Về việc cưỡng chế phá dỡ nhà của bà Trần Thị Hồng Hà ở UBND phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Có dấu hiệu cố tình làm trái chỉ đạo của thành phố

Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh, việc tổ chức thực hiện Quyết định số 463/QĐ- UBND ngày 28/6/2013, cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị của bà Trần Thị Hồng Hà, chỉ được thực hiện: “Khi Nhà nước thực hiện quy hoạch, thu hồi đất bàn giao cho Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện dự án”. Tuy nhiên, "bỏ qua" điều kiện bắt buộc này, ngày 06/12/2019, UBND phường Linh Trung vẫn tổ chức cưỡng chế nên bà Trần Thị Hồng Hà có đơn kêu cứu gửi cơ quan chức năng...

Mai Thân
10:26, 10/12/2019

Văn bản số 5676/SXD-TT ngày 29/7/2013 của Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh kiến nghi thành phố cho tồn tại có điều kiện

Văn bản số 6482/VP-PCNC ngày 13/8/2013 của Văn phòng UBND TP phố Hồ Chí Minh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch thành phố chấp thuận kiến nghị của Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh

Thông báo số 241/TB-UBND ngày 28/11/2019 về việc cưỡng chế, của UBND phường Linh Trung, thể hiện làm trái chỉ đạo của Phó Chủ tịch thành phố

Nhà ở của bà Trần Thị Hồng Hà trước khi sửa chữa

Nhà ở của bà Trần Thị Hồng Hà đang sửa chữa

Nhà ở của bà Trần Thị Hồng Hà trước khi bị phá dỡ

Nhà ở của bà Trần Thị Hồng Hà sau khi bị cưỡng chế

Sở Xây dựng kiến nghị cho tồn tại

Theo văn bản số 5676/SXD-TT ngày 29/7/2013 của Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh: Năm 2004, bà Trần Thị Hồng Hà xây dựng 03 phòng, diện tích khoảng 85 m2 tường gạch, mái tôn. Do xây dựng đã lâu nên nhà bị xuống cấp và có hiện tượng lún nứt, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Bà Hà có đơn xin sửa chữa, được UBND phường Linh Trung, quận 1 Thủ Đức cho sửa chữa tại vị trí nhà cũ, không được xây lên lầu, gác vì nhà nằm trong khu vực quy hoạch, giải tỏa. Do bà Hà mới sinh con nhỏ và thường xuyên vắng nhà nên thợ xây dựng tự ý xây lệch khỏi vị trí nhà cũ khoảng 1 m.

Ngày 17/6/2013, UBND phường Linh Trung ban hành Quyết định số 395/QĐ-UBND về việc đình chỉ thi công, xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng nêu trên.

Ngày 28/6/2013, UBND phường Linh Trung ban hành Quyết định số 463/QĐ-UBND về việc cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị của bà Trần Thị Hồng Hà.

Ngày 11/7/2013, Sở Xây dựng tiến hành kiểm tra công trình và ghi nhận tại thời điểm kiểm tra, công trình đang ngưng thi công, hiện trạng: Tầng trệt, tường gạch, mái tôn; Phần hiện trạng cũ đã lập biên bản vi phạm hành chính ngày 12/6/2013: 5,04m x 12m; phần diện tích xây dựng phát sinh mới: 5,04m X 5m và mái hiên: 2,37m x 12m.

Bà Hà kiến nghị cho tồn tại công trình để ở, do hoàn cảnh khó khăn vì có 03 con nhỏ và cam kết khi Nhà nước thực hiện quy hoạch sẽ chấp hành giải tỏa không nhận tiền đền bù phần xây dựng không phép.

