Trở lại vụ khiếu nại của 12 hộ dân chợ Tân Quang, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang: Hé lộ nhiều góc khuất về diện tích và kinh phí xây dựng chợ (Tiếp theo kì trước)

Thu hồi đất không có quyết định; phê duyệt bản vẽ kĩ thuật lấy đất nhà ở của dân làm nơi trông giữ xe của chợ, trong khi chưa biết dự án thu hồi đất của 12 hộ dân được bồi thường bao nhiêu? Ai phê duyệt? Số tiền đầu tư cải tạo xây dựng chợ Tân Quang chưa được công khai để người dân giám sát…

09:19, 20/02/2019
Cần làm rõ những “khuất tất” về dự án xây dựng cải tạo chợ Tân Quang năm 1995

Trước nguy cơ bị giải tỏa để mở rộng diện tích xây dựng chợ, các hộ dân khiếu nại kéo dài trở thành điểm nóng, do chưa tìm được sự đồng thuận giữa người dân và chính quyền. Từ điểm nóng này những góc khuất liên quan đến xây dựng cải tạo chợ Tân Quang năm 1995 được đào xới lại. Qua điều tra, phóng viên Báo Người cao tuổi nhận thấy, 13 ki ốt xây dựng trong chợ Tân Quang (bằng nguồn vốn ngân sách) đã được phá dỡ để xây dựng cải tạo chợ Tân Quang năm 2018, còn 12 ki ốt xây ngoài chợ (bán thu tiền của dân) đã giải tỏa 4, còn 8 ki ốt hiện hữu là tang chứng, không hề chồng lấn với 13 ki ốt xây dựng trong chợ, như báo cáo của 3 cấp chính quyền nêu. Không hiểu vì sao chính quyền lại đang cố gắng xóa nhanh tang chứng này? Trước khi cải tạo chợ Tân Quang năm 2018, cộng cả diện tích 280m2 lấn 12 ki ốt, diện tích đất chợ có 3.053m2, nhưng khi xây dựng lại chợ theo QĐ số 724/QĐ-UBND của UBND xã Đào Mỹ, chỉ còn 2.350m2, hụt 703m2? Việc UBND xã xây dựng 12 ki ốt trên đất chợ chuyển đổi mục đích cấp đất ở cho dân, không báo cáo với UBND huyện Lạng Giang, đã bán cho dân thu 224 triệu đồng xây dựng (gấp đôi giá xây dựng được UBND huyện phê duyệt cùng thời điểm), thu lợi 138,595 triệu đồng, ai đã hưởng lợi số tiền này? Đề nghị cơ quan chức năng làm rõ.

Chưa phê duyệt thẩm định tổng đầu tư, trong đó có chi phí đền bù giải tỏa 12 ki ốt?

