Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ doanh nghiệp các Khu chế xuất và Công nghiệp TP Hồ Chí Minh: “Giải thể” hay “bức tử”?

Ngày 24/6/2019, UBND TP Hồ Chí Minh ra Quyết định số 2658/QĐ-UBND về việc giải thể Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ doanh nghiệp các khu chế xuất và Công nghiệp (KCX&CN) TP Hồ Chí Minh (gọi tắt là JESC), trực thuộc Ban Quản lí các KCX&CN TP Hồ Chí Minh (gọi tắt là Hepza), trên cơ sở đề nghị của Hepza và Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, dư luận người dân cho rằng, việc giải thể JESC vội vàng, có dấu hiệu lấy cớ giải thể để “bức tử” Trung tâm này...

Nhóm PVPL
09:20, 04/09/2019

Đang “ăn nên, làm ra”

Tháng 7/2006, thành lập JESC, thuộc Hepza. JESC có chức năng nhiệm vụ tư vấn cho người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động về chính sách lao động việc làm, hướng nghiệp, cách thức tìm kiếm việc làm, tuyển chọn, cung ứng và đào tạo nghề cho NLĐ theo yêu cầu của các doanh nghiệp trong các khu chế xuất và công nghiệp thành phố. Những năm qua, JESC là địa chỉ quen thuộc của hàng chục vạn NLĐ và hàng nghìn doanh nghiệp đặt hàng cung ứng lao động. Ngoài ra, JESC còn là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội như đơn vị trực thuộc cơ quan Nhà nước.

JESC được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính và được Hepza đánh giá về hoạt động hiệu quả trong các năm qua. Ngày 26/4/2018, Hepza ra Văn bản số 1548/BQL-VP gửi Sở Tài chính khẳng định: “Việc thực hiện chế độ tự chủ tài chính tại JESC trong thời gian qua ổn định và đã tạo chủ động trong các hoạt động và chỉ tiêu tài chính, hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả công tác, nhiệm vụ của Ban Quản lí giao. Đồng thời, trong các năm qua, đặc biệt năm 2018, JESC còn được Hepza đề nghị UBND TP khen thưởng cho các tập thể, cá nhân của JESC, vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tư vấn, tuyển chọn, đào tạo và giới thiệu việc làm cho các KCX&CN của TP Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao”.

Có dấu hiệu bị “bức tử”?

Ngày 23/5/2019, Hepza bất ngờ ra Tờ trình số 2186/TTr - BQL và đề án đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh ra quyết định giải thể JESC. Theo Hepza, JESC đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; Trung tâm là đầu mối cung cấp lao động, nhưng hiện nay doanh nghiệp tuyển dụng lao động không còn phải thông qua Trung tâm nữa; chức năng của Trung tâm trùng lặp với các phòng chuyên môn thuộc Hepza; phải tự trang trải những chi phí mà Hepza đang hỗ trợ, thì những năm qua Trung tâm hoạt động chưa hiệu quả... Do vậy, Hepza đề xuất UBND TP ra quyết định giải thể JESD.

JESC thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn cho các doanh nghiệp về nghiệp vụ như: Tiền lương, BHXH, báo cáo thuế, an toàn lao động...
JESC thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn cho các doanh nghiệp về nghiệp vụ như: Tiền lương, BHXH, báo cáo thuế, an toàn lao động...

Bà Nguyễn Ngọc Điệp, Giám đốc Trung tâm JESC khẳng định: Trong khi JESC vẫn là đơn vị đáp ứng đầy đủ tất cả các điều kiện theo quy định. Hepza ban hành Tờ trình và Đề án giải thể Trung tâm là trái với quy định tại Khoản 3, Điều 3, Nghị định số 55/2012/NĐ – CP, điều kiện giải thể đơn vị sự nghiệp công lập phải tuân thủ một trong các điều kiện như: Không còn chức năng, nhiệm vụ; ba năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoạt động không có hiệu quả theo đánh giá của cơ quan có thẩm quyền thành lập; theo yêu cầu sắp xếp về tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập để phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, theo bà Điệp, việc giải thể JESC cũng chưa tuân thủ quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục như:Thiếu các văn bản cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành các nghĩa vụ về tài chính, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả liên qua mà không thấy đề cập đến văn bản thẩm định hồ sơ của các cơ, quan tổ chức… Việc Hepza ra Tờ trình đề nghị giải thể JESC thiếu minh bạch và gây hoang mang, bức xức cho cán bộ, viên chức, bởi chưa minh bạch, công khai, thiếu dân chủ gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của NLĐ tại JESC và các đối tác liên quan. Thêm vào đó, việc xây dựng đề án giải thể mà không chỉ đạo phối hợp với JESC; JESC không được tham gia ý kiến đóng góp cho dự thảo đề án trước khi Hepza gửi cho các sở liên quan cho ý kiến. Ngoài ra, nhiều lần tập thể Trung tâm JESC có trình bày ý kiến, nguyện vọng của mình nên cân nhắc phương án giải thể mà tìm phương án sắp xếp lại, nhưng không được lãnh đạo Hepza xem xét. Hepza chỉ tổ chức cuộc họp với toàn thể để thông báo đã có đề xuất giải thể sau khi gửi Tờ trình giải thể đến Sở Nội vụ và UBND TP Hồ Chí Minh. Những góp ý cân nhắc lựa chọn khách quan giữa việc đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động hay giải thể từ Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tư pháp gửi Hepza cũng không cho JESC biết.

