TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Tại sao nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chưa được xử lí? (Bài 3)

 Ngày 24/3/2004, ông Lê Minh Hoan ký ban hành Quyết định số 162/QĐ-UBND thu hồi tổng thể 131.534,3 m2 đất của 95 hộ dân để thực hiện dự án Khu dân cư Khóm 3; Trường mẫu giáo-Nhà trẻ; Trường học cấp 2-3.

Mai Thân
08:00, 15/01/2020

Quyết định số 162/QĐ-UBND thu hồi đất của 95 hộ dân để thực hiện dự án Khu dân cư Khóm 3; Trường mẫu giáo-Nhà trẻ; Trường học cấp 2-3.

Ngày 23/12/2004, là ngày Nghị định số 197/2004/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, đồng thời là ngày hết hiệu lực thi hành Nghị định 22/1998/NĐ-CP. Tại Khoản 2 Điều 50 Nghị định số 197 quy định: “2. Nghị định này thay thế cho Nghị định số 22/1998/NĐ-CP… Đối với những dự án, hạng mục đã thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; những dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án đã được phê duyệt trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo phương án đã phê duyệt, không áp dụng hoặc điều chỉnh theo quy định của Nghị định này”

Tuy nhiên, ông Lê Minh Hoan căn cứ Nghị định số 22/1998/NĐ-CP để ban hành Quyết định số 2536/QĐ-UB.HC ngày 27/12/2004 phê duyệt phương án đền bù Khu dân cư phường 1, thị xã Cao Lãnh (nay là TP Cao Lãnh); Quyết định số 2552/QĐ-UB.HC ngày 28/12/2004 phê duyệt phương án đền bù Trường cấp 2–3 thị xã Cao Lãnh; Quyết định số 2566/QĐ-UB.HC ngày 30/12/2004 phê duyệt phương án đền bù Trường Mẫu giáo – Nhà trẻ thị xã Cao Lãnh.

Các quyết định này đền bù với giá đất ở: 766.000 đồng/m2; đất trồng cây lâu năm: 91.000 đồng/m2; đất trồng lúa: 57.000 đồng/m2. Ngày 18/1/2005, Ban Quản lý Dự án ban hành văn bản số 28/ĐN-DA xét bố trí nền tái định cư do giải tỏa Khu dân cư khóm 3 căn cứ vào Nghị định 197/2004, … Thực tế này, đặt ra vấn đề: Tại sao dự án Khu dân cư khóm 3 được áp dụng 2 Nghị định số 22/1998 và Nghị định số 197/2004? Tại sao ngày 23/12/2004 Nghị định số 22/1998/NĐ-CP đã hết hiệu lực thi hành, nhưng ông Lê Minh Hoan vẫn lấy làm căn cứ để ban hành 3 quyết định vào các ngày: ngày 27/12/2004, 28/12/2004 và 30/12/2004?

Các Quyết định: số 2536/QĐ-UB.HC ngày 27/12/2004; số 2552/QĐ-UB.HC ngày 28/12/2004 và số 2566/QĐ-UB.HC ngày 30/12/2004, do ông Lê Minh Hoan kí, ban hành được căn cứ Nghị định số 22/1998/NĐ-CP đã hết hiệu lực thi hành ngày 23/12/2004.

Du hiệu lập khống hồ sơ để chiếm đoạt tiền ngân sách?

Người có đất bị giải tỏa trắng, nhưng chưa giải quyết đền bù lại bị buộc thôi việc trái pháp luật. Trong khi, ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh (nhiệm kỳ 2011-2016), năm 2004, ông Dũng là Phó Chủ tịch UBND TX Cao Lãnh đồng thời là Chủ tịch Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng TX Cao Lãnh vẫn ung dung thăng chức; và những người trong "nhóm lợi ích" đã bị xử lý hình sự, nhưng riêng bị cáo Lê Thanh Phong bị Tòa tuyên xử “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, miễn hình phạt, hiện làm Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP Cao Lãnh (?!)

Năm 2004 và 2005, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBND TX Cao Lãnh không ban hành quyết định thu hồi đất, mà ban hành hàng loạt quyết định giải tỏa, bồi thường giải phóng mặt bằng. UBND TX Cao Lãnh chỉ trao quyết định bồi thường cho dân khi đồng ý nhận tiền bồi thường, những trường hợp không nhận tiền bồi thường thì không được nhận quyết định.

"Nhóm lợi ích" trong Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng TX Cao Lãnh ngày đó có hành vi thể hiện dấu hiệu lập khống hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện đền bù để chiếm đoạt tiền ngân sách. Bản án số 02/2008/HSST ngày 11/1/2008, của TAND tỉnh Đồng Tháp xử phạt các bị cáo Nguyễn Minh Luân, Cao Văn Tùng, Nguyễn Văn Tâm, Lê Thạc Nhi, Nguyễn Tuấn Kiệt, Lê Thanh Phong với các tội: “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Nhận hối lộ”; “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và phải chịu hình phạt tù. Riêng bị cáo Lê Thanh Phong (có quan hệ họ hàng với ông Lê Minh Hoan) được miễn hình phạt.

Bản án trên đã nêu có 10 hộ dân được lập hồ sơ khống để nhận tiền đền bù 1.303.425.000 đồng và 10 nền tái định cư. Tổng thiệt hại ngân sách là 1.303.425.000 đồng và 10 nền tái định cư cấp sai đối tượng. Tuy nhiên, hiện giờ những người làm trái, gây hậu quả nghiêm trọng nói trên đã được xử lý như thế nào, chưa được chính quyền công khai cho Nhân dân biết (?!) Tại sao bị cáo Lê Thanh Phong bị Tòa tuyên xử “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, nhưng lại miễn hình phạt? Và hiện nay làm Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP Cao Lãnh?

Bản án số 02/2008/HSST ngày 11/01/2008, của TAND tỉnh Đồng Tháp (trích giới thiệu một số trang)

Giao đất cho Công ty Hidico có nhiều dấu hiệu trái luật

Như phản ánh trên đây: Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Cao Lãnh đồng thời là Chủ tịch Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng TX Cao Lãnh chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng trái pháp luật lại được tự do, không phải chịu bất kỳ hình thức xử lý nào, hiện đang là Giám đốc Sở Công thương. Bị cáo Lê Thanh Phong không bị khai trừ Đảng được miễn hình phạt hiện đang là Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP Cao Lãnh.

Cần xem xét những hành vi có dấu hiệu thực hiện sai Luật Đất đai và Luật Đấu thầu để các quan chức nói trên “đánh tráo” khái niệm để biến đất của dân thành đất của “quan”.

Công ty Hidico là đơn vị lập bản vẽ điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu dân cư khóm 3, phường 1 và được chính quyền phê duyệt và đồng thời là đơn vị trúng đấu giá gói thầu xây dựng công trình và trúng thầu đấu giá quyền sử dụng đất chính dự án mình thiết kế. Ông Lê Vĩnh Tân ban hành quyết định giao đất cho Công ty Hidico khi chưa thực hiện xong đền bù giải tỏa.

Một số cán bộ của UBND tỉnh Đồng Tháp, UBND TP Cao Lãnh và các cơ quan có thẩm quyền liên quan lấy lí do thực hiện chính sách quản lý, sử dụng đất đai, nhân danh Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết số 1460/QĐ-UB-ND ngày 17/9/2003; bản vẽ quy hoạch thiết kế do Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế thuộc Công ty Đầu tư PTN&KCN Đồng Tháp lập; Quyết định số 162/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp ngày 24/3/2004 thu hồi đất của 95 hộ dân, với tổng diện tích 131.534,3 m2 giao cho Ban Quản lý Dự án 2 TX Cao Lãnh để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, nhưng thực chất là kinh doanh thu lợi nhuận từ việc chuyển quyền sử dụng đất.

Quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết số 1460/QĐ-UB-ND ngày 17/9/2003.

Ngày 18/1/2005, Ban Quản lý Dự án ban hành Văn bản số 28/ĐN-DA về việc xét bố trí nền tái định cư do giải tỏa Khu dân cư khóm 3 phường 1 TX Cao Lãnh.

Ngày 4/12/2006, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 1805/QĐ-UBND.HC phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây dựng công trình và đấu giá quyền sử dụng đất thuộc dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư khóm 3, phường 1, TP Cao Lãnh.

(Còn nữa)

Bạn đang đọc bài viết TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Tại sao nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chưa được xử lí? (Bài 3) tại chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc của Ngaymoionline.com.vn. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email baongaymoionline@gmail.com
Ý kiến của bạn
Tối đa 500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích

Đọc thêm

  Trong cùng chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc

Video