Vụ đơn phương, vô cớ tăng giá bán buôn nước sạch ở tỉnh Ninh Thuận: Kháng nghị giám đốc thẩm vì xét xử không khách quan

Quyết định số 80/QĐKNGĐT-VKS-KDTM, ngày 1/4/2020 của Viện trưởng Viện KSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh, Kháng nghị giám đốc thẩm đối với Bản án Kinh doanh thương mại sơ thẩm số 03/2019/KDTM- ST ngày 3/7/2019 của TAND TP Phan Rang - Tháp Chàm và Bản án Kinh doanh thương mại phúc thẩm số 02/2019/KDTM-PT ngày 30/10/2019 của TAND tỉnh Ninh Thuận. Lí do: Xét xử không khách quan, gây thiệt hại quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Đông Mỹ Hải.

vu don phuong vo co tang gia ban buon nuoc sach o tinh ninh thuan khang nghi giam doc tham vi xet xu khong khach quan

vu don phuong vo co tang gia ban buon nuoc sach o tinh ninh thuan khang nghi giam doc tham vi xet xu khong khach quan

Nội dung vụ án

“Tranh chấp hợp đồng dịch vụ cấp nước”, giữa: Nguyên đơn: Công ty Cổ phần cấp nước Ninh Thuận (Công ty cấp nước Ninh Thuận), địa chỉ: 14 Tô Hiệu, phường Kinh Dinh, TP Phan Rang - Tháp Chàm. Bị đơn: Công ty TNHH cấp nước Đông Mỹ Hải (Công ty Đông Mỹ Hải), địa chỉ: 44 Lê Lợi, phường Kinh Dinh, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, đã qua 2 cấp tòa án ở tỉnh Ninh Thuận xét xử.

Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 03/2019/KDTM-ST ngày 3/7/2019 của TAND TP Phan Rang - Tháp Chàm quyết định: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là Công ty cấp nước Ninh Thuận đối với bị đơn là Công ty Đông Mỹ Hải. Tuyên bố chấm dứt Hợp đồng dịch vụ cấp nước ngày 28/12/2012 và Phụ lục số 03/2017/PLHĐ ngày 20/9/2017 giữa Công ty cấp nước Ninh Thuận và Công ty Đông Mỹ Hải. Buộc Công ty Đông Mỹ Hải phải có trách nhiệm thanh toán cho Công ty cấp nước Ninh Thuận số tiền nước còn nợ là 6.285.660.000 đồng, trong đó tiền nước còn nợ là 6.020.868.000 đồng và tiền lãi chậm thanh toán là 264.792.000 đồng.

Ngoài ra, Bản án còn tuyên về trách nhiệm duy trì cung cấp nước liên tục cho người dân cho đến khi có quyết định của UBND tỉnh Ninh Thuận và về nghĩa vụ thi hành án, án phí, quyền kháng cáo, kháng nghị.

Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 02/2019/KDTM-PT ngày 30/10/2019 của TAND tỉnh Ninh Thuận, quyết định không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của Công ty Đông Mỹ Hải. Giữ nguyên Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 03/2019/KDTM-ST ngày 03/7/2019 của TAND TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Sau khi án có hiệu lực pháp luật, ngày 3/12/2019 Công ty Đông Mỹ Hải có đơn đề nghị xem xét kháng nghị theo thủ tục Giám đốc thẩm 2 bản án sơ thẩm, phúc thẩm trên, vì cho rằng nguyên đơn tự ý áp dụng giá bán nước sinh hoạt, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của bị đơn.

Xét xử không khách quan, gây thiệt hại bị đơn!

Đó là nhận định tại Quyết định số: 80/QĐKNGĐT-VKS-KDTM, ngày 1/4/2020 của Viện trưởng Viện KSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh, Kháng nghị giám đốc thẩm đối với Bản án Kinh doanh thương mại sơ thẩm số 03/2019/KDTM- ST ngày 3/7/2019 của TAND TP Phan Rang - Tháp Chàm và Bản án Kinh doanh thương mại phúc thẩm số 02/2019/KDTM-PT ngày 30/10/2019 của TAND tỉnh Ninh Thuận. Bởi các lẽ dưới đây.

Ngày 28/12/2012, Công ty cấp nước Ninh Thuận ký hợp đồng dịch vụ cấp nước với Công ty Đông Mỹ Hải, theo đó Công ty cấp nước Ninh Thuận cung cấp dịch vụ nước sạch cho Công ty Đông Mỹ Hải, để Công ty Đông Mỹ Hải cung cấp trực tiếp đến các hộ dân theo khu vực, giá nước sạch dựa trên biểu giá do UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành, các bên sẽ áp dụng giá mới khi có quyết định điều chỉnh giá nước sạch của UBND tỉnh Ninh Thuận.

Quá trình thực hiện hợp đồng, hai bên đã 3 lần điều chỉnh giá bằng các phụ lục hợp đồng. Tại Đại hội đồng cổ đông ngày 26/5/2018, Công ty cấp nước Ninh Thuận báo cáo UBND tỉnh về việc giá bán nước cho Công ty Đông Mỹ Hải không còn phù hợp và UBND tỉnh đã thống nhất giao Công ty cấp nước Ninh Thuận đàm phán lại giá bán nước với Công ty Đông Mỹ Hải. Thực hiện sự chỉ đạo, Công ty cấp nước Ninh Thuận yêu cầu thanh lý hợp đồng dịch vụ cấp nước ký kết ngày 28/12/2012 để ký lại hợp đồng theo giá mới nhưng phía Công ty Đông Mỹ Hải không đồng ý. Căn cứ cuộc họp của Sở Tài chính tỉnh ngày 13/7/2018 và Văn bản của Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh, Công ty cấp nước Ninh Thuận thông báo điều chỉnh giá bán nước là 7.000đồng/m3, nhưng phía Công ty Đông Mỹ Hải không đồng ý, nên phát sinh tranh chấp.

Tại Điều 3 Hợp đồng dịch vụ cấp nước ngày 28/12/2012 quy định: “Giá nước sạch được hai bên thỏa thuận trên biểu giá do UBND tỉnh ban hành,... nguyên tắc áp dụng giá mới khi có quyết định điều chỉnh giá nước sạch của UBND tỉnh Ninh Thuận. Sau khi phát sinh tranh chấp về giá, các bên đều có văn bản gửi các sở, ngành và UBND tỉnh can thiệp.

Tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 quy định phương pháp xác định giá bán buôn nước sạch: “Giá bán buôn nước sạch do đơn vị cấp nước bán buôn bán cho đơn vị mua buôn nước để bán lẻ (đơn vị cấp nước thực hiện việc bán nước sạch cho một đợn vị cấp nước khác để đơn vị này bán trực tiếp đến khách hàng sử dụng nước) và đơn vị cấp nước bán lẻ (đơn vị cấp nước thực hiện việc bán nước trực tiếp đến khách hàng sử dụng nước) khi thực hiện bán buôn nước sạch tự thoả thuận bảo đảm để đơn vị cấp nước bán buôn và đơn vị cấp nước bán lẻ bù đắp được chi phí sản xuất, kỉnh doanh và có mức lợi nhuận hợp lỷ nhưng không trái với quy định tại Điều 6 và không cao hơn giá bán lẻ do cấp có thẩm quyền quy định. Trong trường hợp không thống nhất được mức giá thì một trong hai bên (hoặc cả hai bên) có quyền yêu cầu Sở Tài chỉnh cấp tỉnh tổ chức hiệp thương giá theo quy định của pháp luật.

Ngày 7/6/2019, Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận chủ trì việc hiệp thương giá bán buôn nước sạch (BL 371), các bên không thỏa thuận được với nhau về giá bán buôn của Công ty cấp nước Ninh Thuận, nên thống nhất đề nghị Sở Tài chính đưa ra mức giá bán buôn để báó cáo UBND tỉnh trước khi Sở Tài chính quyết định giá bán tạm thời để hai bên thực hiện theo quy định.

Ngày 1/10/2019, Sở Tài chính ban hành Quyết định sổ 72/QĐ-STC công bố giá bán buôn nước sạch tạm thời của Công ty CP cấp nước Ninh Thuận bán cho Công ty TNHH. cấp nước Đông Mỹ Hải và tại Điều 1 của Quyết định này nêu rõ: “Giá bán buôn nước sạch tạm thời của Công ty cổ phần cấp Ninh Thuận bán cho Công ty TNHH cấp nước Đông Mỹ Hải với mức 6.000đồng/m3 (chưa có VAT)”. Tuy nhiên, Công ty TNHH. cấp nước Đông Mỹ Hải không đồng ý với mức giá 6.000đồng/m3 này, vì khi xây dựng giá này Sở Tài chính chưa căn cứ vào thực tế.

Mặt khác, Tòa án áp dụng mức giá nước bán buôn 7.000đồng/m3 do Công ty cấp nước Ninh Thuận tự đưa ra, từ đó tuyên buộc Công ty Đông Mỹ Hải phải thanh toán cho Công ty cấp nước Ninh Thuận số tiền 6.285.660.000 đồng (gồm tiền nước còn nợ là 6.020.868.000 đồng và tiền lãi chậm thanh toán là 264.792.000 đồng) là không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án, gây thiệt đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Đông Mỹ Hải.

vu don phuong vo co tang gia ban buon nuoc sach o tinh ninh thuan khang nghi giam doc tham vi xet xu khong khach quan

vu don phuong vo co tang gia ban buon nuoc sach o tinh ninh thuan khang nghi giam doc tham vi xet xu khong khach quan

Quyết định Kháng nghị giám đốc thẩm số 80/QĐKNGĐT-VKS-KDTM, ngày 01/4/2020 của Viện trưởng Viện KSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh

Tâm nguyện của người bị hại

Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Đình Thuận, Giám đốc Công ty Đông Mỹ Hải, cho biết: “Rõ ràng là vô cớ tăng giá nước bán buôn, đẩy doanh nghiệp vào khủng hoảng, bế tắc! Đây là cơ sở để Viện trưởng Viện KSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã xem xét, giải quyết đơn kêu oan của chúng tôi; và đã ra quyết định Kháng nghị giám đốc thẩm toàn bộ Bản án Kinh doanh thương mại sơ thẩm số 03/2019/KDTM-ST ngày 3/7/2019 của TAND TP Phan Rang - Tháp Chàm và Bản án Kinh doanh thương mại phúc thẩm số 02/2019/KDTM-PT ngày 30/10/2019 của TAND tỉnh Ninh Thuận; đề nghị ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy toàn bộ hai bản nêu trên để xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định pháp luật; tạm đình chỉ thi hành đối với Bản án Kinh doanh thương mại sơ thẩm số 03/2019/KDTM-ST ngày 3/7/2019 của TAND TP Phan Rang - Tháp Chàm và Bản án Kinh doanh thương mại phúc thẩm số 02/2019/KDTM-PT ngày 30/10/2019 của TAND tỉnh Ninh Thuận đến khi có quyết định giám đốc thẩm.

Tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân của Công ty Đông Mỹ Hải luôn có nguyện vọng là được thực hiện cấp nước theo giá bán buôn đảm bảo giá bán lẻ bù đắp được chi phí sản xuất, kỉnh doanh và có mức lợi nhuận hợp lí nhưng không trái với quy định do cấp có thẩm quyền quy định; thậm chí, là để phục vụ nước sạch tốt nhất cho người tiêu dùng, chúng tôi sẵn lòng thực hiện cấp nước với giá bán lẻ bù đắp chi phí sản xuất, kỉnh doanh, không có lợi nhuận (huề vốn).”

Dư luận trông chờ một quyết định khách quan, đúng pháp luật của Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh về xét xử giám đốc thẩm vụ án trên, theo đề nghị của Viện trưởng Viện KSND Cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh: Hủy toàn bộ hai bản nêu trên để xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định pháp luật; bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của các đương sự.

Mai Thân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

can lam ro va xu ly nghiem hanh vi vi pham phap luat cua cac doi tuong

Cần làm rõ và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng

Bà Nguyễn Thị Luấn (tên gọi khác là Nguyễn Hoàng Lan), Giám đốc Công ty TNHH Gia Bảo (Công ty Gia Bảo), là người cao tuổi, trú tại tổ 9 phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông phản ánh, ông Trần Đức Nhuận và ông Trương Đình Nở thuê nhóm người đến lô cao su của bà để cạo mủ cao su, dựng nhà trái phép, nhằm chiến đất của bà và Công ty tại Lâm trường Đắk N’Tao…
can lam ro viec dau gia qsdd lua chon nha dau tu thuc hien du an khu dan cu tan duc jsc

Cần làm rõ việc đấu giá QSDĐ; lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư Tấn Đức JSC

Dự án đã san lấp mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, nhưng trong phương án đấu giá không nêu rõ, loại hồ sơ doanh nghiệp tham gia đấu giá thiếu thuyết phục… là những điều cần làm rõ xoay quanh việc đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ), lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư Tấn Đức JSC.
quang binh hieu truong truong mam non bi to ap dat cac khoan thu dau nam

Quảng Bình: Hiệu trưởng trường Mầm Non bị tố áp đặt các khoản thu đầu năm

Quá bức xúc, phụ huynh có con em học ở Trường Mầm non số 1, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình đã làm đơn gửi đến chính quyền và các cấp tố cáo bà Đinh Thị Hiệu, Hiệu trưởng trường này lạm quyền, áp đặt các khoản thu đầu năm. Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Minh Hóa xác nhận có sự việc xảy ra và đang thành lập đoàn để xác minh kiểm tra làm rõ.
can phai xu ly nghiem cac hanh vi ngang nguoc long hanh

Cần phải xử lý nghiêm các hành vi ngang ngược, lộng hành

Khu vực dưới chân phía Đông núi Hòn Rồng, thuộc tổ dân phố Lộc An, phường Cam Lộc, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa lâu nay vốn là rừng sản xuất; người dân sống và làm vườn an bình. Thế nhưng, từ cuối năm 2018 đến nay, tình hình ở đây diễn ra nhiều điều lộn xộn, tiềm ẩn những phức tạp khó lường…
vua chiem dat vua la lang

Vừa chiếm đất, vừa “la làng”?

Như Tạp chí Người cao tuổi đã thông tin, ông Bùi Văn Thương, ở thôn Thanh Lương, xã Tân Thịnh, TP Yên Bái phản ánh việc nhà, đất bị ông Nguyễn Viết Bình chiếm dụng trái phép tài sản hơn 7 năm. Điều đáng nói, ông Thương là người bỏ tiền mua nhà, đất nhưng lại bị ông Bình tố cáo là… “kẻ trộm”(!?)...

Tin khác

Quy trình thực hiện thu hồi đất có sai phạm và khuất tất

quy trinh thuc hien thu hoi dat co sai pham va khuat tat
Bà Nguyễn Thị Bẩy là gia đình chính sách, người cao tuổi, thường trú tại tổ 5 phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội liên tục có đơn phản ánh, cầu cứu gửi các cơ quan chức năng, do bị chính quyền quận Long Biên cưỡng chế, thu hồi đất trái pháp luật. Nhưng dường như các cơ quan "lặng im", tạo điều kiện cho quận Long Biên cưỡng chế đất của dân giao cho doanh nghiệp…

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài bị tuyên phạt 8 năm tù

nguyen pho chu tich ubnd tp ho chi minh nguyen thanh tai bi tuyen phat 8 nam tu
Sáng 20/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với nguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài và 4 đồng phạm phạm tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Tài 8 năm tù giam về tội danh trên.

Liên quan đến gần 300 người trúng tuyển viên chức tại Thanh Hóa: Nhiều “bất thường” của Sở Nội vụ?

lien quan den gan 300 nguoi trung tuyen vien chuc tai thanh hoa nhieu bat thuong cua so noi vu
Bộ Nội vụ đã vào cuộc và chỉ rõ nhiều nội dung “chưa phù hợp” của đoàn kiểm tra Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa về kỳ thi tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký Đất đai (ĐKĐĐ), thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời khẳng định, việc xét tuyển về cơ bản được thực hiện theo quy định của pháp luật.    

Xã Phú Trung, ở huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai: Nói dối và bịa đặt, không thể che lấp mặt trời!

xa phu trung o huyen tan phu tinh dong nai noi doi va bia dat khong the che lap mat troi
Nói dối rằng: Đất “đồi Mỹ”, nhưng “lòi” ra cái sự: “Không công bằng”; và “bịa đặt” thể hiện dấu hiệu vu khống các bậc cao niên, để bác đơn của ông Nguyễn Văn Binh. Hành vi này của một số cán bộ xã Phú Trung và huyện Tân Phú, cụ thể ra sao? Và liệu có còn cái “cớ” nào nữa trong sự việc cụ thể dưới đây?