Ngày 3/4/2019, Hepza thông báo thành lập tổ công tác đánh giá lại hiệu quả và đề xuất phương án hoạt động của JESC. Tuy nhiên, cho đến nay JESC vẫn không nhận được văn bản chính thức, công khai về kết quả đánh giá và đề xuất phương án hoạt động của tổ công tác trình Hepza.

Đùn đẩy trách nhiệm khiến người lao động bức xúc!?

Trao đổi với phóng viên Báo Người cao tuổi, ông Nguyễn Hoàng Năng, Trưởng ban Quản lý Hepza cho biết: Việc ra quyết định giải thể là do UBND TP Hồ Chí Minh căn cứ ý kiến tham mưu của các sở chứ không chỉ do Hepza đề xuất. Đề nghị giải thể JESC là vì đơn vị này hoạt động không hiệu quả. JESC có 2 chức năng lớn là giải quyết việc làm và hỗ trợ doanh nghiệp, nhưng giải quyết việc làm hiện nay đã được xã hội hóa; doanh nghiệp cũng có quyền tuyển dụng lao động mà không cần đến JESC.

Trả lời câu hỏi vì sao Hepza “vội vàng” đề xuất UBND TP Hồ Chí Minh giải thể JESC, ông Năng không trả lời, mà đề nghị liên hệ Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh, vì quyết định giải thể là do Sở Nội vụ đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh, chứ không phải do Hepza.

Ông Nguyễn Công Trường, nhân viên của JESC cho biết: “Tôi có 10 năm làm việc tại JESC; JESC bị giải thể đột ngột, trong bối cảnh còn nhiều công việc, chưa có kế hoạch cụ thể giải quyết quyền, lợi, chế độ cho NLĐ. Đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao chúng tôi lại bị mất việc đột ngột. Các khoản tiền lương của chúng tôi từ tháng 6 đến nay chưa được giải quyết. Giải thể JESC cũng không có lộ trình và phương án hỗ trợ cho NLĐ trước khi giải thể, để NLĐ tìm kiếm việc làm mới”.

Ông Dương Quốc Cang, nhân viên có thời gian làm việc tại JESC trên 6 năm bức xúc: “Việc Hepza đề xuất giải thể JESC còn có nhiều khuất tất, thiếu minh bạch và không bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của NLĐ. Từ khi UBND TP Hồ Chí Minh có quyết định giải thể JESC, các khoản tiền lương, thu nhập và trợ cấp của chúng tôi không được giảiquyết; chúng tôi không có tiền chi tiêu, trang trải cuộc sống hằng ngày, gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi đề nghị Hepza và UBND TP Hồ Chí Minh giải thích rõ ràng và chi trả các khoản tiền lương, trợ cấp cũng có biện pháp hỗ trợ và giải quyết các chính sách chế độ liên quan cho chúng tôi”.

Có thể thấy, nhiều hệ lụy từ Quyết định số 2658/QĐ-UBND ngày 24/6/2019, của UBND TP Hồ Chí Minh về việc giải thể Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ doanh nghiệp các KCX&CN TP Hồ Chí Minh. Trong đó, việc giải quyết vướng những mắc pháp lí về giải thể chưa được xem xét, kết luận công khai; quyền lợi của NLĐ sau quyết định giải thể sẽ được giải quyết như thế nào và hướng giải quyết đối với các hợp đồng của JESC đã kí kết và đang thực hiện với đối tác, v,v...?.

Bạn đang đọc bài viết Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ doanh nghiệp các Khu chế xuất và Công nghiệp TP Hồ Chí Minh: “Giải thể” hay “bức tử”? tại chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc của Ngaymoionline.com.vn. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email baongaymoionline@gmail.com
Ý kiến của bạn
Tối đa 500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích

Đọc thêm

Cùng chủ đề TP Hồ Chí Minh

  Trong cùng chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc