Tỉnh Đắk Lắk: Cần đối thoại để làm rõ tính pháp lí của sổ đỏ cấp cho Nông trường Cư Bao

Giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ) phải căn cứ theo Luật Đất đai ở từng thời kì; hòa giải tranh chấp đất đai cần được các cơ quan có thẩm quyền và Tòa án coi trọng, xem xét thực hiện có lí, có tình, thượng tôn pháp luật,...
Thẩm quyền và trình tự ban hành các quyết định cấp sổ đỏ cho Nông trường Cư Bao

Văn bản ngày 5/1/2021 do ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (đại diện ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk) kí gửi TAND tỉnh, có nội dung công nhận nguồn gốc 50 ha đất của hộ ông Đặng Minh Hùng, được Liên hiệp các xí nghiệp Cao su Đắk Lắk giao theo Quyết định số 17/QĐ-LH ngày 20/3/1989, để liên kết trồng cao su tại lô 40+41(nay là thửa số15 tờ bản đồ số 31 và thửa 16 tờ bản đồ số 32, diện tích 2 thửa là 52,6ha). Và việc UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định giao đất, thu hồi đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tại 2 Quyết định số 1179 và số 2274 là đúng thẩm quyền và trình tự; nội dung khởi kiện của ông Hùng là không có căn cứ pháp luật. Quyết định số 1179 cấp sổ đỏ số P002633, diện tích 1.208,05ha cho Nông trường Cư Bao, căn cứ đơn xin đăng kí QSDĐ ngày 13/3/2001 của Nông trường; Ngày 18/4/2002, Sở Địa chính có Tờ trình số 403/TT-ĐC; Quyết định số 2274/QĐ-UBND ngày 22/9/2008 của UBND tỉnh Đắk Lắk cấp sổ đỏ số AM 204476 cho Nông trường Cư Bao thuê 1.187,37ha, căn cứ đơn xin cấp đổi lại sổ đỏ và Báo cáo số 05/BC ngày 12/11/2007 của Nông trường Cư Bao; Tờ trình số 149/TTr-TNMT ngày 15/7/2008 của UBND huyện Krông Búk; Tờ trình số 333/TTr-STNMT ngày 1/9/2008 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk.

Hai quyết định cấp sổ đỏ cho Nông trường Cư Bao thuê đất thiếu tính pháp lí?

Quyết định 1179 và Quyết định 2274 do UBNDE tỉnh Đắk Lắk  ban hành
Quyết định 1179 và Quyết định 2274 do UBNDE tỉnh Đắk Lắk ban hành

Quyết định số 17/QĐ-LH ngày 20/3/1989, giao 50 ha đất cho hộ ông Hùng, căn cứ của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đưa ra, về thẩm quyền cấp sổ đỏ và trình tự cấp sổ đỏ cho Nông trường Cư Bao là đúng. Tại thời điểm năm 2001, khi UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 1179/QĐ-UB, về việc cấp sổ đỏ cho Nông trường Cư Bao, có căn cứ Luật Đất đai năm 1993. Thế nhưng, tính pháp lí của Quyết định số 1179 lại trái với các Điều 20, 21, 26 và 36 của Luật Đất đai năm 1993, có liên quan đến việc giao, thu hồi và cấp sổ đỏ cho các tổ chức và cá nhân. Điều 20 Luật Đất đai năm 1993 quy định:“Nhà nước giao đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài. Thời hạn giao đất sử dụng ổn định lâu dài để trồng cây hàng năm, nuôi trồng thuỷ sản là 20 năm, để trồng cây lâu năm là 50 năm”.

Như vậy, hộ ông Hùng được giao 52,6 ha đất trồng cao su là có căn cứ pháp luật, chính UBND tỉnh cũng thừa nhận nguồn gốc đất được giao của hộ ông Hùng. Trong khi hộ ông Hùng đang sử dụng đất đúng quy hoạch, ổn định lâu dài, thì việc lấy đất của hộ ông Hùng, giao cho Nông trường Cư Bao, phải thực hiện theo Điều 21:“Việc quyết định giao đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ được tiến hành sau khi có quyết định thu hồi đất đó”.

Đối chiếu Điều 21, thì 52,6 ha đất trồng cao su của hộ ông Hùng được giao theo Quyết định số 17 ngày 20/3/1989, đến nay chưa bị thu hồi (theo các trường hợp của Điều 26). Do vậy UBND tỉnh Đắk Lắk không thể lấy đất đã giao đang sử dụng của gia đình ông Hùng, để giao cho Nông trường Cư Bao.

Theo Khoản 3, Điều 36 việc cấp sổ đỏ quy định: “Trong trường hợp thửa đất có nhiều cá nhân không cùng một hộ gia đình hoặc không cùng một tổ chức sử dụng, thì giấy chứng nhận QSDĐ được cấp đến từng tổ chức, từng hộ gia đình, từng cá nhân”.

Quyết định số 17/QĐ-LH ngày
Quyết định số 17/QĐ-LH ngày

Từ các căn cứ pháp luật trên, hộ ông Hùng đề nghị sửa một phần Quyết định số 1179 của UBND tỉnh Đắk Lắk, tách trả 52,6 ha đất (lô 40 và 41) đã giao cho hộ ông Hùng liên kết trồng cao su từ năm 1989, để hộ ông Hùng được cấp sỏ đỏ riêng là có căn cứ (theo Khoản 3, Điều 36 Luật Đất đai năm 1993). Vì năm 2001, UBND tỉnh đã gộp cả diện tích đất của hộ ông Hùng, để cấp sỏ đỏ số P002633 cho Nông trường Cư Bao, (diện tích 1.196,93 ha đất trồng cao su). Mặt khác Quyết định số 1179 là văn bản hành chính cấp sổ đỏ cho Nông trường Cư Bao, không thể thay thế quyết định hành chính về thu hồi đất. Do đó về pháp lí, Quyết định số 1179 của UBND tỉnh Đắk Lắk không thể thay thế quyết định thu hồi 1.600 ha đất đã giao cho Liên hiệp các xí nghiệp Cao su Đắk Lắk theo Quyết định số 1241/QĐ-UB ngày 23/11/1985.

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003, căn cứ Quyết định 64/2005 ngày 15/12/2005 của UBND tỉnh, ngày 22/9/2008 UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 2247/QĐ-UBND, cho Nông trường Cư Bao thuê 1.187,37 ha đất trồng cao su và cấp sổ đỏ số AM 204476.

Một phần của Quyết định số 1179 đang bị khởi kiện, kéo theo hệ lụy một phần của Quyết định số 2247(nối tiếp từ QSDĐ của Quyết định số 1179) cũng bị khởi kiện.

Căn cứ các quy định của pháp luật viện dẫn ở trên, thì có thể tại thời điểm có Tờ trình số 403/TT-ĐC, Sở Địa chính đề nghị UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1179 cấp sổ đỏ cho Nông trường Cư Bao, nhưng chưa làm rõ nguồn gốc và việc sử dụng đất của hộ ông Hùng trên thực địa. Do đó đã gộp cả diện tích 52,6ha đất đã trồng cao su của hộ ông Hùng để cấp sổ đỏ cho Nông trường Cư Bao, là trái Điều 21 và Khoản 3 Điều 36 Luật Đất đai năm 1993. Đây là nguyên nhân vụ ông Hùng khởi kiện UBND tỉnh Đắk Lắk, chẳng khác gì chuyện “quýt làm cam chịu”, do cơ quan tham mưu trình các tờ trình thiếu tính pháp lí, UBND tỉnh lấy làm căn cứ kí ban hành các quyết định kể trên, làm phương hại đến quyền và lợi ích chính đáng của hộ ông Hùng.

Mong muốn đối thoại tìm sự đồng thuận

Trên tinh thần tôn trọng pháp luật và sự thật, bình đẳng giữa cơ quan chính quyền và người dân, Tạp chí Người cao tuổi hi vọng ngày 26/1/2021 tới đây, TAND tỉnh Đắk Lắk tổ chức hòa giải vụ kiện của ông Hùng với UBND tỉnh, mong đại diện ủy quyền của UBND tỉnh sẽ tham dự (không vắng mặt như các buổi hòa giải trước), để tìm ra tiếng nói chung, góp phần giải quyết khiếu kiện, củng cố niềm tin của người dân vào chính quyền.

Nghiêm Thị Hằng

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Cần sửa sai và trả lại nhà đất cho gia đình nhà cách mạng - cố Luật sư Trịnh Đình Thảo

Cần sửa sai và trả lại nhà đất cho gia đình nhà cách mạng - cố Luật sư Trịnh Đình Thảo

Quyết định số 1701-QĐ/UB ngày 19/12/1977 của UBND TP Hồ Chí Minh về việc tịch thu tài sản của ông Trương Hy, trong đó có việc tịch thu nhà đất 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa là hoàn toàn trái quy định. Bởi ông Trương Hy chỉ là người thuê nhà, còn Luật sư Trịnh Đình Thảo mới là chủ sở hữu đích thực nhà đất số 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa từ năm 1939.
Tỉnh Vĩnh Phúc:  Người dân tố nhiều khuất tất tại Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, giai đoạn 3

Tỉnh Vĩnh Phúc: Người dân tố nhiều khuất tất tại Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, giai đoạn 3

