bắc mưa lạnh, miền Trung và Tây Nguyên nhiều nơi mưa rất to
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp rìa phía Đông Bắc hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 9, nên ở Bắc Bộ có mưa, trời lạnh. Tại Bắc Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, có nơi mưa rất to.
Xem thêm
Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định: Đội mưa giải phóng đường sau bão

Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định: Đội mưa giải phóng đường sau bão

Hậu quả của cơn bão số 9 làm nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Bình Định bị ách tắc, tê liệt do hàng loạt cây cối bị quật ngã ...
Cập nhật từ Nam Trà My: Đã tìm được 33 người còn sống

Cập nhật từ Nam Trà My: Đã tìm được 33 người còn sống

Đầu giờ chiều 29/10, lực lượng chức năng đã tìm được 33 người còn sống trong vụ sạt lở đất xảy ra ở thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam ...
Khoảnh khắc lao ra cứu người giữa dòng nước lũ hung dữ

Khoảnh khắc lao ra cứu người giữa dòng nước lũ hung dữ

Phát hiện thấy một người bị lũ cuốn, người đàn ông nhanh chóng lao ra nắm tay người gặp nạn kéo vào khu vực an toàn.
Kon Tum cho học sinh nghỉ học phòng tránh bão lũ

Kon Tum cho học sinh nghỉ học phòng tránh bão lũ

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương thông báo cho học sinh nghỉ học phòng tránh bão lũ ...
Từ chiều 27/10, học sinh Đà Nẵng nghỉ học phòng tránh bão số 9

Từ chiều 27/10, học sinh Đà Nẵng nghỉ học phòng tránh bão số 9

Học sinh, sinh viên tại Đà Nẵng nghỉ học từ chiều 27/10 và cả ngày 28/10 đề phòng tránh bão số 9.
Qũy Khuyến học Trần Chút tặng quà học sinh vượt khó hiếu học ở Khu công nghiệp Dĩ An

Qũy Khuyến học Trần Chút tặng quà học sinh vượt khó hiếu học ở Khu công nghiệp Dĩ An

Sáng 18/10, đoàn công tác của Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông đã đến Khu Công nghiệp Dĩ An, tỉnh Bình Dương để trao tặng tám suất ...
Lão thương binh khởi nghiệp từ nghề nhặt đồng nát

Lão thương binh khởi nghiệp từ nghề nhặt đồng nát

Ở cái tuổi xưa nay hiếm nhưng người đàn ông ấy vẫn miệt mài làm việc, vẫn bận rộn như thể một một doanh nhân đang độ sung mãn nhất. ...
Ghi ở vùng rốn lũ Tân Hóa

Ghi ở vùng rốn lũ Tân Hóa

Hàng trăm ngôi nhà bị nước lũ nhấn chìm không còn thấy nóc, xã Tân Hóa trở thành một biển nước mênh mông, nhưng người dân vẫn đảm bảo an ...
Chuyện về những phụ nữ trẻ làm nghề trang điểm cho người đã khuất

Chuyện về những phụ nữ trẻ làm nghề trang điểm cho người đã khuất

Dù còn rất trẻ, công việc ổn định nhưng họ đã đến với nghề trang điểm người đã chết như thể một cái "duyên đặc biệt". Bị nghi kỵ, xa ...
Phiên bản di động