UBND huyện Xuyên Mộc: Sao chưa trả lại toàn bộ quyền sử dụng đất hợp pháp của hộ ông Suốt, bà Thuê?

Diện tích 9.865m2 đất của ông Nguyễn Văn Suốt và bà Đoàn Thị Hồng Thuê có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) từ năm 1995, nay đang bị giảm mất 441m2. Cán bộ Phòng TN&MT huyện cho là vì “sai ranh”, vì có đường đi chung, trong khi lí do chính bị giảm 441m2 đất, là do hành vi có dấu hiệu giả mạo hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ. Và hành vi này đã bị tố cáo, nhưng không được giải quyết theo quy định!
UBND huyện Xuyên Mộc: Sao chưa trả lại toàn bộ quyền sử dụng đất  hợp pháp của hộ ông Suốt, bà Thuê?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R 424967 ngày 24/11/1995, UBND huyện Xuyên Mộc cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Suốt 9.865m2 đất (300m2 th cư và 9.565m2 đất nông nghiệp) thửa số 520, t bản đồ số 72 và thửa số 110, t bản đồ số 77

Có dấu hiệu bịa đặt để giải quyết đơn!

Ông Suốt và bà Thuê, ngụ ấp 3, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc, có đơn tố giác: Ông Lê Văn Hải khi đang là Công chức Tư pháp xã Bàu Lâm (nay là Công chức Thương binh - Xã hội) đã làm giả mạo Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ để chiếm đoạt của gia đình ông 441m2 đất (đất này đã được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho gia đình ông Suốt); ông Nguyễn Minh Tứ, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc, có hành vi thể hiện tiếp tay cho ông Lê Văn Hải chiếm đoạt số đất trên của gia đình ông Suốt, bằng chứng là báo cáo đất của gia đình ông Suốt sai ranh, biến động nên tự giảm đi 441m2 đất và hủy QSDĐ của gia đình ông Suốt; ông Nguyễn Văn Tiến khi đang giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Bàu Lâm có hành vi thể hiện tiếp tay cho ông Lê Văn Hải chiếm đọạt đất trên của gia đình ông Suốt, không giải quyết vụ việc tranh chấp theo đúng quy định của pháp luật.

UBND huyện Xuyên Mộc: Sao chưa trả lại toàn bộ quyền sử dụng đất  hợp pháp của hộ ông Suốt, bà Thuê?
Trang 1
UBND huyện Xuyên Mộc: Sao chưa trả lại toàn bộ quyền sử dụng đất  hợp pháp của hộ ông Suốt, bà Thuê?

Báo cáo số 54/BC-CNVPĐKĐĐ ngày 31/5/2019 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc

Báo cáo số 54/BC-CNVPĐKĐĐ ngày 31/5/2019 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc nêu: Qua kiểm tra hồ sơ, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc đã tiếp nhận hồ sơ đo đạc chỉnh lý thửa đất của ông Suốt, bà Thuê tại xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cụ thể như sau: Ngày 26/5/2019, ông Suốt và bà Thuê đến liên hệ để ký hợp đồng đo đạc số 601 để đo đạc chỉnh lỷ thửa đất lại thửa đất số 520, 910 tờ bản đồ số 72 xã Bàu Lâm. Hồ sơ gồm có: Giấy chứng nhận QSDĐ; đơn xin đo đạc chỉnh lý; Biên bản xác minh hiện trạng sử dụng đất do UBND xã Bàu Lâm xác nhận ngày 16/5/2019. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc đã đi thực địa đo đạc đất của ông Nguyễn Văn Suốt, qua thực hiện và nhận thấy đất thực tế sử dụng đã biến động so với hồ sơ Địa chính và giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp cho ông Suốt (Sai ranh). Ông Nguyễn Văn Suốt đã yêu cầu đo phần đường giao thông nông thôn (phía Nam) và một phần thửa 708, 709 tờ bản đồ số 72 (phía Bắc) thuộc chủ quyền của ông Hải để chỉnh lý vào giấy cho ông Suốt. Qua kiểm tra hồ sơ và đo vẽ thì phần yêu cầu của ông Suốt đề nghị đo chỉnh đường giao thông (theo hồ sơ Địa chính và thực tế) là không có căn cứ pháp lý. Nên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc đã giải thích và gia đình ông Suốt đã hiểu và đồng ý, nên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc hoàn thành sơ đồ vị trí thửa đất ngày 17/5/2018 với diện tích là 280m2, và điều chỉnh trang bốn-theo yêu cầu của chủ đất ngày 8/8/2018. Như vậy ông Nguyễn Văn Suốt giảm diện tích so với giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp năm 1995 và được số hóa ngày 14/11/2005 là 441m2 (do sai ranh phía Tây, ông Suốt không sử dụng mà hiện trạng là ông Hải sử dụng). Trên đây là báo cáo của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc”.

