Tỉnh Đắk Lắk: Cần đối thoại để làm rõ tính pháp lí của sổ đỏ cấp cho Nông trường Cư Bao

Giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ) phải căn cứ theo Luật Đất đai ở từng thời kì; hòa giải tranh chấp đất đai cần được các cơ quan có thẩm quyền và Tòa án coi trọng, xem xét thực hiện có lí, có tình, thượng tôn pháp luật,...
Thẩm quyền và trình tự ban hành các quyết định cấp sổ đỏ cho Nông trường Cư Bao

Văn bản ngày 5/1/2021 do ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (đại diện ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk) kí gửi TAND tỉnh, có nội dung công nhận nguồn gốc 50 ha đất của hộ ông Đặng Minh Hùng, được Liên hiệp các xí nghiệp Cao su Đắk Lắk giao theo Quyết định số 17/QĐ-LH ngày 20/3/1989, để liên kết trồng cao su tại lô 40+41(nay là thửa số15 tờ bản đồ số 31 và thửa 16 tờ bản đồ số 32, diện tích 2 thửa là 52,6ha). Và việc UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định giao đất, thu hồi đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tại 2 Quyết định số 1179 và số 2274 là đúng thẩm quyền và trình tự; nội dung khởi kiện của ông Hùng là không có căn cứ pháp luật. Quyết định số 1179 cấp sổ đỏ số P002633, diện tích 1.208,05ha cho Nông trường Cư Bao, căn cứ đơn xin đăng kí QSDĐ ngày 13/3/2001 của Nông trường; Ngày 18/4/2002, Sở Địa chính có Tờ trình số 403/TT-ĐC; Quyết định số 2274/QĐ-UBND ngày 22/9/2008 của UBND tỉnh Đắk Lắk cấp sổ đỏ số AM 204476 cho Nông trường Cư Bao thuê 1.187,37ha, căn cứ đơn xin cấp đổi lại sổ đỏ và Báo cáo số 05/BC ngày 12/11/2007 của Nông trường Cư Bao; Tờ trình số 149/TTr-TNMT ngày 15/7/2008 của UBND huyện Krông Búk; Tờ trình số 333/TTr-STNMT ngày 1/9/2008 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk.

Hai quyết định cấp sổ đỏ cho Nông trường Cư Bao thuê đất thiếu tính pháp lí?

Quyết định 1179 và Quyết định 2274 do UBNDE tỉnh Đắk Lắk  ban hành
Quyết định 1179 và Quyết định 2274 do UBNDE tỉnh Đắk Lắk ban hành

Quyết định số 17/QĐ-LH ngày 20/3/1989, giao 50 ha đất cho hộ ông Hùng, căn cứ của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đưa ra, về thẩm quyền cấp sổ đỏ và trình tự cấp sổ đỏ cho Nông trường Cư Bao là đúng. Tại thời điểm năm 2001, khi UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 1179/QĐ-UB, về việc cấp sổ đỏ cho Nông trường Cư Bao, có căn cứ Luật Đất đai năm 1993. Thế nhưng, tính pháp lí của Quyết định số 1179 lại trái với các Điều 20, 21, 26 và 36 của Luật Đất đai năm 1993, có liên quan đến việc giao, thu hồi và cấp sổ đỏ cho các tổ chức và cá nhân. Điều 20 Luật Đất đai năm 1993 quy định:“Nhà nước giao đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài. Thời hạn giao đất sử dụng ổn định lâu dài để trồng cây hàng năm, nuôi trồng thuỷ sản là 20 năm, để trồng cây lâu năm là 50 năm”.

Như vậy, hộ ông Hùng được giao 52,6 ha đất trồng cao su là có căn cứ pháp luật, chính UBND tỉnh cũng thừa nhận nguồn gốc đất được giao của hộ ông Hùng. Trong khi hộ ông Hùng đang sử dụng đất đúng quy hoạch, ổn định lâu dài, thì việc lấy đất của hộ ông Hùng, giao cho Nông trường Cư Bao, phải thực hiện theo Điều 21:“Việc quyết định giao đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ được tiến hành sau khi có quyết định thu hồi đất đó”.

