Về vướng mắc thi hành Phán quyết Trọng tài: Các bộ, ngành và tỉnh Long An ghi nhận, báo cáo cấp trên giải quyết dứt điểm!

Sáng 9/3/2021, tại tỉnh Long An, lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) Bộ Tư pháp và lãnh đạo UBND tỉnh Long An đồng chủ trì buổi làm việc liên quan đến việc thi hành Phán quyết số 29/12 ngày 25/4/2013 của Trung tâm Trọng tài Quốc tế tại Việt Nam (Phán quyết Trọng tài). Đại diện Công ty CP địa ốc Hồng Phát (Cồng ty Hồng Phát), chủ đầu tư Dự án Khu dân cư cao cấp, trường đua ngựa và Câu lạc bộ đua ngựa (Dự án) và Công ty China Policy Limited (CPL) tham dự và trình bày những vấn đề liên quan.
Về vướng mắc thi hành Phán quyết Trọng tài: Các bộ, ngành và tỉnh Long An ghi nhận, báo cáo cấp trên giải quyết dứt điểm!

Văn bản của Bộ Tư pháp gửi Công ty Hồng Phát tham dự buổi làm việc ngày 9/3/2021

Nội dung buổi làm việc

Trên cơ sở đơn đề nghị của hai Công ty và chỉ đạo của cấp trên liên quan đến việc thi hành Phán quyết Trọng tài số 29/12 ngày 25/4/2013, Bộ Tư pháp và tỉnh Long An tổ chức buổi làm việc với đại diện theo pháp luật của CPL và Công ty Hồng Phát để vận động, thuyết phục và nghi nhận nguyện vọng của hai bên về thực hiện Phán quyết Trọng tài,

Đồng chủ trì buổi làm việc là ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS và ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An. Đại diện các cơ quan Trung ương dự họp gồm có Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại Giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện KSND Tối cao. Bộ Tư pháp có ông Đặng Văn Huy và bà Nguyễn Thị Thu Hà (Vụ trưởng và Phó Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1, Tổng cục THADS); ông Nguyễn Đức Kiên (Vụ Pháp luật Quốc tế). Tỉnh Long An, có đại diện các sở, ban, ngành như: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Viện KSND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Đức Hòa. Cục THADS tỉnh Long An có ông Bùi Phú Hưng và ông Đoàn Kim Từ (Cục trưởng và Phó Cục trưởng); ông Hà Hồng Lạc, Chánh Văn phòng; ông Đặng Hoàng Yên, Chấp hành viên.

Sau khi đại diện Cục THADS tỉnh Long An giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp, đồng chủ trì cuộc họp nêu mục đích tổ chức buổi làm việc, yêu cầu đại diện hai bên Công ty nêu ý kiến, nguyện vọng, thời hạn cụ thể để thực hiện Phán quyết Trọng tài; đề nghị CPL và Công ty Hồng Phát khi trao đổi, đối thoại phải thể hiện thiện chí, thẳng thắn, thông tin rõ tình hình, tiến độ, lý do, khó khăn vướng mắc dẫn đến việc chưa thành lập công ty liên doanh và ghi nhận nguyện vọng của hai Công ty tại thời điểm hiện nay.

Đại diện Công ty Hồng Phát (Phó Tổng giám đốc Thái Thị Hồng Hậu) trình bày và nêu nguyện vọng:

Một, về tình hình, tiến độ, thực thi Phán quyết Trọng tài: Ngày 1/10/2014, Cục THADS tỉnh Long An có Quyết định số 01/QĐ-CTHA. Tính đến nay, việc tổ chức thi hành án Phán quyết Trọng tài đã sang năm thứ 7, tôi ước tính đã trên dưới 30 cuộc họp chính thức về việc giải quyết thi hành án nhưng vẫn chưa có hướng giải quyết dứt điểm, càng giải quyết tại càng thêm rối rắm, mù mịt. Trong khi đó, rõ ràng chúng tôi cho rằng, Phán quyết Trọng tài không thể thi hành được, Bộ Tư pháp đã có Văn bản 123/BC-BTP ngày 04/6/2018. Được biết Cục THADS cũng có Công văn 458 ngày 5/20/2018 gửi TAND TP Hồ Chí Minh khẳng định “Phán quyết Trọng tài rất khó tổ chức thi hành trên thực tế”.

Hai, Công ty Hồng Phát đã thi hành xong nội dung “nộp phí trọng tài 91.365,73 USD”, tương đương 2 tỷ đồng. Hơn 6 năm qua, Công ty Hồng Phát vẫn luôn tuân thủ, luôn là bên chủ động, tích cực và thiện chí trong mọi cuộc họp do cơ quan chức năng tổ chức hay họp bàn riêng giữa hai bên đương sự về việc thi hành Phán quyết Trọng tài. Tôi xin nêu lại nội dung này để nhấn mạnh, đặc biệt là để tránh cho đại diện của CPL lại cứ tự ý cho rằng: Hồng Phát không thực hiện Phán quyết Trọng tài và quy chụp do Hồng Phát không thiện chí nên không thi hành được.

Ba, về việc chia tách 130ha đất trong Dự án để tự đầu tư dự án với tên gọi “Khu đô thị cao cấp SAIGON BEVERLY HILLS” theo đề nghị của CPL không có trong Phán quyết Trọng tài và không đúng với quy định của pháp luật Việt Nam nên Công ty Hồng Phát không đồng ý.

Bốn, Công ty Hồng Phát luôn nỗ lực thi hành Phán quyết trọng tài về thành lập Công ty liên doanh. Đến nay có sự thay đổi về hoàn cảnh thực hiện hợp đồng do đó phải đàm phán lại để đảm bảo quyền và lợi ích của các bên.

Năm, việc áp dụng Quyết định số 07/QĐ-CTHADS ngày 18/12/2018 của Cục THADS tỉnh Long An (Quyết định 07), là không đúng quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Công ty Hồng Phát, do vậy cần xem xét thu hồi Quyết định 07 để tiếp tục triển khai dự án, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tránh để kéo dài gây hậu quả ngày càng nghiêm trọng dẫn đến không có khả năng khắc phục.

Sáu, xác định vai trò, trách nhiệm liên đới của CPL trong việc đưa ra yêu cầu ngăn chặn 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Hồng Phát. Chính CPL đã cam kết bồi thường nếu yêu cầu ngăn chặn sai, gây thiệt hại. Nay thiệt hại đã rất lớn, CPL phải chịu trách nhiệm trước Hồng Phát và trước pháp luật.

Đại diện CPL trình bày: Công ty Hồng Phát chưa thực hiện nghiêm túc Phán quyết Trọng tài, chưa cung cấp hồ sơ hợp lệ và chi phí hợp lý và các điều kiện khác yêu cầu của CPL. Công ty Hồng Phát đưa ra những điều kiện không có trong thỏa thuận khung nên CPL không đồng ý yêu cầu của Công ty Hồng Phát. Các nội dung cụ thể khác có văn bản kèm theo do CPL cung cấp (có ký xác nhận của Tổng Giám đốc và đại diện Luật sư ủy quyền).

Đại diện S Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An, ông Huỳnh Văn Sơn, Giám đốc nêu: Sở đã có hướng dẫn 2 Công ty thành lập Công ty liên doanh, nhưng đến nay 2 Công ty chưa hoàn thành các thủ tục theo quy định. Đề nghị 2 Công ty phải có thiện chí cùng nhau hợp tác để thành lập liên doanh theo Phán quyết Trọng tài. Hiện nay, việc thành lập tổ chức kinh tế, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định tại Điều 22 và Điều 37 của Luật Đầu tư năm 2014. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thành lập tổ chức kinh tế và thực hiện dự án đầu tư thông qua tổ chức kinh tế được thành lập. Trường hợp đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh thì theo quy định tại Khoản 2, Điều 28 Luật Đầu tư năm 2014, hợp đồng hợp tác kinh doanh được ký giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 Luật Đầu tư”.

Tại buổi làm việc, Công ty Hồng Phát có gửi các thành viên dự họp văn bản “Kiến nghị khẩn cấp” số 23/CV-CPHP.21 ngày 9/3/2021. Trong văn bản này, Công ty Hồng Phát trình bày và kiến nghị Cục THADS tỉnh Long An chấm dứt thực hiện Quyết định số 07, để Công ty Hồng Phát góp vốn bằng giá trị 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào Công ty liên doanh. Trường hợp Cục THADS tỉnh Long An tiếp tục duy trì Quyết định số 07 thì phải có hướng xử lý tiếp theo đối với 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Hồng Phát, tránh để kéo dài gây hậu quả không thể khắc phục …

Kết luận của đồng ch trì cuộc họp

Sau khi nghe các thành viên dự họp trình bày, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, kết luận: “Cuộc họp nhằm để 2 Công ty thỏa thuận thành lập Công ty liên doanh theo Phán quyết Trọng tài. Hiện 2 doanh nghiệp chưa thỏa thuận được thành lập liên doanh vì vậy 2 Công ty phải có sự thống nhất, có thiện chí. Tỉnh sẽ quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện để hai Công ty thực hiện Phán quyết Trọng tài. Trong trường hợp không thống nhất được, Tỉnh sẽ có biện pháp giải quyết theo đúng quy định” .

Và ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS kết luận: “Cục THADS tỉnh và Chấp hành viên ghi nhận đầy đủ ý kiến của hai Công ty và các ban, ngành tham dự buổi làm việc, xem xét giải quyết đề nghị, kiến nghị của hai Công ty, ấn định thời hạn để hai Công ty thực hiện Phán quyết Trọng tài. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Tổng cục THADS để có chỉ đạo. Tổng cục THADS sẽ tổng hợp toàn bộ quá trình tổ chức thi hành Phán quyết Trọng tài, tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp phối hợp với bộ, ngành có liên quan để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết”.

Về vướng mắc thi hành Phán quyết Trọng tài: Các bộ, ngành và tỉnh Long An ghi nhận, báo cáo cấp trên giải quyết dứt điểm!
Trang 1
Về vướng mắc thi hành Phán quyết Trọng tài: Các bộ, ngành và tỉnh Long An ghi nhận, báo cáo cấp trên giải quyết dứt điểm!

Biên bản buổi làm việc ngày 9/3/2021

Về vướng mắc thi hành Phán quyết Trọng tài: Các bộ, ngành và tỉnh Long An ghi nhận, báo cáo cấp trên giải quyết dứt điểm!

Kiến nghị khẩn cấp số 23/CV-CPHP.21 ngày 09/3/2021 của Công ty Hồng Phát, gửi các thành viên dự họp ngày 9/3/2021

Đại diện chủ đầu Dự án, bức xúc!

Bà Thái Thị Hồng Hậu cho rằng lập luận của CPL quy buộc Công ty Hồng Phát chưa thực hiện nghiêm túc Phán quyết Trọng tài là không có căn cứ. Tài liệu, chứng cứ và thực tế đã minh chứng rõ ràng Hồng Phát nghiêm túc thực thi Phán quyết Trọng tài. Ngược lại, CPL là nguyên đơn thưa kiện để có được Phán quyết Trọng tài. Nhưng CPL tự vô hiệu hoá “thoả thuận khung”, “khai tử” Phán quyết Trọng tài, bằng việc đòi chia 130 ha đất với Hồng Phát. CPL có Văn bản thỉnh cầu” gửi Chính phủ ngày 15/8/2019, đòi chia 130 ha đất (cắt ra từ phần diện tích 232,66 ha) với Hồng Phát. CPL nêu rõ lý do:“Mâu thuẫn giữa CPL và Hồng Phát kéo dài, không thể tháo gỡ, hai bên hợp tác thành lập Công ty liên doanh là không còn khả thi, nên chia đất cho CPL giải pháp duy nhất để giải quyết dứt điểm tranh chấp”. CPL xác định “mâu thuẫn không thể tháo gỡ” nhưng lại khởi kiện đòi “liên doanh”. Sau hơn 7 năm, CPL tự vô hiệu hoá Phán quyết Trọng tài, muốn khai tử Dự án thể hiện việc đòi “chia phần” (“chia 130 ha đất”). Rõ ràng đây là dấu hiệu làm Dự án bị tê liệt.

Chưa hết, CPL yêu cầu buộc Hồng Phát ngưng thực hiện Dự án cho đến khi thỏa thuận liên doanh được ký kết và được chấp thuận bằng Văn bản số 82/BB-UBND ngày 13/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An. Rõ ràng Công ty Hồng Phát đang lâm cảnh “một cổ, hai tròng”: Vừa bị ngăn chặn toàn bộ 232,66 ha đất, vừa bị tạm dừng triển khai Dự án”.

Như vậy, những vướng mắc trong việc thi hành Phán quyết Trọng tài, đã được lãnh đạo tỉnh Long An, đại diện các bộ, ngành Trung ương ghi nhận và sẽ có báo cáo cấp trên xem xét, giải quyết dứt điểm!

Về vướng mắc thi hành Phán quyết Trọng tài: Các bộ, ngành và tỉnh Long An ghi nhận, báo cáo cấp trên giải quyết dứt điểm!

Một góc của Dự án, Công ty Hồng Phát đang triển khai dở dang

Về vướng mắc thi hành Phán quyết Trọng tài: Các bộ, ngành và tỉnh Long An ghi nhận, báo cáo cấp trên giải quyết dứt điểm!

Một góc của Dự án, Công ty Hồng Phát đang triển khai dở dang

Nhóm PVĐT

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chỉ đạo Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Quảng Bình vào cuộc xử lý

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chỉ đạo Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Quảng Bình vào cuộc xử lý

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã có ý kiến chỉ đạo Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Quảng Bình vào cuộc điều tra xử lý đúng quy định pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng về phản ánh, kiến nghị của Tạp chí Người cao tuổi (Ngày mới Online) về việc nhóm đối tượng côn đồ, cố ý gây thương tích, có dấu hiệu “bảo kê” cưỡng đoạt tài sản tại vùng biển Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình gây bức xúc trong dư luận.
TAND Tối cao kháng nghị Giám đốc thẩm, tạm đình chỉ thi hành án

TAND Tối cao kháng nghị Giám đốc thẩm, tạm đình chỉ thi hành án

TAND Tối cao nhận định: Các nguyên đơn yêu cầu chia di sản bằng hiện vật (chia đất) mà không nhận giá trị. Nhưng Tòa án cấp phúc thẩm lại chia cho bị đơn nhận toàn bộ nhà đất tranh chấp là không công bằng, không bảo đảm quyền lợi của đương sự, là cơ sở để có kháng nghị Giám đốc thẩm và thông báo tạm đình chỉ thi hành án...
UBND tỉnh vào cuộc  xử phạt nhà thầu 100 triệu đồng

UBND tỉnh vào cuộc xử phạt nhà thầu 100 triệu đồng

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính và Công ty Cổ phần Phát Đạt tự ý ký kết với nhau nạo vét luồng, thu gom 1.200m3 cát, nhưng không báo cáo đăng ký với UBND tỉnh Quảng Trị, việc làm này đã vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.
Giải ngân trái quy định, ngân hàng ‘đau đầu’ thanh lý khoản nợ

Giải ngân trái quy định, ngân hàng ‘đau đầu’ thanh lý khoản nợ

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) - Chi nhánh Lạng Sơn cố tình giải ngân trái quy định cho chủ đầu tư không đủ điều kiện vay vốn, để rồi sau 12 năm từ ngày khởi công, công trình thủy điện chỉ hiện hữu các hạng mục như: đường vận hành, cống dẫn dòng, đường dây 35kV. Các hạng mục dở dang gồm đập bờ phải, đập bờ trái, đập tràn...
Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái?

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái?

Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Long An trải qua hai đời Cục trưởng, đều nhận rõ Phán quyết số 29/12 ngày 25/4/2013 của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (Phán quyết Trọng tài) đã bị “vô hiệu hoá” bởi Luật Đầu tư nên không thể thi hành trong hơn 6 năm qua. Chính Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An đương nhiệm đã khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”. Thay vì phải xử lý theo Luật THADS, Cục trưởng và Chấp hành viên đã bị China Policy Limited (CPL) lấy Phán quyết Trọng tài “khiển” xoay vòng vòng rồi “chết ngộp” trong mớ văn bản hỗn độn “sáng đúng, chiều sai, sớm mai xem lại…”.

Tin khác

Có thu tiền test nhanh Covid-19 cao hơn quy định của Bộ Y tế?

Có thu tiền test nhanh Covid-19 cao hơn quy định của Bộ Y tế?
Cả nước đang căng mình chống dịch, vừa qua một số bệnh viện bất chấp chỉ đạo của Bộ Y tế một số đơn vị vẫn tăng giá cao, có dấu hiệu trục lợi. Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, địa chỉ ở số 2 Bế Văn Đàn, phường Quang Trung, quận Hà Đông bạn đọc phản ánh thu tiền test nhanh Covid-19 cao hơn so với quy định.

Cán bộ thẳng thắn góp ý xây dựng nhà trường, bị trừ điểm thi đua?

Cán bộ thẳng thắn góp ý xây dựng nhà trường, bị trừ điểm thi đua?
Bà Bùi Thị Hoàn, giảng viên, Phó trưởng Khoa Khoa học cơ bản, Trường Cao đẳng Thương Mại và Du lịch Hà Nội phản ánh về việc bị trừ điểm trong kết quả đánh giá phân loại tháng 6/2021, mà lý do giải thích chưa khách quan. Bà Hoàn cho rằng, bị trù dập cá nhân do trước đó thẳng thắn góp ý với nhà trường về một công việc.

Sở Tư pháp kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác đấu giá tài sản trên địa bàn TP Lào Cai

Sở Tư pháp kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác đấu giá tài sản trên địa bàn TP Lào Cai
Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-XPHC ngày 6/7/2021 về xử phạt hành chính nhiều doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn TP Lào Cai….

Huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Chợ tạm không phép vẫn hoạt động ngang nhiên, chính quyền bất lực hay dung túng…

Huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Chợ tạm không phép vẫn hoạt động ngang nhiên, chính quyền bất lực hay dung túng…
Đơn thư của công dân tiếp tục phản ánh về tình trạng chợ tạm không phép vẫn ngang nhiên hoạt động trên địa bàn xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc. Khu chợ tự phát, hoạt động ngay gần cổng Công ty may mặc Appael Tech và trên tuyến tỉnh lộ 217 nhiều năm nay gây ra tình trạng mất trật tự an toàn giao thông, đồng thời không đảm bảo về an toàn vệ sinh và công tác phòng cháy. Mặc dù có nhiều ý kiến của nhân dân cũng như sự phản ánh của báo chí nhưng đến nay khu chợ này vẫn ngang nhiên hoạt đông không hề có sự can thiệp của chính quyền sở tại.
Xem thêm
Hải Phòng: Sở Y tế phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra vụ Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế thu sai quy định

Hải Phòng: Sở Y tế phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra vụ Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế thu sai quy định

Giám đốc Sở Y tế TP Hải Phòng cho biết, Sở đang phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ thông tin việc Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Hải Phòng không kiểm dịch tàu xuất, nhập cảnh tại vùng kiểm dịch, không kiểm tra các lượt tàu nhưng vẫn thu phí.
Bắt đầu xét xử phúc thẩm vụ án Ethanol Phú Thọ

Bắt đầu xét xử phúc thẩm vụ án Ethanol Phú Thọ

Sáng 27/9, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm Vụ án "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học Ethanol Phú Thọ do có kháng cáo của các bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.
Truy tố ông Nguyễn Đức Chung trong vụ mua chế phẩm xử lý nước hồ

Truy tố ông Nguyễn Đức Chung trong vụ mua chế phẩm xử lý nước hồ

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao xác định hành vi của ông Nguyễn Đức Chung và các bị can gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước với tổng giá trị thiệt hại là hơn 36 tỷ đồng.
Công an huyện Hoài Đức cần khởi tố

Công an huyện Hoài Đức cần khởi tố

Ngay sau khi ông Ngô Văn Hiểu, thành viên Tổ trực chốt phòng chống dịch Covid-19 tại đình làng thôn Phương Quan, xã Vân Côn bị đối tượng Nguyễn Duy Chức, Nguyễn Văn Công trú cùng thôn chửi bới, đánh đập khiến ông phải nhập viện điều trị…Hiện nay, Công an huyện Hoài Đức đang vào cuộc làm rõ.
Cần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng của Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc

Cần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng của Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc

Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc tọa lạc tại tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng vì người dân cho rằng giá đền bù thấp.
Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Dư luận đang đặt ra nhiều dấu hỏi về tính khách quan và căn cứ pháp lí nào để ông Lê Trương Được, Chủ tịch UBND phường Hải Hòa ký Văn bản số 200/UBND-TP ngày 12/7/2021,
Mức lương hưu theo Luật BHXH

Mức lương hưu theo Luật BHXH

Hỏi: Tôi (58 tuổi) đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 30 năm 8 tháng thì nghỉ hưu theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong quyết định này, tôi chỉ được hưởng lương hưu tỉ lệ là 69%. Vậy, vì sao tôi không được hưởng mức lương hưu tối đa là 75%? Căn cứ theo quy định cụ thể nào? Trần Văn Duy (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang)
Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Hỏi: Con trai tôi năm nay được 15 tuổi, nay tôi muốn đổi tên khai sinh cho cháu có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào? (Trần Văn Đỗ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn)
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. Chuyên gia pháp lý đã có những phân tích xung quanh vấn đề này.
Phiên bản di động