Tuổi cao gương sáng

Thứ sáu, 08-03-2019 | 07:41 GMT+7

Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của già làng các dân tộc khu vực Tây Nguyên: Già làng là chỗ dựa quan trọng của cấp ủy, chính quyền

Bằng ý chí quyết tâm và trái tim nhiệt huyết, Già làng các dân tộc khu vực Tây Nguyên thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm đối với xã hội; trở thành trung tâm đoàn kết, là hạt nhân các phong trào thi đua yêu nước; chung tay cùng lãnh đạo địa phương và nhân dân ổn định chính trị, phát triển kinh tế, cải thiện, nâng cao đời sống. Với đóng góp quan trọng, những "cây cao bóng cả" này trở thành chỗ dựa quan trọng của cấp ủy, chính quyền trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa bàn dân cư…

Ông Ksor Thuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai
Toàn tỉnh có 1.256 già làng, trong đó 599 già làng là người có uy tín được hưởng chế độ, chính sách theo quy định; luôn tin tưởng vào công cuộc đổi mới của Đảng, Chính phủ. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, năng động sáng tạo, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn không ngừng thay da đổi thịt. Không ít các già làng, trưởng bản cùng đồng bào thi đua phát triển kinh tế trang trại vườn rừng, mở thêm ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, tạo nhiều việc làm cho bà con trong vùng. Các cụ còn trở thành trung tâm đoàn kết; tuyên truyền vận động đồng bào thực hiện quy ước, hương ước thôn làng; xây dựng đời sống văn hóa; phòng chống âm mưu diễn biến hòa bình. Hầu hết các già làng, người có uy tín đều làm tốt vai trò, tích cực tham gia công tác xã hội, trở thành nòng cốt của MTTQ, đoàn thể, tổ hòa giải, tổ tự quản…; là tấm gương tiêu biểu thực hiện chính sách, pháp luật; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Ông Đàm Xuân Đêu, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Lâm Đồng
 Qua 10 năm thực hiện "Quyết tâm thư", các già làng phát huy tốt vai trò, chung tay, góp phần không nhỏ cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tuyên truyền vận động đồng bào thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt 5 nội dung trong "Quyết tâm thư"; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do địa phương phát động, như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; động viên con em thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng dân quân tự vệ, v.v. Bản thân các già làng gương mẫu chấp hành tốt; không nghe, không tin, không làm theo kẻ xấu xúi giục, lợi dụng…; tham gia hòa giải những tranh chấp về đất đai, hôn nhân; đóng góp công sức, tiền của xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường…
Ông Điểu Khuýt, Chủ tịch Hội NCT huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông  
Khu vực Tây Nguyên những năm 2001 - 2005, kinh - tế xã hội chậm phát triển, trình độ dân trí thấp; những phần tử xấu tuyên truyền hoạt động nhà nước đề-ga và vận động đưa người vượt biên, tổ chức biểu tình, bạo loạn. Trước tình hình đó, các già làng, trưởng bản tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vận động đồng bào không nghe theo luận điệu lừa đảo. Từ đó an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dần ổn định. Tại hội nghị biểu dương các già làng tiêu biểu Tây Nguyên năm 2009, các già làng đăng kí Quyết tâm thư gửi TW Đảng, Chính phủ hứa hẹn quyết tâm vận động đồng bào yên tâm, tin tưởng.
Thực tế 10 năm qua đã khẳng định vị trí vai trò quan trọng và uy tín của các già làng trưởng bon, bản đối với đồng bào các dân tộc nơi đây. Chúng tôi tin tưởng sau Hội nghị, các già làng tiếp thu kinh nghiệm, nâng cao vị thế, bằng uy tín của mình tiếp tục vận động đồng bào tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cùng toàn Đảng toàn dân chung tay xây dựng Tây Nguyên giàu đẹp và phát triển.
Già làng Đinh Thị Duenh, Già làng Hlektu, thị trấn Kông Chro,huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng là việc làm rất khó, đòi hỏi thường xuyên, liên tục. Muốn nhân dân thực hiện thì bản thân phải gương mẫu đi đầu. Hiện nay, nhiều NCT vẫn nhiệt tình tham gia công tác, đảm nhận các chức vụ bí thư chi bộ, trưởng ấp sóc, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư; là thành viên mẫu mực của các tổ chức chính trị - xã hội. Thời gian qua, tôi cùng các ngành đoàn thể của làng Hlektu luôn nỗ lực, tiên phong cùng toàn dân chung tay xây dựng Làng văn hóa từ năm 2008 đến nay.
Tôi rất mong sự quan tâm, động viên kịp thời những đóng góp của già làng, người có uy tín, tạo động lực để phát huy tốt vai trò nòng cốt trong các lĩnh vực. Để họ có tiếng nói, ý kiến đóng góp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đại diện ý chí làm chủ của nhân dân; là cầu nối chuyển tải tâm tư nguyện vọng của đồng bào đến với cấp ủy, chính quyền; tham gia vào các chương trình phát triển đất nước, xây dựng lòng tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước.
Già làng Y Bhiu Mlô, xã Pơng Drang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk
Huyện Krông Búk có 42 người uy tín, già làng được đồng bào các buôn bầu chọn, tôn vinh; phần lớn là người Êđê, người dân tộc thiểu số có nguồn gốc lâu đời nên rất am hiểu phong tục, tập quán địa phương. Lớp NCT gương mẫu, tuyên truyền con cháu, nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, đổi mới cách làm, phát huy tiềm năng thế mạnh vùng đất Bazan màu mỡ. 42 NCT - già làng đều là chủ hộ sản xuất, trên 1.300 NCT đang trực tiếp lao động, góp phần xóa đói giảm nghèo; phủ xanh đất trống, đồi trọc bằng cây công nghiệp dài ngày. Tham gia xây dựng nông thôn mới, già làng, NCT cùng con cháu hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, hàng nghìn ngày công, hàng tỉ đồng. Đường, điện, trường học, trạm y tế đã đáp ứng việc đi lại, sinh hoạt của bà con. Bản sắc văn hóa các dân tộc được giữ gìn, bảo tồn từng bước được phát triển đa dạng và phong phú; ốm đau được đi khám bệnh và điều trị.
Già làng A Nguyh, thôn Kep Ram, xã Hòa Bình, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum 
Từ khi nhận nhiệm vụ già làng, tôi đã xác định mình phải là trung tâm đoàn kết của dân làng, lấy kinh nghiệm của bản thân vận động bà con tăng gia sản xuất, biết ứng dụng khoa học kĩ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt để tăng nguồn thu. Tích cực bám sát địa bàn, tham gia giải quyết, hòa giải những vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong gia đình và cộng đồng, kiên quyết bài trừ các tệ nạn xã hội. Truyền lại cho con cháu biết điều hay lẽ phải, biết cái đúng, cái sai, khôi phục và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Gia Rai; xóa bỏ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan.
  Bằng uy tín của mình, tôi sẵn sàng chia sẻ với bà con những gì mình biết, mình hiểu bất cứ thời gian nào. Qua những câu chuyện tuyên truyền khéo léo, có khi chỉ là tâm tình về cuộc sống hằng ngày mà chính những người già làng, thôn trưởng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần củng cố niềm tin của bà con vào Đảng, chính quyền; khuyến khích bà con chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế. Bởi vì bà con các dân tộc vẫn luôn một lòng tin vào Đảng và chấp hành các chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.
Ông Y Bhem Knul, Trưởng BĐD Hội NCT huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
Rất nhiều già làng là nghệ nhân có công lớn lưu giữ, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc. Trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, già làng, NCT có vai trò rất quan trọng gìn giữ nền nếp gia phong, vấn đề cốt lõi của một gia đình. Họ là NCT đi đầu trong việc bảo vệ chuẩn mực đạo đức, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Với vị thế cây cao bóng cả, họ là trụ cột tinh thần, "cầm chịch" cho gia đình phát triển. Còn đối với buôn làng, họ am hiểu lịch sử, văn hóa, thuần phong mĩ tục, quá trình phát triển của địa phương. Việc bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc, tổ chức lễ hội truyền thống rất cần những ý kiến đóng góp của họ. Những sai phạm trong công tác bảo tồn di sản văn hóa hoặc "hành chính hóa" lễ hội, làm cho nó bị sai lệch, méo mó, trong đó có nguyên nhân chính là không tập hợp được trí tuệ, kinh nghiệm của những già làng, người có uy tín và không lấy ý kiến đóng góp xây dựng của họ…
Thanh Hà (Thực hiện)