biểu tình bạo động

biểu tình bạo động

Phần Lan có nữ thủ tướng 34 tuổi

Phần Lan có nữ thủ tướng 34 tuổi

Đảng Dân chủ xã hội ngày 8/12 nhất trí chọn Marin - Bộ trưởng Giao thông Phần Lan Sanna Marin, 34 tuổi làm người thay thế thủ tướng Antti Rinne từ chức.