Bắc – Nam

Bắc – Nam

Phản biện dự án và phải chỉ rõ trách nhiệm với dân

Phản biện dự án và phải chỉ rõ trách nhiệm với dân

Sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra con số 26 tỉ USD cho dự án đường sắt Bắc – Nam tốc độ 200km/h, dựa trên tính toán của các chuyên gia Đức và Hà Lan thì dư luận về con số cách biệt 32 tỉ USD so với 58,7 tỉ USD cho tốc độ 350 km/h của Bộ Giao thông vận tải nóng lên, với những tranh luận phản biện sâu sắc của các chuyên gia tâm huyết.