Tỉnh Đắk Lắk: Cần đối thoại để làm rõ tính pháp lí của sổ đỏ cấp cho Nông trường Cư Bao

Giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ) phải căn cứ theo Luật Đất đai ở từng thời kì; hòa giải tranh chấp đất đai cần được các cơ quan có thẩm quyền và Tòa án coi trọng, xem xét thực hiện có lí, có tình, thượng tôn pháp luật,...
Thẩm quyền và trình tự ban hành các quyết định cấp sổ đỏ cho Nông trường Cư Bao

Văn bản ngày 5/1/2021 do ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (đại diện ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk) kí gửi TAND tỉnh, có nội dung công nhận nguồn gốc 50 ha đất của hộ ông Đặng Minh Hùng, được Liên hiệp các xí nghiệp Cao su Đắk Lắk giao theo Quyết định số 17/QĐ-LH ngày 20/3/1989, để liên kết trồng cao su tại lô 40+41(nay là thửa số15 tờ bản đồ số 31 và thửa 16 tờ bản đồ số 32, diện tích 2 thửa là 52,6ha). Và việc UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định giao đất, thu hồi đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tại 2 Quyết định số 1179 và số 2274 là đúng thẩm quyền và trình tự; nội dung khởi kiện của ông Hùng là không có căn cứ pháp luật. Quyết định số 1179 cấp sổ đỏ số P002633, diện tích 1.208,05ha cho Nông trường Cư Bao, căn cứ đơn xin đăng kí QSDĐ ngày 13/3/2001 của Nông trường; Ngày 18/4/2002, Sở Địa chính có Tờ trình số 403/TT-ĐC; Quyết định số 2274/QĐ-UBND ngày 22/9/2008 của UBND tỉnh Đắk Lắk cấp sổ đỏ số AM 204476 cho Nông trường Cư Bao thuê 1.187,37ha, căn cứ đơn xin cấp đổi lại sổ đỏ và Báo cáo số 05/BC ngày 12/11/2007 của Nông trường Cư Bao; Tờ trình số 149/TTr-TNMT ngày 15/7/2008 của UBND huyện Krông Búk; Tờ trình số 333/TTr-STNMT ngày 1/9/2008 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk.

Hai quyết định cấp sổ đỏ cho Nông trường Cư Bao thuê đất thiếu tính pháp lí?

Quyết định 1179 và Quyết định 2274 do UBNDE tỉnh Đắk Lắk  ban hành
Quyết định 1179 và Quyết định 2274 do UBNDE tỉnh Đắk Lắk ban hành

Quyết định số 17/QĐ-LH ngày 20/3/1989, giao 50 ha đất cho hộ ông Hùng, căn cứ của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đưa ra, về thẩm quyền cấp sổ đỏ và trình tự cấp sổ đỏ cho Nông trường Cư Bao là đúng. Tại thời điểm năm 2001, khi UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 1179/QĐ-UB, về việc cấp sổ đỏ cho Nông trường Cư Bao, có căn cứ Luật Đất đai năm 1993. Thế nhưng, tính pháp lí của Quyết định số 1179 lại trái với các Điều 20, 21, 26 và 36 của Luật Đất đai năm 1993, có liên quan đến việc giao, thu hồi và cấp sổ đỏ cho các tổ chức và cá nhân. Điều 20 Luật Đất đai năm 1993 quy định:“Nhà nước giao đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài. Thời hạn giao đất sử dụng ổn định lâu dài để trồng cây hàng năm, nuôi trồng thuỷ sản là 20 năm, để trồng cây lâu năm là 50 năm”.

Như vậy, hộ ông Hùng được giao 52,6 ha đất trồng cao su là có căn cứ pháp luật, chính UBND tỉnh cũng thừa nhận nguồn gốc đất được giao của hộ ông Hùng. Trong khi hộ ông Hùng đang sử dụng đất đúng quy hoạch, ổn định lâu dài, thì việc lấy đất của hộ ông Hùng, giao cho Nông trường Cư Bao, phải thực hiện theo Điều 21:“Việc quyết định giao đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ được tiến hành sau khi có quyết định thu hồi đất đó”.