Tỉnh Kiên Giang: Người dân kiện quyết định "chồng lấn đất" của huyện Phú Quốc!

tinh kien giang nguoi dan kien quyet dinh chong lan dat cua huyen phu quoc
Ngày 5/8/2020, TAND tỉnh Kiên Giang nhận đơn khởi kiện của bà Trần Thị Hồng và bà Đỗ Hồng Phượng yêu cầu hủy 4 quyết định của UBND huyện Phú Quốc thu hồi đất của người khác nhưng lại chồng lấn lên đất của bà Hồng, bà Phượng. Đó là các quyết định thu hồi đất giao cho doanh nghiệp làm dự án, khá điển hình của tình trạng quản lí đất lộn xộn ở huyện đảo Phú Quốc…

Nội dung tố cáo là có cơ sở

noi dung to cao la co co so
Ông Nguyễn Văn Thương cho rằng, ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, kí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho một phụ nữ, gây thiệt hại đến quyền lợi của gia đình ông. Qua các chứng cứ ông Thương thu thập được, nội dung tố cáo ông Hưng là có cơ sở…
Xem thêm
nguyen pho chu tich ubnd tp ho chi minh nguyen thanh tai bi tuyen phat 8 nam tu

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài bị tuyên phạt 8 năm tù

Sáng 20/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với nguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài và ...
thi xa ayun pa tinh gia lai lam gia ho so gian lan thue cong ty xuan huong van lien tiep trung thau

Thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai: Làm giả hồ sơ, gian lận thuế… Công ty Xuân Hương vẫn liên tiếp trúng thầu!?

Ngày 13/8/2020, Ngày mới Online đăng bài: “Thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai: Công ty TNHH Xây dựng Xuân Hương sử dụng vật liệu không đúng thiết kế ?”, ...
huyen thuong tin tp ha noi can xu ly nghiem nha xuong san bong xay dung trai phep o cum lang nghe van tu

Huyện Thường Tín, TP Hà Nội: Cần xử lý nghiêm nhà, xưởng, sân bóng... xây dựng trái phép ở Cụm làng nghề Văn Tự

Nhiều công trình là nhà, xưởng, sân bóng... không phép xây dựng trên đất dự án Cụm công nghiệp làng nghề xã Văn Tự, huyện Thường Tín vẫn chưa được ...
vi sao nu dai gia o vung tau no tram ti roi khoi noi cu tru

Vì sao nữ đại gia ở Vũng Tàu “nợ trăm tỉ” rời khỏi nơi cư trú?

Tạp chí Người cao tuổi nhận đơn của bà Trần Thị Kim Loan cho biết, có đơn tố cáo việc cho vay nặng lãi và quấy rối đời tư gửi ...
can lam ro viec dau gia qsdd lua chon nha dau tu thuc hien du an khu dan cu tan duc jsc

Cần làm rõ việc đấu giá QSDĐ; lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư Tấn Đức JSC

Dự án đã san lấp mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, nhưng trong phương án đấu giá không nêu rõ, loại hồ sơ doanh nghiệp tham gia đấu ...
huyen tuy phong binh thuan chinh quyen cuong che thu hoi dat khong co quyet dinh

Huyện Tuy Phong, Bình Thuận: Chính quyền cưỡng chế thu hồi đất không có quyết định(!)

Đơn kêu cứu khẩn cấp của nhiều hộ dân ngụ tại xóm 6, xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, phản ánh họ bị UBND xã Hòa Minh ...
hanh vi nguoc dai ong ba cha me

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
hanh vi vi pham quy tac giao thong duong bo

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ tùy tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị xử phạt
phap luat quy dinh the nao ve tha tu truoc thoi han

Pháp luật quy định thế nào về thả tù trước thời hạn?

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là việc cho phép người đang chấp hành hình phạt tù có đủ điều kiện theo quy định được quay trở về ...
Phiên bản di động