Viết tiếp về thực hiện dự án xây dựng KDC Long Hưng, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai: Cần thanh tra việc không thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Đồng Nai

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai: Chủ đầu tư Dự án Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng được phép thỏa thuận với các hộ dân có đất nằm trong dự án để bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, Chủ đầu tư Dự án không thỏa thuận bồi thường đối với các hộ dân; mà lại phối hợp cùng chính quyền xã Long Hưng và TP Biên Hòa tổ chức cưỡng chế, gây ra nhiều bức xúc, thiệt hại không đáng có cho nhiều hộ dân ...

Mai Thân
08:13, 28/08/2019

Văn bản số 10264/UBND-KT ngày 4/12/2008 “Về việc thỏa thuận bồi thường đối với các hộ dân trong Dự án khu đô thị sinh thái kinh tế mở Long Hưng” của UBND tỉnh Đồng Nai

Thành phố làm trái chỉ đạo của Tỉnh!

Văn bản số 10264/UBND-KT ngày 4/12/2008 về việc thỏa thuận bồi thường đối với các hộ dân trong Dự án khu đô thị sinh thái kinh tế mở Long Hưng của UBND tỉnh Đồng Nai, có nội dung (trích): “Sau khi xem xét đề nghị của Liên hiệp HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai tại Tờ trình số 15/TT-LHHTX ngày 11/9/2008 …; Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai có ý kiến như sau: Chấp thuận về chủ trương cho Liên hiệp HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai - Chủ đầu tư Dự án Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng được phép thỏa thuận bồi thường đối với các hộ dân có đất nằm trong dự án để bồi thường, giải phóng mặt bằng.”

Tuy nhiên, theo Thông báo số 793/ TB-UBND ngày 20/12/2019 của UBND TP Biên Hòa: “Các dự án Khu dân cư Long Hưng, cầu An Hòa - Hương Lộ 2, Aqua City là tiểu dự ản thuộc dự án Khu đô thị sinh thái kinh tế mờ Long Hưng. Các dự án nàỵ thuộc diện nhà nước thu hồi đất, đã được UBND tinh Đồng Nai ban hành các quyết định thu hồi đất gồm: Dự án Khu dân cư Long Hưng (Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 25/8/2008); dự án Aqua city (Quyết định số 2667/QĐ-UBND ngày 25/8/2008); Dự án cầu An Hòa - Hương lộ 2 (Quyết định thu hồi đất sổ 3583/QĐ-UBND ngày 3/1/2008)”.

Như vậy, UBND TP Biên Hòa việc khẳng định “Các dự án nàỵ thuộc diện nhà nước thu hồi đất”, là trái với chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai và trái với Luật Đất đai.

Các hộ dân yêu cầu thanh tra

Đã 11 năm qua, dự án chưa thực hiện xong. Lí do: Chủ đầu tư Dự án không thỏa thuận bồi thường đối với các hộ dân. Mặc dù ngày 17/6/2019, Chủ tịch xã Long Hưng họp dân, ghi nhận và hứa sẽ báo cáo cấp trên về ý kiến, nguyện vọng của các dộ dân. Nhưng việc cưỡng chế thu hồi đất vẫn diễn ra, khiến các hộ dân dưới đây liên tục có đơn khiếu nại.

Ông Lê Minh Trọng, ngụ tại ấp An Xuân, xã Long Hưng, TP Biên Hòa, khiếu nại Quyết định số 2316/QĐ-UBND ngày 15/8/2011 về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án cầu An Hòa và đường Hương Lộ 2. Cho rằng, dự án này do Nhà nước thu hồi đất, nên UBND TP Biên Hòa bác đơn ông Trọng. Thậm chí ngày cưỡng chế, đã tổ chức giữ người trái phép ở Công ty, không cho ông Trọng về nhà bảo vệ tài sản của mình.

Ông Trọng bức xúc: “14 giờ ngày 30/5/2013, bảo vệ Công ty tên là Lượng mời tôi lên phòng bảo vệ có người cần gặp. Lúc này có Phó Chủ tịch xã Long Hưng tên là Trung, cán bộ Tư pháp xã và 3 dân phòng. Họ bảo tôi kí biên bản. Tôi trình bày: “Về nhà tôi hoặc lên xã làm việc thì ký chứ ở đây là Công ty tôi không ký; hiện giờ nhà tôi đang bị bọn người xấu phá dỡ tôi phải về nhà gấp, tình thế rất cấp bách”. Tôi có yêu cẩu cho tôi gặp Ban Giám đốc Công ty để giải quyết nhưng 2 ông bảo vệ không cho. Tôi cũng yêu cầu có bắt giữ tôi về tội gì thì lập biên bản nhưng 2 ông cũng không lập đã cố tình giữ không cho tôi về nhà để bảo vệ tài sản của gia đình. Đền gần 15 giờ thì 2 bảo vệ xốc nách đuổi tôi ra khỏi Công ty mà không nêu lý do gì. Trong khi, nhà ở của tôi trên 150m2 đất do ông bà để lại và được cha, mẹ chia cho từ năm 1994. Năm 2012, anh em trong gia tộc xác nhận tôi có quyền sử dụng, không ai tranh chấp. Như vậy, việc cưỡng chế gây ra sự thiệt hại của gia đình tôi về vật chất và tinh thần là rất lớn. Dự án cầu An Hòa và đường Hương Lộ 2 là tiểu dự án thuộc dự án Khu đô thị sinh thái kinh tế mờ Long Hưng; Chủ đầu tư phải thỏa thuận bồi thường đối với các hộ dân có đất nằm trong dự án để bồi thường, giải phóng mặt bằng theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai (Văn bản số 10264/UBND-KT ngày 4/12/2008).