Ngày 18/7/2017 UBND xã Đào Mỹ có Tờ trình số 511/TTr-UBND về việc xây dựng cải tạo chợ Tân Quang. Căn cứ tờ trình này, ngày 31/7/2017 HĐND xã ra Nghị quyết số 26/NQ-HĐND với các nội dung: “Hạ giải toàn bộ 3 dãy nhà bán hàng hiện tại (13 gian ki ốt trong chợ-PV), các lều quán do Nhân dân xây dựng trong chợ và di dời toàn bộ dãy ki ốt trên đất chợ Tân Quang, san gạt mặt bằng để đầu tư xây dựng chợ mới. Dự toán kinh phí đầu tư khoảng 4 tỉ đồng, bằng vốn đầu tư của UBND huyện và UBND xã”. Đây là dự án đầu tư công. Thế nhưng Nghị quyết của HĐND xã là cấp có quyền hạn quyết định chủ trương đầu tư xây dự cải tạo chợ (theo mục a, khoản 1, Điều 91, Luật Đầu tư công năm 2014), lại không được UBND xã lấy làm căn cứ để ban hành QĐ số 724 ngày 15/10/2017, phê duyệt Báo cáo kinh tế kĩ thuật xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp chợ Tân Quang, mà lại lấy căn cứ là QĐ số 1615/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND huyện Lạng Giang về phê duyệt báo cáo Xây dựng nông thôn mới xã Đào Mỹ giai đoạn 2011-2025. Song QĐ số 1615 tại mục V, Điều 1 Quy hoạch chung toàn xã, Khoản C Quy hoạch khu thương mại dịch vụ nêu: “Các hạng mục còn thiếu bãi đỗ xe, vườn hoa… tại thị tứ Tân Quang”, lại không có hạng mục xây dựng cải tạo chợ Tân Quang trong giai đoạn 2011-2025? Báo cáo thẩm định số 61/KTHT-XD ngày 9/10/2017 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lạng Giang thì Công trình cải tạo, nâng cấp chợ Tân Quang là công trình dân dụng cấp III, tổng dự toán xây dựng công trình 2,524 tỉ đồng vốn ngân sách. Bản vẽ mặt bằng tổng thể được thẩm định bao gồm cả diện tích 12 ki ốt của các hộ dân, trong khi đó lại chưa có dự án giải phóng mặt bằng (GPMB) bồi thường cho 12 hộ? Theo ông Trần Công Tưởng, Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, thì phòng này chỉ thẩm định Báo cáo kinh tế kĩ thuật xây dựng công trình, còn việc GPMB 12 ki ốt thuộc dự án khác. Như vậy công trình cải tạo, nâng cấp chợ, được thẩm định mặt bằng bao trùm lên diện tích 12 ki ốt của các hộ dân, khu vực chưa giải phóng mặt bằng này được thiết kế xây tường rào và là bãi để xe khi chưa có phương án giải tỏa liệu có trái quy trình? Hiện xã Đào Mỹ đã giải tỏa được 4 ki ốt, còn 8 hộ đang khiếu nại, cho rằng thu hồi đất ở của các hộ dân là trái với khoản 5, Điều 26, Luật Đất đai năm 2013, vi phạm quyền và lợi ích của dân.
Phóng viên gặp gỡ công dân có đơn khiếu nại trên hiện trường chợ đang xây cuối tháng 12/2018.
Sau QĐ số 469, UBND tỉnh Bắc Giang coi diện tích 816m2 đất thuộc 12 ki ốt của dân đã được hủy bỏ, do đó không cần QĐ thu hồi đất. Theo Luật sư Nguyễn Huy Việt, đó là việc áp dụng luật sai, bởi QĐ số 469 không thể hiện thu hồi đất, do đó không có căn cứ pháp luật để thu hồi và là căn cứ để có phương án bồi thường đất đai tài sản trên đất khi GPMB. Đến nay huyện Lạng Giang chưa thể công bố Dự án giải tỏa 12 ki ốt của các hộ dân ngoài chợ Tân Quang sẽ phải chi phí bồi thường hỗ trợ là bao nhiêu. Theo Văn bản số 1263/UBND-TNMT ngày 22/12/2015 của UBND huyện Lạng Giang, 12 ki ốt ngoài chợ Tân Quang (giá 68m2 đất khu vực này 129,064 triệu đồng), khi GPMB để xây dựng bãi xe của chợ, sẽ được bố trí mỗi hộ dân nhận 90m2 đất ở tại khu vực Hoa Dê, thôn Nùa Quán (giá mỗi lô 128,7 triệu đồng). Như vậy tổng số đầu tư về đất cho 12 hộ dân ra khu vực mới sẽ là 1,544 tỉ đồng. Hiện địa phương mới cung cấp cho nhà báo phương án đền bù hỗ trợ cho 2 hộ với tổng số tiền 620,737 triệu đồng, vậy còn 10 hộ nếu GPMB sẽ đền bù hỗ trợ là bao nhiêu? Khoản 3, khoản 4, Điều 4, Nghị định số 32/2015 về Quản lí dự án đầu tư xây dựng công trình quy định rõ: “Đối với dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kĩ thuật đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng là dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Điều 8 của Nghị định này và chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có)”, công trình xây dựng cải tạo chợ Tân Quang, có chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư cho 12 hộ, nhưng chưa được cấp nào phê duyệt tổng mức.

