UBND huyện Xuyên Mộc: Sao chưa trả lại toàn bộ quyền sử dụng đất hợp pháp của hộ ông Suốt, bà Thuê?

Diện tích 9.865m2 đất của ông Nguyễn Văn Suốt và bà Đoàn Thị Hồng Thuê có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) từ năm 1995, nay đang bị giảm mất 441m2. Cán bộ Phòng TN&MT huyện cho là vì “sai ranh”, vì có đường đi chung, trong khi lí do chính bị giảm 441m2 đất, là do hành vi có dấu hiệu giả mạo hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ. Và hành vi này đã bị tố cáo, nhưng không được giải quyết theo quy định!
UBND huyện Xuyên Mộc: Sao chưa trả lại toàn bộ quyền sử dụng đất  hợp pháp của hộ ông Suốt, bà Thuê?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R 424967 ngày 24/11/1995, UBND huyện Xuyên Mộc cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Suốt 9.865m2 đất (300m2 th cư và 9.565m2 đất nông nghiệp) thửa số 520, t bản đồ số 72 và thửa số 110, t bản đồ số 77

Có dấu hiệu bịa đặt để giải quyết đơn!

Ông Suốt và bà Thuê, ngụ ấp 3, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc, có đơn tố giác: Ông Lê Văn Hải khi đang là Công chức Tư pháp xã Bàu Lâm (nay là Công chức Thương binh - Xã hội) đã làm giả mạo Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ để chiếm đoạt của gia đình ông 441m2 đất (đất này đã được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho gia đình ông Suốt); ông Nguyễn Minh Tứ, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc, có hành vi thể hiện tiếp tay cho ông Lê Văn Hải chiếm đoạt số đất trên của gia đình ông Suốt, bằng chứng là báo cáo đất của gia đình ông Suốt sai ranh, biến động nên tự giảm đi 441m2 đất và hủy QSDĐ của gia đình ông Suốt; ông Nguyễn Văn Tiến khi đang giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Bàu Lâm có hành vi thể hiện tiếp tay cho ông Lê Văn Hải chiếm đọạt đất trên của gia đình ông Suốt, không giải quyết vụ việc tranh chấp theo đúng quy định của pháp luật.

UBND huyện Xuyên Mộc: Sao chưa trả lại toàn bộ quyền sử dụng đất  hợp pháp của hộ ông Suốt, bà Thuê?
Trang 1
UBND huyện Xuyên Mộc: Sao chưa trả lại toàn bộ quyền sử dụng đất  hợp pháp của hộ ông Suốt, bà Thuê?

Báo cáo số 54/BC-CNVPĐKĐĐ ngày 31/5/2019 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc

Báo cáo số 54/BC-CNVPĐKĐĐ ngày 31/5/2019 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc nêu: Qua kiểm tra hồ sơ, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc đã tiếp nhận hồ sơ đo đạc chỉnh lý thửa đất của ông Suốt, bà Thuê tại xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cụ thể như sau: Ngày 26/5/2019, ông Suốt và bà Thuê đến liên hệ để ký hợp đồng đo đạc số 601 để đo đạc chỉnh lỷ thửa đất lại thửa đất số 520, 910 tờ bản đồ số 72 xã Bàu Lâm. Hồ sơ gồm có: Giấy chứng nhận QSDĐ; đơn xin đo đạc chỉnh lý; Biên bản xác minh hiện trạng sử dụng đất do UBND xã Bàu Lâm xác nhận ngày 16/5/2019. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc đã đi thực địa đo đạc đất của ông Nguyễn Văn Suốt, qua thực hiện và nhận thấy đất thực tế sử dụng đã biến động so với hồ sơ Địa chính và giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp cho ông Suốt (Sai ranh). Ông Nguyễn Văn Suốt đã yêu cầu đo phần đường giao thông nông thôn (phía Nam) và một phần thửa 708, 709 tờ bản đồ số 72 (phía Bắc) thuộc chủ quyền của ông Hải để chỉnh lý vào giấy cho ông Suốt. Qua kiểm tra hồ sơ và đo vẽ thì phần yêu cầu của ông Suốt đề nghị đo chỉnh đường giao thông (theo hồ sơ Địa chính và thực tế) là không có căn cứ pháp lý. Nên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc đã giải thích và gia đình ông Suốt đã hiểu và đồng ý, nên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc hoàn thành sơ đồ vị trí thửa đất ngày 17/5/2018 với diện tích là 280m2, và điều chỉnh trang bốn-theo yêu cầu của chủ đất ngày 8/8/2018. Như vậy ông Nguyễn Văn Suốt giảm diện tích so với giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp năm 1995 và được số hóa ngày 14/11/2005 là 441m2 (do sai ranh phía Tây, ông Suốt không sử dụng mà hiện trạng là ông Hải sử dụng). Trên đây là báo cáo của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc”.

