Tuổi cao gương sáng

Thứ tư, 13-03-2019 | 09:13 GMT+7

Điều tâm đắc của già làng Siu Plim

Già làng Siu Plim, 80 tuổi, dân tộc Jarai, ở làng Delung 2, xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Cụ là một đảng viên, cán bộ hưu trí, Phó Chủ tịch Hội NCT xã, tuy tuổi cao sức yếu nhưng luôn mẫu mực trong cuộc sống.

Cụ không chỉ động viên con cháu làm cà phê, đào ao thả cá, trồng rau sạch… để tăng thu nhập mà còn tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền địa phương, vận động bà con thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chung tay xây dựng nông thôn mới.

Là một đảng viên có tuổi đảng cao, cụ luôn tích cực tham gia ý kiến trong các cuộc họp chi bộ, chú trọng giúp đỡ những quần chúng ưu tú để phát triển Đảng. Cụ thường xuyên vận động cán bộ, Nhân dân trong làng thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; quyên góp 175 triệu đồng làm trụ sở thôn và đường điện thắp sáng 2 bên đường; thay đổi cách làm ăn để tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần đưa tỉ lệ hộ nghèo giảm 21% trong 10 năm qua.
 Già làng Siu Plim 
Cụ còn vận động bà con xây dựng tổ tự quản khu dân cư, thực hiện nếp sống văn minh, khi qua đời chôn cất như đồng bào Kinh, ăn uống vệ sinh, chống bạo lực gia đình, không theo phong tục lạc hậu, lấy vợ lấy chồng phải đúng quy định của pháp luật. Trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, cụ tham gia tuyên truyền bà con không theo Tin lành Đê ga, không vượt biên trái phép, không nghe lời kẻ xấu được 21 buổi cho 400 lượt người,  kết quả có 25 người bỏ Tin lành Đê ga trở về làm ăn lương thiện. Với uy tín của một già làng cao tuổi, cụ còn hòa giải thành công 90 vụ mâu thuẫn trong dân, được bà con tin tưởng.

Già làng Siu Plim đặc biệt tâm đắc đến đại đoàn kết dân tộc, cụ nhận thức sâu sắc rằng "đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết", nên luôn kêu gọi già trẻ, trai gái trong làng thực hiện tốt lời dạy trong thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku ngày 19/4/1946: "Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Jrai hay Êđê, Xê đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau…”.

Là Phó Chủ tịch Hội NCT, cụ rất coi trọng việc phát huy vai trò NCT, cụ thường tâm sự: “Mặc dù tuổi cao nhưng phải quyết tâm sống gương mẫu, làm việc hết sức, hết lòng”. Người già phải đi đầu đồng thời vận động đồng bào các khu vực phát huy nội lực, thực hiện tốt các chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhất là chính sách đoàn kết dân tộc, tôn giáo; vận dụng luật tục phù hợp và xây dựng quy ước và hương ước của dân làng. Người già cũng cần tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội; tham gia vận động bà con đổi mới cách làm ăn, phát huy thế mạnh, xóa đói giảm nghèo, không di cư tự do, bảo vệ và phát triển rừng, phát huy bản sắc văn hóa, tiếng nói, chữ viết, truyền thống các dân tộc… để đồng bào dân tộc ai cũng có nhà ở, cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành, sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc.

Với những thành tích này, già làng Siu Plim được tặng Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò NCT Việt Nam, Kỉ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc, Kỉ niệm chương Đại đoàn kết dân tộc và nhiều Bằng khen, Giấy khen. Cụ còn được bình chọn là già làng tiêu biểu xuất sắc dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của già làng các dân tộc khu vực Tây Nguyên.
 Nguyễn Vũ