Tỉnh Đắk Lắk: Cần đối thoại để làm rõ tính pháp lí của sổ đỏ cấp cho Nông trường Cư Bao

Giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ) phải căn cứ theo Luật Đất đai ở từng thời kì; hòa giải tranh chấp đất đai cần được các cơ quan có thẩm quyền và Tòa án coi trọng, xem xét thực hiện có lí, có tình, thượng tôn pháp luật,...
Thẩm quyền và trình tự ban hành các quyết định cấp sổ đỏ cho Nông trường Cư Bao

Văn bản ngày 5/1/2021 do ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (đại diện ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk) kí gửi TAND tỉnh, có nội dung công nhận nguồn gốc 50 ha đất của hộ ông Đặng Minh Hùng, được Liên hiệp các xí nghiệp Cao su Đắk Lắk giao theo Quyết định số 17/QĐ-LH ngày 20/3/1989, để liên kết trồng cao su tại lô 40+41(nay là thửa số15 tờ bản đồ số 31 và thửa 16 tờ bản đồ số 32, diện tích 2 thửa là 52,6ha). Và việc UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định giao đất, thu hồi đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tại 2 Quyết định số 1179 và số 2274 là đúng thẩm quyền và trình tự; nội dung khởi kiện của ông Hùng là không có căn cứ pháp luật. Quyết định số 1179 cấp sổ đỏ số P002633, diện tích 1.208,05ha cho Nông trường Cư Bao, căn cứ đơn xin đăng kí QSDĐ ngày 13/3/2001 của Nông trường; Ngày 18/4/2002, Sở Địa chính có Tờ trình số 403/TT-ĐC; Quyết định số 2274/QĐ-UBND ngày 22/9/2008 của UBND tỉnh Đắk Lắk cấp sổ đỏ số AM 204476 cho Nông trường Cư Bao thuê 1.187,37ha, căn cứ đơn xin cấp đổi lại sổ đỏ và Báo cáo số 05/BC ngày 12/11/2007 của Nông trường Cư Bao; Tờ trình số 149/TTr-TNMT ngày 15/7/2008 của UBND huyện Krông Búk; Tờ trình số 333/TTr-STNMT ngày 1/9/2008 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk.

Hai quyết định cấp sổ đỏ cho Nông trường Cư Bao thuê đất thiếu tính pháp lí?

Quyết định 1179 và Quyết định 2274 do UBNDE tỉnh Đắk Lắk  ban hành
Quyết định 1179 và Quyết định 2274 do UBNDE tỉnh Đắk Lắk ban hành

Quyết định số 17/QĐ-LH ngày 20/3/1989, giao 50 ha đất cho hộ ông Hùng, căn cứ của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đưa ra, về thẩm quyền cấp sổ đỏ và trình tự cấp sổ đỏ cho Nông trường Cư Bao là đúng. Tại thời điểm năm 2001, khi UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 1179/QĐ-UB, về việc cấp sổ đỏ cho Nông trường Cư Bao, có căn cứ Luật Đất đai năm 1993. Thế nhưng, tính pháp lí của Quyết định số 1179 lại trái với các Điều 20, 21, 26 và 36 của Luật Đất đai năm 1993, có liên quan đến việc giao, thu hồi và cấp sổ đỏ cho các tổ chức và cá nhân. Điều 20 Luật Đất đai năm 1993 quy định:“Nhà nước giao đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài. Thời hạn giao đất sử dụng ổn định lâu dài để trồng cây hàng năm, nuôi trồng thuỷ sản là 20 năm, để trồng cây lâu năm là 50 năm”.

Như vậy, hộ ông Hùng được giao 52,6 ha đất trồng cao su là có căn cứ pháp luật, chính UBND tỉnh cũng thừa nhận nguồn gốc đất được giao của hộ ông Hùng. Trong khi hộ ông Hùng đang sử dụng đất đúng quy hoạch, ổn định lâu dài, thì việc lấy đất của hộ ông Hùng, giao cho Nông trường Cư Bao, phải thực hiện theo Điều 21:“Việc quyết định giao đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ được tiến hành sau khi có quyết định thu hồi đất đó”.

Đối chiếu Điều 21, thì 52,6 ha đất trồng cao su của hộ ông Hùng được giao theo Quyết định số 17 ngày 20/3/1989, đến nay chưa bị thu hồi (theo các trường hợp của Điều 26). Do vậy UBND tỉnh Đắk Lắk không thể lấy đất đã giao đang sử dụng của gia đình ông Hùng, để giao cho Nông trường Cư Bao.