Tuy nhiên, từ nội dung Báo cáo số 54 trên, thể hiện nhiều mâu thuẫn:

Một, nói “gia đình ông Suốt đã hiểu và đồng ý”, là hoàn toàn sai với thực tế ông Suốt, bà Thuê đang liên tục có đơn phải đối việc nại cớ “sai ranh”; và đang có đơn tố giác ông Lê Văn Hải có hành vi chiếm đất?

Hai, về tố giác hành vi của ông Lê Văn Hải có dấu hiệu giả mạo Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ để chiếm đoạt 441m2 đất trong sổ đỏ của gia đình ông Suốt. Lẽ ra, theo quy định phải có kết luận của cơ quan có thẩm quyền rằng có hay không hành vi giả mạo này của ông Hải. Nhưng bất ngờ, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc lại ra kết luận: “Ông Nguyễn Văn Suốt giảm diện tích so với giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp năm 1995 và được số hóa ngày 14/11/2005 là 441m2 (do sai ranh phía Tây, ông Suốt không sử dụng mà hiện trạng là ông Hải sử dụng). Rõ ràng kết luận này không giải quyết đối với hành vi bị tố giác trên; và thể hiện làm trái thẩm quyền!

Ba, nói ông Nguyễn Văn Suốt bị giảm diện tích đất 441m2 là do sai ranh (ông Suốt không sử dụng mà hiện trạng là ông Hải sử dụng). Trong khi, trong hồ sơ vụ việc thể hiện ông Hải và Chủ tịch UBND xã Bàu Lâm cùng khẳng định: Diện tích đất 441m2 này do ông Hải nhận chuyển nhượng từ Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ (đang bị ông Suốt tố giác hành vi lập Hợp đồng có dấu hiệu giả mạo), chứ không phải ông Hải sử dụng đất này là do sai ranh. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc giải thích thế nào điều mâu thuẫn này?

Như vậy, rõ ràng có dấu dấu hiệu bịa đặt để giải quyết đơn ông Suốt, bà Thuê! Động cơ, mục đích của việc này là gì, nếu không phải là dấu hiệu của việc “tiếp tay”, của việc bao che?

UBND huyện Xuyên Mộc: Sao chưa trả lại toàn bộ quyền sử dụng đất  hợp pháp của hộ ông Suốt, bà Thuê?
Trang 1
UBND huyện Xuyên Mộc: Sao chưa trả lại toàn bộ quyền sử dụng đất  hợp pháp của hộ ông Suốt, bà Thuê?

Văn bản s 7650 /UBND-TTH ngày 16/12/2020, của UBND huyện Xuyên Mộc

Làm trái thẩm quyền, để dân sự hóa hành vi có dấu hiệu hình sự!

Theo Văn bản số 7650 /UBND-TTH ngày 16/12/2020, của UBND huyện Xuyên Mộc (trích): “Qua kiểm tra nội dung đơn và thực tế hồ sơ địa chính, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Suốt, UBND huyện Xuyên Mộc nhận thấy:

Ngày 17/4/1995, ông Suốt có đơn xin cấp Giấy chứng nhận QSDĐ. Ngày 24/11/1995, UBND huyện Xuyên Mộc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Suốt diện tích 9.865m2 đất, trong đó có 300m2 đất thổ cư và 9.565m2 đất nông nghiệp thuộc thửa số 520, tờ bản đồ số 72 và thửa số 110, tờ bản đồ số 77. Ngày 1/7/2002, ông Suốt chuyển nhượng QSDĐ với diện tích 9.118m2 cho 3 hộ Bùi Thị Bích (4.333m2 đất nông nghiệp thuộc thửa 110), Lê Thị Vân (4.334m2 đất nông nghiệp thuộc thửa 110) và Nguyễn Thị Hồng (145m2 đất thổ cư và 306m2 đất nông nghiệp thuộc thửa 520). Sau chuyn nhượng, ông Suốt còn lại 747m2 đất (155m2 đất thổ cư và 592m2 đt nông nghiệp).

Số liệu bản đồ địa chính từ năm 1994 đến nay: Theo bản đồ địa chính đo vẽ năm 1994, số hóa năm 2005 đều thể hiện có một con đường mòn đi qua thửa đất số 520 (thửa đất của ông Suốt đang sử dụng), đi qua các thửa đất số 763, 764, 725, 726, 535 và 534 của các hộ lân cận và nối trực tiếp vào Tỉnh lộ 328. Trên cơ sở kiểm tra bản đồ địa chính gốc đo vẽ năm 1994 (tức bản đồ cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Suốt) và bản đồ số hóa năm 2005 (bản đồ đang có hiệu lực pháp lý hiện nay), thì đều thể hiện có con đường mòn bên hông thửa đất của ông Suốt. Do đó, việc ông Suốt và bà Thuê phản ánh 3 cán bộ, công chức của huyện Xuyên Mộc đã giả mạo, tiếp tay để chiếm đoạt của gia đình ông bà 441m2 đất đã được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ là không đủ chứng cứ. Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và Bộ luật Dân sự năm 2015, UBND huyện Xuyên Mộc nhận thấy bản chất của vụ việc là tranh chấp đất đai và tranh chấp dân sự trong việc thỏa thuận, chuyển nhượng QSDĐ. Do đó, để được giải quyết vụ việc này, UBND huyện Xuyên Mộc hướng dẫn ông Nguyễn Văn Suốt và bà Đoàn Thị Hồng Thuê khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. UBND huyện Xuyên Mộc trả lời, hướng dẫn để ông Nguyễn Văn Suốt và bà Đoàn Thị Hồng Thuê được rõ”.

Tuy nhiên, UBND huyện Xuyên Mộc nhận đơn của ông Suốt và bà Thuê, phản ánh: Ông Lê Văn Hải có hành vi làm giả mạo Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ để chiếm đoạt của gia đình ông 441m2 đất đang thuộc Giấy chứng nhận QSDĐ của ông Suốt; thẩm quyền giải quyết đơn này là của các cơ quan tố tụng! Nhưng UBND huyện Xuyên Mộc kết luận là tranh chấp đất đai và tranh chấp dân sự, là thể hiện làm trái thẩm quyền, là thể hiện việc dân sự hóa một hành vi có dấu hiệu hình sự!

UBND huyện Xuyên Mộc: Sao chưa trả lại toàn bộ quyền sử dụng đất  hợp pháp của hộ ông Suốt, bà Thuê?
Trang 1
UBND huyện Xuyên Mộc: Sao chưa trả lại toàn bộ quyền sử dụng đất  hợp pháp của hộ ông Suốt, bà Thuê?

Đơn của ông Suốt, bà Thuê yêu cầu xem xét, hủy bỏ văn bản số 7650 ngày 16/12/2020 của UBND huyện Xuyên Mộc

Cầu cứu Bí thư Tỉnh ủy

Trong đơn gửi Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, vợ chồng ông Suốt, bà Thuê, phản ánh: “Chúng tôi bác bỏ Văn bản số 7650 ngày 16/12/2020 của UBND huyện Xuyên Mộc, vì trả lời không đúng sự thật theo đơn tôi yêu cầu truy tố 3 cán bộ của huyện là đúng; có dấu hiệu thể hiện 3 cán bộ này đã cố tình cấu kết nhau làm giả mạo hợp đồng sang nhượng đất để chiếm đoạt tài sản là chủ QSDĐ của vợ chồng tôi. Ông Lê Văn Hải là cán bộ thương binh xã hội xã lập ra bản hợp đồng có dấu hiệu giả, là năm 1994, tôi sang nhượng lại cho ông khoảng 450 m2 đất. Ồng Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch xã Bàu Lâm đã tiếp tay cho ông Hải là xác nhận năm 1994, tôi có bán đất cho ông Hải khoảng 400 m2, văn bản này ông Tiến xác nhận với nhà báo có ký tên và đóng mộc.

Vào 8 giờ sáng ngày 2/7/2020, tôi lên UBND xã xin rào lại con đường, ông Tiến không cho tôi rào, tôi nói :“Ông không cho tôi rào tôi làm đơn đưa ra Tòa”. Ông Tiến nói: “Thím không được đưa ra Tòa, nếu thím đưa ra tòa, con sẽ lại văn bản thu hồi tài sản đuổi vợ chồng chú thím ra đường ở”. Nếu không có “tật” sao lại sợ tôi đưa ra tòa?

Ông Tứ cắt sổ đỏ của tôi làm sổ đỏ cho ông Hải 441 m2. Ông nói biến động sai ranh, dựa vào đâu mà ông trắng trợn cướp tài sản của tôi, tự lập ra Báo cáo ngày 31/5/2019, nói là đã thỏa thuận với tôi, điều này hoàn toàn không có sự thật, là lời nói dối cấp trên, để chiếm đoạt tài sản của tôi 441 m2 đất cho ông Hải. Ông còn trắng trợn số hóa, có nghĩa là xóa bỏ đất chủ quyền của tôi năm 1995, ông số hóa ngày 14/11/2005 là 441 m2 hiện ông Hải đang sử dụng. Ba ông: Hải, Tiến, Tứ đã cấu kết hợp thức hóa giấy tờ để chiếm đoạt tài sản đất của vợ chồng tôi, thế mà UBND huyện Xuyên Mộc nói là chúng tôi kiện không có căn cứ, điều gì khiến UBND huyện thay đổi nhanh thế, chắc có điều gì uẩn khúc?”

Ông Suốt trao đổi với phóng viên: “Tháng 6 năm 1985, tôi đến Bàu Lâm lập nghiệp, có mua lại lô thổ cư của cán bộ công an trại K47, đất Trại cấp cho cán bộ, đến năm 1995, tôi được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, từ đó cho đến nay không tranh chấp. Tôi mua lô đất có chiều rộng khoảng 32m, bề sâu từ lộ 328 vào khoảng 170m, đến năm 1987, tôi sử dụng đất bề sâu khoảng l00m; còn lại 70m, tập đoàn bảo tôi nhượng lại cho ông Đường Cộng Hòa, ông Ba Tốt. Khi đó mua đất của cán bộ Trại cải tạo thì làm gì có đường mòn, vì đất của họ liền lô, những cán bộ của Trại có đất liền canh với tôi xác nhận không có đường mòn. Hiện nay, là chỉ có 3 gia đình ở phía sau, họ đi lên đất của tôi. Thế mà UBND huyện lại nói có đường mòn năm 1994, tại sao năm 1994 có đường mòn mà đến năm 1995 tôi được cấp sổ đỏ, vậy sao không bỏ con đường đó ra mà đo làm chủ quyền cho tôi? Có phải lòi cái “đuôi” ra là cố tình bao che, tiếp tay cho ông Hải chiếm đoạt tài sản đất của tôi? Tôi yêu cầu cơ quan pháp luật truy tố 3 ông: Hải, Tiến và Tứ theo luật hình sự về quản lí đất đai”.

UBND huyện Xuyên Mộc: Sao chưa trả lại toàn bộ quyền sử dụng đất  hợp pháp của hộ ông Suốt, bà Thuê?

