Xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang: Cần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của 12 hộ dân ở chợ Tân Quang được giao đất từ năm 1996

 Đất được giao các hộ đã xây nhà ở sinh sống ổn định từ năm 1996 đến nay, không tranh chấp, có hộ đã được cấp sổ đỏ. Thế nhưng ngày 25/3/2015, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định (QĐ) số 469/QĐ-UBND, hủy bỏ một phần nội dung QĐ số 1633/CT ngày 5/12/1996 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Bắc (cũ). QĐ này gây khiếu kiện vì thiếu tính pháp lí, vi phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích chính đáng của 12 hộ dân khu vực chợ Tân Quang...

09:23, 04/12/2018
Cần xem lại tính pháp lí của QĐ số 469/QĐ-UBND

Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 25/3/2015 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang kí, căn cứ theo Luật Đất đai năm 2013 và xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tại Báo cáo số 294/BC-TNMT ngày 28/11/2014. Điều 1 nêu rõ: Hủy bỏ phần nội dung chuyển mục đích sử dụng và giao đất ở cho các hộ dân tại khu vực chợ Tân Quang, xã Đào Mỹ, tại QĐ số 1633/CT ngày 5/12/1996 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Bắc (cũ).

Luật Đất đai năm 2013 có 212 điều, vậy QĐ số 1633/CT vi phạm điều khoản nào của Luật Đất đai? Việc soi chiếu một quyết định ban hành từ năm 1996, không thể lấy Luật Đất đai năm 2013 để áp dụng, mà phải lấy Luật Đất đai năm 1993 làm căn cứ. Quy định này được thể hiện tại Điều 29, Nghị định 40/2010/NĐ-CP của Chính phủ nêu rõ: “Hình thức hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung văn bản áp dụng trong trường hợp một phần hoặc toàn bộ nội dung đó ban hành trái thẩm quyền về hình thức, thẩm quyền về nội dung hoặc không phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm văn bản được ban hành”. Điều 18 của Nghị định 40/2010/NĐ-CP quy định: “Thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trong việc xử lí văn bản trái pháp luật: Đình chỉ việc thi hành và hủy bỏ, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của UBND cấp dưới trực tiếp”. Thực tế QĐ số 469/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang kí hủy bỏ một phần QĐ do Chủ tịch UBND tỉnh kí là không đúng quy định của Chính phủ.

Cần phải làm rõ QĐ số 1633/CT bị hủy vì lí do gì? Vì hủy QĐ đồng nghĩa với việc thu hồi đất của 12 hộ đã được giao tại chợ Tân Quang. Soi chiếu từ Điều 61 đến 65 Luật Đất đai năm 2013, bao gồm thu hồi đất trong các trường hợp, thì 12 hộ dân ở chợ Tân Quang, không rơi vào trường hợp nào.
Quyết định số 469/QĐ-UBND tỉnh Bắc Giang và nhà ở của hộ ông Nguyễn Văn Cường ở chợ Tân Quang được giao đất năm 1996 nay bị phá dỡ.

Lí do hủy QĐ số 1633/CT được tìm thấy tại Văn bản số 1841/UBND-TCD ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang, khi văn bản này nêu: “Nội dung chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất ở tại khu vực chợ Tân Quang, xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang trong QĐ số 1633/CT ngày 5/12/1996 của Chủ tịch UBND tỉnh, đến thời điểm hiện tại chưa được thực hiện”. Nhưng chính Văn bản số 1841 lại thừa nhận: “Tuy nhiên bà Ninh Thị Ngọc Liễu và 11 hộ gia đình đang sử dụng ki ốt tại chợ Tân Quang từ năm 1995 đến nay, ngoài việc sử dụng ki ốt để kinh doanh, các hộ còn sinh sống trực tiếp tại các ki ốt, vì vậy cần phải xem xét đến nhu cầu đất ở để bảo đảm đời sống của các hộ gia đình”.

Hai nội dung đối nghịch nhau trong 1 văn bản, cho thấy sự bất nhất của QĐ số 469. Rõ ràng 12 hộ dân đã được cấp đất ở là ki ốt từ năm 1995, sinh sống ổn định, được UBND tỉnh ra QĐ cấp đất hợp pháp từ năm 1996, tại sao Sở TN&MT lại báo cáo với UBND tỉnh, “hiện tại vẫn chưa được thực hiện”?!

Để làm rõ nội dung Báo cáo số 294/BC của Sở TN&MT, ngày 28/10/2018, Báo Người cao tuổi có Công văn số 250/CV-BNCT gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, đề nghị xếp lịch để đại diện của Báo được làm việc với UBND tỉnh và Sở TN&MT. Tuy nhiên đến nay Báo vẫn chưa nhận được hồi âm của UBND tỉnh Bắc Giang.

Như vậy QĐ số 469/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang cần phải xem lại, vì chưa rõ ràng, thiếu tính pháp lí, trái với quy định của Chính phủ, không thể lấy làm căn cứ giải quyết đất đai liên quan đến quyền lợi chính đáng của 12 hộ dân ở khu vực chợ Tân Quang. Đó chính là nguyên nhân khiến người dân bất bình và khiếu kiện kéo dài.

Nguồn gốc đất rõ ràng, sao lại hủy QĐ giao đất hợp pháp cho dân?