Đối chiếu Điều 21, thì 52,6 ha đất trồng cao su của hộ ông Hùng được giao theo Quyết định số 17 ngày 20/3/1989, đến nay chưa bị thu hồi (theo các trường hợp của Điều 26). Do vậy UBND tỉnh Đắk Lắk không thể lấy đất đã giao đang sử dụng của gia đình ông Hùng, để giao cho Nông trường Cư Bao.

Theo Khoản 3, Điều 36 việc cấp sổ đỏ quy định: “Trong trường hợp thửa đất có nhiều cá nhân không cùng một hộ gia đình hoặc không cùng một tổ chức sử dụng, thì giấy chứng nhận QSDĐ được cấp đến từng tổ chức, từng hộ gia đình, từng cá nhân”.

Quyết định số 17/QĐ-LH ngày
Quyết định số 17/QĐ-LH ngày

Từ các căn cứ pháp luật trên, hộ ông Hùng đề nghị sửa một phần Quyết định số 1179 của UBND tỉnh Đắk Lắk, tách trả 52,6 ha đất (lô 40 và 41) đã giao cho hộ ông Hùng liên kết trồng cao su từ năm 1989, để hộ ông Hùng được cấp sỏ đỏ riêng là có căn cứ (theo Khoản 3, Điều 36 Luật Đất đai năm 1993). Vì năm 2001, UBND tỉnh đã gộp cả diện tích đất của hộ ông Hùng, để cấp sỏ đỏ số P002633 cho Nông trường Cư Bao, (diện tích 1.196,93 ha đất trồng cao su). Mặt khác Quyết định số 1179 là văn bản hành chính cấp sổ đỏ cho Nông trường Cư Bao, không thể thay thế quyết định hành chính về thu hồi đất. Do đó về pháp lí, Quyết định số 1179 của UBND tỉnh Đắk Lắk không thể thay thế quyết định thu hồi 1.600 ha đất đã giao cho Liên hiệp các xí nghiệp Cao su Đắk Lắk theo Quyết định số 1241/QĐ-UB ngày 23/11/1985.

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003, căn cứ Quyết định 64/2005 ngày 15/12/2005 của UBND tỉnh, ngày 22/9/2008 UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 2247/QĐ-UBND, cho Nông trường Cư Bao thuê 1.187,37 ha đất trồng cao su và cấp sổ đỏ số AM 204476.

Một phần của Quyết định số 1179 đang bị khởi kiện, kéo theo hệ lụy một phần của Quyết định số 2247(nối tiếp từ QSDĐ của Quyết định số 1179) cũng bị khởi kiện.

Căn cứ các quy định của pháp luật viện dẫn ở trên, thì có thể tại thời điểm có Tờ trình số 403/TT-ĐC, Sở Địa chính đề nghị UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1179 cấp sổ đỏ cho Nông trường Cư Bao, nhưng chưa làm rõ nguồn gốc và việc sử dụng đất của hộ ông Hùng trên thực địa. Do đó đã gộp cả diện tích 52,6ha đất đã trồng cao su của hộ ông Hùng để cấp sổ đỏ cho Nông trường Cư Bao, là trái Điều 21 và Khoản 3 Điều 36 Luật Đất đai năm 1993. Đây là nguyên nhân vụ ông Hùng khởi kiện UBND tỉnh Đắk Lắk, chẳng khác gì chuyện “quýt làm cam chịu”, do cơ quan tham mưu trình các tờ trình thiếu tính pháp lí, UBND tỉnh lấy làm căn cứ kí ban hành các quyết định kể trên, làm phương hại đến quyền và lợi ích chính đáng của hộ ông Hùng.

Mong muốn đối thoại tìm sự đồng thuận

Trên tinh thần tôn trọng pháp luật và sự thật, bình đẳng giữa cơ quan chính quyền và người dân, Tạp chí Người cao tuổi hi vọng ngày 26/1/2021 tới đây, TAND tỉnh Đắk Lắk tổ chức hòa giải vụ kiện của ông Hùng với UBND tỉnh, mong đại diện ủy quyền của UBND tỉnh sẽ tham dự (không vắng mặt như các buổi hòa giải trước), để tìm ra tiếng nói chung, góp phần giải quyết khiếu kiện, củng cố niềm tin của người dân vào chính quyền.

Nghiêm Thị Hằng

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tỉnh Quảng Ninh:  Cần làm rõ các gói thầu vệ sinh, giặt là tại những cơ sở khám chữa bệnh

Tỉnh Quảng Ninh: Cần làm rõ các gói thầu vệ sinh, giặt là tại những cơ sở khám chữa bệnh

Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và Thương mại Hoàn thiện DT liên tục trúng nhiều gói thầu vệ sinh, giặt là tại các đơn vị như: Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh; Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên… khiến dư luận nghi ngờ về công tác lựa chọn nhà thầu từ các cơ sở trên.
Tiếp bài "Quyết định “kì lạ” đã được đính chính":  Sơ suất từ tờ trình của Sở Xây dựng!

Tiếp bài "Quyết định “kì lạ” đã được đính chính": Sơ suất từ tờ trình của Sở Xây dựng!

Quyết định số 4200/QĐ-UBND, của UBND tỉnh Thái Nguyên hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, thiếu sót là do cán bộ Sở Xây dựng chưa chỉnh sửa ngày tháng năm...
Huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre: Cần chấm dứt ngay thói sách nhiễu, hành dân (Tiếp theo kì trước)

Huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre: Cần chấm dứt ngay thói sách nhiễu, hành dân (Tiếp theo kì trước)

Người nộp hồ sơ xin biên nhận, bà Liễu cũng trả lời như hai cơ quan nêu trên “Ở đây không có biên nhận nhận hồ sơ, chú về nhà chờ, đến hẹn lại lên”...
Lãnh đạo phường Mai Động không đeo khẩu trang, hút thuốc lá khi làm việc với phóng viên

Lãnh đạo phường Mai Động không đeo khẩu trang, hút thuốc lá khi làm việc với phóng viên

Đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, việc tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch là yếu tố cần đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, khi làm việc với phóng viên Tạp chí Ngày mới Online, lãnh đạo UBND phường Mai Động vẫn “vô tư” không đeo khẩu trang, thậm chí còn hút thuốc lá trong phòng làm việc…
Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm phòng dịch liên quan đến Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2

Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm phòng dịch liên quan đến Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2

Tối muộn ngày 12/5, Sở Nội vụ TP Hà Nội có văn bản thượng khẩn về việc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh COVID -19, gửi Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội (Handico).

Tin khác

Huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre: Cần chấm dứt ngay thói sách nhiễu, hành dân (Tiếp theo kì trước)

Diện tích đất ông mua có nguồn gốc của một người cậu Việt kiều ở Mỹ mua trước đó, đã đặt cọc sau đó cho lại ông Cường số tiền đặt cọc, ông Cường tiếp tục làm thủ tục mua bán và phải thanh toán hết số tiền còn lại.

Tỉnh Ninh Bình: Công viên Khủng Long xây dựng và hoạt động có đúng quy định pháp luật?

Tỉnh Ninh Bình: Công viên Khủng Long xây dựng và hoạt động có đúng quy định pháp luật?
Phản ánh tới Tạp chí Ngày mới Online người dân cho rằng, Khu vui chơi giải trí Công viên Khủng Long ở phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình xây dựng và hoạt động trái phép, chưa đúng các quy định pháp luật…

Huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre: Cần chấm dứt ngay thói sách nhiễu, hành dân

Có cầm bản án đã có hiệu lực pháp luật đến cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) yêu cầu thi hành án (THA), hoặc đến Văn phòng Đăng kí đất đai (ĐKĐĐ) của huyện Ba Tri gửi đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) thì mới thấy hết nỗi khổ của người dân khi họ phải đối mặt với các kiểu “sách nhiễu” và những cách thức làm việc bất chấp luật pháp của một số cán bộ ở địa phương này!...

Tất Thành Cang và đồng phạm gây thiệt hại hơn 1.100 tỉ đồng

Tất Thành Cang và đồng phạm gây thiệt hại hơn 1.100 tỉ đồng
Theo kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh, Tất Thành Cang và 18 đồng phạm đã gây thiệt hại lên hơn 1.100 tỉ đồng, thông qua việc phát hành 9 triệu cổ phần của Sadeco cho Công ty Nguyễn Kim.

Tỉnh Thái Nguyên: Quyết định “kì lạ” đã được đính chính!

Tỉnh Thái Nguyên:  Quyết định “kì lạ” đã được đính chính!
Ngày 10/5/2021, Tạp chí Ngày mới Online (Tạp chí Người cao tuổi) có bài: “Quyết định “kì lạ” của UBND tỉnh Thái Nguyên!?”. Ngay sau khi đăng tải bài viết, Tòa soạn Tạp chí Ngày mới Online đã nhận được phản hồi tích cực từ UBND tỉnh Thái Nguyên.

Quyết định “kì lạ” của UBND tỉnh Thái Nguyên!?

Quyết định “kì lạ” của UBND tỉnh Thái Nguyên!?
Quyết định số: 4200/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên thật “kì lạ” bởi ngày cuối cùng năm 2020, UBND tỉnh lại lập "kế hoạch” phấn đấu cho năm cũ (năm 2020)…
Xem thêm
TP. Hồ Chí Minh: Khởi tố vụ án cựu Công an lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân

TP. Hồ Chí Minh: Khởi tố vụ án cựu Công an lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân

Lợi dụng lòng tin của người dân, một cựu cán bộ Công an đang công tác tại TP. Hồ Chí Minh đã vay mượn số tiền hàng trăm triệu đồng ...
Tiếp bài "Quyết định “kì lạ” đã được đính chính":  Sơ suất từ tờ trình của Sở Xây dựng!

Tiếp bài "Quyết định “kì lạ” đã được đính chính": Sơ suất từ tờ trình của Sở Xây dựng!

Quyết định số 4200/QĐ-UBND, của UBND tỉnh Thái Nguyên hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, thiếu sót là do cán bộ Sở Xây dựng chưa chỉnh sửa ngày tháng năm...
Lãnh đạo phường Mai Động không đeo khẩu trang, hút thuốc lá khi làm việc với phóng viên

Lãnh đạo phường Mai Động không đeo khẩu trang, hút thuốc lá khi làm việc với phóng viên

Đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, việc tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch là yếu tố cần đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, khi ...
TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Vẫn chuyện “Trên bảo dưới không nghe”!

TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Vẫn chuyện “Trên bảo dưới không nghe”!

Chuyện, lẽ ra đã là “cổ xưa” lắm rồi, nhưng nay lại vẫn tái xuất, thể hiện trong sự việc cụ thể dưới đây.
Tỉnh Thái Nguyên:  Quyết định “kì lạ” đã được đính chính!

Tỉnh Thái Nguyên: Quyết định “kì lạ” đã được đính chính!

Ngày 10/5/2021, Tạp chí Ngày mới Online (Tạp chí Người cao tuổi) có bài: “Quyết định “kì lạ” của UBND tỉnh Thái Nguyên!?”. Ngay sau khi đăng tải bài viết, ...
TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai: Nhiều dấu hiệu sai phạm trong một vụ án

TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai: Nhiều dấu hiệu sai phạm trong một vụ án

Năm 2008, ông Nguyễn Tiến Thuật mua nhà đất của ông Huỳnh Đức Dũng và vợ là bà Trần Thị Chí Công. Tài sản này vợ chồng ông Dũng mua ...
Lời kêu cứu thảm thiết của hai cụ già trên 90 tuổi !

Lời kêu cứu thảm thiết của hai cụ già trên 90 tuổi !

Cụ Lê Đình Nhạn và cụ Hồ Thị Lắm đều ở tuổi 90, trước đây cùng chung sống với con dâu là bà Đỗ Thị Mỹ, tại 209B ...
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Bà Hồ Thị Loan, ngụ 377, tổ 10, ấp Hưng Trung, xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, có đơn khiếu nại “V/v không bồi thường ...
Cái tâm và trách nhiệm của ngành giao thông ở đâu?

Cái tâm và trách nhiệm của ngành giao thông ở đâu?

Vào các đợt thủy triều cao năm 2010 và những trận mưa lớn đầu trong năm 2021 người dân đi trên đường Huỳnh Tấn Phát (đoạn từ cầu Tân Thuận ...
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Phiên bản di động