Quá trình thu hồi đất triển khai Dự án Khu đô thị mới (KĐTM) Nam Vĩnh Yên, giai đoạn 3 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc bị người dân địa phương tố cáo có nhiều dấu hiệu “khuất tất”, các cơ quan chức năng cần điều tra, làm rõ.
TAND Cấp cao quyết định giám đốc thẩm

TAND Cấp cao quyết định giám đốc thẩm

Ngày 14/9/2020, Viện KSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 216/QĐ-VC3-V1 về việc kháng nghị giám đốc thẩm vụ án ông Nguyễn Văn Chiến (địa chỉ: phường An Bình, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) bị TAND TP Rạch Giá và TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt về tội “Cố ý gây thương tích”. Sau đó, ngày 3/2/2021, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 13/2021/HS-GĐT về việc quyết định giám đốc thẩm...
Đề nghị Công an tỉnh Kiên Giang và Bộ Công an nhanh chóng vào cuộc xem xét, giải quyết

Đề nghị Công an tỉnh Kiên Giang và Bộ Công an nhanh chóng vào cuộc xem xét, giải quyết

Qua thông tin trên mạng xã hội facebook, 4 người vào huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang xin làm việc và họ được đưa lên tàu ra biển đánh bắt cá. Thế nhưng, họ không những không nhận được tiền công, mà còn bị đánh đập dã man và thu giữ toàn bộ điện thoại. Lợi dụng lúc tàu cặp bến, 4 người bỏ trốn đến Công an huyện Châu Thành gửi đơn tố giác tội phạm, nhưng Cơ quan điều tra Công an huyện Châu Thành cho rằng, đây là vụ tranh chấp dân sự, từ chối giải quyết tin báo về tội phạm, hướng dẫn công dân kiện ra Tòa…
Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Nhiều hộ gia đình ở phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa có đơn tố cáo, tố giác tội phạm tới Công an thị xã Nghi Sơn, Công an tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa về bà Nguyễn Thị Nguyên, ở tổ dân phố Quang Minh, phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn có hành vi “lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng….

Tin khác

Bao giờ mới trả lại nhà đất cho gia đình nhà cách mạng, cố Luật sư Trịnh Đình Thảo?

Bao giờ mới trả lại nhà đất cho gia đình nhà cách mạng, cố Luật sư Trịnh Đình Thảo?
Hành trình hơn 43 năm đi đòi lại căn nhà số 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa của gia đình nhà lão thành cách mạng, cố Luật sư Trịnh Đình Thảo có lẽ còn phải kéo dài thêm “nhiều thập kỷ” nữa, nếu các cơ quan chức năng tại TP Hồ Chí Minh và các bô, ngành không vào cuộc xem xét, giải quyết dứt điểm trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Không phục hồi điều tra có bỏ lọt tội phạm?

Không phục hồi điều tra có bỏ lọt tội phạm?
Mới đây, ông Phạm Văn Ảnh, Chủ tịch HĐQT cùng các cổ đông Công ty CP Tập đoàn ATA tiếp tục gửi đơn kêu cứu khẩn cấp tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước và cơ quan tố tụng trung ương xem xét, chỉ đạo cơ quan Công an có thẩm quyền phục hồi điều tra vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” xảy ra tại Sở kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Hà Nam, nếu không sẽ bỏ lọt tội phạm.

Công an huyện Quỳnh Phụ “làm lơ” cho hành vi trái pháp luật?

Công an huyện Quỳnh Phụ “làm lơ” cho hành vi trái pháp luật?
Sau khi Tạp chí Ngày mới Online ngày 30/3/2021 đăng bài: "Tỉnh Thái Bình: Núp bóng doanh nghiệp hành xử kiểu xã hội đen, chính quyền bất lực?"; ngày 1/4/2021, Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình đã có Văn bản số 141/VP-CTXDGT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, yêu cầu UBND huyện Quỳnh Phụ, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Sở Công thương tỉnh Thái Bình làm rõ nội dung phản ánh của báo chí, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20 /4/2021.

Thiếu căn cứ dẫn đến truy tố, xét xử có dấu hiệu oan sai

Thiếu căn cứ dẫn đến truy tố, xét xử có dấu hiệu oan sai
Tạp chí Người cao tuổi, Tạp chí Ngày mới online đã có 3 bài phản ánh, phân tích các tình tiết, căn cứ khẳng định các cơ quan tố tụng TP Huế khởi tố, truy tố, xét xử bác sĩ Lê Quang Huy Phương 3 tội danh: “Hiếp dâm”, “Cố ý gây thương tích”, “Bắt giữ người trái pháp luật”, là không có căn cứ vững chắc. Riêng hai tội danh: “Hiếp dâm” và “Bắt giữ người trái pháp luật” chắc chắn không có; tội danh “Cố ý gây thương tích” thì có hành vi, nhưng mức độ cấu thành tội phạm không chắc chắn, do quy trình, thủ tục giám định pháp y thể hiện có nhiều sai phạm. Trong vụ án này, rất cần cấp phúc thẩm ra bản án công tâm, đúng pháp luật, cần thiết hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại tránh gây oan sai cho bác sĩ Phương…

Người dân tố cao có nhiều "khuất tất"

Người dân tố cao có nhiều "khuất tất"
Cho rằng dự án xây đường nối từ đường Đỗ Đức Dục đi đường Mễ Trì có sự can thiệp “điều chỉnh quy hoạch”, nhằm thu hồi đất thổ cư trái pháp luật. Hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng khu vực Đồng Me, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm nhiều năm nay làm đơn khiếu kiện, gõ cửa khắp các cơ quan công quyền của TP Hà Nội nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Tỉnh Gia Lai: Sai phạm của Công ty Xuân Hương sao không xử lý dứt điểm?

Tỉnh Gia Lai:  Sai phạm của Công ty Xuân Hương sao không xử lý dứt điểm?
Hàng loạt các sai phạm đã được các cơ quan chức năng chỉ ra trong việc, gian lận trong công tác đấu thầu, thi công không đúng vật liệu xây dựng, gian lận thuế…khai thác cát không đúng mốc giới, xe quá khổ quá tải, nhưng Công ty TNHH Xây dựng Xuân Hương (Công ty Xuân Hương) vẫn không bị xử lý dứt điểm. Trách nhiệm này thuộc về cá nhân, cơ quan, tổ chức nào?
Xem thêm
Tỉnh Gia Lai:  Sai phạm của Công ty Xuân Hương sao không xử lý dứt điểm?

Tỉnh Gia Lai: Sai phạm của Công ty Xuân Hương sao không xử lý dứt điểm?

Hàng loạt các sai phạm đã được các cơ quan chức năng chỉ ra trong việc, gian lận trong công tác đấu thầu, thi công không đúng vật liệu xây ...
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Bắt đối tượng chém trọng thương Thượng úy Công an

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Bắt đối tượng chém trọng thương Thượng úy Công an

Sáng 16/7, Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận bắt được đối tượng Nguyễn Quốc ...
Quảng Bình: Nghi án con trai tâm thần sát hại mẹ ruột tử vong

Quảng Bình: Nghi án con trai tâm thần sát hại mẹ ruột tử vong

Nguyễn Trường An cầm dao chém nhiều nhát vào mặt và đầu mẹ ruột của mình là bà Huỳnh Thị Vân, bà Vân thoát chạy ra ngoài nhưng y vẫn ...
Huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh: Tiếng kêu oan … như xé lòng của một cựu Bí thư Huyện ủy!

Huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh: Tiếng kêu oan … như xé lòng của một cựu Bí thư Huyện ủy!

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ra Kháng nghị giám đốc thẩm khẳng định: “Việc điều tra, truy tố, xét xử vụ án phiến diện, không đầy đủ và ...
Tỉnh Gia Lai: Cần làm rõ việc phóng viên bị hành hung và doanh nghiệp tố phóng viên sách nhiễu

Tỉnh Gia Lai: Cần làm rõ việc phóng viên bị hành hung và doanh nghiệp tố phóng viên sách nhiễu

Có đơn của nhiều người cao tuổi phản ánh, sau khi vụ chủ doanh nghiệp và phóng viên xảy ra xô xát, ngày 9/7/2021, Công an thị xã An Khê ...
Sàn tài chính, tiền ảo nhiều rủi ro khi chưa có hành lang pháp lý

Sàn tài chính, tiền ảo nhiều rủi ro khi chưa có hành lang pháp lý

Đầu tư tiền ảo, ngoại tệ bằng tài khoản, ngoại hối (hay còn gọi là forex), hoạt động kinh doanh vàng (sàn vàng) xuyên biên giới nhiều năm trở lại ...
Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Nhiều hộ gia đình ở phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa có đơn tố cáo, tố giác tội phạm tới Công an thị xã Nghi Sơn, ...
Dân bị "hành" vì trang trại nuôi heo gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Dân bị "hành" vì trang trại nuôi heo gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Trang trại nuôi heo Bảo Ngọc, tại buôn Jăng Pông, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn đang xả thải không qua xử lý vào đầu nguồn suối chảy qua buôn, ...
Tài sản đang thuộc quyền sở hữu bỗng dưng bị tranh chấp vì cho người thân… ở nhờ?

Tài sản đang thuộc quyền sở hữu bỗng dưng bị tranh chấp vì cho người thân… ở nhờ?

Từ năm 2019 đến nay, UBND phường Nguyễn Trung Trực và UBND quận Ba Đình nhiều lần trả lại hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ...
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Phiên bản di động