e magazine
Cả hệ thống chính trị vào cuộc

18/08/2021 13:33

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường như hiện nay, càng cần thiết đẩy mạnh chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho NCT. Tại tỉnh Quảng Trị, để chăm lo lớp người “cây cao bóng cả” đã hi sinh cả một thời tuổi xuân cho các cuộc kháng chiến giành lại độc lập tự do cho dân tộc, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” năm 2021.
Cả hệ thống chính trị vào cuộc
Khen thưởng các cá nhân có nhiều đóng góp xây dựng Hội

Ông Nguyễn Hà Phương, Trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh Quảng Trị cho biết: “Tháng hành động vì NCT” năm nay có chủ đề “Chung tay chăm sóc NCT nghèo, NCT có hoàn cảnh khó khăn”. Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam về và chỉ đạo của Trung ương Hội, Hội NCT tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai.

Tại Văn bản số 140/KH-UBND ngày 17/8/2021, UBND tỉnh đề nghị chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và Hội NCT các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức “Tháng hành động vì NCT” của ngành, địa phương nội dung thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, điều kiện của địa phương; tập trung vào nhiệm vụ trong tâm chăm sóc, phát huy vai trò NCT. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đoàn thể, gia đình, xã hội về những thách thức của quá trình già hóa dân số, yêu cầu nhiệm vụ công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT trong giai đoạn hiện nay. Quan tâm xây dựng nguồn lực, hỗ trợ nâng cao chất lượng cuộc sống của NCT cả về vật chất, tinh thần, sức khỏe; chung tay giúp đỡ NCT có hoàn cảnh khó khăn. Động viên cán bộ và hội viên Hội NCT tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; xây dựng hình ảnh NCT Việt Nam “Tuổi cao - Gương sáng”. UBND tỉnh cũng nhắc nhở quá trình triển khai thực hiện “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc
Đại hội Hội NCT xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

UBND tỉnh giao chính quyền các cấp bảo đảm kinh phí kinh phí chúc thọ mừng thọ NCT, biểu dương khen thưởng và chăm sóc sức khỏe NCT; chỉ đạo rà soát nắm tình hình NCT có hoàn cảnh khó khăn, cân đối ngân sách giúp đỡ NCT cô đơn không nơi nương tựa, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và NCT thuộc diện chính sách cải thiện đời sống. Tạo điều kiện, động viên NCT, cán bộ Hội NCT các đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc
Khám và tư vấn sức khỏe cho NCT không nơi nương tựa tỉnh Quảng Trị

Hội NCT đẩy mạnh tuyên truyền về già hóa dân số, “Tháng hành động vì NCT Việt Nam”; pháp luật, các chế độ, chính sách liên quan đến NCT. Phối hợp vận động hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho NCT; phối hợp lập sổ theo dõi sức khỏe, khám sức khỏe định kì cho NCT; xây dựng, phát triển Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT ở cơ sở theo Điều 7, Luật NCT. Tiếp tục triển khai Đề án thành lập CLB Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 1336 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 5484 ngày của UBND tỉnh. Hướng dẫn, chỉ đạo đại hội, hội nghị tổng kết nhiệm kì Hội NCT các cấp. Triển khai, hướng dẫn tổ chức hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong dịp Ngày NCT Việt Nam (6/6). Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao của NCT.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Mừng thọ NCT tỉnh Quảng Trị

Trong vai trò Cơ quan Thường trực Ban Công tác NCT cấp tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được giao theo dõi tình hình triển khai kế hoạch “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” trong toàn tỉnh, báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh và Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam; hướng dẫn hệ thống ngành dọc cấp dưới rà soát nắm tình hình NCT có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa, NCT khuyết tật để tham mưu, đề xuất biện pháp trợ giúp phù hợp; giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách đối với NCT.

Sở Y tế tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án Chăm sóc sức khỏe NCT tỉnh giai đoạn 2017 - 2025; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội NCT, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, tham quan du lịch cho NCT. Hướng dẫn nghiệp vụ để Hội NCT tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa thể thao. Trong bối cảnh Hội NCT các cấp đang tổ chức tổng kết nhiệm kì 2016-2021 và triển khai nhiệm vụ nhiệm kì 2021-2026, thực hiện đề án sáp nhập đơn vị hành chính và kết luận của Ban Bí thư về độ tuổi cán bộ Hội, Sở Nội vụ được giao đề xuất mô hình tổ chức Hội NCT ở các cấp phù hợp các quy định của pháp luật và sự lãnh đạo của Đảng…