3 công dân Hứa Hòa Thạnh, Hứa Hòa Tuấn, Nguyễn Thị Kim Loang (con ông Nguyễn Văn Lai, được ông Lai ủy quyền khiếu nại), cùng ngụ xã Long Hưng, TP Biên Hòa, có đơn tố cáo Liên hiệp Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Đồng Nai (Dona coop) không thỏa thuận giá đất; một số cán bộ của chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp tổ chức cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án Khu Đô thị sinh thái kinh tế mở Long Hưng; yêu cầu trả lại đất hoặc thỏa thuận bồi thường theo quy định. Đơn có gửi đến HĐND tỉnh Đồng Nai và được chuyển cho UBND TP Biên Hòa (Văn số 336/HĐND-VP ngày 14/6/2017).

Chị Nguyễn Thị Kim Loang, phản ánh: “UBND TP Biên Hòa, Ban hành quyết định cưỡng chế; đoàn cưỡng chế gồm có các thành phần hàng trăm người, cùng cơ giới, lực lượng hùng hậu khi đến hộ tôi đọc lệnh cưỡng chế. Chúng tôi bức xúc, phản ứng, phản đối, việc tổ chức cưỡng chê là vi phạm Hiến pháp, pháp luật (cố tình không thực hiện thỏa thuẫn bồi thường theo chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh); chúng tôi không đồng ý giao đất, không ký một văn bản nào”.

Hộ gia đình ông Đỗ Hoàng Dũng ngụ tại khu 3, ấp Phước Hội, xã Long Hưng, bị thu hồi đất cưỡng chế thu đất thực hiện dự án cầu An Hòa - đường Hương Lộ 2 và dự án khu dân cư Long Hưng tại xã Long Hưng. Ban cưỡng chế thu hồi đất dự án (thuộc UBND TP Biên Hòa) thông báo đến ông (bà) Đỗ Hoàng Dũng, vào ngày 27, 28/6/2019 Ban cưỡng chế thu hồi đất dự án phối hợp với các ban ngành có liên quan tiến hành cưỡng ché thu hồi đất đối với ông (bà) Dỗ Hoàng Dũng theo quy định cùa pháp luật. Trường hợp ông (bà) Đỗ Hoàng Dũng đồng ý tự tháo dỡ và di dời tài sản trên đất thì thực hiện trước ngày 24/6/2019.

Tuy nhiên, tương tự như các hộ dân nói trên, ông Dũng phản đối việc cưỡng chế là có cơ sở. Bởi Chủ tịch tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Chủ đầu tư dự án phải thoả thuận bồi thường. Nhưng không có một thỏa thuận nào, mà vẫn tổ chức cưỡng chế, gây thiệt hại rất lớn về tài sản của gia đình ông Dũng.

Ông Lê Minh Trọng tại căn nhà trước khi bị cưỡng chế

Cảnh tan hoang sau khi bị cưỡng chế thu hồi đất

Cần thanh tra, kết luận việc không thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh!

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai có Văn bản số 3147/MTTQ-DCPI ngày 08/7/2019 “V/v chuyển đơn khiếu nại của công dân”, gửi UBND TP Biên Hòa; Văn phòng Chính phủ có văn bản số 6322/VPCP-V.I ngày 16/7/2019 “V/v phản ánh của Báo Người cao tuổi”, gửi UBND tỉnh Đồng Nai: Báo Người cao tuổi có Văn bản số 133/CV-BNCT 21/7/2019 gửi Thủ tướng Chính phủ phản ánh về đơn khiếu nại của một số hộ dân tại xã Long Hưng liên quan đến Dự án do Liên hiệp Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai làm chủ đầu tư. Và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo: Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai xem xét nội dung phản ánh của Báo Người cao tuổi để có biện pháp giải quyết theo quy định pháp luật và thông báo kết quả đến Báo Người cao tuổi; UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 26/TB-VPCP ngày 4/3/2019 của Văn phòng Chính phủ; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.”

Văn bản số 6322/VPCP-V.I ngày 16/7/2019 “V/v phản ánh của Báo Người cao tuổi”, của Văn phòng Chính phủ gửi UBND tỉnh Đồng Nai

Văn bản số 3147/MTTQ-DCPI ngày 08/7/2019 “V/v chuyển đơn khiếu nại của công dân” của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai

Như vậy, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của hầu hết các hộ dân thuộc Dự án khu đô thị sinh thái kinh tế mở Long Hưng” của UBND tỉnh Đồng Nai, đã được Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình quan tâm, chỉ đạo xem xét giải quyết. Thế nhưng đến nay, chính quyền tỉnh Đồng Nai vẫn “án binh bất động” (không có một động thái nào về chấp hành chỉ đạo của Phó Thủ tướng). Đây là cơ sở để các hộ dân thuộc Dự án yêu cầu mở cuộc thanh tra, kết luận việc không thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Bởi đây là nguyên nhân chính của việc khiếu nại, tố cáo kéo dài.

Báo điện tử Ngày mới sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Bạn đang đọc bài viết Viết tiếp về thực hiện dự án xây dựng KDC Long Hưng, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai: Cần thanh tra việc không thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Đồng Nai tại chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc của Ngaymoionline.com.vn. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email baongaymoionline@gmail.com
Ý kiến của bạn
Tối đa 500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích

Đọc thêm

Cùng chủ đề dự án

  Trong cùng chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc