Xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang: Cần tôn trọng và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của 12 hộ dân ở chợ Tân Quang được giao đất từ năm 1996 (Tiếp theo kì trước)

Theo các căn cứ pháp luật và thực tế trên hiện trường, thì Sở TN&MT đã căn cứ vào các tờ trình của UBND xã Đào Mỹ và UBND huyện Lạng Giang có nội dung sai sự thật để đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 469/QĐ-UBND, hủy bỏ một phần nội dung Quyết định số 1633/CT do “đến nay vẫn chưa thực hiện”. Liên quan đến đầu tư xây dựng chợ Tân Quang có các văn bản thể hiện vốn đầu tư khác nhau từ 2,52 tỉ đến 4 tỉ và 4,2 tỉ đồng cần được xác minh làm rõ thực chất vốn đầu tư dự án này là bao nhiêu thuộc cấp nào phê duyệt và phân bổ tiền đầu tư? 

10:18, 30/11/2018

Căn cứ vào báo cáo sai sự thật của xã và huyện, Sở TN&MT tham mưu cho UBND tỉnh ra quyết định
Báo cáo số 294/BC ngày 28/11/2014 của Sở TN&MT được UBND tỉnh Bắc Giang xem xét để ban hành Quyết định (QĐ) số 469/QĐ. Theo trình tự và quy định có liên quan đến việc thu hồi đất đều căn cứ báo cáo, tờ trình của UBND các cấp và căn cứ Luật Đất đai, thu hồi trong trường hợp nào, để Sở TN&MT có Báo cáo số 294/BC.
Theo Văn bản số 1841/UBND-TCD, ngày 8/6/2018 của UBND tỉnh, thì QĐ số 1633 phải hủy một phần vì,"đến thời điểm hiện tại chưa được thực hiện”.
Sự thật khi xuống thực địa khu vực chợ Tân Quang, phóng viên Báo Ngày mới online (Báo Người cao tuổi) ghi nhận hộ dân đã được cấp đất theo QĐ số 1633 và sinh sống ổn định không tranh chấp, tại vị trí được cấp đất giãn dân đã 20 năm. Một số hộ đã xây nhà kiên cố 2-5 tầng, có hộ đã được cấp sổ đỏ (hộ ông Nguyễn Đăng Hùng). Chính Văn bản số 1841/UBND-TCD, ngày 8/6/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang thừa nhận sự thật này.
Người dân ở đây cho rằng, báo cáo“đến thời điểm hiện tại chưa được thực hiện”, là sai sự thật, để phục vụ mưu đồ “hất” 12 hộ dân ra khỏi khu vực chợ Tân Quang, một vị trí “đất vàng” của địa phương liên quan đến dự án chợ này đang được xây dựng mới.
"Lình xình" trong khiếu kiện của 12 hộ dân ở chợ Tân Quang phát lộ dấu hiệu vi phạm pháp luật của một số cán bộ UBND xã Đào Mỹ.

Cán bộ huyện Lạng Giang làm việc với phóng viên Báo Ngày mới online

Theo QĐ số 1633 quy định, 12 hộ dân khu vực chợ Tân Quang được giao 68 m2\hộ đất chuyên dùng hạng 1 làm đất ở giãn dân. Trên diện tích đất này xã Đào Mỹ xây ki ốt từ năm 1995, do đó các hộ dân được giao đất đã nộp tiền sử dụng đất, tiền lệ phí địa chính và tiền tài sản xây dựng ki ốt. Tổng số tiền là 20 triệu đồng/hộ. Thế nhưng, 3 năm sau QĐ số 1633, ngày 26/3/1999, UBND xã Đào Mỹ lập tờ trình gửi UBND và Phòng Địa chính huyện, trình danh sách 12 hộ dân chợ Tân Quang, nêu “thực tế sử dụng các hộ đã có đơn xin nhận quyền sử dụng đất đã nộp tiền đền bù đất đầy đủ”. Theo tờ trình này các hộ chỉ còn 44 m2,( thiếu 24 m2 phía sau ki ốt, chính quyền xã để cho chợ lấn chiếm diện tích theo tiêu chuẩn đất ở của các hộ dân). Không thể lý giải nổi, tiền đã trả đủ diện tích đất 68 m2, tại sao xã không trả đủ cho dân? Xã trình lên huyện danh sách mỗi hộ 44m2 xin nhận quyền sử dụng đất (cấp sổ đỏ), nhưng đến nay mới chỉ có 1/12 hộ được làm sổ đỏ (hộ ông Nguyễn Đăng Hùng). người dân cho rằng, đây là những hành vi “lật lọng”. Theo Điều 99, 100, 101 và 102 Luật Đất đai năm 2013, 12 hộ dân khu vực chợ Tân Quang, đủ điều kiện để được cấp sổ đỏ, nhưng UBND xã Đào Mỹ lại không hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện, đó là dấu hiệu vi phạm Luật Đất đai (theo các điều viện dẫn ở trên), đồng thời xâm hại quyền và lợi ích chính đáng của người dân được quy định tại Điều 5: Bảo hộ quyền sở hữu nhà ở và Điều 9: Công nhận quyền sở hữu nhà ở Luật Nhà ở năm 2014.
Từ các chứng cứ trên cho thấy, Báo cáo số 249/BC của Sở TN&MT dựa trên báo cáo sai sự thật của UBND xã Đào Mỹ và UBND huyện Lạng Giang, không thể làm căn cứ pháp lí đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang ban hành QĐ số 469/QĐ-UB.
Những khoản tiền đầu tư dự án chợ Tân Quang cần được làm rõ?
Ông Trần Công Tưởng, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng và ông Nghiêm Phú Sơn, Trưởng phòng TN&MT huyện Lạng Giang khẳng định với phóng viên tại buổi làm việc 15/11/2018, chủ đầu tự dự án xây dựng chợ Tân Quang là UBND xã Đào Mỹ. Nguồn vốn xây dựng theo Nghị quyết của HĐND xã thông qua, UBND huyện không phê duyệt dự án này, vì vốn đầu tư dưới 3 tỉ đồng phân cấp thuộc UBND xã phê duyệt.
Ông Ngô Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Đào Mỹ cho biết: Dự án chợ Tân Quang được HĐND xã phê duyệt tại tại Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 31/7/2017 (NQ26). Theo đó HĐND xã căn cứ Tờ trình số 511/TTr-UBND của UBND ngày 18/7/2017, về đầu tư cải tạo, nâng cấp chợ Tân Quang. Tại khoản 1 và 2, Điều 1 NQ 26 nêu rõ: “Hạ giải toàn bộ 3 dãy nhà bán hàng hiện tại, các lều quán bán hàng do Nhân dân xây dựng trong chợ và di dời toàn bộ dãy ki ốt trên đất chợ Tân Quang, san gạt mặt bằng để đầu tư xây chợ mới. Dự toán kinh phí đầu tư khoảng 4 tỉ đồng bằng nguồn vốn của UBND huyện và UBND xã”.
Đến cuối tháng 11/2018 chợ Tân Quang mới xây dựng hàng cột các gian chợ

Ngày 15/10/2017, ông Ngô Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã kí QĐ số 724/QĐ-UBND (QĐ724) phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp chợ Tân Quang xã Đào Mỹ, căn cứ vào QĐ số 1616/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND huyện Lạng Giang phê duyệt đề án xâydựng nông thôn mới xã Đào Mỹ (giai đoạn 2016-2020), căn cứ Thẩm định số 61/KTHT-XD ngày 9/10/2017 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng.
Từ những văn bản trên, mâu thuẫn về việc phê duyệt dự án, chủ đầu tư và nguồn vốn xây dựng chợ Tân Quang bị phát lộ.
Sự thật, đây là công trình xây dựng chợ mới, đúng như Khoản 1, Điều 1 Nghị NQ 26 nêu “san gạt mặt bằng để đầu tư xây chợ mới” thực tế tại hiện trường là công trình xây dựng chợ mới không phải công trình nâng cấp và cải tạo. Thế nhưng QĐ 724 lại không nêu căn cứ theo NQ26 mà căn cứ theo QĐ số 1616 đề án xây dựng nông thôn mới đã được phê duyệt của xã Đào Mỹ. Theo QĐ số 1616 tại mục 3, điểm C “quy hoạch khu thương mại dịch vụ dược phê duyệt năm 2007 còn thiếu bãi đỗ xe, vườn hoa”, (không có hạng mục cải tạo xây dựng chợ Tân Quang-PV), đề án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Đào Mỹ (giai đoạn 2011-2025) không có hạng mục xây mới chợ Tân Quang (vì xã đã có chợ xây dựng năm 1995).
Như vậy không có căn cứ nào của QĐ số 1616 cho phép xã Đào Mỹ xây dựng chợ. NQ 26 của HĐND xã cũng không căn cứ QĐ số 1616 mà chỉ xét Tờ trình số 511/TTr-UBND của UBND ngày 18/7/2017 của UBND xã, về đầu tư cải tạo, nâng cấp chợ Tân Quang. Cũng theo NQ 26, thì khoản tiền đầu tư là 4 tỉ đồng và phải hạ giải 12 ki ốt. Nhưng, đến QĐ số 724 của UBND xã phê duyệt thì không có nội dung hạ giải 12 ki ốt và số tiền đầu tư chỉ còn 2,52 tỉ đồng, nguồn vốn cấp trên (có nghĩa là không có vốn của xã). Dự toán công trình xây dựng chợ trên 1,971 tỉ đồng chiếm chưa đầy 80% tổng số vốn dự án. Về nguồn vốn 2,52 tỉ đồng của cấp trên xây dựng chợ Tân Quang, bà Nguyễn Thị Loan, cán bộ tài chính của xã cho biết, vốn của Trung ương là 1 tỉ, tỉnh, huyện và xã mỗi cấp 500 triệu đồng. Phóng viên đề nghị cung cấp quyết định phân bổ ngân sách, bà Loan đưa ra QĐ số 369/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang. Theo đó, các dự án đầu tư theo cơ chế đặc thù thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Bắc Giang nguồn vốn Trung ương trên 1,047 tỉ đồng, nguồn vốn ngân sách tỉnh là 312 triệu đồng, kèm theo danh sách các xã được đầu tư, trong đó xã Đào Mỹ có công trình nâng cấp cải tạo chợ Tân Quang, khởi công hoàn thành năm 2018, tổng nguồn vốn 4,2 tỉ đồng ngân sách Trung ương 1,2 tỉ, ngân sách xã 3 tỉ đồng.
Như vậy, con số vốn đầu tư chợ Tân Quang hiện nay theo HĐND xã phê duyệt là 4 tỉ đồng (nguồn vốn UBND huyện và UBND xã), vốn theo QĐ số 724 của UBND xã phê duyệt là 2,52 tỉ đồng ngân sách cấp trên và theo biểu kèm theo của QĐ số 369/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang là 4,2 tỉ đồng (trong đó ngân sách của xã 3 tỉ đồng). Sự vênh, lệch số vốn đầu tư của chợ Tân Quang, cần phải được làm rõ và công khai, nếu dự án này có tới 1,2 tỉ đồng vốn của Trung ương và 3 tỉ đồng vốn của UBND xã , tổng dự án là 4,2 tỉ đồng, thì cấp nào phê duyệt dự án và phân bổ vốn đầu tư theo Nghị quyết của HĐND cấp nào?
Nghiêm Thị Hằng
Bạn đang đọc bài viết Xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang: Cần tôn trọng và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của 12 hộ dân ở chợ Tân Quang được giao đất từ năm 1996 (Tiếp theo kì trước) tại chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc của Ngaymoionline.com.vn. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email baongaymoionline@gmail.com
Ý kiến của bạn
Tối đa 500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích

Đọc thêm

Cùng chủ đề bắc giang

  Trong cùng chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc