chợ Bến Thành

chợ Bến Thành

Chợ Đông Ba già thế kỉ

Chợ Đông Ba già thế kỉ

Chợ Đông Ba từ lâu đã trở thành một trong những biểu tượng của Huế, sánh ngang với chợ Đồng Xuân (Hà Nội), chợ Bến Thành (TP Hồ Chí Minh). Chợ hình thành từ năm 1899, dưới thời vua Thành Thái, đến nay vừa tròn 120 năm…