Viết tiếp bài :Từ kết luận số 13 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Phát lộ nhiều kiểu kết luận rất bất thường (tiếp theo kì trước)

  Ông Nguyễn Công Khanh kí Kết luận 82/KL-UBBC ngày 11/5/2016, nêu năm 2011, Phòng Tài chính kế hoạch huyện Từ Liêm phải chịu trách nhiệm về việc tham mưu khi ban hành Quyết định về việc “thanh toán thừa”. Còn trước đó 2 năm, Phòng Tài chính kế hoạch huyện này còn làm điều “kinh khủng” hơn, nhưng Chủ tịch UBND huyện cũng…. chẳng biết gì. 

08:55, 10/05/2019
Phòng tham mưu “nói dối”, Chủ tịch UBND huyện “kí bừa”… vẫn đúng
Năm 2016, ông Lê Văn Thư ứng cử đại biểu HĐND cấp thành phố và cấp quận Bắc Từ Liêm, trong khi công dân tố cáo ông Thư đã kí Quyết định số 12185/QĐ-UBND ngày 29/12/2009 trái với Quyết định số 1170/QĐ-UBND về việc phê duyệt đấu thầu chợ Cầu Diễn và chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, để Công ty TNHHNN MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội thu một khoản phí cao hơn quy định trong một thời gian dài tại chợ Cầu Diễn không được giải quyết.
Theo Kết luận 82, tháng 1/2009, UBND huyện Từ Liêm tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án quản lí chợ kết hợp với đầu tư xây dựng lại chợ; Kết quả: Công ty TNHHNN MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội (Doanh nghiệp thuộc TP Hà Nội) đã trúng thầu. Ngày 13/4/2009, UBND huyện Từ Liêm có Quyết định số 1770/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng chợ Cầu Diễn.
Từ Quyết định 1770 là chọn nhà thấu “thực hiện dự án đầu tư xây dựng” thì sang Quyết định 12185 đã biến thành “quản lí, kinh doanh khai thác”
Tháng 11/2009, ông Lê Văn Thư nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm. Theo đề nghị của Ban chỉ đạo chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ, trực tiếp là các Phòng Kinh tế, Tài chính kế hoạch, Tư pháp, Nội vụ huyện và trên cơ sở Văn bản số 147/TC-KH ngày 26/11/2009 của Phòng Tài chính Kế hoạch xác nhận: “Công ty TNHH nhà nước MTV đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội đã nộp đủ số tiền 3.000.000 đồng (thực tế là 3 tỷ đồng nhưng kết luận 82 viết sai và số tiền 1.493.900.000 đồng trong số 3 tỷ phải đến ngày 13/8/2013 (tức là sau hơn 4 năm trúng thầu) mới được nộp- PV) hoàn trả giá trị tài sản còn lại và hỗ trợ ngân sách nhà nước để thực hiện dự án đầu tư xây dựng chợ Cầu Diễn”. Ông Lê Văn Thư đã kí Quyết định số 12185/QĐ-UBND ngày 29/12/2009, với nội dung: “Bàn giao chợ Cầu Diễn cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội quản lí, kinh doanh, khai thác kể từ ngày 1/1/2010… Công ty có trách nhiệm thực hiện theo đúng hồ sơ dự thầu của doanh nghiệp; Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 13/4/2009 của UBND huyện Từ Liêm và các văn bản pháp luật có liên quan”.
Kết luận 82 cho rằng: Việc ban hành quyết định bàn giao chợ Cầu Diễn tại thời điểm này là cần thiết vì theo hướng dẫn của Sở Nội vụ thành TP Hà Nội, Ban quản lí chợ Cầu Diễn đã giải thể, các lao động của Ban đã được điều động sang Công ty quản lí. Nếu như không bàn giao Chợ cho công ty quản lí kinh doanh khai thác thì không có ai quản lí, điều hành và chịu trách nhiệm về an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy, an toàn tài sản của nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự trong Chợ (thực tế việc giải thể Ban quản lí Chợ Cầu Diễn là do UBND huyện Từ Liêm thực hiện để tạo cớ bởi tại sao chưa đủ điều kiện bàn giao để đầu tư xây dựng lại giải thể Ban quản lí chợ– PV). Như vậy, việc UBND huyện Từ Liêm ban hành Quyết định số 12185/QĐ-UBND ngày 29/12/2009 là đúng với Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 13/4/2009 của UBND huyện và đúng với tinh thần chỉ đạo của UBND TP Hà Nội. Tuy nhiên, việc UBND huyện ban hành Quyết định số 12185/QĐ-UBND về việc bàn giao chợ cho Công ty TNHH Nhà nước MTV Đầu tư và Phát triển Hà Nội quản lí, kinh doanh khai thác trong khi Công ty chưa nộp đủ số tiền hoàn trả tài sản còn lại của chợ Cầu Diễn, là do Phòng Tài chính Kế hoạch có Văn bản 147/TC-KH ngày 26/11/2009 báo cáo Công ty đã nộp đủ số tiền. Do đó, trách nhiệm để xảy ra sai sót này thuộc Phòng Tài chính Kế hoạch và Phòng Kinh tế huyện Từ Liêm, trong tham mưu soạn thảo Quyết định 12185/QĐ-UBND. Về việc này, các phòng chuyên môn đã nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm (Thực chất là các phòng chuyên môn, cơ quan tham mưu của huyện dã "nói dối, đổi trắng thay đên" nội dung vụ việc làm thay đổi kết quả thực hiện thầu, nhưng huyện chỉ nghiêm khắc xử lí bằng "rút kinh nghiệm")
Trong quá trình quản lí, khai thác chợ Cầu Diễn, Công ty TNHHNN MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội đã nâng mức phí chợ không báo cáo cơ quan có thẩm quyền. Nhưnng Kết luận 82 đã viện dẫn Thông báo kết luận đơn tố cáo số 39/TB-UBND ngày 13/3/2014 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội là “Việc này thuộc trách nhiệm của công ty” và thực tế là Công ty chẳng chịu trách nhiệm gì!?.
Theo Kết luận 82 do ông Nguyễn Công Khanh kí: Trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn trong tham mưu đã được chỉ rõ. Việc ông Lê Văn Thư với cương vị Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm kí ban hành Quyết định số 12185/QĐ-UBND ngày 29/10/2009 là đúng với Quyết định số 1770/UBND ngày 13/4/2009 của UBND huyện, chỉ đạo của UBND TP Hà Nội và đúng chức trách, nhiệm vụ của mình. Nội dung tố cáo là không có cơ sở.
Kết luận theo kiểu "nói một đàng làm một nẻo" của Kết luận 82 theo khách quan nhận định có nội dung "mù mờ", ngụy biện và cắt xén nhiều dữ liệu quan trọng liên quan đến các sai phạm của các tổ chức và cá nhân.
Thứ nhất, Quyết định số 1770 là quyết định phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng chợ Cầu Diễn chứ không phải là quản lí, kinh doanh và khai thác chợ này. Nếu mời thầu là quản lí, kinh doanh khai thác chợ Cầu Diễn thì sẽ có rất nhiều đối tác khác có thể tham gia thầu chứ không đến lượt công ty của ông Phan Minh Nguyệt một mình một ngựa trúng thầu, để rồi sau đó không lâu những sai phạm của ông Nguyệt đã bị trả giá bằng án tù 12 năm tù tuyên án ngày 16/5/2018
Thứ hai, ngoài quyết định số 1770 nhắc về dự án là đấu thầu đầu tư xây dựng chợ thì Văn bản “nói dối” nộp đủ tiền số 147 của Phòng Tài chính Kế hoạch cũng nhắc lại cụm từ này “để thực hiện dự án đầu tư xây dựng chợ Cầu Diễn”, nhưng bất chấp, ông Lê Văn Thư vẫn kí để bàn giao quản lí, kinh doanh khai thác chợ. Thực tế UBND huyện Từ Liêm khi xét thấy chưa đủ điều kiện bàn giao theo Quyết định số 1770 thì hoàn toàn có thể tái lập Ban quản lí chợ.
Thông báo giải quyết tố cáo số 39 ngày 13/3/2014 chỉ rõ một loạt sai phạm trong việc ban hành Quyết định số 12185, nhưng đã bị ông Nguyễn Công Khanh lờ đi khi ban hành Kết luận số 82 năm 2016
Thứ ba, việc bàn giao chợ không chỉ vi phạm quy định nộp tiền thiếu mà còn vi phạm một loạt quy định đã nêu tại thông báo kết luận tố cáo số 39 được ông Nguyễn Công Khanh viện dẫn tại mục thu tiền sai tại chợ Cầu Diễn nhưng lại lờ đi trong mục liên quan đến trách nhiệm của ông Lê Văn Thư khi ban hành Quyết định số 12185: “UBND huyện Từ Liêm ban hành Quyết định số 12185/QĐ-UBND ngày 29/12/2009 về việc bàn giao chợ Cầu Diễn cho Công ty TNHH Nhà nước MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội quản lí, kinh doanh khai thác trong tri: Công ty chưa hoàn thiện thủ tục để trình UBND TP ban hành quyết định thu hồi đất, giao đất; chưa được Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng cho thuê đất… Trách nhiệm thuộc UBND huyện Từ Liêm, Ban chỉ đạo chuyển đổi mô hình tổ chức quản lí chợ huyện Từ Liêm, phòng Kinh tế, phòng Tài chính huyện Từ Liêm” thế nhưng người hạ bút kí Quyết định này là ông Lê Văn Thư vẫn chẳng chịu trách nhiệm gì?
Thứ tư, từ năm 2010 đã có một loạt những khiếu nại tố cáo liên quan đến bàn giao chợ Cầu Diễn được gửi tới Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm và thậm chí Bản án phúc thẩm số 69/2013/KDTM-PT ngày 25 và 27/11/2013 của TAND TP Hà Nội không công nhận tư cách của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội trong việc kiện các hộ kinh doanh tại chợ Cầu Diễn cũng bị lờ đi, cắt bỏ những thông tin liên quan đến trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm.
Tất thảy bộ máy chuyên môn chịu trách nhiệm về tham mưu sai để ông Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm Lê Văn Thư “trong sáng” kí hết văn bản này tới quyết định kia như một “máy kí” mà chẳng chụi trách nhiệm gì!?
Kết luận số 82 có dấu hiệu "bao che", đồng nghĩa là “cứu” được không ít cán bộ cấp trưởng, phó phòng của UBND huyện Từ Liêm và ông Chủ tịch UBND huyện, thế nên thương hiệu Nguyễn Công Khanh và các cộng sự trong Kết luận số 82 từ huyện đến thành phố trở thành hiện tượng. Trong Kết luận số 82 cũng chứng kiến một sự kì lạ là lãnh đạo các phòng chuyên môn của huyện Từ Liêm trước đây, nhất là lãnh đạo Phòng Tài chính Kế hoạch dù đã báo cáo "gian dối" và tham mưu sai nhưng lại rất được tín nhiệm đề bạt làm Phó chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm khi tách huyện và nay là Giám đốc một Ban quản lí dự án của TP Hà Nội, cán bộ này là con trai nguyên Chủ tịch huyện Từ Liêm - người có nhiều điều tiếng liên quan đến đất đai ở huyện Từ Liêm
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý bạn đọc về nội dung này trong những bài viết tiếp theo.
Nhóm PVĐT
Bạn đang đọc bài viết Viết tiếp bài :Từ kết luận số 13 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Phát lộ nhiều kiểu kết luận rất bất thường (tiếp theo kì trước) tại chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc của Ngaymoionline.com.vn. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email baongaymoionline@gmail.com
Ý kiến của bạn
Tối đa 500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích

Đọc thêm

Cùng chủ đề Hà Nội (TP Hà Nội)

  Trong cùng chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc

Video