Xét thấy: Bà Trần Thị Hồng Hà có nộp đơn xin sửa chữa nhà tại UBND phường Linh Trung, nhưng bà đã tháo dỡ nhà cũ, tự ý xây dựng mới công trình không có giấy phép xây dựng, không phù hợp quy hoạch và xây dựng trên đất chưa có quyền sử dụng hợp pháp. Tuy nhiên, việc xây dựng mới công trình nhà ở của bà Hà là xây dựng trên hiện trạng nền nhà cũ có sẵn nhưng đã bị xuống cấp. Hiện nay, theo đơn trình bày hoàn cảnh gia đỉnh bà Hà đang có con nhỏ (mới sinh được 04 tháng) và đang khó khăn về chỗ ở. Từ những nhận xét nêu trên, Sở Xâv dựng kiến nghị UBND thành phố:

Phương án 1: Cho bà Trần Thị Hồng Hà được sử dụng tạm công trình xây dựng nêu trên để ở, không được xây dựng phát sinh thêm các hạng mục khác. Khi Nhà nước thực hiện quy hoạch, thu hồi đất bàn giao cho Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện dự án, bà Hà phải chấp hành tháo dỡ phần công trình xây dựng vi phạm, nêu trên mà không được bồi thường.

Phương án 2: UBND phường Linh Trung tổ chức thực hiện Quyết định số 463/QĐ- UBND ngày 28/6/2013 về việc cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị của bà Trần Thị Hồng Hà theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố.

Sở Xây dựng kiến nghị chọn phương án 1 (cho tồn tại có điều kiện-NV), kính trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

Phó Chủ tịch thành phố chỉ đạo một đằng ...

Ngày 13/8/2013, Văn phòng UBND TP phố Hồ Chí Minh ban hành Văn bản số 6482/VP-PCNC về xử lý đơn của bà Trần Thị Hồng Hà, gửi Sở Xây dựng; UBND quận Thủ Đức, với nội dung: “UBND thành phố nhận được Công văn số 5676/SXD-TT ngày 29/7/2013 của Sở Xây dựng về kiến nghị xử lý đơn của bà Trần Thị Hồng Hà, cứu xét liên quan việc xây dựng công trình tại Tổ 8, Khu phố 6 thuộc thửa 71 Tờ bản đồ số 22, phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín có ý kiến chỉ đạo như sau: Đồng ý đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 5676/SXD-TT ngày 29/7/2013 (phương án 1). Giao Sở Xây dựng có văn bản hướng dẫn UBND quận Thủ Đức thực hiện theo đúng quy định pháp luật.Văn phòng UBND thành phố truyền đạt ý kiến chỉ đạo để các cơ quan thực hiện.

Như vậy, Phó Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo 02 nội dung: Một, không tổ chức thực hiện Quyết định số 463/QĐ- UBND ngày 28/6/2013 về việc cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị của bà Trần Thị Hồng Hà. Hai, việc tổ chức cưỡng chế, chỉ được thực hiện: “Khi Nhà nước thực hiện quy hoạch, thu hồi đất bàn giao cho Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện dự án; bà Hà phải chấp hành tháo dỡ phần công trình xây dựng vi phạm, mà không được bồi thường”.

Và thực tế đến nay, UBND TP Hồ Chí Minh chưa có một văn bản nào về việc thay đổi nội dung chỉ đạo trên đây của Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh.

UBND phường Linh Trung làm một nẻo!

Trong Thông báo số 241/TB-UBND ngày 28/11/2019 về việc cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị, của UBND phường Linh Trung, có các căn cứ: “Căn cứ Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của UBND phường Linh Trung về việc cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị; căn cứ Quyết định số 618/QĐ-ƯBND ngày 30/10/2014 của UBND phường Linh Trung về việc cưỡng chế phá dỡ công trinh vi phạm trật tự xây dựng đô thị; căn cứ Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của UBND phường Linh Trung về việc cưỡng chế, phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị; căn cứ Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 26/11/2019 của UBND phường Linh Trung về tổ chức thực hiện cưỡng che tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng đã có hiệu lực thi hành trên địa bàn phường Linh Trung”, để thông báo cho chủ đầu tư các công trình xây dựng tại: Không số (thuộc một phần thửa đất số 71, 72; tờ bản đồ số 22 - tài liệu đo năm 2004), tổ 8, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Thời gian thực hiện: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút, ngày 06/12/2019.”