Cần công khai các nguồn vốn xây dựng cải tạo chợ Tân Quang

Khoản 1, Điều 10, NĐ32/2015-NĐ-CP quy đinh: “Thẩm định dự toán xây dựng công trình được thực hiện đồng thời với việc thẩm định thiết kế kĩ thuật, thiết kế bản vẽ thi công” Công trình chợ Tân Quang được thẩm định và phê duyệt vốn xây dựng từ ngân sách cấp trên, là dự án đầu tư công, phải chịu sự giám sát của cộng đồng và giám sát của HĐND các cấp (theo khoản 1, điều 82 và mục a, khoản 1, Điều 91, Luật Đầu tư công năm 2014).

Qua 2 buổi làm việc với ông Ngô Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Đào Mỹ, đại diện chủ đầu tư dự án xây và bà Nguyễn Thị Loan, cán bộ tài chính của xã, phóng viên Báo Người cao tuổi được cung cấp các văn bản liên quan đến đầu tư xây dựng cải tạo chợ. Ngày 3/4/2018, UBND tỉnh Bắc Giang có QĐ số 204/QĐ-UBND phân bổ kế hoạch vốn Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018, theo đó xã Đào Mỹ được cấp 4,691 tỉ đồng gồm ngân sách Trung ương 2,191 tỉ đồng, ngân sách tỉnh 2,5 tỉ đồng. Ngày 27/4/2018, UBND huyện Lạng Giang có QĐ số 2445/QĐ-UBND phân bổ nguồn kinh phí theo QĐ số 204 của UBND tỉnh Bắc Giang số kinh phí 4,691 tỉ đồng đã chuyển về tài khoản của UBND xã Đào Mỹ. Chưa hết, ngày 15/6/2018, UBND tỉnh Bắc Giang lại có QĐ số 369/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn và chủ trương đầu tư các dự án đầu tư thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tỉnh Bắc Giang, theo đề nghị của Sở KH&ĐT tại Tờ trình số 39/TTr-SKHĐT. Công trình nâng cấp cải tạo chợ Tân Quang chủ đầu tư là xã Đào Mỹ kế hoạch vốn giai đoạn 2018-2020, khởi công và hoàn thành năm 2018, được phê duyệt 4,2 tỉ đồng gồm vốn Trung ương 1,2 tỉ đồng, vốn ngân sách xã 3 tỉ đồng. Tại thời điểm chưa khởi công xây dựng chợ, ngày 2/5/2018, UBND huyện Lạng Giang có QĐ số 2447/QĐ-UBND về việc bổ sung kinh phí hỗ trợ các xã về đích nông thôn mới năm 2018-2019, đây là ngân sách của huyện từ nguồn thu tiền sử dụng đất, xã Đào Mỹ được hỗ trợ 2,5 tỉ đồng (có 354 triệu đồng hỗ trợ xây dựng cải tạo chợ) thực tế đến cuối năm 2018 công trình này còn dang dở?

Với các QĐ đầu tư trên vào công trình chợ Tân Quang năm 2018, đều vượt xa số vốn được phê duyệt 2,524 tỉ đồng, nếu cộng cả vốn đầu tư cho di dời và bồi thường hỗ trợ di chuyển 12 ki ốt của dân, tổng dự án này sẽ là bao nhiêu đề nghị cơ quan chức năng thanh tra làm rõ.
Nghiêm Thị Hằng
Bạn đang đọc bài viết Trở lại vụ khiếu nại của 12 hộ dân chợ Tân Quang, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang: Hé lộ nhiều góc khuất về diện tích và kinh phí xây dựng chợ (Tiếp theo kì trước) tại chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc của Ngaymoionline.com.vn. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email baongaymoionline@gmail.com
Ý kiến của bạn
Tối đa 500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích

Đọc thêm

Cùng chủ đề bắc giang

  Trong cùng chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc