Về vướng mắc thi hành Phán quyết Trọng tài: Các bộ, ngành và tỉnh Long An ghi nhận, báo cáo cấp trên giải quyết dứt điểm!

Sáng 9/3/2021, tại tỉnh Long An, lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) Bộ Tư pháp và lãnh đạo UBND tỉnh Long An đồng chủ trì buổi làm việc liên quan đến việc thi hành Phán quyết số 29/12 ngày 25/4/2013 của Trung tâm Trọng tài Quốc tế tại Việt Nam (Phán quyết Trọng tài). Đại diện Công ty CP địa ốc Hồng Phát (Cồng ty Hồng Phát), chủ đầu tư Dự án Khu dân cư cao cấp, trường đua ngựa và Câu lạc bộ đua ngựa (Dự án) và Công ty China Policy Limited (CPL) tham dự và trình bày những vấn đề liên quan.
Về vướng mắc thi hành Phán quyết Trọng tài: Các bộ, ngành và tỉnh Long An ghi nhận, báo cáo cấp trên giải quyết dứt điểm!

Văn bản của Bộ Tư pháp gửi Công ty Hồng Phát tham dự buổi làm việc ngày 9/3/2021

Nội dung buổi làm việc

Trên cơ sở đơn đề nghị của hai Công ty và chỉ đạo của cấp trên liên quan đến việc thi hành Phán quyết Trọng tài số 29/12 ngày 25/4/2013, Bộ Tư pháp và tỉnh Long An tổ chức buổi làm việc với đại diện theo pháp luật của CPL và Công ty Hồng Phát để vận động, thuyết phục và nghi nhận nguyện vọng của hai bên về thực hiện Phán quyết Trọng tài,

Đồng chủ trì buổi làm việc là ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS và ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An. Đại diện các cơ quan Trung ương dự họp gồm có Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại Giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện KSND Tối cao. Bộ Tư pháp có ông Đặng Văn Huy và bà Nguyễn Thị Thu Hà (Vụ trưởng và Phó Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1, Tổng cục THADS); ông Nguyễn Đức Kiên (Vụ Pháp luật Quốc tế). Tỉnh Long An, có đại diện các sở, ban, ngành như: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Viện KSND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Đức Hòa. Cục THADS tỉnh Long An có ông Bùi Phú Hưng và ông Đoàn Kim Từ (Cục trưởng và Phó Cục trưởng); ông Hà Hồng Lạc, Chánh Văn phòng; ông Đặng Hoàng Yên, Chấp hành viên.

Sau khi đại diện Cục THADS tỉnh Long An giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp, đồng chủ trì cuộc họp nêu mục đích tổ chức buổi làm việc, yêu cầu đại diện hai bên Công ty nêu ý kiến, nguyện vọng, thời hạn cụ thể để thực hiện Phán quyết Trọng tài; đề nghị CPL và Công ty Hồng Phát khi trao đổi, đối thoại phải thể hiện thiện chí, thẳng thắn, thông tin rõ tình hình, tiến độ, lý do, khó khăn vướng mắc dẫn đến việc chưa thành lập công ty liên doanh và ghi nhận nguyện vọng của hai Công ty tại thời điểm hiện nay.

Đại diện Công ty Hồng Phát (Phó Tổng giám đốc Thái Thị Hồng Hậu) trình bày và nêu nguyện vọng:

Một, về tình hình, tiến độ, thực thi Phán quyết Trọng tài: Ngày 1/10/2014, Cục THADS tỉnh Long An có Quyết định số 01/QĐ-CTHA. Tính đến nay, việc tổ chức thi hành án Phán quyết Trọng tài đã sang năm thứ 7, tôi ước tính đã trên dưới 30 cuộc họp chính thức về việc giải quyết thi hành án nhưng vẫn chưa có hướng giải quyết dứt điểm, càng giải quyết tại càng thêm rối rắm, mù mịt. Trong khi đó, rõ ràng chúng tôi cho rằng, Phán quyết Trọng tài không thể thi hành được, Bộ Tư pháp đã có Văn bản 123/BC-BTP ngày 04/6/2018. Được biết Cục THADS cũng có Công văn 458 ngày 5/20/2018 gửi TAND TP Hồ Chí Minh khẳng định “Phán quyết Trọng tài rất khó tổ chức thi hành trên thực tế”.

Hai, Công ty Hồng Phát đã thi hành xong nội dung “nộp phí trọng tài 91.365,73 USD”, tương đương 2 tỷ đồng. Hơn 6 năm qua, Công ty Hồng Phát vẫn luôn tuân thủ, luôn là bên chủ động, tích cực và thiện chí trong mọi cuộc họp do cơ quan chức năng tổ chức hay họp bàn riêng giữa hai bên đương sự về việc thi hành Phán quyết Trọng tài. Tôi xin nêu lại nội dung này để nhấn mạnh, đặc biệt là để tránh cho đại diện của CPL lại cứ tự ý cho rằng: Hồng Phát không thực hiện Phán quyết Trọng tài và quy chụp do Hồng Phát không thiện chí nên không thi hành được.

Ba, về việc chia tách 130ha đất trong Dự án để tự đầu tư dự án với tên gọi “Khu đô thị cao cấp SAIGON BEVERLY HILLS” theo đề nghị của CPL không có trong Phán quyết Trọng tài và không đúng với quy định của pháp luật Việt Nam nên Công ty Hồng Phát không đồng ý.

Bốn, Công ty Hồng Phát luôn nỗ lực thi hành Phán quyết trọng tài về thành lập Công ty liên doanh. Đến nay có sự thay đổi về hoàn cảnh thực hiện hợp đồng do đó phải đàm phán lại để đảm bảo quyền và lợi ích của các bên.

Năm, việc áp dụng Quyết định số 07/QĐ-CTHADS ngày 18/12/2018 của Cục THADS tỉnh Long An (Quyết định 07), là không đúng quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Công ty Hồng Phát, do vậy cần xem xét thu hồi Quyết định 07 để tiếp tục triển khai dự án, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tránh để kéo dài gây hậu quả ngày càng nghiêm trọng dẫn đến không có khả năng khắc phục.

Sáu, xác định vai trò, trách nhiệm liên đới của CPL trong việc đưa ra yêu cầu ngăn chặn 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Hồng Phát. Chính CPL đã cam kết bồi thường nếu yêu cầu ngăn chặn sai, gây thiệt hại. Nay thiệt hại đã rất lớn, CPL phải chịu trách nhiệm trước Hồng Phát và trước pháp luật.

Đại diện CPL trình bày: Công ty Hồng Phát chưa thực hiện nghiêm túc Phán quyết Trọng tài, chưa cung cấp hồ sơ hợp lệ và chi phí hợp lý và các điều kiện khác yêu cầu của CPL. Công ty Hồng Phát đưa ra những điều kiện không có trong thỏa thuận khung nên CPL không đồng ý yêu cầu của Công ty Hồng Phát. Các nội dung cụ thể khác có văn bản kèm theo do CPL cung cấp (có ký xác nhận của Tổng Giám đốc và đại diện Luật sư ủy quyền).

Đại diện S Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An, ông Huỳnh Văn Sơn, Giám đốc nêu: Sở đã có hướng dẫn 2 Công ty thành lập Công ty liên doanh, nhưng đến nay 2 Công ty chưa hoàn thành các thủ tục theo quy định. Đề nghị 2 Công ty phải có thiện chí cùng nhau hợp tác để thành lập liên doanh theo Phán quyết Trọng tài. Hiện nay, việc thành lập tổ chức kinh tế, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định tại Điều 22 và Điều 37 của Luật Đầu tư năm 2014. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thành lập tổ chức kinh tế và thực hiện dự án đầu tư thông qua tổ chức kinh tế được thành lập. Trường hợp đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh thì theo quy định tại Khoản 2, Điều 28 Luật Đầu tư năm 2014, hợp đồng hợp tác kinh doanh được ký giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 Luật Đầu tư”.

Tại buổi làm việc, Công ty Hồng Phát có gửi các thành viên dự họp văn bản “Kiến nghị khẩn cấp” số 23/CV-CPHP.21 ngày 9/3/2021. Trong văn bản này, Công ty Hồng Phát trình bày và kiến nghị Cục THADS tỉnh Long An chấm dứt thực hiện Quyết định số 07, để Công ty Hồng Phát góp vốn bằng giá trị 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào Công ty liên doanh. Trường hợp Cục THADS tỉnh Long An tiếp tục duy trì Quyết định số 07 thì phải có hướng xử lý tiếp theo đối với 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Hồng Phát, tránh để kéo dài gây hậu quả không thể khắc phục …

Kết luận của đồng ch trì cuộc họp

Sau khi nghe các thành viên dự họp trình bày, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, kết luận: “Cuộc họp nhằm để 2 Công ty thỏa thuận thành lập Công ty liên doanh theo Phán quyết Trọng tài. Hiện 2 doanh nghiệp chưa thỏa thuận được thành lập liên doanh vì vậy 2 Công ty phải có sự thống nhất, có thiện chí. Tỉnh sẽ quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện để hai Công ty thực hiện Phán quyết Trọng tài. Trong trường hợp không thống nhất được, Tỉnh sẽ có biện pháp giải quyết theo đúng quy định” .

Và ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS kết luận: “Cục THADS tỉnh và Chấp hành viên ghi nhận đầy đủ ý kiến của hai Công ty và các ban, ngành tham dự buổi làm việc, xem xét giải quyết đề nghị, kiến nghị của hai Công ty, ấn định thời hạn để hai Công ty thực hiện Phán quyết Trọng tài. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Tổng cục THADS để có chỉ đạo. Tổng cục THADS sẽ tổng hợp toàn bộ quá trình tổ chức thi hành Phán quyết Trọng tài, tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp phối hợp với bộ, ngành có liên quan để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết”.

Về vướng mắc thi hành Phán quyết Trọng tài: Các bộ, ngành và tỉnh Long An ghi nhận, báo cáo cấp trên giải quyết dứt điểm!
Trang 1
Về vướng mắc thi hành Phán quyết Trọng tài: Các bộ, ngành và tỉnh Long An ghi nhận, báo cáo cấp trên giải quyết dứt điểm!

Biên bản buổi làm việc ngày 9/3/2021

Về vướng mắc thi hành Phán quyết Trọng tài: Các bộ, ngành và tỉnh Long An ghi nhận, báo cáo cấp trên giải quyết dứt điểm!

Kiến nghị khẩn cấp số 23/CV-CPHP.21 ngày 09/3/2021 của Công ty Hồng Phát, gửi các thành viên dự họp ngày 9/3/2021

Đại diện chủ đầu Dự án, bức xúc!

Bà Thái Thị Hồng Hậu cho rằng lập luận của CPL quy buộc Công ty Hồng Phát chưa thực hiện nghiêm túc Phán quyết Trọng tài là không có căn cứ. Tài liệu, chứng cứ và thực tế đã minh chứng rõ ràng Hồng Phát nghiêm túc thực thi Phán quyết Trọng tài. Ngược lại, CPL là nguyên đơn thưa kiện để có được Phán quyết Trọng tài. Nhưng CPL tự vô hiệu hoá “thoả thuận khung”, “khai tử” Phán quyết Trọng tài, bằng việc đòi chia 130 ha đất với Hồng Phát. CPL có Văn bản thỉnh cầu” gửi Chính phủ ngày 15/8/2019, đòi chia 130 ha đất (cắt ra từ phần diện tích 232,66 ha) với Hồng Phát. CPL nêu rõ lý do:“Mâu thuẫn giữa CPL và Hồng Phát kéo dài, không thể tháo gỡ, hai bên hợp tác thành lập Công ty liên doanh là không còn khả thi, nên chia đất cho CPL giải pháp duy nhất để giải quyết dứt điểm tranh chấp”. CPL xác định “mâu thuẫn không thể tháo gỡ” nhưng lại khởi kiện đòi “liên doanh”. Sau hơn 7 năm, CPL tự vô hiệu hoá Phán quyết Trọng tài, muốn khai tử Dự án thể hiện việc đòi “chia phần” (“chia 130 ha đất”). Rõ ràng đây là dấu hiệu làm Dự án bị tê liệt.

Chưa hết, CPL yêu cầu buộc Hồng Phát ngưng thực hiện Dự án cho đến khi thỏa thuận liên doanh được ký kết và được chấp thuận bằng Văn bản số 82/BB-UBND ngày 13/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An. Rõ ràng Công ty Hồng Phát đang lâm cảnh “một cổ, hai tròng”: Vừa bị ngăn chặn toàn bộ 232,66 ha đất, vừa bị tạm dừng triển khai Dự án”.

Như vậy, những vướng mắc trong việc thi hành Phán quyết Trọng tài, đã được lãnh đạo tỉnh Long An, đại diện các bộ, ngành Trung ương ghi nhận và sẽ có báo cáo cấp trên xem xét, giải quyết dứt điểm!

Về vướng mắc thi hành Phán quyết Trọng tài: Các bộ, ngành và tỉnh Long An ghi nhận, báo cáo cấp trên giải quyết dứt điểm!

Một góc của Dự án, Công ty Hồng Phát đang triển khai dở dang

Về vướng mắc thi hành Phán quyết Trọng tài: Các bộ, ngành và tỉnh Long An ghi nhận, báo cáo cấp trên giải quyết dứt điểm!

Một góc của Dự án, Công ty Hồng Phát đang triển khai dở dang

Nhóm PVĐT

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Bình Dương: Nhiều dấu hiệu vi phạm tố tụng

Bình Dương: Nhiều dấu hiệu vi phạm tố tụng

Việc 2 cấp tòa án xét xử vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất ở TP Thủ Dầu Một, giữa nguyên đơn bà Nguyễn Thị On với bị đơn ông Phạm Văn Mình, có nhiều dấu hiệu vi phạm tố tụng trong đánh giá tài liệu chứng cứ vụ án, dẫn đến phán quyết ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn...
14 người tố ngân hàng tự “đạo diễn” xử lý tài sản thế chấp có dấu hiệu trái luật

14 người tố ngân hàng tự “đạo diễn” xử lý tài sản thế chấp có dấu hiệu trái luật

14 khách hàng đồng loạt có đơn cầu cứu khẩn cấp gửi cơ quan chức năng yêu cầu giải quyết vụ việc liên quan đến Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) xử lý tài sản thế chấp của họ có dấu hiệu trái pháp luật.
Chủ quyền về tài sản hợp pháp của bà Nguyễn Thị Tương bị xâm hại như thế nào?

Chủ quyền về tài sản hợp pháp của bà Nguyễn Thị Tương bị xâm hại như thế nào?

Quyền sử dụng 9.398 m2 đất thửa 200, tờ bản đồ 12, tọa lạc thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai của bà Nguyễn Thị Tương (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC 308743 ngày 10/12/2015, do Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng cấp). Tuy nhiên có khoảng 5.000m2 đất hợp pháp của bà Tương, đang bị Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen (Công ty Hoa Sen) xâm hại.
Hòa Bình: Giật mình với mức chia lợi nhuận “khủng” của CDP Toàn cầu

Hòa Bình: Giật mình với mức chia lợi nhuận “khủng” của CDP Toàn cầu

Thời gian gần đây, dư luận xôn xao về hình thức góp vốn và chia lợi nhuận rất “khủng” của Công ty CP Thương mại CDP Toàn Cầu (CDP Toàn Cầu), địa chỉ phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình.
Quận 9, TP Hồ Chí Minh: Tranh chấp phải chờ quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án!

Quận 9, TP Hồ Chí Minh: Tranh chấp phải chờ quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án!

Ông Bùi Thanh Tuấn, ngụ phường Trường Thạnh, quận 9, TP Hồ Chí Minh, nguyên đơn khởi kiện ông Nguyễn Hữu Trí ra TAND TP Thủ Đức để yêu cầu bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, vụ án đang được giải quyết, thì có nhiều dấu hiệu làm trái về chuyển dịch tài sản đang bị Tòa án ngăn chặn.

Tin khác

Trở lại vụ việc đòi lại tài sản hợp pháp của gia đình ông Lê Ngọc Quốc Ân: ​​​​​​​Tài sản cầm ngân hàng sao không trả lại?

Trở lại vụ việc đòi lại tài sản hợp pháp của gia đình ông Lê Ngọc Quốc Ân: ​​​​​​​Tài sản cầm ngân hàng sao không trả lại?
Tạp chí Người cao tuổi số 57 (2417) ngày 9/4/2019, đăng bài: “Phường 17, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh: Tại sao không trả lại quyền sử dụng đất hợp pháp của gia đình ông Lê Ngọc Quốc Ân?” và ngày 20/5/2019, đăng bài: “Sao chưa giải quyết nội dung Tạp chí Người cao tuổi phản ánh?”. Tuy nhiên, hành trình đòi lại tài sản hợp pháp của gia đình ông Ân, đến nay vẫn chưa dừng lại …

Dân liên tục khiếu nại, tố cáo hành vi có dấu hiệu tước đoạt quyền được thỏa thuận bồi thường

Dân liên tục khiếu nại, tố cáo hành vi có dấu hiệu tước đoạt quyền được thỏa thuận bồi thường
Tại Văn bản số 10264/UBND-KT ngày 4/12/2008, UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo: “Chấp thuận về chủ trương cho Liên hiệp HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai, Chủ đầu tư Dự án Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng (Dự án-PV) được phép thỏa thuận bồi thường đối với các hộ dân có đất nằm trong Dự án để bồi thường, giải phóng mặt bằng”. Nhưng, chỉ đạo này không được các cơ quan có liên quan thực hiện, buộc các hộ dân phải làm đơn khiếu nại, tố cáo.

Quảng Trị: Gói thầu hơn 7,5 tỷ đồng bị “làm xiếc” để thông thầu

Quảng Trị: Gói thầu hơn 7,5 tỷ đồng bị “làm xiếc” để thông thầu
Một gói thầu có giá trị hơn 7,5 tỷ đồng do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tổ chức mời thầu đã đặt ra nhiều điều kiện trái với quy định của pháp luật, khiến nhiều nhà thầu không thể tham gia. Và duy nhất một đơn vị dự thầu, với chênh lệch giá tiết kiệm cho chủ đầu tư chỉ 0,6% so với tổng mức đầu tư!?

Trả lời sai sự thật, có dấu hiệu bao che sai phạm

Trả lời sai sự thật, có dấu hiệu bao che sai phạm
Bà Giang Lệ Phưong, chủ sử dụng đất đang tranh chấp tại ấp 6 Bãi Khem, xã An Thới, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; là chủ sở hữu Công ty TNHH MTV Du lịch sinh thái Xuân Phúc Phú Quốc (Công ty Xuân Phúc); địa chỉ 101 ấp An Bình, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, có đơn phản ánh dấu hiệu làm trái và không đúng chỉ đạo của cấp trên.

Bệnh viện Trưng Vương, TP Hồ Chí Minh: Quyết định kỷ luật mang tính áp đặt, gây bức xúc dư luận

Bệnh viện Trưng Vương, TP Hồ Chí Minh: Quyết định kỷ luật mang tính áp đặt, gây bức xúc dư luận
Mặc dù chưa xác định được hành vi vi phạm, mức độ vi phạm theo quy định tại Điều 6 Nghị định 112/2020 ngày 18/9/2020 của Chính phủ, về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, nhưng Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương, TP Hồ Chí Minh vẫn ban hành Quyết định kỷ luật Khiển trách bác sĩ Võ Anh Minh. Vụ việc gây nhiều thắc mắc trong cán bộ, viên chức và người lao động, dẫn tới bức xúc, khiếu nại kéo dài...

Tòa phúc thẩm bác yêu cầu của ông Thuật!

Tòa phúc thẩm bác yêu cầu của ông Thuật!
Ngày 26/5/2021, TAND tỉnh Đồng Nai xử phúc thẩm vụ án “Yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; hủy cập nhật trang 4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”. Nguyên đơn là ông Lê Anh Sơn, ngụ tỉnh Đồng Nai; Bị đơn là vợ chồng ông Trần Đức Dũng, bà Trần Thị Chí Công cùng ngụ tỉnh Đồng Nai, Công ty Hàm Rồng, trụ sở ở tỉnh Đồng Nai. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Tiến Thuật, ngụ ở TP Hồ Chí Minh.
Xem thêm
Quảng Bình:   Bắt giữ nữ quái 9X tàng trữ vũ khí và ma túy trái phép

Quảng Bình: Bắt giữ nữ quái 9X tàng trữ vũ khí và ma túy trái phép

Một khẩu súng ngắn, 28 viên nén và nhiều mảnh vỡ viên nén màu xám, 8 túi ni long chứa tinh thể màu trắng đục, là ma túy do Nguyễn ...
Khởi tố, bắt tạm giam các bị can vi phạm quản lý đất đai tại Khánh Hòa

Khởi tố, bắt tạm giam các bị can vi phạm quản lý đất đai tại Khánh Hòa

Ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản ...
Huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai:  Ai cho phép khu du lịch sinh thái Thác Mơ xây dựng và hoạt động trái phép?

Huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai: Ai cho phép khu du lịch sinh thái Thác Mơ xây dựng và hoạt động trái phép?

Phản ánh tới Ngày mới Online, nhiều người cao tuổi ở xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai cho rằng, khu du lịch sinh thái Thác Mơ (tên ...
TP Hồ Chí Minh: 400 trăm triệu đồng chuyển khoản nhầm hay cố ý?

TP Hồ Chí Minh: 400 trăm triệu đồng chuyển khoản nhầm hay cố ý?

"Không biết chuyển khoản nhầm hay cố y, nhưng cần phải bình tĩnh để xử lý tình huống, với lại không phải tiền của mình, người ta chuyển nhầm thì ...
Thanh Hóa: Cận cảnh tuyến đường hơn 70 tỷ đồng chưa bàn giao đã hư hỏng nặng

Thanh Hóa: Cận cảnh tuyến đường hơn 70 tỷ đồng chưa bàn giao đã hư hỏng nặng

Dự án nâng cấp đường giao thông, từ xã Thúy Sơn đi xã Thạch Lập (huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) với nguồn vốn với 70 tỷ đồng vừa làm ...
Tổ chức Tôn giáo không làm lợi gì cho xã hôi, còn gây hại cho cộng đồng, có nên tồn tại?

Tổ chức Tôn giáo không làm lợi gì cho xã hôi, còn gây hại cho cộng đồng, có nên tồn tại?

Mấy ngày nay, tại TP Hồ Chí Minh nói chung, quận Gò Vấp nói riêng, các cấp chính quyền và ngành y tế chịu nhiều vất vả, tìm cách ngăn ...
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Phiên bản di động