công nghệ Nano-Bioreactor

công nghệ Nano-Bioreactor

Cho và “xin cho”

Cho và “xin cho”

Dư luận vô cùng bất ngờ khi Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói tại cuộc tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm về vấn đề liên quan đến dự án thí điểm làm sạch sông Tô Lịch và góc Hồ Tây bằng công nghệ Nano-Bioreactor Nhật Bản: "Đơn vị này vào thử nghiệm nhưng không hề xin phép thành phố mà thông qua Công ty Thoát nước Hà Nội làm ngay tại sông Tô Lịch...".