Theo Khoản 3, Điều 36 việc cấp sổ đỏ quy định: “Trong trường hợp thửa đất có nhiều cá nhân không cùng một hộ gia đình hoặc không cùng một tổ chức sử dụng, thì giấy chứng nhận QSDĐ được cấp đến từng tổ chức, từng hộ gia đình, từng cá nhân”.

Quyết định số 17/QĐ-LH ngày
Quyết định số 17/QĐ-LH ngày

Từ các căn cứ pháp luật trên, hộ ông Hùng đề nghị sửa một phần Quyết định số 1179 của UBND tỉnh Đắk Lắk, tách trả 52,6 ha đất (lô 40 và 41) đã giao cho hộ ông Hùng liên kết trồng cao su từ năm 1989, để hộ ông Hùng được cấp sỏ đỏ riêng là có căn cứ (theo Khoản 3, Điều 36 Luật Đất đai năm 1993). Vì năm 2001, UBND tỉnh đã gộp cả diện tích đất của hộ ông Hùng, để cấp sỏ đỏ số P002633 cho Nông trường Cư Bao, (diện tích 1.196,93 ha đất trồng cao su). Mặt khác Quyết định số 1179 là văn bản hành chính cấp sổ đỏ cho Nông trường Cư Bao, không thể thay thế quyết định hành chính về thu hồi đất. Do đó về pháp lí, Quyết định số 1179 của UBND tỉnh Đắk Lắk không thể thay thế quyết định thu hồi 1.600 ha đất đã giao cho Liên hiệp các xí nghiệp Cao su Đắk Lắk theo Quyết định số 1241/QĐ-UB ngày 23/11/1985.

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003, căn cứ Quyết định 64/2005 ngày 15/12/2005 của UBND tỉnh, ngày 22/9/2008 UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 2247/QĐ-UBND, cho Nông trường Cư Bao thuê 1.187,37 ha đất trồng cao su và cấp sổ đỏ số AM 204476.

Một phần của Quyết định số 1179 đang bị khởi kiện, kéo theo hệ lụy một phần của Quyết định số 2247(nối tiếp từ QSDĐ của Quyết định số 1179) cũng bị khởi kiện.

Căn cứ các quy định của pháp luật viện dẫn ở trên, thì có thể tại thời điểm có Tờ trình số 403/TT-ĐC, Sở Địa chính đề nghị UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1179 cấp sổ đỏ cho Nông trường Cư Bao, nhưng chưa làm rõ nguồn gốc và việc sử dụng đất của hộ ông Hùng trên thực địa. Do đó đã gộp cả diện tích 52,6ha đất đã trồng cao su của hộ ông Hùng để cấp sổ đỏ cho Nông trường Cư Bao, là trái Điều 21 và Khoản 3 Điều 36 Luật Đất đai năm 1993. Đây là nguyên nhân vụ ông Hùng khởi kiện UBND tỉnh Đắk Lắk, chẳng khác gì chuyện “quýt làm cam chịu”, do cơ quan tham mưu trình các tờ trình thiếu tính pháp lí, UBND tỉnh lấy làm căn cứ kí ban hành các quyết định kể trên, làm phương hại đến quyền và lợi ích chính đáng của hộ ông Hùng.

Mong muốn đối thoại tìm sự đồng thuận

Trên tinh thần tôn trọng pháp luật và sự thật, bình đẳng giữa cơ quan chính quyền và người dân, Tạp chí Người cao tuổi hi vọng ngày 26/1/2021 tới đây, TAND tỉnh Đắk Lắk tổ chức hòa giải vụ kiện của ông Hùng với UBND tỉnh, mong đại diện ủy quyền của UBND tỉnh sẽ tham dự (không vắng mặt như các buổi hòa giải trước), để tìm ra tiếng nói chung, góp phần giải quyết khiếu kiện, củng cố niềm tin của người dân vào chính quyền.

Nghiêm Thị Hằng

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tỉnh Thái Nguyên: Cần xử lí dứt điểm sai phạm của Công ty Bút Sơn HP

Tỉnh Thái Nguyên: Cần xử lí dứt điểm sai phạm của Công ty Bút Sơn HP

Thời gian gần đây, Tạp chí Người cao tuổi liên tục nhận được phản ánh của công dân về việc Công ty CP bê tông Bút Sơn HP (Công ty Bút Sơn HP) có nhiều dấu hiệu sai phạm trong việc thuê đất, hoạt động trạm trộn bê tông trái phép… diễn ra nhiều năm ở mỏ đá Núi Voi, thị trấn Chùa Hang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên nhưng chưa được các cơ quan chức năng địa phương xử lí dứt điểm…
Những sai phạm của Công ty Thăng Long liệu có “chìm xuồng”?

