Xã Phú Khánh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre: Phấn đấu về đích nông thôn mới vào năm 2019

 Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ, mục tiêu cấp thiết và lâu dài, có tác động rất quan trọng đến mọi mặt của đời sống Nhân dân, ngay từ những ngày đầu triển khai, xã Phú Khánh đã chủ động phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương, chính sách, mục đích, ý nghĩa, nội dung và cách thức tiến hành nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn về trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc xây dựng NTM. Sau hơn 3 năm nỗ lực, đến nay xã Phú Khánh đã đạt 14/19 tiêu chí đạt chuẩn NTM.

08:42, 25/09/2018
Công tác tuyên truyền quán triệt Nghị quyết, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp được xã quan tâm. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, xã Phú Khánh đã chủ động triển khai tổ chức thực hiện với các giải pháp đồng bộ, bộ mặt của xã đã có nhiều đổi mới; nhận thức của người dân về mục đích, ý nghĩa của Chương trình xây dựng NTM được nâng lên rõ rệt, cơ sở hạ tầng nông thôn được xây dựng khang trang, người dân có ý thức hơn trong công tác bảo vệ môi trường; đã hình thành các mô hình sản xuất có hiệu quả, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã, nâng cao thu nhập cho người dân.

Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, kinh tế - xã hội được quan tâm; áp dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất được đẩy mạnh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. Xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn xã được tăng cường, đẩy mạnh và đi vào chiều sâu; hệ thống chính trị từ xã đến ấp được củng cố kiện toàn; quốc phòng an ninh được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường, truyền thống đoàn kết trong Đảng bộ, Nhân dân được giữ vững và phát huy.
Diện mạo xây dựng NTM tại xã Phú Khánh

Công tác xóa đói giảm nghèo, chính sách đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt; công tác giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển. Cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; trật tự xã hội được bảo đảm, quy chế dân chủ được phát huy, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Đa số cán bộ, đảng viên, hội viên nhận thức và vai trò gương mẫu của sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân trong việc tham gia thực hiện các nội dung theo kế hoạch đề ra.

Ông Võ Phú Lâm, Chủ tịch UBND xã Phú Khánh cho biết: "Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã thường xuyên kiểm tra giám sát đôn đốc, nhắc nhở trong quá trình thực hiện đúng kế hoạch. Từ đó, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc khó khăn phát sinh ở các ấp. Phấn đấu đưa Phú Khánh về đích NTM vào năm 2019".
Thạch Bình
Bạn đang đọc bài viết Xã Phú Khánh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre: Phấn đấu về đích nông thôn mới vào năm 2019 tại chuyên mục Văn hóa - Thể thao của Ngaymoionline.com.vn. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email baongaymoionline@gmail.com
Ý kiến của bạn
Tối đa 500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích

Đọc thêm

  Trong cùng chuyên mục Văn hóa - Thể thao