Như vậy, trong Thông báo số 241 của UBND phường Linh Trung đã không có nội dung căn cứ nào về việc: “Nhà nước thực hiện quy hoạch, thu hồi đất bàn giao cho Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện dự án, bà Hà phải chấp hành tháo dỡ phần công trình xây dựng vi phạm”. Trong khi nội dung căn cứ này là điều kiện bắt buộc phải có (quy định trong nội dung Phương án 1), để tổ chức thực hiện việc tháo dỡ phần công trình xây dựng vi phạm đối với bà Hà.

Rõ ràng Phó Chủ tịch thành phố chỉ đạo một đằng, UBND phường Linh Trung làm một nẻo!

Bức xúc của công dân

Trong đơn gửi Báo Người cao tuổi, bà Trần Thị Hồng Hà, phản ánh: “Tại văn bản số 6482/VP-PCNC ngày 13/08/2013, Phó Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo: Đồng ý đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 5676/SXD-TT ngày 29/07/2013 (chọn phương án 1). Thiết nghĩ đây là quyết định vô cùng đúng dắn và nhân văn, có tình có lí của thành phố quan tâm đến cuộc sống của người dân trong vùng quy hoạch, tạo điều kiện cho dân có chỗ ăn chỗ ở, trong lòng tôi cảm kích vô cùng.

Tưởng rằng cuộc sống yên ổn nhưng tai họa đột nhiên ập tới, ngày 03/12/2019, UBND phường dán thông báo cưỡng chế phá dỡ công trình mà không giải thích bất cứ lí do gì với gia đình nhà tôi.

Sáng ngày 6/12, khoảng 100 người đến cưỡng chế tháo dỡ, đập nát tan nhà tôi. Tôi có hỏi Chủ tịch phường: “Anh căn cứ vào đâu mà đập nhà tôi trong khi văn bản số 6482 của UBND thành phố cho phép công trình tồn tại? Nếu anh có văn bản của thành phố không cho tồn tại công trình và quyết định hủy văn bản số 6482 của thành phố cho tồn tại công trình, thì anh đưa ra vì phường không thể cao hơn và vượt thẩm quyền của thành phố”. Chủ tịch phường trả lời 1 cách rất vô lí là có sự chỉ đạo của thành phố và quận thu hồi đất giao cho Đại học Quốc gia thực hiện dự án; có chuyện gì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, đó chỉ là câu trả lời miệng của ông Chủ tịch phường, mà không đưa ra được một văn bản pháp lí nào để cưỡng chế. Trong khi, theo Phương án 1: UBND thành phố cho tồn tại công trình cho đến khi Nhà nước thu hồi đất giao cho ĐHQG, thì tôi sẽ tự tháo dỡ. Đến nay gia đình tôi chưa hề nhận được bất cứ 1 văn bản, quyết định nào về thu hồi đất; không có hồ sơ kiểm đếm đền bù của UBND quận Thủ Đức và ĐHQG. Vậy lí do gì mà đập nhà của tôi, đẩy tôi vào hoàn cảnh khó khăn vì con còn nhỏ. Chính quyền là của dân, do dân và vì dân chứ không phải vì lợi ích nhóm mà đẩy người dân vào cảnh lầm than cơ cực. Tôi đề nghị thanh tra các cấp xem xét lại quá trình làm việc vô lí, nhẫn tâm của Chủ tịch UBND phường Linh Trung và ban tham mưu. Đòi lại công bằng và quyền lợi cho gia đình nhà tôi. Giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.”

Để phép nước được giữ nghiêm, pháp luật được tôn trọng, Báo điện tử Ngày mới (Báo Người cao tuổi) đề nghị Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh xem xét giải quyết nội dung phản ánh trên đây; thông báo kết quả theo quy định của Luật Báo chí.

Bạn đang đọc bài viết Về việc cưỡng chế phá dỡ nhà của bà Trần Thị Hồng Hà ở UBND phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Có dấu hiệu cố tình làm trái chỉ đạo của thành phố tại chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc của Ngaymoionline.com.vn. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email baongaymoionline@gmail.com
Ý kiến của bạn
Tối đa 500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích

Đọc thêm

Cùng chủ đề phó chủ tịch

  Trong cùng chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc

Video