Những sai phạm của Công ty Thăng Long liệu có “chìm xuồng”?

Nhiều sai phạm trong việc tự ý đổ thải, phá rừng, mở đường, xây chùa, khai thác vàng ngoài lộ giới…. ở Bản Ná, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai của Công ty CP Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long (Công ty Thăng Long) được các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên chỉ rõ từ năm 2018. Tuy nhiên đến nay, các sai phạm đó lại có nguy cơ bị “chìm xuồng” chưa được các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm...
Đất vàng ở Bình Dường đã bị “nhóm lợi ích” thâu tóm, thu lợi bất chính hàng ngàn tỷ đồng

Đất vàng ở Bình Dường đã bị “nhóm lợi ích” thâu tóm, thu lợi bất chính hàng ngàn tỷ đồng

Mới đây, Viện KSND Tối cao vừa quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án hình sự tại Tổng Công ty 3/2 Bình Dương liên quan đến 2 khu đất 43 ha và 145 ha. Khu đất 43 ha được nhóm Công ty Kim Oanh thâu tóm thông qua việc mua 100% vốn góp Công ty Tân Phú từ Nguyễn Đại Dương, con rể ông Nguyễn Văn Minh, nguyên Chủ tịch Tổng Công ty 3/2.
Có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt, hủy hoại tài sản  và cố ý gây thương tích

Có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt, hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích

Do cần vốn sản xuất, ông Triệu Văn Minh và vợ là bà Đặng Thị Quy (dân tộc Dao) nhờ ông Trần Văn huy làm thủ tục vay ngân hàng 200 triệu đồng, tài sản thế chấp là thửa đất 22.631m2, loại đất trồng cây lâu năm. Ông Huy bảo ông Minh, bà Quy đến trụ sở UBND xã Đắk N’Drót, nói để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng, nhưng thực chất là làm thủ tục chuyển nhượng diện tích đất với giá rẻ. Do không thạo chữ phổ thông và tin tưởng ông Huy, nên ông Minh, bà Quy thực hiện theo đúng những gì ông Huy hướng dẫn. Sau đó, diện tích đất này được chuyển nhượng lòng vòng cho nhiều người, trong đó có bà Võ Thị Sao (vợ ông Huy), bà Sao tách diện tích đất làm nhiều thửa, rồi chuyển nhượng cho người khác… Hành vi của ông Huy, bà Sao và ông Lê Khắc Công, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk N’Drót, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Minh, bà Quy…
Bắt đối tượng môi giới mại dâm cho "Sugar daddy"

Bắt đối tượng môi giới mại dâm cho "Sugar daddy"

Hà Trọng Thắng (28 tuổi, Hà Nội) kết nối đường dây mại dâm theo hình thức “sugar baby” rồi môi giới cho các quý ông ham của lạ, qua mạng xã hội Facebook.

Tin khác

Hàng loạt căn cứ pháp lí bị TAND tỉnh Bắc Giang bỏ qua?

Hàng loạt căn cứ pháp lí bị TAND tỉnh Bắc Giang bỏ qua?
Trong số ra trước đó, Tạp chí Ngày mới Online có đăng bài: “Vụ tranh chấp đất đai xảy ra ở xã Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang: Chánh án TAND tỉnh kiến nghị hủy bản án phúc thẩm”, phản ánh về việc, trong quá trình xét xử vụ án, TAND tỉnh Bắc Giang đã vi phạm nghiêm trọng tố tụng...Trong số này, Ngày mới Online tiếp tục phân tích, chỉ ra hàng loạt các căn cứ pháp lý bị TAND tỉnh Bắc Giang bỏ qua.

Vì sao đất của cụ Hơn chưa được giải quyết dứt điểm?

Vì sao đất của cụ Hơn chưa được giải quyết dứt điểm?
Như Tạp chí Ngày mới Online đã thông tin, cụ Lý Văn Hơn ngụ tại xã Hóa An, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hơn 20 năm “ôm đơn” đòi lại quyền sử dụng hơn 208ha đất trồng cao su ở Đồng Nai. Đến nay, cụ đã mất nhưng hành trình đi đòi lại đất vẫn chưa có kết quả…

Bản án sai pháp luật, không tôn trọng sự thật khách quan (Kì 2)

Bản án sai pháp luật, không tôn trọng sự thật khách quan (Kì 2)
Kì trước, chúng tôi đã phản ánh ý kiến của nguyên đơn, ý kiến của bị đơn trong vụ việc, đồng thời phân tích căn cứ của pháp luật về dân sự để khẳng định, TAND TP Hà Nội thụ lí, xét xử vụ án này là trái quy định của pháp luật. Thế nhưng, TAND TP Hà Nội vẫn đưa vụ án ra xét xử, ban hành Bản án số 70/2020/DS-ST, mà trong đó có nhiều nội dung trái pháp luật. Không những thế, Hội đồng xét xử còn không tính đến tính hợp pháp của bị đơn đối với thửa đất, theo quy định của Luật Đất đai…

Bản án sai pháp luật, không tôn trọng sự thật khách quan (Kì 1)

Bản án sai pháp luật, không tôn trọng sự thật khách quan (Kì 1)
Bà Mai Thị Thế, sinh năm 1938, vợ liệt sĩ, ở xóm Thượng, thôn Khôn Duy, xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ có mảnh đất 321m2, sử dụng vào mục đích ở từ năm 1970 đến nay. Quá trình bà sử dụng diện tích đất này không ai tranh chấp, bà được chính quyền huyện Chương Mỹ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) năm 2002. Sau đó, bà làm thủ tục tặng một phần thửa đất cho con nuôi và tiến hành tu sửa, nâng cấp căn nhà năm 2019, thì bị anh và cháu chồng ngăn cản, rồi khởi kiện ra tòa đòi di sản thừa kế. TAND TP Hà Nội thụ lí, xét xử sơ thẩm, ra phán quyết chia cho nguyên đơn diện tích đất gần gấp đôi so với diện tích đất chia cho bà. Tuy nhiên, bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội có dấu hiệu trái pháp luật, không tôn trọng sự thật khách quan. Bà Thế kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội…

Bị đề nghị truy tố, ông Nguyễn Viết Kiều kêu oan

Bị đề nghị truy tố, ông Nguyễn Viết Kiều kêu oan
Ông Nguyễn Viết Kiều, ở đội 14, thôn 5, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội có đơn gửi các cơ quan chức năng và báo chí kêu oan, do ông Kiều bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Chương Mỹ đề nghị truy tố, trong vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”. Căn cứ trình bày của ông Kiều và xác minh thực tế cho thấy, việc khởi tố và đề nghị truy tố ông Kiều có dấu hiệu oan sai…

Những “điểm mờ” của vụ kiện cần làm rõ (Tiếp theo)

Những “điểm mờ” của vụ kiện  cần làm rõ (Tiếp theo)
Viện Trưởng Viện KSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh ra Quyết định kháng nghị số 108/QĐKNGĐT ngày 29/7/2019, đề nghị Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao hủy bản án phúc thẩm và bản án sơ thẩm, giao hồ sơ vụ án cho TAND TP Long Xuyên xét xử sơ thẩm theo đúng quy định của pháp luật. Nhưng TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh giữ y bản án sơ thẩm, tuyên hủy bản án phúc thẩm. Trong khi những “điểm mờ” trong bản án sơ thẩm chưa được làm rõ,…
Xem thêm
Những sai phạm của Công ty Thăng Long liệu có “chìm xuồng”?

Những sai phạm của Công ty Thăng Long liệu có “chìm xuồng”?

Nhiều sai phạm trong việc tự ý đổ thải, phá rừng, mở đường, xây chùa, khai thác vàng ngoài lộ giới…. ở Bản Ná, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai của Công ty CP Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long (Công ty Thăng Long) được các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên chỉ rõ từ năm 2018. Tuy nhiên đến nay, các sai phạm đó lại có nguy cơ bị “chìm xuồng” chưa được các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm...
Bắt đối tượng môi giới mại dâm cho "Sugar daddy"

Bắt đối tượng môi giới mại dâm cho "Sugar daddy"

Hà Trọng Thắng (28 tuổi, Hà Nội) kết nối đường dây mại dâm theo hình thức “sugar baby” rồi môi giới cho các quý ông ham của lạ, qua mạng xã hội Facebook.
Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội: Cần xử lý dứt điểm các công trình xây dựng không phép, sai phép

Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội: Cần xử lý dứt điểm các công trình xây dựng không phép, sai phép

Phán ánh tới Ngày mới Online, ông Nguyễn Xuân Thắng, đại diện cho nhiều hộ dân sống ở khu ngõ 521 đường Trương Định, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai cho rằng, trên địa bàn có một số hộ dân cố ý xây dựng công trình sai phép, trái phép nhưng không được xử lý dứt điểm. Nhiều người hoài nghi liệu có sự “tiếp tay”, “bao che” của một số cán bộ chính quyền nên các công trình này vẫn ngang nhiên tồn tại?
UBND Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai: Bị kiện vì cấp sổ đỏ không ghi ngày tháng

UBND Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai: Bị kiện vì cấp sổ đỏ không ghi ngày tháng

Bà Nguyễn Thị Ánh, ở xã Tân Phước, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, bổng dưng trở thành người có nghĩa vụ liên quan trong vụ án hành chính, chỉ vì UBND huyện Nhơn Trạch cấp giấy chứng nhận, công nhận hơn trăm ngàn mét vuông đất nông nghiệp cho bà Nguyễn Thị Thuỳ Dung không ghi ngày tháng, làm liên lụy đến bà trong nhiều năm qua.
Đại gia Lê Ân kêu cứu khẩn cấp lần thứ 18, vì UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hai lần thua kiện, nhưng không chịu thi hành án (?!)

Đại gia Lê Ân kêu cứu khẩn cấp lần thứ 18, vì UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hai lần thua kiện, nhưng không chịu thi hành án (?!)

Điều 7, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án: “1. Tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án; chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và trước người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp về việc để xảy ra chậm thi hành án, không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đy đủ nội dung bản án, quyết định của Tòa án tại cơ quan, tổ chức do mình là người đứng đầu”. Tuy nhiên, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (BR-VT) coi quy định này là ngoại lệ, để không chịu thi hành 2 bản án đã có hiệu lực pháp luật. Tại sao vậy?
Kỳ án có dấu hiệu oan sai ở tỉnh Đắk Nông: Cựu giám đốc từ nguyên đơn thành bị cáo (!?)

Kỳ án có dấu hiệu oan sai ở tỉnh Đắk Nông: Cựu giám đốc từ nguyên đơn thành bị cáo (!?)

Công ty TNHH MTV Cà phê Đắk Nông (Công ty CPĐN) bị Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Hoàng Hương Trang nợ tiền không trả, buộc ông Hồ Văn Sơn (60 tuổi), Giám đốc Công ty khởi kiện và thắng kiện. Bản án dân sự đang được thi hành thì ông Sơn và ông Nguyễn Tiến Ly, kế toán trưởng Công ty CPĐN bất ngờ bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông khởi tố, tạm giam gần một tháng về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, sau đổi sang tội “Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng”. Vụ án kéo dài gần 7 năm, với hàng loạt phiên toà sơ thẩm, phúc thẩm cùng mức án “nhảy múa”, khiến cựu Giám đốc từ nguyên đơn thành bị cáo, liên tục kêu oan …
Công an huyện Hoài Đức cần khởi tố

Công an huyện Hoài Đức cần khởi tố

Ngay sau khi ông Ngô Văn Hiểu, thành viên Tổ trực chốt phòng chống dịch Covid-19 tại đình làng thôn Phương Quan, xã Vân Côn bị đối tượng Nguyễn Duy Chức, Nguyễn Văn Công trú cùng thôn chửi bới, đánh đập khiến ông phải nhập viện điều trị…Hiện nay, Công an huyện Hoài Đức đang vào cuộc làm rõ.
Cần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng của Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc

Cần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng của Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc

Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc tọa lạc tại tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng vì người dân cho rằng giá đền bù thấp.
Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Dư luận đang đặt ra nhiều dấu hỏi về tính khách quan và căn cứ pháp lí nào để ông Lê Trương Được, Chủ tịch UBND phường Hải Hòa ký Văn bản số 200/UBND-TP ngày 12/7/2021,
Mức lương hưu theo Luật BHXH

Mức lương hưu theo Luật BHXH

Hỏi: Tôi (58 tuổi) đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 30 năm 8 tháng thì nghỉ hưu theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong quyết định này, tôi chỉ được hưởng lương hưu tỉ lệ là 69%. Vậy, vì sao tôi không được hưởng mức lương hưu tối đa là 75%? Căn cứ theo quy định cụ thể nào? Trần Văn Duy (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang)
Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Hỏi: Con trai tôi năm nay được 15 tuổi, nay tôi muốn đổi tên khai sinh cho cháu có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào? (Trần Văn Đỗ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn)
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. Chuyên gia pháp lý đã có những phân tích xung quanh vấn đề này.
Phiên bản di động