Phóng viên Báo Người cao tuổi đã đến làm việc với các phòng chức năng của huyện Lạng Giang, UBND xã Đào Mỹ và nơi có các hộ dân đang sinh sống.

Phía sau 12 ki ốt (thực chất là nhà ở của dân) được giao đất năm 1996, theo QĐ số 1633/CT, là công trình chợ Tân Quang đang xây dựng. Bà Ninh Thị Ngọc Liễu, cung cấp cho phóng viên các văn bản chứng minh các hộ dân được giao đất giãn dân năm 1996, đúng theo các quy định của Nhà nước. Bà Liễu nói: “Chúng tôi được giao đất dãn dân, nhưng phải mua đất với giá dịch vụ tại thời điểm đó giá 20 triệu đồng/lô đất 68m2. Chúng tôi còn lưu giữ được phiếu thu tiền là chứng cứ pháp luật, như Phiếu thu số 182 ngày 18/6/1995 hộ ông Nguyễn Hữu Hòa nộp 20 triệu đồng; Phiếu thu số 206 ngày 20/6/1995, hộ bà Nguyễn Thị Tý nộp 12,5 triệu đồng lần 1 (để mua ki ốt chợ Tân Quang xã xây năm 1995) v.v…”.

Tiền mua ki ốt các hộ đã nộp đủ, UBND xã Đào Mỹ đã đưa số tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính vào ngân sách theo Giấy nộp tiền số 000578 ngày 2/12/1996, 12 ki ốt đã trao trả cho người mua, giao dịch mua bán đã hoàn tất. Từ đây tài sản này của người dân được pháp luật bảo hộ, UBND xã Đào Mỹ không thể vô cớ đòi lại đất đã bán cho dân.

Mặt khác về giấy tờ pháp lí, các hộ dân và chính quyền xã Đào Mỹ còn có các văn bản chứng minh, Nghị quyết số 01/NQ ngày 18/12/1995 của HĐND xã Đào Mỹ, căn cứ quy hoạch sử dụng đất đã được UBND huyện Lạng Giang phê duyệt ngày 20/5/1992, HĐND biểu quyết 100% nhất trí thông qua việc giải quyết đất ở cho Nhân dân năm 1995, tại 5 khu vực, với diện tích , giao cho 51 hộ (mỗi hộ từ 68 -200m2). Xét Tờ trình số 01 của UBND xã Đào Mỹ, ngày 21/12/1995, UBND huyện có Tờ trình số 14/UB-TTr gửi UBND tỉnh Hà Bắc, xin giao 9.229m2 đất cho xã Đào Mỹ, dùng vào mục đích giao đất ở cho dân. Tờ trình này ghi rõ khu vực chợ Tân Quang đất chuyên dùng hạng 1 (1.197m2), giao cho 12 hộ (trong số 51 hộ được giao), mỗi hộ 68m2.

Căn cứ QĐ số 263/TTg ngày 25/4/1996 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Hà Bắc năm 1996; căn cứ các tờ trình của UBND xã Đào Mỹ, UBND huyện Lạng Giang, ngày 28/11/1996 Sở Địa chính có Tờ trình số 408/DC-KHTC đề nghị UBND tỉnh cho phép xã Đào Mỹ chuyển mục đích sử dụng 9.229m2 đất, để giao đất ở cho 51 hộ dân, tại 5 khu vực, trong đó có khu vực chợ Tân Quang. Từ các căn cứ và tờ trình trên, ngày 5/12/1996 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Bắc, ban hành QĐ số 1633/CT, tại Điều 2 ghi rõ: Giao cho Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang giao đất ở đến từng hộ theo đối tượng và tiêu chuẩn quy định.

Như vậy, quy trình xin đất giãn dân cho 51 hộ ở xã Đào Mỹ năm 1995, tuân thủ đúng các quy định của Chính phủ. QĐ số 1633/CT của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Bắc là đúng thẩm quyền về hình thức, phù hợp với quy định của pháp luật, không có cơ sở nào để UBND tỉnh Bắc Giang ban hành QĐ số 469/QĐ-UBND hủy một phần QĐ số 1633/CT.

Điều làm người dân khu vực chợ Tân Quang bức xúc là các cơ quan chính quyền am hiểu pháp luật, nhưng lại vi phạm phạm luật, ban hành các văn bản không có cơ sở pháp luật, sai sự thật, vi phạm quyền lợi chính đáng của họ. Bà Hoàng Thị Minh, ở khu vực chợ Tân Quang nói: “Xưa nay giao dịch mua bán đất đai dân sự, chỉ có người dân mới hay lừa lọc nhau, ai ngờ người dân được giao đất giãn dân đúng pháp luật đã 19 năm, lại bị chính quyền “lật kèo”. Chúng tôi đề nghị làm rõ ai là tác giả những báo cáo, tờ trình sai sự thật cho rằng QĐ số 1633/CT đến nay vẫn không được thực hiện, nhằm động cơ gì, có liên quan tới công trình xây dựng chợ Tân Quang hiện nay hay không?” (Còn nữa)
Nghiêm Thị Hằng
Bạn đang đọc bài viết Xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang: Cần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của 12 hộ dân ở chợ Tân Quang được giao đất từ năm 1996 tại chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc của Ngaymoionline.com.vn. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email baongaymoionline@gmail.com
Ý kiến của bạn
Tối đa 500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích

Đọc thêm

Cùng chủ đề bắc giang

  Trong cùng chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc