Về vướng mắc thi hành Phán quyết Trọng tài: Các bộ, ngành và tỉnh Long An ghi nhận, báo cáo cấp trên giải quyết dứt điểm!

Sáng 9/3/2021, tại tỉnh Long An, lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) Bộ Tư pháp và lãnh đạo UBND tỉnh Long An đồng chủ trì buổi làm việc liên quan đến việc thi hành Phán quyết số 29/12 ngày 25/4/2013 của Trung tâm Trọng tài Quốc tế tại Việt Nam (Phán quyết Trọng tài). Đại diện Công ty CP địa ốc Hồng Phát (Cồng ty Hồng Phát), chủ đầu tư Dự án Khu dân cư cao cấp, trường đua ngựa và Câu lạc bộ đua ngựa (Dự án) và Công ty China Policy Limited (CPL) tham dự và trình bày những vấn đề liên quan.
Về vướng mắc thi hành Phán quyết Trọng tài: Các bộ, ngành và tỉnh Long An ghi nhận, báo cáo cấp trên giải quyết dứt điểm!

Văn bản của Bộ Tư pháp gửi Công ty Hồng Phát tham dự buổi làm việc ngày 9/3/2021

Nội dung buổi làm việc

Trên cơ sở đơn đề nghị của hai Công ty và chỉ đạo của cấp trên liên quan đến việc thi hành Phán quyết Trọng tài số 29/12 ngày 25/4/2013, Bộ Tư pháp và tỉnh Long An tổ chức buổi làm việc với đại diện theo pháp luật của CPL và Công ty Hồng Phát để vận động, thuyết phục và nghi nhận nguyện vọng của hai bên về thực hiện Phán quyết Trọng tài,

Đồng chủ trì buổi làm việc là ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS và ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An. Đại diện các cơ quan Trung ương dự họp gồm có Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại Giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện KSND Tối cao. Bộ Tư pháp có ông Đặng Văn Huy và bà Nguyễn Thị Thu Hà (Vụ trưởng và Phó Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1, Tổng cục THADS); ông Nguyễn Đức Kiên (Vụ Pháp luật Quốc tế). Tỉnh Long An, có đại diện các sở, ban, ngành như: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Viện KSND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Đức Hòa. Cục THADS tỉnh Long An có ông Bùi Phú Hưng và ông Đoàn Kim Từ (Cục trưởng và Phó Cục trưởng); ông Hà Hồng Lạc, Chánh Văn phòng; ông Đặng Hoàng Yên, Chấp hành viên.

Sau khi đại diện Cục THADS tỉnh Long An giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp, đồng chủ trì cuộc họp nêu mục đích tổ chức buổi làm việc, yêu cầu đại diện hai bên Công ty nêu ý kiến, nguyện vọng, thời hạn cụ thể để thực hiện Phán quyết Trọng tài; đề nghị CPL và Công ty Hồng Phát khi trao đổi, đối thoại phải thể hiện thiện chí, thẳng thắn, thông tin rõ tình hình, tiến độ, lý do, khó khăn vướng mắc dẫn đến việc chưa thành lập công ty liên doanh và ghi nhận nguyện vọng của hai Công ty tại thời điểm hiện nay.

Đại diện Công ty Hồng Phát (Phó Tổng giám đốc Thái Thị Hồng Hậu) trình bày và nêu nguyện vọng:

Một, về tình hình, tiến độ, thực thi Phán quyết Trọng tài: Ngày 1/10/2014, Cục THADS tỉnh Long An có Quyết định số 01/QĐ-CTHA. Tính đến nay, việc tổ chức thi hành án Phán quyết Trọng tài đã sang năm thứ 7, tôi ước tính đã trên dưới 30 cuộc họp chính thức về việc giải quyết thi hành án nhưng vẫn chưa có hướng giải quyết dứt điểm, càng giải quyết tại càng thêm rối rắm, mù mịt. Trong khi đó, rõ ràng chúng tôi cho rằng, Phán quyết Trọng tài không thể thi hành được, Bộ Tư pháp đã có Văn bản 123/BC-BTP ngày 04/6/2018. Được biết Cục THADS cũng có Công văn 458 ngày 5/20/2018 gửi TAND TP Hồ Chí Minh khẳng định “Phán quyết Trọng tài rất khó tổ chức thi hành trên thực tế”.

Hai, Công ty Hồng Phát đã thi hành xong nội dung “nộp phí trọng tài 91.365,73 USD”, tương đương 2 tỷ đồng. Hơn 6 năm qua, Công ty Hồng Phát vẫn luôn tuân thủ, luôn là bên chủ động, tích cực và thiện chí trong mọi cuộc họp do cơ quan chức năng tổ chức hay họp bàn riêng giữa hai bên đương sự về việc thi hành Phán quyết Trọng tài. Tôi xin nêu lại nội dung này để nhấn mạnh, đặc biệt là để tránh cho đại diện của CPL lại cứ tự ý cho rằng: Hồng Phát không thực hiện Phán quyết Trọng tài và quy chụp do Hồng Phát không thiện chí nên không thi hành được.

Ba, về việc chia tách 130ha đất trong Dự án để tự đầu tư dự án với tên gọi “Khu đô thị cao cấp SAIGON BEVERLY HILLS” theo đề nghị của CPL không có trong Phán quyết Trọng tài và không đúng với quy định của pháp luật Việt Nam nên Công ty Hồng Phát không đồng ý.

Bốn, Công ty Hồng Phát luôn nỗ lực thi hành Phán quyết trọng tài về thành lập Công ty liên doanh. Đến nay có sự thay đổi về hoàn cảnh thực hiện hợp đồng do đó phải đàm phán lại để đảm bảo quyền và lợi ích của các bên.

Năm, việc áp dụng Quyết định số 07/QĐ-CTHADS ngày 18/12/2018 của Cục THADS tỉnh Long An (Quyết định 07), là không đúng quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Công ty Hồng Phát, do vậy cần xem xét thu hồi Quyết định 07 để tiếp tục triển khai dự án, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tránh để kéo dài gây hậu quả ngày càng nghiêm trọng dẫn đến không có khả năng khắc phục.

Sáu, xác định vai trò, trách nhiệm liên đới của CPL trong việc đưa ra yêu cầu ngăn chặn 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Hồng Phát. Chính CPL đã cam kết bồi thường nếu yêu cầu ngăn chặn sai, gây thiệt hại. Nay thiệt hại đã rất lớn, CPL phải chịu trách nhiệm trước Hồng Phát và trước pháp luật.

Đại diện CPL trình bày: Công ty Hồng Phát chưa thực hiện nghiêm túc Phán quyết Trọng tài, chưa cung cấp hồ sơ hợp lệ và chi phí hợp lý và các điều kiện khác yêu cầu của CPL. Công ty Hồng Phát đưa ra những điều kiện không có trong thỏa thuận khung nên CPL không đồng ý yêu cầu của Công ty Hồng Phát. Các nội dung cụ thể khác có văn bản kèm theo do CPL cung cấp (có ký xác nhận của Tổng Giám đốc và đại diện Luật sư ủy quyền).

Đại diện S Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An, ông Huỳnh Văn Sơn, Giám đốc nêu: Sở đã có hướng dẫn 2 Công ty thành lập Công ty liên doanh, nhưng đến nay 2 Công ty chưa hoàn thành các thủ tục theo quy định. Đề nghị 2 Công ty phải có thiện chí cùng nhau hợp tác để thành lập liên doanh theo Phán quyết Trọng tài. Hiện nay, việc thành lập tổ chức kinh tế, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định tại Điều 22 và Điều 37 của Luật Đầu tư năm 2014. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thành lập tổ chức kinh tế và thực hiện dự án đầu tư thông qua tổ chức kinh tế được thành lập. Trường hợp đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh thì theo quy định tại Khoản 2, Điều 28 Luật Đầu tư năm 2014, hợp đồng hợp tác kinh doanh được ký giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 Luật Đầu tư”.

Tại buổi làm việc, Công ty Hồng Phát có gửi các thành viên dự họp văn bản “Kiến nghị khẩn cấp” số 23/CV-CPHP.21 ngày 9/3/2021. Trong văn bản này, Công ty Hồng Phát trình bày và kiến nghị Cục THADS tỉnh Long An chấm dứt thực hiện Quyết định số 07, để Công ty Hồng Phát góp vốn bằng giá trị 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào Công ty liên doanh. Trường hợp Cục THADS tỉnh Long An tiếp tục duy trì Quyết định số 07 thì phải có hướng xử lý tiếp theo đối với 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Hồng Phát, tránh để kéo dài gây hậu quả không thể khắc phục …

Kết luận của đồng ch trì cuộc họp

Sau khi nghe các thành viên dự họp trình bày, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, kết luận: “Cuộc họp nhằm để 2 Công ty thỏa thuận thành lập Công ty liên doanh theo Phán quyết Trọng tài. Hiện 2 doanh nghiệp chưa thỏa thuận được thành lập liên doanh vì vậy 2 Công ty phải có sự thống nhất, có thiện chí. Tỉnh sẽ quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện để hai Công ty thực hiện Phán quyết Trọng tài. Trong trường hợp không thống nhất được, Tỉnh sẽ có biện pháp giải quyết theo đúng quy định” .

Và ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS kết luận: “Cục THADS tỉnh và Chấp hành viên ghi nhận đầy đủ ý kiến của hai Công ty và các ban, ngành tham dự buổi làm việc, xem xét giải quyết đề nghị, kiến nghị của hai Công ty, ấn định thời hạn để hai Công ty thực hiện Phán quyết Trọng tài. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Tổng cục THADS để có chỉ đạo. Tổng cục THADS sẽ tổng hợp toàn bộ quá trình tổ chức thi hành Phán quyết Trọng tài, tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp phối hợp với bộ, ngành có liên quan để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết”.

Về vướng mắc thi hành Phán quyết Trọng tài: Các bộ, ngành và tỉnh Long An ghi nhận, báo cáo cấp trên giải quyết dứt điểm!
Trang 1
Về vướng mắc thi hành Phán quyết Trọng tài: Các bộ, ngành và tỉnh Long An ghi nhận, báo cáo cấp trên giải quyết dứt điểm!

Biên bản buổi làm việc ngày 9/3/2021

Về vướng mắc thi hành Phán quyết Trọng tài: Các bộ, ngành và tỉnh Long An ghi nhận, báo cáo cấp trên giải quyết dứt điểm!

Kiến nghị khẩn cấp số 23/CV-CPHP.21 ngày 09/3/2021 của Công ty Hồng Phát, gửi các thành viên dự họp ngày 9/3/2021

Đại diện chủ đầu Dự án, bức xúc!

Bà Thái Thị Hồng Hậu cho rằng lập luận của CPL quy buộc Công ty Hồng Phát chưa thực hiện nghiêm túc Phán quyết Trọng tài là không có căn cứ. Tài liệu, chứng cứ và thực tế đã minh chứng rõ ràng Hồng Phát nghiêm túc thực thi Phán quyết Trọng tài. Ngược lại, CPL là nguyên đơn thưa kiện để có được Phán quyết Trọng tài. Nhưng CPL tự vô hiệu hoá “thoả thuận khung”, “khai tử” Phán quyết Trọng tài, bằng việc đòi chia 130 ha đất với Hồng Phát. CPL có Văn bản thỉnh cầu” gửi Chính phủ ngày 15/8/2019, đòi chia 130 ha đất (cắt ra từ phần diện tích 232,66 ha) với Hồng Phát. CPL nêu rõ lý do:“Mâu thuẫn giữa CPL và Hồng Phát kéo dài, không thể tháo gỡ, hai bên hợp tác thành lập Công ty liên doanh là không còn khả thi, nên chia đất cho CPL giải pháp duy nhất để giải quyết dứt điểm tranh chấp”. CPL xác định “mâu thuẫn không thể tháo gỡ” nhưng lại khởi kiện đòi “liên doanh”. Sau hơn 7 năm, CPL tự vô hiệu hoá Phán quyết Trọng tài, muốn khai tử Dự án thể hiện việc đòi “chia phần” (“chia 130 ha đất”). Rõ ràng đây là dấu hiệu làm Dự án bị tê liệt.

Chưa hết, CPL yêu cầu buộc Hồng Phát ngưng thực hiện Dự án cho đến khi thỏa thuận liên doanh được ký kết và được chấp thuận bằng Văn bản số 82/BB-UBND ngày 13/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An. Rõ ràng Công ty Hồng Phát đang lâm cảnh “một cổ, hai tròng”: Vừa bị ngăn chặn toàn bộ 232,66 ha đất, vừa bị tạm dừng triển khai Dự án”.

Như vậy, những vướng mắc trong việc thi hành Phán quyết Trọng tài, đã được lãnh đạo tỉnh Long An, đại diện các bộ, ngành Trung ương ghi nhận và sẽ có báo cáo cấp trên xem xét, giải quyết dứt điểm!

Về vướng mắc thi hành Phán quyết Trọng tài: Các bộ, ngành và tỉnh Long An ghi nhận, báo cáo cấp trên giải quyết dứt điểm!

Một góc của Dự án, Công ty Hồng Phát đang triển khai dở dang

Về vướng mắc thi hành Phán quyết Trọng tài: Các bộ, ngành và tỉnh Long An ghi nhận, báo cáo cấp trên giải quyết dứt điểm!

Một góc của Dự án, Công ty Hồng Phát đang triển khai dở dang

Nhóm PVĐT

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Ông Trần Trung Tính có nguy mất hơn 3,3 tỉ đồng như thế nào?

Ông Trần Trung Tính có nguy mất hơn 3,3 tỉ đồng như thế nào?

“Tòa án cấp sơ thẩm có vi phạm về thủ tục tố tụng; thu thập chứng cứ chưa đầy đủ, mà tại phiên tòa phúc thẩm không thể khắc phục được”, đó là nhận định của Bản án số 179/2020/DS-PT ngày 19/6/2020 của TAND Cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, khi xét xử phúc thẩm vụ án tranh chấp “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng vay tài sản và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)”, giữa nguvên đơn (ông Trần Trung Tính) và bị đơn (bà Nguyễn Thị Yến).
Xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội:  Cần xem xét thấu đáo quyền lợi hợp pháp của người dân

Xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội: Cần xem xét thấu đáo quyền lợi hợp pháp của người dân

Ông Phùng Văn Mỵ và Nguyễn Lương Bằng, ở xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội có đơn phản ánh: Gia đình hai ông đang chăn nuôi, trồng cây theo hợp đồng đã ký kết với Trung đoàn 916 (thuộc Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân) thì đột nhiên bị Trung đoàn 916 yêu cầu kết thúc hoạt động chăn nuôi và tháo dỡ di dời chuồng trại xong trước ngày 28/2/2021, tuyệt đối không được tái đàn vật nuôi,…
Nhiều bất cập, mâu thuẫn cần được các cơ quan chức năng làm sáng tỏ!

Nhiều bất cập, mâu thuẫn cần được các cơ quan chức năng làm sáng tỏ!

Vợ chồng ông Trần Phú Đức, bà Lê Hà Minh, cán bộ hưu trí, cựu chiến binh, cựu tù Côn Đảo, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, thường trú tại 245 Nguyễn Thượng Hiền, phường 6, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh; đại diện gia tộc ông Đặng Văn Khích, có “Đơn đăng kí tiếp công dân” đề ngày 8/3/2021, gửi Ban Nội chính Thành ủy; và trước đó (ngày 20/11/2018) có “Đơn khiếu nại xin gặp mặt kêu cứu kêu oan “lần thứ 140”, gửi ông Nguyễn Thiện Nhân, lúc đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh …
Cưỡng chế thi hành án đối với đất đang tranh chấp có hợp pháp không?

Cưỡng chế thi hành án đối với đất đang tranh chấp có hợp pháp không?

Chị Nguyễn Thị Hồng Vệ cho biết, ông Phan Văn Ai, bà Huỳnh Thị Kim Vui ký hợp đồng tặng cho chị Vệ phần đất 600m2 và ông Phạm Thành Trung, bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt ký hợp đồng tặng cho chị Vệ phần đất 650m2, đất thuộc một phần thửa số 515, tờ bản đồ số 09, khu phố Tịnh Phong, xã An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, trong khi chị vệ đang yêu cầu những người tặng cho thực hiện hợp đồng, thì 2 phần đất trên bị Chi cục Thi hành án dân sự thị xã cưỡng chế thi hành án cho bản án mà chị không liên quan. Cưỡng chế như vậy liệu có hợp pháp?
Mỹ phẩm BiBop không được cấp phép lưu hành trên thị trường!

Mỹ phẩm BiBop không được cấp phép lưu hành trên thị trường!

Tạp chí Ngày mới online nhận Văn bản số 2601/QLD-MP ngày 23/3/2021, của Cục Quản lý dược, Bộ Y tế trả lời: Sản phẩm dầu gội đầu nhãn hiệu BiBop không được cấp phép lưu hành trên thị trường, không được phép quảng cáo trên các phương tiện truyền thông.

Tin khác

Giải quyết tranh chấp lối đi tập thể ở quận 5, TP Hồ Chí Minh: Nhiều dấu hiệu làm trái Luật Nhà ở!

Giải quyết tranh chấp lối đi tập thể ở quận 5, TP Hồ Chí Minh: Nhiều dấu hiệu làm trái Luật Nhà ở!
Lối đi tập thể tại lầu 2 nhà số 32 Mạc Cửu, phường 13, quận 5, không thuộc quyền sở hữu của nhà số 2C đường Trịnh Hoài Đức, phường 13, quận 5. Việc chủ nhà số 2C sử dụng lối đi chung này, phát sinh tranh chấp. Theo Luật Nhà ở, cơ quan quản lý nhà ở chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện thực hiện quản lý lối đi này. Nhưng việc giải quyết tranh chấp để chủ nhà số 2C đường Trịnh Hoài Đức trả lại lối đi chung, đến nay đã 5 năm chưa dứt điểm, thể hiện ở các lý do sau đây.

Huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Một kiểu bao che lộ liễu!

Huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Một kiểu bao che lộ liễu!
Việc giải quyết nội dung đơn tố giác hành vi giả mạo hợp đồng chuyển nhượng để chiếm đoạt quyền sử dụng đất, thuộc thẩm của cơ quan tố tụng. Nhưng UBND huyện Xuyên Mộc lại coi là tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp dân sự rồi hướng dẫn người tố giác kiện ra Tòa dân sự! Chuyện có thật, tưởng như đùa này, lộ ra một kiểu bao che lộ liễu!

Vì sao chưa được TAND quận Long Biên đưa ra xét xử?

Vì sao chưa được TAND quận Long Biên đưa ra xét xử?
Cụ Lê Thị Đào, thân nhân liệt sĩ đã bị bà Lê Thị Mai Nhung và ông Nguyễn Văn Hưng mạo danh là luật sư giúp làm sổ đỏ, để lừa chiếm đoạt toàn bộ 432,6m2 đất thừa kế của cụ. Cụ Đào đã có đơn khởi kiện, nhưng không hiểu sao TAND quận Long Biên cố tình "ngâm" quá thời hiệu không đưa ra xét xử?

Nỗi oan mất quyền sử dụng đất của một giáo viên hưu trí, sao không được giải quyết?

Nỗi oan mất quyền sử dụng đất của một giáo viên hưu trí,  sao không được giải quyết?
Quyết định số 165/QĐ/TTr ngày 9/10/1993 của Thanh tra quận Bình Thanh, khẳng định: 540 m2 đất phía sau nhà số 285/2 (số cũ: 82/18) Bùi Đình Túy, phường 24, do bà Nguyễn Thị Búp đăng ký theo Chỉ thị 299 của Chính phủ. Tuy nhiên, xác định ông Hinh lấn chiếm một phần đất của bà Búp, nhưng không xử lí hành vi này của ông Hinh; và khi cấp quyền sử dụng đất ông Hình chuyển nhượng cho bà Trần Thị Thúy Linh, thì cấp thêm chủ quyền sử dụng đất đã lấn chiếm của bà Búp. Gần 30 năm qua, nhà giáo hưu trí Nguyễn Thị Búp khiếu nại việc bị mất quyền sử dụng đất hợp pháp nhưng không được giải quyết!?

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp: Nghi vấn nhiều thiết bị trong gói thầu được “nâng khống” và dấu hiệu “lợi ích nhóm”!

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp: Nghi vấn nhiều thiết bị trong gói thầu được “nâng khống” và dấu hiệu “lợi ích nhóm”!
Nghi vấn nhiều thiết bị trong gói thầu tại Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp bị đẩy giá cao so với thị trường và có dấu hiệu “lợi ích nhóm”...

Bao giờ người nghèo khó mới được hưởng công lý và sự thật ?!.

Bao giờ người nghèo khó mới được hưởng công lý và sự thật ?!.
Tạp chí Người cao tuổi, Ngày mới online nhận được đơn bà Huỳnh Thị Chẩn, sinh năm 1954, thuộc diện hộ nghèo, hiện bán vé số dạo kiếm sống, ngụ ấp Phú Nhơn, xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang, phản ánh: Quyền sử dụng đất hợp pháp của bà đang bị xâm hại; mặc dù UBND huyện đã có quyết định giải quyết, nhưng các cơ quan được giao thực thi lại đùn đẩy, né tránh ...
Xem thêm
Công an Hưng Yên cảnh báo chiêu trò lừa đảo mua bán lan đột biến

Công an Hưng Yên cảnh báo chiêu trò lừa đảo mua bán lan đột biến

Ngày 10.4, trước tình trạng hàng loạt các thương vụ mua bán lan đột biến với tổng giá trị lên tới cả trăm tỉ đồng vừa diễn ra, công an ...
Đại diện Sở Y tế Hà Nội lên tiếng về vụ bác sỹ bệnh viện Tâm Anh không phân biệt được nhau thai và tử cung

Đại diện Sở Y tế Hà Nội lên tiếng về vụ bác sỹ bệnh viện Tâm Anh không phân biệt được nhau thai và tử cung

Liên quan đến việc một bệnh nhân tố Bác sỹ tại Bệnh viện Tâm Anh không phân biệt được nhau thai và tử cung. Khiến sức khỏe của bệnh nhân ...
Công an Quảng Ninh cảnh báo về các thủ đoạn lừa của tổ chức phản động

Công an Quảng Ninh cảnh báo về các thủ đoạn lừa của tổ chức phản động

Công an Quảng Ninh vừa phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Công an phá các chiêu trò của một tổ chức phản động lưu vong có ...
Hộp thư bạn đọc

Hộp thư bạn đọc

Nhiều người cao tuổi, phản ánh có dấu hiệu thể hiện ông Nguyễn Công Nhân không có tư cách pháp nhân đại diện chùa Tân Diệu, ở xã Tân Mỹ, ...
Tỉnh Bến Tre: Huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm do xét xử trái pháp luật!

Tỉnh Bến Tre: Huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm do xét xử trái pháp luật!

Một bản án dân sự sơ thẩm tuyên mà có đến 3 bên (nguyên đơn, bị đơn và bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) đều gửi đơn kháng ...
TP Hải Phòng: Cần phải rõ việc Chủ tịch UBND quận Hải An bị tố kê khai tài sản không trung thực

TP Hải Phòng: Cần phải rõ việc Chủ tịch UBND quận Hải An bị tố kê khai tài sản không trung thực

Bên cạnh bị tố cáo kê khai tài sản không trung thực đối với nhiều thửa đất, ông Nguyễn Công Hân, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Hải An, ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Phiên bản di động