UBND huyện Xuyên Mộc: Sao chưa trả lại toàn bộ quyền sử dụng đất hợp pháp của hộ ông Suốt, bà Thuê?

Diện tích 9.865m2 đất của ông Nguyễn Văn Suốt và bà Đoàn Thị Hồng Thuê có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) từ năm 1995, nay đang bị giảm mất 441m2. Cán bộ Phòng TN&MT huyện cho là vì “sai ranh”, vì có đường đi chung, trong khi lí do chính bị giảm 441m2 đất, là do hành vi có dấu hiệu giả mạo hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ. Và hành vi này đã bị tố cáo, nhưng không được giải quyết theo quy định!
UBND huyện Xuyên Mộc: Sao chưa trả lại toàn bộ quyền sử dụng đất  hợp pháp của hộ ông Suốt, bà Thuê?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R 424967 ngày 24/11/1995, UBND huyện Xuyên Mộc cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Suốt 9.865m2 đất (300m2 th cư và 9.565m2 đất nông nghiệp) thửa số 520, t bản đồ số 72 và thửa số 110, t bản đồ số 77

Có dấu hiệu bịa đặt để giải quyết đơn!

Ông Suốt và bà Thuê, ngụ ấp 3, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc, có đơn tố giác: Ông Lê Văn Hải khi đang là Công chức Tư pháp xã Bàu Lâm (nay là Công chức Thương binh - Xã hội) đã làm giả mạo Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ để chiếm đoạt của gia đình ông 441m2 đất (đất này đã được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho gia đình ông Suốt); ông Nguyễn Minh Tứ, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc, có hành vi thể hiện tiếp tay cho ông Lê Văn Hải chiếm đoạt số đất trên của gia đình ông Suốt, bằng chứng là báo cáo đất của gia đình ông Suốt sai ranh, biến động nên tự giảm đi 441m2 đất và hủy QSDĐ của gia đình ông Suốt; ông Nguyễn Văn Tiến khi đang giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Bàu Lâm có hành vi thể hiện tiếp tay cho ông Lê Văn Hải chiếm đọạt đất trên của gia đình ông Suốt, không giải quyết vụ việc tranh chấp theo đúng quy định của pháp luật.

UBND huyện Xuyên Mộc: Sao chưa trả lại toàn bộ quyền sử dụng đất  hợp pháp của hộ ông Suốt, bà Thuê?
Trang 1
UBND huyện Xuyên Mộc: Sao chưa trả lại toàn bộ quyền sử dụng đất  hợp pháp của hộ ông Suốt, bà Thuê?

Báo cáo số 54/BC-CNVPĐKĐĐ ngày 31/5/2019 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc

Báo cáo số 54/BC-CNVPĐKĐĐ ngày 31/5/2019 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc nêu: Qua kiểm tra hồ sơ, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc đã tiếp nhận hồ sơ đo đạc chỉnh lý thửa đất của ông Suốt, bà Thuê tại xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cụ thể như sau: Ngày 26/5/2019, ông Suốt và bà Thuê đến liên hệ để ký hợp đồng đo đạc số 601 để đo đạc chỉnh lỷ thửa đất lại thửa đất số 520, 910 tờ bản đồ số 72 xã Bàu Lâm. Hồ sơ gồm có: Giấy chứng nhận QSDĐ; đơn xin đo đạc chỉnh lý; Biên bản xác minh hiện trạng sử dụng đất do UBND xã Bàu Lâm xác nhận ngày 16/5/2019. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc đã đi thực địa đo đạc đất của ông Nguyễn Văn Suốt, qua thực hiện và nhận thấy đất thực tế sử dụng đã biến động so với hồ sơ Địa chính và giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp cho ông Suốt (Sai ranh). Ông Nguyễn Văn Suốt đã yêu cầu đo phần đường giao thông nông thôn (phía Nam) và một phần thửa 708, 709 tờ bản đồ số 72 (phía Bắc) thuộc chủ quyền của ông Hải để chỉnh lý vào giấy cho ông Suốt. Qua kiểm tra hồ sơ và đo vẽ thì phần yêu cầu của ông Suốt đề nghị đo chỉnh đường giao thông (theo hồ sơ Địa chính và thực tế) là không có căn cứ pháp lý. Nên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc đã giải thích và gia đình ông Suốt đã hiểu và đồng ý, nên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc hoàn thành sơ đồ vị trí thửa đất ngày 17/5/2018 với diện tích là 280m2, và điều chỉnh trang bốn-theo yêu cầu của chủ đất ngày 8/8/2018. Như vậy ông Nguyễn Văn Suốt giảm diện tích so với giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp năm 1995 và được số hóa ngày 14/11/2005 là 441m2 (do sai ranh phía Tây, ông Suốt không sử dụng mà hiện trạng là ông Hải sử dụng). Trên đây là báo cáo của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc”.

Tuy nhiên, từ nội dung Báo cáo số 54 trên, thể hiện nhiều mâu thuẫn:

Một, nói “gia đình ông Suốt đã hiểu và đồng ý”, là hoàn toàn sai với thực tế ông Suốt, bà Thuê đang liên tục có đơn phải đối việc nại cớ “sai ranh”; và đang có đơn tố giác ông Lê Văn Hải có hành vi chiếm đất?

Hai, về tố giác hành vi của ông Lê Văn Hải có dấu hiệu giả mạo Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ để chiếm đoạt 441m2 đất trong sổ đỏ của gia đình ông Suốt. Lẽ ra, theo quy định phải có kết luận của cơ quan có thẩm quyền rằng có hay không hành vi giả mạo này của ông Hải. Nhưng bất ngờ, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc lại ra kết luận: “Ông Nguyễn Văn Suốt giảm diện tích so với giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp năm 1995 và được số hóa ngày 14/11/2005 là 441m2 (do sai ranh phía Tây, ông Suốt không sử dụng mà hiện trạng là ông Hải sử dụng). Rõ ràng kết luận này không giải quyết đối với hành vi bị tố giác trên; và thể hiện làm trái thẩm quyền!

Ba, nói ông Nguyễn Văn Suốt bị giảm diện tích đất 441m2 là do sai ranh (ông Suốt không sử dụng mà hiện trạng là ông Hải sử dụng). Trong khi, trong hồ sơ vụ việc thể hiện ông Hải và Chủ tịch UBND xã Bàu Lâm cùng khẳng định: Diện tích đất 441m2 này do ông Hải nhận chuyển nhượng từ Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ (đang bị ông Suốt tố giác hành vi lập Hợp đồng có dấu hiệu giả mạo), chứ không phải ông Hải sử dụng đất này là do sai ranh. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc giải thích thế nào điều mâu thuẫn này?

Như vậy, rõ ràng có dấu dấu hiệu bịa đặt để giải quyết đơn ông Suốt, bà Thuê! Động cơ, mục đích của việc này là gì, nếu không phải là dấu hiệu của việc “tiếp tay”, của việc bao che?

UBND huyện Xuyên Mộc: Sao chưa trả lại toàn bộ quyền sử dụng đất  hợp pháp của hộ ông Suốt, bà Thuê?
Trang 1
UBND huyện Xuyên Mộc: Sao chưa trả lại toàn bộ quyền sử dụng đất  hợp pháp của hộ ông Suốt, bà Thuê?

Văn bản s 7650 /UBND-TTH ngày 16/12/2020, của UBND huyện Xuyên Mộc

Làm trái thẩm quyền, để dân sự hóa hành vi có dấu hiệu hình sự!

Theo Văn bản số 7650 /UBND-TTH ngày 16/12/2020, của UBND huyện Xuyên Mộc (trích): “Qua kiểm tra nội dung đơn và thực tế hồ sơ địa chính, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Suốt, UBND huyện Xuyên Mộc nhận thấy:

Ngày 17/4/1995, ông Suốt có đơn xin cấp Giấy chứng nhận QSDĐ. Ngày 24/11/1995, UBND huyện Xuyên Mộc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Suốt diện tích 9.865m2 đất, trong đó có 300m2 đất thổ cư và 9.565m2 đất nông nghiệp thuộc thửa số 520, tờ bản đồ số 72 và thửa số 110, tờ bản đồ số 77. Ngày 1/7/2002, ông Suốt chuyển nhượng QSDĐ với diện tích 9.118m2 cho 3 hộ Bùi Thị Bích (4.333m2 đất nông nghiệp thuộc thửa 110), Lê Thị Vân (4.334m2 đất nông nghiệp thuộc thửa 110) và Nguyễn Thị Hồng (145m2 đất thổ cư và 306m2 đất nông nghiệp thuộc thửa 520). Sau chuyn nhượng, ông Suốt còn lại 747m2 đất (155m2 đất thổ cư và 592m2 đt nông nghiệp).

Số liệu bản đồ địa chính từ năm 1994 đến nay: Theo bản đồ địa chính đo vẽ năm 1994, số hóa năm 2005 đều thể hiện có một con đường mòn đi qua thửa đất số 520 (thửa đất của ông Suốt đang sử dụng), đi qua các thửa đất số 763, 764, 725, 726, 535 và 534 của các hộ lân cận và nối trực tiếp vào Tỉnh lộ 328. Trên cơ sở kiểm tra bản đồ địa chính gốc đo vẽ năm 1994 (tức bản đồ cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Suốt) và bản đồ số hóa năm 2005 (bản đồ đang có hiệu lực pháp lý hiện nay), thì đều thể hiện có con đường mòn bên hông thửa đất của ông Suốt. Do đó, việc ông Suốt và bà Thuê phản ánh 3 cán bộ, công chức của huyện Xuyên Mộc đã giả mạo, tiếp tay để chiếm đoạt của gia đình ông bà 441m2 đất đã được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ là không đủ chứng cứ. Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và Bộ luật Dân sự năm 2015, UBND huyện Xuyên Mộc nhận thấy bản chất của vụ việc là tranh chấp đất đai và tranh chấp dân sự trong việc thỏa thuận, chuyển nhượng QSDĐ. Do đó, để được giải quyết vụ việc này, UBND huyện Xuyên Mộc hướng dẫn ông Nguyễn Văn Suốt và bà Đoàn Thị Hồng Thuê khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. UBND huyện Xuyên Mộc trả lời, hướng dẫn để ông Nguyễn Văn Suốt và bà Đoàn Thị Hồng Thuê được rõ”.

Tuy nhiên, UBND huyện Xuyên Mộc nhận đơn của ông Suốt và bà Thuê, phản ánh: Ông Lê Văn Hải có hành vi làm giả mạo Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ để chiếm đoạt của gia đình ông 441m2 đất đang thuộc Giấy chứng nhận QSDĐ của ông Suốt; thẩm quyền giải quyết đơn này là của các cơ quan tố tụng! Nhưng UBND huyện Xuyên Mộc kết luận là tranh chấp đất đai và tranh chấp dân sự, là thể hiện làm trái thẩm quyền, là thể hiện việc dân sự hóa một hành vi có dấu hiệu hình sự!

UBND huyện Xuyên Mộc: Sao chưa trả lại toàn bộ quyền sử dụng đất  hợp pháp của hộ ông Suốt, bà Thuê?
Trang 1
UBND huyện Xuyên Mộc: Sao chưa trả lại toàn bộ quyền sử dụng đất  hợp pháp của hộ ông Suốt, bà Thuê?

Đơn của ông Suốt, bà Thuê yêu cầu xem xét, hủy bỏ văn bản số 7650 ngày 16/12/2020 của UBND huyện Xuyên Mộc

Cầu cứu Bí thư Tỉnh ủy

Trong đơn gửi Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, vợ chồng ông Suốt, bà Thuê, phản ánh: “Chúng tôi bác bỏ Văn bản số 7650 ngày 16/12/2020 của UBND huyện Xuyên Mộc, vì trả lời không đúng sự thật theo đơn tôi yêu cầu truy tố 3 cán bộ của huyện là đúng; có dấu hiệu thể hiện 3 cán bộ này đã cố tình cấu kết nhau làm giả mạo hợp đồng sang nhượng đất để chiếm đoạt tài sản là chủ QSDĐ của vợ chồng tôi. Ông Lê Văn Hải là cán bộ thương binh xã hội xã lập ra bản hợp đồng có dấu hiệu giả, là năm 1994, tôi sang nhượng lại cho ông khoảng 450 m2 đất. Ồng Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch xã Bàu Lâm đã tiếp tay cho ông Hải là xác nhận năm 1994, tôi có bán đất cho ông Hải khoảng 400 m2, văn bản này ông Tiến xác nhận với nhà báo có ký tên và đóng mộc.

Vào 8 giờ sáng ngày 2/7/2020, tôi lên UBND xã xin rào lại con đường, ông Tiến không cho tôi rào, tôi nói :“Ông không cho tôi rào tôi làm đơn đưa ra Tòa”. Ông Tiến nói: “Thím không được đưa ra Tòa, nếu thím đưa ra tòa, con sẽ lại văn bản thu hồi tài sản đuổi vợ chồng chú thím ra đường ở”. Nếu không có “tật” sao lại sợ tôi đưa ra tòa?

Ông Tứ cắt sổ đỏ của tôi làm sổ đỏ cho ông Hải 441 m2. Ông nói biến động sai ranh, dựa vào đâu mà ông trắng trợn cướp tài sản của tôi, tự lập ra Báo cáo ngày 31/5/2019, nói là đã thỏa thuận với tôi, điều này hoàn toàn không có sự thật, là lời nói dối cấp trên, để chiếm đoạt tài sản của tôi 441 m2 đất cho ông Hải. Ông còn trắng trợn số hóa, có nghĩa là xóa bỏ đất chủ quyền của tôi năm 1995, ông số hóa ngày 14/11/2005 là 441 m2 hiện ông Hải đang sử dụng. Ba ông: Hải, Tiến, Tứ đã cấu kết hợp thức hóa giấy tờ để chiếm đoạt tài sản đất của vợ chồng tôi, thế mà UBND huyện Xuyên Mộc nói là chúng tôi kiện không có căn cứ, điều gì khiến UBND huyện thay đổi nhanh thế, chắc có điều gì uẩn khúc?”

Ông Suốt trao đổi với phóng viên: “Tháng 6 năm 1985, tôi đến Bàu Lâm lập nghiệp, có mua lại lô thổ cư của cán bộ công an trại K47, đất Trại cấp cho cán bộ, đến năm 1995, tôi được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, từ đó cho đến nay không tranh chấp. Tôi mua lô đất có chiều rộng khoảng 32m, bề sâu từ lộ 328 vào khoảng 170m, đến năm 1987, tôi sử dụng đất bề sâu khoảng l00m; còn lại 70m, tập đoàn bảo tôi nhượng lại cho ông Đường Cộng Hòa, ông Ba Tốt. Khi đó mua đất của cán bộ Trại cải tạo thì làm gì có đường mòn, vì đất của họ liền lô, những cán bộ của Trại có đất liền canh với tôi xác nhận không có đường mòn. Hiện nay, là chỉ có 3 gia đình ở phía sau, họ đi lên đất của tôi. Thế mà UBND huyện lại nói có đường mòn năm 1994, tại sao năm 1994 có đường mòn mà đến năm 1995 tôi được cấp sổ đỏ, vậy sao không bỏ con đường đó ra mà đo làm chủ quyền cho tôi? Có phải lòi cái “đuôi” ra là cố tình bao che, tiếp tay cho ông Hải chiếm đoạt tài sản đất của tôi? Tôi yêu cầu cơ quan pháp luật truy tố 3 ông: Hải, Tiến và Tứ theo luật hình sự về quản lí đất đai”.

UBND huyện Xuyên Mộc: Sao chưa trả lại toàn bộ quyền sử dụng đất  hợp pháp của hộ ông Suốt, bà Thuê?

Ngày 5/8/2020, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc hủy bỏ nội dung điều chỉnh xác nhận ngày 08/8/2018 trên giấy chứng nhận QSDĐ số R 424967 ngày 24/11/1995.

Được biết, ngày 5/8/2020, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc đã hủy bỏ nội dung điều chỉnh xác nhận ngày 8/8/2018 trên giấy chứng nhận QSDĐ số R 424967 ngày 24/11/1995, theo yêu cầu của chủ đất là ông Suốt, bà Thuê. Như vậy, theo trên sổ đỏ, thì ông Suốt bà Thuê đã được trả lại 441m2 đất. Nhưng trên thực địa, ông Nguyễn Văn Suốt vẫn đang còn bị mất 441 m2 đất do ông Hải đang chiếm giữ. Đây là cơ sở để ông Suốt, bà Thuê có đơn yêu cầu được trả lại đầy đủ 747m2 đất (155m2 đất thổ cư và 592m2 đt nông nghiệp) trong sổ đỏ đứng tên ông bà từ năm 1995. Đây là cơ sở để ông Suốt, bà Thuê buộc phải có đơn kêu cứu đến Ban Nội chính Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu.

Và Ban Nội chính Tỉnh ủy có “Phiếu chuyển” số 46-PC/BNCTU ngày 20/10/2020, gửi: Ban Tiếp công dân huyện Xuyên Mộc, chuyển đơn của gia đình ông, bà Suốt, bà Thuê đề nghị trả lại đủ đất theo sổ đỏ; trả lời công dân và thông báo kết quả giải quyết đến Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy.

UBND huyện Xuyên Mộc: Sao chưa trả lại toàn bộ quyền sử dụng đất  hợp pháp của hộ ông Suốt, bà Thuê?
“Phiếu chuyển” số 46-PC/BNCTU ngày 20/10/2020, của Ban Nội chính Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, gửi Ban Tiếp công dân huyện Xuyên Mộc giải quyết đơn của gia đình ông Suốt, Thuê đề nghị trả lại đủ toàn bộ diện tích đất ngoài thực địa (ghi trong sổ đỏ hợp pháp của ông, bà).
Mai Thân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Văn phòng Chính phủ có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/8/2021

Văn phòng Chính phủ có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/8/2021

Ngày 22/7/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Văn bản số 4953/VPCP chuyển đơn của bà Giang Lệ Phương đến Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang xem xét, giải quyết và thông báo kết quả giải quyết cho bà Phương, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/8/2021.
Nghi vấn làm giả hồ sơ để liên tiếp trúng thầu

Nghi vấn làm giả hồ sơ để liên tiếp trúng thầu

Vừa qua, Tạp chí Người cao tuổi nhận được phản ánh của bạn đọc về việc Công ty cổ phẩn sự kiện Cường An, địa chỉ số 613 đường Mê Linh, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc có dấu hiệu gian lận hồ sơ để đấu thầu, trúng thầu, năng lực tài chính thực sự của đơn vị này không đủ để thực hiện gói thầu trên. Điều này vi phạm Khoản 4, Điều 89 Luật Đấu thầu và theo Khoản 1 Điều 122 Nghị định 63/2014/NĐ-CP năm 2014 thì phải bị cấm đấu thầu từ 3 năm đến 5 năm.
Huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh: Tiếng kêu oan … như xé lòng của một cựu Bí thư Huyện ủy!

Huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh: Tiếng kêu oan … như xé lòng của một cựu Bí thư Huyện ủy!

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ra Kháng nghị giám đốc thẩm khẳng định: “Việc điều tra, truy tố, xét xử vụ án phiến diện, không đầy đủ và có vi phạm tố tụng hình sự, …”. Hồ sơ không có chứng cứ về ông Huỳnh Hiếu Bi lấy tiền quỹ cơ quan, mà vẫn kết tội ông Bi “tham ô”. Tình tiết mới của vụ án là cơ sở để cơ quan thẩm quyền của Quốc hội xem xét tiếng kêu oan … như xé lòng của một cựu Bí thư Huyện ủy Cầu Ngang!
Tỉnh Gia Lai: Cần làm rõ việc phóng viên bị hành hung và doanh nghiệp tố phóng viên sách nhiễu

Tỉnh Gia Lai: Cần làm rõ việc phóng viên bị hành hung và doanh nghiệp tố phóng viên sách nhiễu

Có đơn của nhiều người cao tuổi phản ánh, sau khi vụ chủ doanh nghiệp và phóng viên xảy ra xô xát, ngày 9/7/2021, Công an thị xã An Khê có báo cáo và ngày 13/7/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ …
Sàn tài chính, tiền ảo nhiều rủi ro khi chưa có hành lang pháp lý

Sàn tài chính, tiền ảo nhiều rủi ro khi chưa có hành lang pháp lý

Đầu tư tiền ảo, ngoại tệ bằng tài khoản, ngoại hối (hay còn gọi là forex), hoạt động kinh doanh vàng (sàn vàng) xuyên biên giới nhiều năm trở lại đây nở rộ. Mô hình và này chưa được cho phép hoạt động tại Việt Nam. Vì ham lợi nhuận, nhiều người sẵn sàng chơi (đầu tư) với số tiền giá trị rất lớn, hậu quả bỗng “tan nhà nát cửa”, kẻ trắng tay trong phút chốc, …

Tin khác

Người mẹ kêu oan cho con trai bị sát hại, chết tức tưởi trước chốt dân phòng (!?).

Người mẹ kêu oan cho con trai bị sát hại, chết tức tưởi trước chốt dân phòng (!?).
Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, 63 tuổi, ở kênh 19/5, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh cùng con trai là anh Nguyễn Ngọc Vương và gia đình có đơn tố giác “tội phạm” liên quan đến cái chết của con trai bà là anh Nguyễn Ngọc Viễn, sinh năm 1989. Kèm theo đơn và bản ảnh thi thể nạn nhân với hàng chục vết thương, bà Vân tố giác Viễn bị sát hại rất dã man bởi nhóm đối tượng côn đồ, hung hãn. Vụ truy sát diễn ra ngày 24/6/2021 giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng đến nay kẻ gây án vẫn nhởn nhơ…

Nhiều vấn đề bất cập trong chuyến bay đưa người Việt về nước

Nhiều vấn đề bất cập trong chuyến bay đưa người Việt về nước
Mới đây, Bộ Y tế có văn bản thông báo giảm ngày cách ly xuống còn 14 ngày. Trước thông báo này, không ít công dân nhập cảnh đầu tháng 7 cảm thấy vui mừng vì sắp được giảm chi phí trong việc cách ly tập trung. Tuy nhiên, từ điều này, chúng tôi phát hiện ra những bất cập phía sau việc thực hiện chuyến bay đưa công dân về nước, cụ thể là chuyến bay charter.

Thanh Hóa: Ưu ái cho doanh nghiệp chuyển đổi đất không thông qua đấu giá gây thất thu ngân sách Nhà nước?

Thanh Hóa: Ưu ái cho doanh nghiệp chuyển đổi đất không thông qua đấu giá gây thất thu ngân sách Nhà nước?
Như Tạp chí Ngày mới Online thông tin, việc UBND tỉnh Thanh Hóa đã ưu ái cho Công ty Cổ phần thương mại Hải Hà (Công ty Hải Hà) chuyển đổi gần 3ha đất thương mại sang đất ở không thông qua đấu giá. Việc làm này đã gây thất thu cho ngân sách Nhà nước hàng trăm tỷ đồng.

Người bị hại khiếu nại Công an TP Hải Dương, vì chậm giải quyết vụ án

Người bị hại khiếu nại Công an TP Hải Dương, vì chậm giải quyết vụ án
Ông Lưu Hồng Thắng, ở phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương vừa có đơn khiếu nại Công an TP Hải Dương. Theo đó, năm 2020, ông Thắng có đơn tố giác vụ án hình sự, nhưng đến nay đã quá thời hạn giải quyết vụ án theo quy định, nhưng ông không nhận được thông báo kết quả giải quyết của Công an TP Hải Dương…

Bí thư Thành ủy Bà Rịa chỉ đạo giải quyết lại nội dung tố cáo ông Bùi Anh Quang

Bí thư Thành ủy Bà Rịa chỉ đạo giải quyết lại nội dung tố cáo ông Bùi Anh Quang
Về việc ông Bùi Anh Quang, Bí thư Đảng ủy (trước đây là Chủ tịch UBND) phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bị tố cáo sử dụng bằng đại học thể hiện dấu hiệu có nội dung giả, Tạp chí Người cao tuổi có nhiều bài viết phản ánh. Ngày 11/5/2021, UBND thành phố Bà Rịa có thêm văn bản xác minh, thể hiện Bí thư Thành ủy Bà Rịa chỉ đạo giải quyết lại nội dung đơn tố cáo là có cơ sở!

Sao để hành vi côn đồ lộng hành như chốn không người?

Sao để hành vi côn đồ lộng hành như chốn không người?
Ông Võ Minh Phương, sinh năm 1950, thương binh ¼, thường trú Khu vực 1, khóm 1, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, có “Đơn yêu cầu và bản tường trình sự việc”, gửi Tạp chí Người cao tuổi, phản ánh bị khủng bố tinh thần, bị đe đọa chém người, làm hư hỏng tài sản … Tại sao vậy?
Xem thêm
Truy tố 10 bị can trong vụ cấp bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô

Truy tố 10 bị can trong vụ cấp bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra cáo trạng vụ án hình sự "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô liên quan ...
Nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội bị đề nghị xử lý vi phạm

Nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội bị đề nghị xử lý vi phạm

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại ...
Khởi tố ông Trần Văn Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương

Khởi tố ông Trần Văn Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương

Ngày 27/7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra các quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám ...
Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Dư luận đang đặt ra nhiều dấu hỏi về tính khách quan và căn cứ pháp lí nào để ông Lê Trương Được, Chủ tịch UBND phường Hải Hòa ký ...
Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Nhiều hộ gia đình ở phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa có đơn tố cáo, tố giác tội phạm tới Công an thị xã Nghi Sơn, ...
Dân bị "hành" vì trang trại nuôi heo gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Dân bị "hành" vì trang trại nuôi heo gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Trang trại nuôi heo Bảo Ngọc, tại buôn Jăng Pông, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn đang xả thải không qua xử lý vào đầu nguồn suối chảy qua buôn, ...
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Phiên bản di động