Hội Người cao tuổi Việt Nam

Tự hào truyền thống vẻ vang của lớp người “cây cao bóng cả”

Ngày 21/5/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Văn bản số 585-CV/BTGTW về việc tuyên truyền kỉ niệm 80 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam; gửi Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; các cơ quan, thông tấn, báo chí trung ương… Công văn kèm theo đề cương tuyên truyền về Ngày truyền thống NCT Việt Nam; quá trình thành lập Hội; những kết quả thực hiện nhiệm vụ và đóng góp to lớn của NCT trong các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước đổi mới…

Ngày truyền thống NCT Việt Nam

Ngày 1/9/1939, chiến tranh thế giới lần thứ II bùng nổ. Ở Châu Âu, quân đội phát xít Đức tấn công Ba Lan, Pháp; Chính phủ phản động Pháp đầu hàng Đức. Ở Đông Dương, phát xít Nhật tiến sát biên giới Việt Nam - Trung Quốc; thực dân Pháp lo sợ trước phong trào cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Đông Dương và phát xít Nhật đe dọa nhảy vào Đông Dương… Ngày 22/9/1940, Nhật tiến đánh Lạng Sơn, Hải Phòng và Pháp nhanh chóng đầu hàng Nhật.

Ngày 28/4/1941, đồng chí Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước trực tiếp chỉ đạo cách mạng Việt Nam. Tháng 5/1941, Người triệu tập Hội nghị Trung ương 8 chỉ đạo thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh) tập hợp lực lượng chống đế quốc. Ngày 6/6/1941, Người viết thư “Kính cáo đồng bào” và “Lời hiệu triệu đoàn kết tất cả các cụ phụ lão” kêu gọi toàn dân đoàn kết thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc; nêu rõ vai trò, trách nhiệm của phụ lão: “Trách nhiệm của các vị phụ lão với nhiệm vụ đất nước thật là trọng đại. Đất nước hưng thịnh do phụ lão xây dựng, đất nước tồn tại do phụ lão giúp sức. Nước mất, phụ lão cứu, nước suy sụp, phụ lão phù trì, nước nhà hưng, suy, tồn, vong phụ lão đều gánh trách nhiệm rất nặng nề… Nước nhà lo, các cụ cùng phải lo. Nước nhà vui, các cụ đều cùng được vui”.

Tự hào truyền thống vẻ vang của lớp người “cây cao bóng cả”
Bác Hồ chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu người cao tuổi Thủ đô Hà Nội nhân dịp đón Tết cổ truyền tại khuôn viên Phủ Chủ tịch. Ảnh tư liệu

Người cho rằng, đoàn kết NCT trong một tổ chức là yêu cầu cấp thiết. Do đó, ngày 21/9/1945, với cương vị Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Người gửi thư tới các cụ phụ lão, kêu gọi: “Chúng ta là bậc phụ lão, cần phải tinh thần đoàn kết trước để làm gương cho con cháu ta. Vậy tôi mong các vị phụ lão ở Hà Thành ra xung phong tổ chức “Phụ lão cứu quốc Hội” để cho các phụ lão cả nước bắt chước và hùn sức giữ gìn nền độc lập nước nhà”.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phụ lão cứu quốc Hội được tổ chức ở các địa phương trong cả nước, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiến hành kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giành thắng lợi.

Sau ngày 30/4/1975 đất nước hoàn toàn thống nhất, Hội Phụ lão cứu quốc lấy tên Hội Bảo thọ, Hội Vui tuổi già, Quỹ Thọ… để phù hợp với yêu cầu tình hình thực tiễn của đất nước, trong đó coi trọng công tác chăm sóc NCT, quan tâm, chia sẻ lúc ốm đau, hoạn nạn, chúc thọ mừng thọ… góp phần xây dựng quan hệ tình làng nghĩa xóm, nhân ái, nghĩa tình, đoàn kết.

Đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đông đảo NCT, ngày 29/4/1994, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 523/QĐ-TTg thành lập Hội NCT Việt Nam; Chỉ thị số 59/CT-TW ngày 27/9/1995 của Ban Bí thư Trung ương (khóa VII) về chăm sóc NCT; Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 6/6 hằng năm là Ngày truyền thống NCT Việt Nam; ngày 23/11/2009, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII ban hành Luật NCT. NCT đã sát cánh cùng Nhân dân cả nước tích cực tham gia nhiều phong trào, đấu tranh, thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn lịch sử của đất nước.

Tự hào truyền thống vẻ vang của lớp người “cây cao bóng cả”
Bác Hồ với đại biểu phụ lão và thiếu nhi đến chào mừng Đại hội thống nhất Việt Minh - Liên Việt, tháng 3/1951

Các nhiệm kì Đại hội Hội NCT Việt Nam

Từ ngày thành lập đến nay, Hội NCT Việt Nam đã trải qua 5 kì Đại hội.

Đại hội I tổ chức ngày 9-10/5/1995 tại Hà Nội, có 215 đại biểu tham dự; Đại hội bầu GS Phạm Khuê làm Chủ tịch Hội, thông qua Điều lệ và Chương trình Hành động toàn khóa; quyết định lấy ngày 10/5/1995 là Ngày thành lập Hội NCT Việt Nam. Đại hội II, tổ chức ngày 10-12/7/2001 tại Hà Nội, 332 đại biểu tham dự; bầu ông Vũ Oanh giữ chức Chủ tịch Hội và xác định rõ vị trí, vai trò Hội NCT Việt Nam trong giai đoạn mới. Đại hội III tổ chức ngày 28-30/12/2006 tại Hà Nội, gần 500 đại biểu tham dự; bầu ông Nguyễn Tấn Trịnh giữ chức Chủ tịch Hội và đánh giá kết quả tích cực của Hội trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, phát huy vai trò NCT, phong trào thi đua “Nêu gương sáng”. Đại hội IV diễn ra ngày 10-11/11/2011 tại Hà Nội, 345 đại biểu, bầu bà Cù Thị Hậu làm Chủ tịch. Đại hội V tổ chức ngày 8-9/11/2016 tại Hà Nội, có 336 đại biểu dự; bầu bà Phạm Thị Hải Chuyền làm Chủ tịch.

Những đóng góp to lớn của NCT đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam

Từ năm 1941 - 1945: Hàng chục vạn NCT tham gia Hội Phụ lão cứu quốc, tuyên truyền ủng hộ Mặt trận Việt Minh, xây dựng căn cứ địa cách mạng, xây dựng, phát triển lực lượng vũ trang của Đảng; nuôi giấu cán bộ, làm giao thông liên lạc, binh vận; tích cực xây dựng lực lượng tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Từ năm 1945 - 1954 (kháng chiến chống Pháp, bảo vệ chế độ dân chủ Nhân dân, giữ vững nền độc lập dân tộc): NCT gương mẫu thực hiện và vận động con cháu tham gia diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. Vùng địch tạm chiếm, NCT rào làng kháng chiến, đánh du kích tiêu hao sinh lực địch; thực hiện tiêu thổ kháng chiến, đối phó các trận càn của giặc. Vùng tự do, vùng căn cứ địa kháng chiến, NCT hăng hái tăng gia sản xuất, đóng thuế cho Nhà nước; các “Hội mẹ chiến sĩ” tích cực vận động tiết kiệm, xây dựng “Hũ gạo nuôi quân”, chăm sóc thương binh...

Tự hào truyền thống vẻ vang của lớp người “cây cao bóng cả”
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho những cán bộ Hội xuất sắc.

Từ năm 1954 -1975 (kháng chiến chống Mỹ cứu nước), NCT hăng hái tham gia thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược của dân tộc. Ở miền Bắc, nhiều hội viên phụ lão tham gia xây dựng “Cánh đồng 5-10 tấn thắng Mỹ”, với tinh thần “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, giành danh hiệu “Phụ lão 3 giỏi”. Nhiều cụ tham gia các đội “Bạch đầu quân”; đặc biệt, Trung đội lão dân quân Hoằng Hóa, Thanh Hóa mưu trí, dũng cảm bắn rơi máy bay phản lực Mỹ, được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen.

Ở chiến trường miền Nam, nhiều NCT đã ngày đêm đào hầm nuôi giấu cán bộ, đùm bọc, giúp đỡ quân giải phóng, tham gia đấu tranh vũ trang, đấu tranh chính trị...

Từ năm 1975-2020, NCT có nhiều đóng góp thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, an ninh, trật tự xã hội… Nhiều NCT là giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học, chuyên gia vẫn nhiệt huyết, phát huy kinh nghiệm, trí tuệ xây dựng, phát triển đất nước (tham gia xây dựng chính sách, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh…); là hạt nhân nòng cốt của các phong trào thi đua “NCT làm kinh tế giỏi”, “xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh”, “xây dựng đời sống văn hóa”, “khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” và tham gia “giữ vững chủ quyền, bảo đảm an ninh trật tự biên giới, biển đảo”; tham gia làm bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng thôn bản, tổ hòa giải, tự quản…; khôi phục làng nghề, sản phấm truyền thống …

Tự hào truyền thống vẻ vang của lớp người “cây cao bóng cả”
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Lễ phát động "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" năm 2020

Ghi nhận, trân trọng công lao đóng góp to lớn của NCT Việt Nam, Đảng, Nhà nước đã tặng những phần thưởng cao quý: Bức trướng thêu 18 chữ vàng “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; Huân chương Sao vàng; Huân chương Lao động hạng Nhất… Đây là niềm tự hào, khích lệ NCT tiếp tục nỗ lực, phấn đấu là tấm gương sáng cho con cháu và phát huy vai trò trong công cuộc đổi mới xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và đổi mới đất nước.

Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị công tác tuyên truyền cần tập trung quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về NCT; cổ vũ, phát huy truyền thống tốt đẹp, sức mạnh to lớn của các thế hệ NCT Việt Nam tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội; tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội về vị trí, vai trò NCT, Hội NCT Việt Nam. Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của NCT, tổ chức các hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò NCT, phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng”. Chú trọng đề cao vai trò nòng cốt của Hội NCT Việt Nam trong phong trào “Toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò NCT”.

Tuyên truyền Đại hội, Hội nghị tổng kết nhiệm kì, tiến tới Đại hội VI Hội NCT Việt Nam, Nghị quyết Đại hội V Hội NCT Việt Nam, trọng tâm là: Thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội (xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc NCT, phát huy vai trò NCT). Tổ chức thực hiện đồng bộ 2 chương trình công tác (phát triển Quỹ Hội; NCT tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh) ; 2 nhiệm vụ Chính phủ giao (Tháng hành động vì NCT Việt Nam; triển khai hiệu quả Quyết định 1336 ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nhân rộng CLB Liên thế hệ tự giúp nhau đến năm 2025).

Thanh Hà

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Kí kết chương trình phối hợp phòng chống thiên tai

Kí kết chương trình phối hợp phòng chống thiên tai

Ngày 27/9, Trung ương Hội NCT Việt Nam, Tổng cục Phòng chống Thiên tai và Tổ chức Hỗ trợ NCT Quốc tế tại Việt Nam (HAI) phối hợp tổ chức Hội thảo trực tuyến quốc gia “Chia sẻ kinh nghiệm và thực hành tốt về đưa nội dung NCT vào quản lí rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng”.
Tỉnh Điện Biên với “Tháng hành động vì NCT Việt Nam”

Tỉnh Điện Biên với “Tháng hành động vì NCT Việt Nam”

Hội NCT tỉnh Điện Biên có 37.160 hội viên, sinh hoạt tại 1.442 chi hội, 129 Hội NCT xã, phường, thị trấn thuộc 10 huyện, thị xã, thành phố. Số hội viên đang có xu hướng trẻ hóa, có trên 8.037 hội viên từ 55 đến dưới 60 tuổi. Hằng năm, hưởng ứng “Tháng hành động vì NCT Việt Nam”, Hội NCT các cấp chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai xuống cơ sở.
Ra mắt Hội đồng Truyền thông và Phát triển nguồn lực

Ra mắt Hội đồng Truyền thông và Phát triển nguồn lực

Chiều 26/9, Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT Việt Nam tổ chức ra mắt Hội đồng Truyền thông và Phát triển nguồn lực. Tham dự lễ ra mắt có bà Nguyễn Thị Đức, Giám đốc Quỹ; bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Chánh Văn phòng Quỹ; phóng viên một số cơ quan báo chí và toàn thể cán bộ, nhân viên tham gia Hội đồng.
Nhiệm kì đặc biệt và quyết tâm của người cao tuổi

Nhiệm kì đặc biệt và quyết tâm của người cao tuổi

Nhiệm kì 2016-2021 diễn ra trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Cũng như các địa phương khác trong cả nước, phong trào NCT tỉnh Bắc Ninh trong 2 năm cuối nhiệm kì không được sôi động do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều hoạt động phải lui lại hoặc tiến hành không theo kế hoạch.
Các hội viên luôn nêu cao tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”

Các hội viên luôn nêu cao tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”

Đầu nhiệm kì 2016-2021, Hội NCT huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang có 33 Hội NCT xã, thị trấn; 424 chi hội. Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện về việc sáp nhập đơn vị hành chính, đến nay toàn huyện có 31 Hội NCT xã, thị trấn; 400 chi hội.

Tin khác

Hoạt động Hội Người cao tuổi các địa phương

Hoạt động Hội Người cao tuổi các địa phương
Các địa phương đang nỗ lực triển khai Quyết định 1336 của Thủ tướng Chính phủ về nhân rộng mô hình câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau...

Hội Người cao tuổi Quảng Ninh: Điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước

Hội Người cao tuổi Quảng Ninh: Điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước
Một nhiệm kỳ với ba danh hiệu: Năm 2019, nhận cờ thi đua xuất sắc toàn quốc của Ban chấp hành Trung ương Hội NCT Việt Nam, năm 2020 nhận cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, năm 2021 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; đã phản ánh một cách đầy đủ hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước ở các cấp Hội NCT Quảng Ninh, tỉnh biên giới vùng Đông Bắc, nơi có Kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long

Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của người cao tuổi

Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của người cao tuổi
Ngày 23/9, Hội NCT tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trung ương Hội NCT Việt Nam và Tổ chức Hỗ trợ NCT Quốc tế (HAI) tại Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến định hướng dự án "Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của NCT tại Việt Nam” (Dự án VIE071).

NCT quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng gương mẫu phát huy vai trò người cao tuổi

NCT quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng gương mẫu phát huy vai trò người cao tuổi
Ông Đỗ Minh Chứng, Trưởng BĐD Hội NCT quận Sơn Trà chia sẻ: “Tiềm năng của NCT là rất lớn, đa dạng và khá phong phú. Nhất là tiềm năng trí tuệ, vốn sống và kinh nghiệm đường đời. Phát huy vai trò, khả năng chính là biết khai thác tiềm năng đó để NCT tiếp tục cống hiến cho đời”…

Huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An: Phấn đấu đến năm 2025 đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An: Phấn đấu đến năm 2025 đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu
Trong điều kiện ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, dịch tả lợn châu Phi, bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò… thời tiết diễn biến phức tạp. Vượt lên khó khăn, vừa tập trung chống dịch, vừa phát triển kinh tế, kinh tế của huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An vẫn tiếp tục tăng trưởng khá, văn hóa xã hội chuyển biến tốt, an ninh chính trị được giữ vững, phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được phát huy, Nam Đàn đang phấn đấu đạt huyện Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2025...

Hoạt động Hội Người cao tuổi các địa phương

Hoạt động Hội Người cao tuổi các địa phương
Giai đoạn 2016-2021, mặc dù còn rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thiên tai lũ lụt... Song Hội NCT các địa phương nỗ lực triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Hôi...
Xem thêm
Kí kết chương trình phối hợp phòng chống thiên tai

Kí kết chương trình phối hợp phòng chống thiên tai

Ngày 27/9, Trung ương Hội NCT Việt Nam, Tổng cục Phòng chống Thiên tai và Tổ chức Hỗ trợ NCT Quốc tế tại Việt Nam (HAI) phối hợp tổ chức Hội thảo trực tuyến quốc gia “Chia sẻ kinh nghiệm và thực hành tốt về đưa nội dung NCT vào quản lí rủi ro thiên
Ra mắt Hội đồng Truyền thông và Phát triển nguồn lực

Ra mắt Hội đồng Truyền thông và Phát triển nguồn lực

Chiều 26/9, Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT Việt Nam tổ chức ra mắt Hội đồng Truyền thông và Phát triển nguồn lực.
Tiếp thêm sức mạnh để NCT vượt qua dịch bệnh

Tiếp thêm sức mạnh để NCT vượt qua dịch bệnh

Chiều 17/9, TS Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam đến thăm, tặng quà 150 NCT có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 550 nghìn đồng
Tỉnh Điện Biên với “Tháng hành động vì NCT Việt Nam”

Tỉnh Điện Biên với “Tháng hành động vì NCT Việt Nam”

Tỉnh Điện Biên có 37.160 hội viên NCT, sinh hoạt tại 1.442 chi hội, 129 Hội NCT xã, phường, thị trấn thuộc 10 huyện, thị xã, thành phố.
Nhiệm kì đặc biệt và quyết tâm của người cao tuổi

Nhiệm kì đặc biệt và quyết tâm của người cao tuổi

Nhiệm kì 2016-2021 diễn ra hết sức đặc biệt.
Các hội viên luôn nêu cao tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”

Các hội viên luôn nêu cao tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”

Đầu nhiệm kì 2016-2021 huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang có 33 Hội NCT xã, thị trấn, 424 chi hội, đến nay có 31 Hội NCT xã, thị trấn 400 chi hội
Nỗ lực giúp ích cộng đồng

Nỗ lực giúp ích cộng đồng

Cứ vào sáng Chủ nhật là bà Phan Thị Hoa, 60 tuổi, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu dân cư Thanh Vinh 4, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng lại cùng với một hội viên đẩy chiếc xe tự chế đi khắp khu dân cư Thanh Vinh 4 để thu gom rác. Hễ thấy bà đến là mọi người nhanh nhẹn đem túi rác bỏ lên xe.
Luôn chu toàn công tác Hội

Luôn chu toàn công tác Hội

Sau khi nghỉ hưu, bà Ngô Bích Vân, ở số 90 ngõ 349 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội gia nhập Hội Phụ nữ và được bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ địa bàn dân cư số 9, đồng thời làm Tổ phó Tổ dân phố.
Người cao tuổi chung tay phòng, chống Covid-19

Người cao tuổi chung tay phòng, chống Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính về phát động toàn dân ủng hộ, góp sức, góp tiền xây dựng Quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19 để có vaccine sớm nhất tiêm cho Nhân dân.
Tiền Giang: Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

Tiền Giang: Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

Ngày 23/4, Hội NCT tỉnh Tiền Giang phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị
Cụ Tường ở Phú Lương

Cụ Tường ở Phú Lương

Tám mươi mốt năm tuổi đời, cụ Nguyễn Xuân Tường cũng tự hào với 62 mùa Xuân đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Mẫu mực từ gia đình đến xã hội…

Mẫu mực từ gia đình đến xã hội…

Bước vào tuổi 82, cụ Võ Xuân Huê, Chủ tịch Hội NCT xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai còn khỏe khoắn, nhanh nhẹn.
Phiên bản di động