Ngày 5/8/2020, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc hủy bỏ nội dung điều chỉnh xác nhận ngày 08/8/2018 trên giấy chứng nhận QSDĐ số R 424967 ngày 24/11/1995.

Được biết, ngày 5/8/2020, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc đã hủy bỏ nội dung điều chỉnh xác nhận ngày 8/8/2018 trên giấy chứng nhận QSDĐ số R 424967 ngày 24/11/1995, theo yêu cầu của chủ đất là ông Suốt, bà Thuê. Như vậy, theo trên sổ đỏ, thì ông Suốt bà Thuê đã được trả lại 441m2 đất. Nhưng trên thực địa, ông Nguyễn Văn Suốt vẫn đang còn bị mất 441 m2 đất do ông Hải đang chiếm giữ. Đây là cơ sở để ông Suốt, bà Thuê có đơn yêu cầu được trả lại đầy đủ 747m2 đất (155m2 đất thổ cư và 592m2 đt nông nghiệp) trong sổ đỏ đứng tên ông bà từ năm 1995. Đây là cơ sở để ông Suốt, bà Thuê buộc phải có đơn kêu cứu đến Ban Nội chính Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu.

Và Ban Nội chính Tỉnh ủy có “Phiếu chuyển” số 46-PC/BNCTU ngày 20/10/2020, gửi: Ban Tiếp công dân huyện Xuyên Mộc, chuyển đơn của gia đình ông, bà Suốt, bà Thuê đề nghị trả lại đủ đất theo sổ đỏ; trả lời công dân và thông báo kết quả giải quyết đến Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy.

UBND huyện Xuyên Mộc: Sao chưa trả lại toàn bộ quyền sử dụng đất  hợp pháp của hộ ông Suốt, bà Thuê?
“Phiếu chuyển” số 46-PC/BNCTU ngày 20/10/2020, của Ban Nội chính Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, gửi Ban Tiếp công dân huyện Xuyên Mộc giải quyết đơn của gia đình ông Suốt, Thuê đề nghị trả lại đủ toàn bộ diện tích đất ngoài thực địa (ghi trong sổ đỏ hợp pháp của ông, bà).
Mai Thân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết đơn bà Giang Lệ Phương

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết đơn bà Giang Lệ Phương

Việc xác định, công khai hiện trạng quản lý, sử dụng phần đất 12,5 ha mà Công ty TNHH MTV du lịch sinh thái Xuân Phúc Phú Quốc (Công ty Xuân Phúc Phú Quốc) đang làm thủ tục xin cấp Dự án Viện điều dưỡng và trồng cây dược liệu kết hợp du lịch sinh thái (Dự án), tại khu vực bãi Khem, phường An Thới, thành phố Phú Quốc đã không được thực hiện theo yêu cầu hợp pháp, chính đáng của bà Giang Lệ Phương. Ủy ban Tư pháp của Quốc hội có đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết.
Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng: Giấy xin chứng nhận sử dụng đất...thành Giấy hiến đất (!?)

Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng: Giấy xin chứng nhận sử dụng đất...thành Giấy hiến đất (!?)

Trong dân gian còn lưu truyền nhiều câu chuyện do hiểu sai lệch về một từ ngữ nào đó, như chữ “tác” đánh thành chữ “tộ”, dẫn tới hệ quả khó lường. Trong bài viết này chúng tôi đề cập tới một vụ việc hy hữu, đó là một công dân làm Giấy xin chứng nhận sử dụng đất, nhưng Cơ quan Thanh tra huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, lại khẳng định đó là Giấy hiến đất cho Nhà nước. Vì sao có chuyện lạ như vậy?
Góp vàng mua chung nhà, bỗng dưng bị đuổi "ra đường" (!?)

Góp vàng mua chung nhà, bỗng dưng bị đuổi "ra đường" (!?)

Ông Trần Văn Dũng, ở phường 9, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh đang bị ông Trần Văn Thanh (anh trai ông Dũng) đòi lại căn nhà mà ông và ông Thanh đã chung tiền mua năm 1994.
TAND quận 7, TP Hồ Chí Minh: Sao lại “ngâm” hồ sơ bản án bị kháng cáo?

TAND quận 7, TP Hồ Chí Minh: Sao lại “ngâm” hồ sơ bản án bị kháng cáo?

Dù bản án dân sự sơ thẩm của TAND quận 7 bị kháng cáo từ ngày 2/2, thế nhưng đến nay gần 2 tháng, cơ quan này vẫn không chuyển hồ sơ bản án bị kháng cáo lên Tòa án cấp phúc thẩm để giải quyết theo thẩm quyền.
Ông Trần Trung Tính có nguy mất hơn 3,3 tỉ đồng như thế nào?

Ông Trần Trung Tính có nguy mất hơn 3,3 tỉ đồng như thế nào?

“Tòa án cấp sơ thẩm có vi phạm về thủ tục tố tụng; thu thập chứng cứ chưa đầy đủ, mà tại phiên tòa phúc thẩm không thể khắc phục được”, đó là nhận định của Bản án số 179/2020/DS-PT ngày 19/6/2020 của TAND Cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, khi xét xử phúc thẩm vụ án tranh chấp “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng vay tài sản và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)”, giữa nguvên đơn (ông Trần Trung Tính) và bị đơn (bà Nguyễn Thị Yến).

Tin khác

Xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội: Cần xem xét thấu đáo quyền lợi hợp pháp của người dân

Xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội:  Cần xem xét thấu đáo quyền lợi hợp pháp của người dân
Ông Phùng Văn Mỵ và Nguyễn Lương Bằng, ở xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội có đơn phản ánh: Gia đình hai ông đang chăn nuôi, trồng cây theo hợp đồng đã ký kết với Trung đoàn 916 (thuộc Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân) thì đột nhiên bị Trung đoàn 916 yêu cầu kết thúc hoạt động chăn nuôi và tháo dỡ di dời chuồng trại xong trước ngày 28/2/2021, tuyệt đối không được tái đàn vật nuôi,…

Nhiều bất cập, mâu thuẫn cần được các cơ quan chức năng làm sáng tỏ!

Nhiều bất cập, mâu thuẫn cần được các cơ quan chức năng làm sáng tỏ!
Vợ chồng ông Trần Phú Đức, bà Lê Hà Minh, cán bộ hưu trí, cựu chiến binh, cựu tù Côn Đảo, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, thường trú tại 245 Nguyễn Thượng Hiền, phường 6, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh; đại diện gia tộc ông Đặng Văn Khích, có “Đơn đăng kí tiếp công dân” đề ngày 8/3/2021, gửi Ban Nội chính Thành ủy; và trước đó (ngày 20/11/2018) có “Đơn khiếu nại xin gặp mặt kêu cứu kêu oan “lần thứ 140”, gửi ông Nguyễn Thiện Nhân, lúc đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh …

Cưỡng chế thi hành án đối với đất đang tranh chấp có hợp pháp không?

Cưỡng chế thi hành án đối với đất đang tranh chấp có hợp pháp không?
Chị Nguyễn Thị Hồng Vệ cho biết, ông Phan Văn Ai, bà Huỳnh Thị Kim Vui ký hợp đồng tặng cho chị Vệ phần đất 600m2 và ông Phạm Thành Trung, bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt ký hợp đồng tặng cho chị Vệ phần đất 650m2, đất thuộc một phần thửa số 515, tờ bản đồ số 09, khu phố Tịnh Phong, xã An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, trong khi chị vệ đang yêu cầu những người tặng cho thực hiện hợp đồng, thì 2 phần đất trên bị Chi cục Thi hành án dân sự thị xã cưỡng chế thi hành án cho bản án mà chị không liên quan. Cưỡng chế như vậy liệu có hợp pháp?

Mỹ phẩm BiBop không được cấp phép lưu hành trên thị trường!

Mỹ phẩm BiBop không được cấp phép lưu hành trên thị trường!
Tạp chí Ngày mới online nhận Văn bản số 2601/QLD-MP ngày 23/3/2021, của Cục Quản lý dược, Bộ Y tế trả lời: Sản phẩm dầu gội đầu nhãn hiệu BiBop không được cấp phép lưu hành trên thị trường, không được phép quảng cáo trên các phương tiện truyền thông.

Giải quyết tranh chấp lối đi tập thể ở quận 5, TP Hồ Chí Minh: Nhiều dấu hiệu làm trái Luật Nhà ở!

Giải quyết tranh chấp lối đi tập thể ở quận 5, TP Hồ Chí Minh: Nhiều dấu hiệu làm trái Luật Nhà ở!
Lối đi tập thể tại lầu 2 nhà số 32 Mạc Cửu, phường 13, quận 5, không thuộc quyền sở hữu của nhà số 2C đường Trịnh Hoài Đức, phường 13, quận 5. Việc chủ nhà số 2C sử dụng lối đi chung này, phát sinh tranh chấp. Theo Luật Nhà ở, cơ quan quản lý nhà ở chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện thực hiện quản lý lối đi này. Nhưng việc giải quyết tranh chấp để chủ nhà số 2C đường Trịnh Hoài Đức trả lại lối đi chung, đến nay đã 5 năm chưa dứt điểm, thể hiện ở các lý do sau đây.

Huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Một kiểu bao che lộ liễu!

Huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Một kiểu bao che lộ liễu!
Việc giải quyết nội dung đơn tố giác hành vi giả mạo hợp đồng chuyển nhượng để chiếm đoạt quyền sử dụng đất, thuộc thẩm của cơ quan tố tụng. Nhưng UBND huyện Xuyên Mộc lại coi là tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp dân sự rồi hướng dẫn người tố giác kiện ra Tòa dân sự! Chuyện có thật, tưởng như đùa này, lộ ra một kiểu bao che lộ liễu!
Xem thêm
Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2) ra thông cáo báo chí về vụ bị bệnh nhân tố coi thường sinh mạng người bệnh

Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2) ra thông cáo báo chí về vụ bị bệnh nhân tố coi thường sinh mạng người bệnh

Mới đây, Bệnh viện TW Huế cơ sở 2 đã ra thông cáo báo chí liên quan đến việc bị bệnh nhân tố phía bệnh viện coi thường sinh mạng ...
Xét xử vụ Gang thép Thái Nguyên: Nguyên Tổng Giám đốc TISCO bị đề nghị từ 10-11 năm tù

Xét xử vụ Gang thép Thái Nguyên: Nguyên Tổng Giám đốc TISCO bị đề nghị từ 10-11 năm tù

Chiều 14/4, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách ...
Chưa được phép Trang trại lợn Masan Nutri-Farm vẫn hoạt động gây ô nhiễm môi trường

Chưa được phép Trang trại lợn Masan Nutri-Farm vẫn hoạt động gây ô nhiễm môi trường

Mặc dù đang trong thời gian xây dựng, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ pháp lý… nhưng Trang trại lợn Masan Nutri-Farm rộng 223 ha, ở xã Hạ Sơn, huyện ...
Hộp thư bạn đọc

Hộp thư bạn đọc

Nhiều người cao tuổi, phản ánh có dấu hiệu thể hiện ông Nguyễn Công Nhân không có tư cách pháp nhân đại diện chùa Tân Diệu, ở xã Tân Mỹ, ...
Tỉnh Bến Tre: Huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm do xét xử trái pháp luật!

Tỉnh Bến Tre: Huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm do xét xử trái pháp luật!

Một bản án dân sự sơ thẩm tuyên mà có đến 3 bên (nguyên đơn, bị đơn và bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) đều gửi đơn kháng ...
TP Hải Phòng: Cần phải rõ việc Chủ tịch UBND quận Hải An bị tố kê khai tài sản không trung thực

TP Hải Phòng: Cần phải rõ việc Chủ tịch UBND quận Hải An bị tố kê khai tài sản không trung thực

Bên cạnh bị tố cáo kê khai tài sản không trung thực đối với nhiều thửa đất, ông Nguyễn Công Hân, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Hải An, ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Phiên bản di động