Tuy nhiên, từ nội dung Báo cáo số 54 trên, thể hiện nhiều mâu thuẫn:

Một, nói “gia đình ông Suốt đã hiểu và đồng ý”, là hoàn toàn sai với thực tế ông Suốt, bà Thuê đang liên tục có đơn phải đối việc nại cớ “sai ranh”; và đang có đơn tố giác ông Lê Văn Hải có hành vi chiếm đất?

Hai, về tố giác hành vi của ông Lê Văn Hải có dấu hiệu giả mạo Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ để chiếm đoạt 441m2 đất trong sổ đỏ của gia đình ông Suốt. Lẽ ra, theo quy định phải có kết luận của cơ quan có thẩm quyền rằng có hay không hành vi giả mạo này của ông Hải. Nhưng bất ngờ, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc lại ra kết luận: “Ông Nguyễn Văn Suốt giảm diện tích so với giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp năm 1995 và được số hóa ngày 14/11/2005 là 441m2 (do sai ranh phía Tây, ông Suốt không sử dụng mà hiện trạng là ông Hải sử dụng). Rõ ràng kết luận này không giải quyết đối với hành vi bị tố giác trên; và thể hiện làm trái thẩm quyền!

Ba, nói ông Nguyễn Văn Suốt bị giảm diện tích đất 441m2 là do sai ranh (ông Suốt không sử dụng mà hiện trạng là ông Hải sử dụng). Trong khi, trong hồ sơ vụ việc thể hiện ông Hải và Chủ tịch UBND xã Bàu Lâm cùng khẳng định: Diện tích đất 441m2 này do ông Hải nhận chuyển nhượng từ Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ (đang bị ông Suốt tố giác hành vi lập Hợp đồng có dấu hiệu giả mạo), chứ không phải ông Hải sử dụng đất này là do sai ranh. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc giải thích thế nào điều mâu thuẫn này?

Như vậy, rõ ràng có dấu dấu hiệu bịa đặt để giải quyết đơn ông Suốt, bà Thuê! Động cơ, mục đích của việc này là gì, nếu không phải là dấu hiệu của việc “tiếp tay”, của việc bao che?

UBND huyện Xuyên Mộc: Sao chưa trả lại toàn bộ quyền sử dụng đất  hợp pháp của hộ ông Suốt, bà Thuê?
Trang 1
UBND huyện Xuyên Mộc: Sao chưa trả lại toàn bộ quyền sử dụng đất  hợp pháp của hộ ông Suốt, bà Thuê?

Văn bản s 7650 /UBND-TTH ngày 16/12/2020, của UBND huyện Xuyên Mộc

Làm trái thẩm quyền, để dân sự hóa hành vi có dấu hiệu hình sự!

Theo Văn bản số 7650 /UBND-TTH ngày 16/12/2020, của UBND huyện Xuyên Mộc (trích): “Qua kiểm tra nội dung đơn và thực tế hồ sơ địa chính, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Suốt, UBND huyện Xuyên Mộc nhận thấy:

Ngày 17/4/1995, ông Suốt có đơn xin cấp Giấy chứng nhận QSDĐ. Ngày 24/11/1995, UBND huyện Xuyên Mộc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Suốt diện tích 9.865m2 đất, trong đó có 300m2 đất thổ cư và 9.565m2 đất nông nghiệp thuộc thửa số 520, tờ bản đồ số 72 và thửa số 110, tờ bản đồ số 77. Ngày 1/7/2002, ông Suốt chuyển nhượng QSDĐ với diện tích 9.118m2 cho 3 hộ Bùi Thị Bích (4.333m2 đất nông nghiệp thuộc thửa 110), Lê Thị Vân (4.334m2 đất nông nghiệp thuộc thửa 110) và Nguyễn Thị Hồng (145m2 đất thổ cư và 306m2 đất nông nghiệp thuộc thửa 520). Sau chuyn nhượng, ông Suốt còn lại 747m2 đất (155m2 đất thổ cư và 592m2 đt nông nghiệp).

Số liệu bản đồ địa chính từ năm 1994 đến nay: Theo bản đồ địa chính đo vẽ năm 1994, số hóa năm 2005 đều thể hiện có một con đường mòn đi qua thửa đất số 520 (thửa đất của ông Suốt đang sử dụng), đi qua các thửa đất số 763, 764, 725, 726, 535 và 534 của các hộ lân cận và nối trực tiếp vào Tỉnh lộ 328. Trên cơ sở kiểm tra bản đồ địa chính gốc đo vẽ năm 1994 (tức bản đồ cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Suốt) và bản đồ số hóa năm 2005 (bản đồ đang có hiệu lực pháp lý hiện nay), thì đều thể hiện có con đường mòn bên hông thửa đất của ông Suốt. Do đó, việc ông Suốt và bà Thuê phản ánh 3 cán bộ, công chức của huyện Xuyên Mộc đã giả mạo, tiếp tay để chiếm đoạt của gia đình ông bà 441m2 đất đã được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ là không đủ chứng cứ. Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và Bộ luật Dân sự năm 2015, UBND huyện Xuyên Mộc nhận thấy bản chất của vụ việc là tranh chấp đất đai và tranh chấp dân sự trong việc thỏa thuận, chuyển nhượng QSDĐ. Do đó, để được giải quyết vụ việc này, UBND huyện Xuyên Mộc hướng dẫn ông Nguyễn Văn Suốt và bà Đoàn Thị Hồng Thuê khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. UBND huyện Xuyên Mộc trả lời, hướng dẫn để ông Nguyễn Văn Suốt và bà Đoàn Thị Hồng Thuê được rõ”.

Tuy nhiên, UBND huyện Xuyên Mộc nhận đơn của ông Suốt và bà Thuê, phản ánh: Ông Lê Văn Hải có hành vi làm giả mạo Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ để chiếm đoạt của gia đình ông 441m2 đất đang thuộc Giấy chứng nhận QSDĐ của ông Suốt; thẩm quyền giải quyết đơn này là của các cơ quan tố tụng! Nhưng UBND huyện Xuyên Mộc kết luận là tranh chấp đất đai và tranh chấp dân sự, là thể hiện làm trái thẩm quyền, là thể hiện việc dân sự hóa một hành vi có dấu hiệu hình sự!

UBND huyện Xuyên Mộc: Sao chưa trả lại toàn bộ quyền sử dụng đất  hợp pháp của hộ ông Suốt, bà Thuê?
Trang 1
UBND huyện Xuyên Mộc: Sao chưa trả lại toàn bộ quyền sử dụng đất  hợp pháp của hộ ông Suốt, bà Thuê?

Đơn của ông Suốt, bà Thuê yêu cầu xem xét, hủy bỏ văn bản số 7650 ngày 16/12/2020 của UBND huyện Xuyên Mộc

Cầu cứu Bí thư Tỉnh ủy

Trong đơn gửi Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, vợ chồng ông Suốt, bà Thuê, phản ánh: “Chúng tôi bác bỏ Văn bản số 7650 ngày 16/12/2020 của UBND huyện Xuyên Mộc, vì trả lời không đúng sự thật theo đơn tôi yêu cầu truy tố 3 cán bộ của huyện là đúng; có dấu hiệu thể hiện 3 cán bộ này đã cố tình cấu kết nhau làm giả mạo hợp đồng sang nhượng đất để chiếm đoạt tài sản là chủ QSDĐ của vợ chồng tôi. Ông Lê Văn Hải là cán bộ thương binh xã hội xã lập ra bản hợp đồng có dấu hiệu giả, là năm 1994, tôi sang nhượng lại cho ông khoảng 450 m2 đất. Ồng Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch xã Bàu Lâm đã tiếp tay cho ông Hải là xác nhận năm 1994, tôi có bán đất cho ông Hải khoảng 400 m2, văn bản này ông Tiến xác nhận với nhà báo có ký tên và đóng mộc.

Vào 8 giờ sáng ngày 2/7/2020, tôi lên UBND xã xin rào lại con đường, ông Tiến không cho tôi rào, tôi nói :“Ông không cho tôi rào tôi làm đơn đưa ra Tòa”. Ông Tiến nói: “Thím không được đưa ra Tòa, nếu thím đưa ra tòa, con sẽ lại văn bản thu hồi tài sản đuổi vợ chồng chú thím ra đường ở”. Nếu không có “tật” sao lại sợ tôi đưa ra tòa?

Ông Tứ cắt sổ đỏ của tôi làm sổ đỏ cho ông Hải 441 m2. Ông nói biến động sai ranh, dựa vào đâu mà ông trắng trợn cướp tài sản của tôi, tự lập ra Báo cáo ngày 31/5/2019, nói là đã thỏa thuận với tôi, điều này hoàn toàn không có sự thật, là lời nói dối cấp trên, để chiếm đoạt tài sản của tôi 441 m2 đất cho ông Hải. Ông còn trắng trợn số hóa, có nghĩa là xóa bỏ đất chủ quyền của tôi năm 1995, ông số hóa ngày 14/11/2005 là 441 m2 hiện ông Hải đang sử dụng. Ba ông: Hải, Tiến, Tứ đã cấu kết hợp thức hóa giấy tờ để chiếm đoạt tài sản đất của vợ chồng tôi, thế mà UBND huyện Xuyên Mộc nói là chúng tôi kiện không có căn cứ, điều gì khiến UBND huyện thay đổi nhanh thế, chắc có điều gì uẩn khúc?”

Ông Suốt trao đổi với phóng viên: “Tháng 6 năm 1985, tôi đến Bàu Lâm lập nghiệp, có mua lại lô thổ cư của cán bộ công an trại K47, đất Trại cấp cho cán bộ, đến năm 1995, tôi được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, từ đó cho đến nay không tranh chấp. Tôi mua lô đất có chiều rộng khoảng 32m, bề sâu từ lộ 328 vào khoảng 170m, đến năm 1987, tôi sử dụng đất bề sâu khoảng l00m; còn lại 70m, tập đoàn bảo tôi nhượng lại cho ông Đường Cộng Hòa, ông Ba Tốt. Khi đó mua đất của cán bộ Trại cải tạo thì làm gì có đường mòn, vì đất của họ liền lô, những cán bộ của Trại có đất liền canh với tôi xác nhận không có đường mòn. Hiện nay, là chỉ có 3 gia đình ở phía sau, họ đi lên đất của tôi. Thế mà UBND huyện lại nói có đường mòn năm 1994, tại sao năm 1994 có đường mòn mà đến năm 1995 tôi được cấp sổ đỏ, vậy sao không bỏ con đường đó ra mà đo làm chủ quyền cho tôi? Có phải lòi cái “đuôi” ra là cố tình bao che, tiếp tay cho ông Hải chiếm đoạt tài sản đất của tôi? Tôi yêu cầu cơ quan pháp luật truy tố 3 ông: Hải, Tiến và Tứ theo luật hình sự về quản lí đất đai”.

UBND huyện Xuyên Mộc: Sao chưa trả lại toàn bộ quyền sử dụng đất  hợp pháp của hộ ông Suốt, bà Thuê?

Ngày 5/8/2020, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc hủy bỏ nội dung điều chỉnh xác nhận ngày 08/8/2018 trên giấy chứng nhận QSDĐ số R 424967 ngày 24/11/1995.

Được biết, ngày 5/8/2020, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc đã hủy bỏ nội dung điều chỉnh xác nhận ngày 8/8/2018 trên giấy chứng nhận QSDĐ số R 424967 ngày 24/11/1995, theo yêu cầu của chủ đất là ông Suốt, bà Thuê. Như vậy, theo trên sổ đỏ, thì ông Suốt bà Thuê đã được trả lại 441m2 đất. Nhưng trên thực địa, ông Nguyễn Văn Suốt vẫn đang còn bị mất 441 m2 đất do ông Hải đang chiếm giữ. Đây là cơ sở để ông Suốt, bà Thuê có đơn yêu cầu được trả lại đầy đủ 747m2 đất (155m2 đất thổ cư và 592m2 đt nông nghiệp) trong sổ đỏ đứng tên ông bà từ năm 1995. Đây là cơ sở để ông Suốt, bà Thuê buộc phải có đơn kêu cứu đến Ban Nội chính Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu.

Và Ban Nội chính Tỉnh ủy có “Phiếu chuyển” số 46-PC/BNCTU ngày 20/10/2020, gửi: Ban Tiếp công dân huyện Xuyên Mộc, chuyển đơn của gia đình ông, bà Suốt, bà Thuê đề nghị trả lại đủ đất theo sổ đỏ; trả lời công dân và thông báo kết quả giải quyết đến Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy.

UBND huyện Xuyên Mộc: Sao chưa trả lại toàn bộ quyền sử dụng đất  hợp pháp của hộ ông Suốt, bà Thuê?
“Phiếu chuyển” số 46-PC/BNCTU ngày 20/10/2020, của Ban Nội chính Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, gửi Ban Tiếp công dân huyện Xuyên Mộc giải quyết đơn của gia đình ông Suốt, Thuê đề nghị trả lại đủ toàn bộ diện tích đất ngoài thực địa (ghi trong sổ đỏ hợp pháp của ông, bà).
Mai Thân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Hàng chục chiếc xe ô tô cho thuê bị “mất tích”

Đồng Nai: Hàng chục chiếc xe ô tô cho thuê bị “mất tích”

Mới đây, nhiều chủ xe ô tô tại tỉnh Đồng Nai phản ánh, tài sản của họ sau khi cho một cá nhân thuê đã bị “mất tích”, giá trị ước tính ban đầu lên đến hàng chục tỉ đồng.
Quận 10, TP.Hồ Chí Minh: Thu phí giá cao trên lòng lề đường công cộng?

Quận 10, TP.Hồ Chí Minh: Thu phí giá cao trên lòng lề đường công cộng?

Hàng loạt xe ô tô, xe máy tham gia tiệc cưới tại Trung tâm tiệc cưới Western Palace đậu nối đuôi thành hàng dài trên vỉa hè và lòng đường Lê Hồng Phong ngay thời gian cao điểm. Điều đáng nói là mặc dù đoạn đường này không cấm đậu nhưng khách vẫn bị thu phí giữ xe với giá cao.
Đồng Nai: Trả lời đơn khiếu nại bằng công văn có đúng quy định?

Đồng Nai: Trả lời đơn khiếu nại bằng công văn có đúng quy định?

Ngày 30/12/2019, bà Phạm Thị Hà gửi đơn khiếu nại (KN) Quyết định số 4776/QĐ-UBND ngày 5/12/2019 của UBND TP Biên Hòa. Hơn 1 năm sau, ngày 12/1/2021, UBND tỉnh Đồng Nai mới có Công văn trả lời đơn KN của bà Hà, là thể hiện nhiều dấu hiệu không đúng Luật Khiếu nại, gây bức xúc cho công dân...
Dự án Vũng Tàu Marina bị ngừng hoạt động đến khi nào?

Dự án Vũng Tàu Marina bị ngừng hoạt động đến khi nào?

Liên quan đến việc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BIZA) ra thông báo tạm ngưng hoạt động đối với Dự án bến thuyền du lịch Vũng Tàu Marina, ngày 13/1/2021, thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Lê Ngọc Khánh, BIZA đã tổ chức cuộc họp với nhà đầu tư dự án là Công ty CP Vũng Tàu Marina.
Cần xem xét, xử lý nghiêm việc xây dựng không phép ở chùa Khai Nguyên

Cần xem xét, xử lý nghiêm việc xây dựng không phép ở chùa Khai Nguyên

Thời gian qua, một số người cao tuổi trên địa bàn thị xã Sơn Tây liên tục có đơn phản ánh việc chùa Khai Nguyên xây dựng nhiều hạng mục không phép tại xã Sơn Đông, bất chấp các quy định của pháp luật. Tạp chí Người cao tuổi, Tạp chí Ngày mới online đã cử phóng viên điều tra làm rõ các nội dung người dân phản ánh. Sau khi phóng viên làm việc và trao đổi với Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Sơn Tây, thì chùa Khai Nguyên vẫn tiếp tục xây dựng xưởng in không phép tại khu đất Gò Đỉnh, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây đối diện chùa.

Tin khác

Cần cưỡng chế, xử lý nghiêm hành vi cố tình không thực hiện thông báo của UBND phường

Cần cưỡng chế, xử lý nghiêm hành vi cố tình không thực hiện thông báo của UBND phường
Đơn của bà Từ Kim Nguyệt, ở 2/26 Tân Lập, phường 8, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, gửi Tạp chí Người cao tuổi, tố cáo ông Trần Văn Sang ngang nhiên chiếm đất trái phép, cố tình không chấp hành thông báo tháo dỡ công trình xây dựng trái phép ...

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu nói gì về việc Dự án Vũng Tàu Marina bị ngừng hoạt động?

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu nói gì về việc Dự án Vũng Tàu Marina bị ngừng hoạt động?
Tại buổi Họp mặt phóng viên các cơ quan báo chí năm 2020, do Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức chiều 13/1, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy đã trả lời câu hỏi của phóng viên Tạp chí Người cao tuổi liên quan tới sự việc Dự án Bến thuyền du lịch Marina vừa bị ngừng hoạt động.

Bình Phước: Nữ cán bộ CSHS “xuất chiêu” với đồng nghiệp!

Bình Phước: Nữ cán bộ CSHS “xuất chiêu” với đồng nghiệp!
Đó là trường hợp bà Nguyễn Thúy Hồng, công tác tại Đội 1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bình Phước, đưa thông tin có dấu hiệu gian dối, như: có nguồn vay ưu đãi của Trung ương, quen thân với lãnh đạo… để “dụ” đồng nghiệp ủy quyền tài sản vay nhiều tỷ đồng rồi... chây ỳ không trả. Sau khi nhận đơn của nạn nhân, Phòng PC02 có thông báo đã họp xem xét kỷ luật “Khiển trách” bà Hồng.

Xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội: Công trình xây dựng “khủng” thách thức pháp luật?

Xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội: Công trình xây dựng “khủng” thách thức pháp luật?
Tháng 12/2020, Tạp chí Người cao tuổi nhận được phản ánh của bạn đọc liên quan công trình xây dựng tại thôn Đồi Vua, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây xây dựng một số hạng mục trên đất nông nghiệp và vượt tầng so cấp phép được cấp. Tuy nhiên đến nay, phía thị xã Sơn Tây vẫn “im lặng” để công trình trên xây dựng, bất chấp quy định của pháp luật!?.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai: Yêu cầu kiểm tra xử lý Công ty TNHH Cù Lao Xanh gây ô nhiễm môi trường

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai: Yêu cầu kiểm tra xử lý Công ty TNHH Cù Lao Xanh gây ô nhiễm môi trường
Sau khi người dân và báo chí vào cuộc phản ánh việc khu liên hợp xử lý chất thải của Công ty TNHH Cù Lao Xanh (Công ty Cù Lao Xanh), tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc gây ô nhiễm môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, có biện pháp xử lý.
Xem thêm
Hải Phòng: Chủ tịch quận Hải An kiến nghị xử lý vi phạm Bí thư phường Đằng Lâm

Hải Phòng: Chủ tịch quận Hải An kiến nghị xử lý vi phạm Bí thư phường Đằng Lâm

Mới đây, Chủ tịch UBND quận Hải An đã ra kết luận và kiến nghị xử lý vi phạm của Bí thư phường Đằng Lâm liên quan đến các nội ...
Đồng Nai: Kết luận sai phạm tại Khu liên hợp xử lý chất thải của Công ty Cù Lao Xanh

Đồng Nai: Kết luận sai phạm tại Khu liên hợp xử lý chất thải của Công ty Cù Lao Xanh

Sau khi báo chí phản ánh việc khu liên hợp xử lý chất thải của Công ty TNHH Cù Lao Xanh tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc gây ô ...
Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang: Khốn khổ vì bãi rác bốc mùi hôi thối ngay sát nhà dân

Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang: Khốn khổ vì bãi rác bốc mùi hôi thối ngay sát nhà dân

Phản ánh tới Ngày mới Online, nhiều người cao tuổi khu vực thôn Cầu Thủy, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang cho biết, họ đang phải ...
Đắk Lắk: Quộc lộ 27 bảo hành sau thảm nhựa, hư hỏng vẫn hoàn hư hỏng.

Đắk Lắk: Quộc lộ 27 bảo hành sau thảm nhựa, hư hỏng vẫn hoàn hư hỏng.

Ngày 26/12/2020, Tạp chí Ngày mới đã phản ảnh về thực trạng Quốc lộ 27 Đắk Lắk đi Lâm Đồng đoạn qua xã Krông Nô, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk ...
Trường Đại học Lâm Nghiệp: Chưa giải quyết khiếu nại đã tổ chức họp xét kỷ luật (!?)

Trường Đại học Lâm Nghiệp: Chưa giải quyết khiếu nại đã tổ chức họp xét kỷ luật (!?)

Ông Nguyễn Bá Long, Viện Trưởng Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Lâm nghiệp phản ánh, trong thời gian Trường Đại học Lâm ...
Huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk: Đường bê tông 12 tỷ mới làm xong một nửa đã nứt nẻ bong tróc.

Huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk: Đường bê tông 12 tỷ mới làm xong một nửa đã nứt nẻ bong tróc.

Tuyến đường giao thông nông thôn từ buôn Cuôr đi buôn Bhôk xã Yang Tao, huyện Lắk được đầu tư bê tông hoá 5,5 km, với tổng kinh phí 12 ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Phiên bản di động