Đối chiếu Điều 21, thì 52,6 ha đất trồng cao su của hộ ông Hùng được giao theo Quyết định số 17 ngày 20/3/1989, đến nay chưa bị thu hồi (theo các trường hợp của Điều 26). Do vậy UBND tỉnh Đắk Lắk không thể lấy đất đã giao đang sử dụng của gia đình ông Hùng, để giao cho Nông trường Cư Bao.

Theo Khoản 3, Điều 36 việc cấp sổ đỏ quy định: “Trong trường hợp thửa đất có nhiều cá nhân không cùng một hộ gia đình hoặc không cùng một tổ chức sử dụng, thì giấy chứng nhận QSDĐ được cấp đến từng tổ chức, từng hộ gia đình, từng cá nhân”.

Quyết định số 17/QĐ-LH ngày
Quyết định số 17/QĐ-LH ngày

Từ các căn cứ pháp luật trên, hộ ông Hùng đề nghị sửa một phần Quyết định số 1179 của UBND tỉnh Đắk Lắk, tách trả 52,6 ha đất (lô 40 và 41) đã giao cho hộ ông Hùng liên kết trồng cao su từ năm 1989, để hộ ông Hùng được cấp sỏ đỏ riêng là có căn cứ (theo Khoản 3, Điều 36 Luật Đất đai năm 1993). Vì năm 2001, UBND tỉnh đã gộp cả diện tích đất của hộ ông Hùng, để cấp sỏ đỏ số P002633 cho Nông trường Cư Bao, (diện tích 1.196,93 ha đất trồng cao su). Mặt khác Quyết định số 1179 là văn bản hành chính cấp sổ đỏ cho Nông trường Cư Bao, không thể thay thế quyết định hành chính về thu hồi đất. Do đó về pháp lí, Quyết định số 1179 của UBND tỉnh Đắk Lắk không thể thay thế quyết định thu hồi 1.600 ha đất đã giao cho Liên hiệp các xí nghiệp Cao su Đắk Lắk theo Quyết định số 1241/QĐ-UB ngày 23/11/1985.

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003, căn cứ Quyết định 64/2005 ngày 15/12/2005 của UBND tỉnh, ngày 22/9/2008 UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 2247/QĐ-UBND, cho Nông trường Cư Bao thuê 1.187,37 ha đất trồng cao su và cấp sổ đỏ số AM 204476.

Một phần của Quyết định số 1179 đang bị khởi kiện, kéo theo hệ lụy một phần của Quyết định số 2247(nối tiếp từ QSDĐ của Quyết định số 1179) cũng bị khởi kiện.

Căn cứ các quy định của pháp luật viện dẫn ở trên, thì có thể tại thời điểm có Tờ trình số 403/TT-ĐC, Sở Địa chính đề nghị UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1179 cấp sổ đỏ cho Nông trường Cư Bao, nhưng chưa làm rõ nguồn gốc và việc sử dụng đất của hộ ông Hùng trên thực địa. Do đó đã gộp cả diện tích 52,6ha đất đã trồng cao su của hộ ông Hùng để cấp sổ đỏ cho Nông trường Cư Bao, là trái Điều 21 và Khoản 3 Điều 36 Luật Đất đai năm 1993. Đây là nguyên nhân vụ ông Hùng khởi kiện UBND tỉnh Đắk Lắk, chẳng khác gì chuyện “quýt làm cam chịu”, do cơ quan tham mưu trình các tờ trình thiếu tính pháp lí, UBND tỉnh lấy làm căn cứ kí ban hành các quyết định kể trên, làm phương hại đến quyền và lợi ích chính đáng của hộ ông Hùng.

Mong muốn đối thoại tìm sự đồng thuận

Trên tinh thần tôn trọng pháp luật và sự thật, bình đẳng giữa cơ quan chính quyền và người dân, Tạp chí Người cao tuổi hi vọng ngày 26/1/2021 tới đây, TAND tỉnh Đắk Lắk tổ chức hòa giải vụ kiện của ông Hùng với UBND tỉnh, mong đại diện ủy quyền của UBND tỉnh sẽ tham dự (không vắng mặt như các buổi hòa giải trước), để tìm ra tiếng nói chung, góp phần giải quyết khiếu kiện, củng cố niềm tin của người dân vào chính quyền.

Nghiêm Thị Hằng

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3: Nhà thầu thi công ngang nhiên đổ "trộm" đất, đá thải!?

Dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3: Nhà thầu thi công ngang nhiên đổ "trộm" đất, đá thải!?

Dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 (quận Thanh Xuân- Hà Nội), có tổng mức đầu tư gần 700 tỉ đồng. Tuy nhiên, nhà thầu thi công “ngang nhiên” sử dụng xe quá khổ, quá tải để vận chuyển đất, đá thải đổ trộm tại khu vực xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ… gây nguy cơ ô nhiễm môi trường và nhiều hệ lụy về sau.
"Góc khuất" của các dự án cần được làm sáng tỏ tại phiên tòa phúc thẩm

"Góc khuất" của các dự án cần được làm sáng tỏ tại phiên tòa phúc thẩm

Những "góc khuất" trong vụ án này thể hiện trong các quyết định hành chính của Công ty INDECO, UBND TP Hà Nội và quận Cầu Giấy, khi thu hồi đất lô TT-04-V, phố Trần Quốc Hoàn, theo phương thức "đổi đất lấy hạ tầng", đã xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình bà Quy người dân địa phương. Xét thấy có yếu tố mới, TAND Cấp cao đã dừng xét xử, để xác minh thêm chứng cứ mà nguyên đơn cáo buộc bị đơn...
Nhiều sai phạm nhưng Giám đốc vẫn được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ(!)

Nhiều sai phạm nhưng Giám đốc vẫn được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ(!)

Qua kiểm tra, xác minh đơn tố cáo nặc danh tại Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ, ngày 26/6/2020, Đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Gia Lai có Báo cáo số 297/BC-SYT nêu rõ một số nội dung tố cáo ông Trần Quang Chỉ, Giám đốc Trung tâm Y tế Đức Cơ, tỉnh Gia Lai sai phạm về quản lí kinh tế và công tác cán bộ là đúng và đúng một phần.
Dân kiến nghị Viện KSND, Công an TP Hà Nội điều tra thu hồi tài sản ngân sách bị quyết toán khống

Dân kiến nghị Viện KSND, Công an TP Hà Nội điều tra thu hồi tài sản ngân sách bị quyết toán khống

Tạp chí Người cao tuổi nhận được phản ánh của bạn đọc kiến nghị Viện KSND và Công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra làm rõ một số lãnh đạo, cán bộ UBND quận Đống Đa giả lập tài liệu nhằm hoàn thiện hồ sơ, quyết toán dự án “Cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ Cống Chẹm đến sông Lừ”. Gây thất thoát tiền ngân sách và vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
Huyện Tân Sơn, Phú Thọ: Chỉ đạo điều tra vụ phá rừng đặc dụng tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Huyện Tân Sơn, Phú Thọ: Chỉ đạo điều tra vụ phá rừng đặc dụng tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Ngày 24/2, Chủ tịch UBND huyện Tân Sơn có công văn hỏa tốc chỉ đạo Công an huyện Tân Sơn phối hợp với Hạt Kiểm lâm Tân Sơn, UBND xã Kim Thượng cùng các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ vụ chặt phá rừng đặc dụng tại khu Hạ Bằng, xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Tin khác

Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh: Chỉ đạo xử lý công trình xây lấn bờ kè sông Trí

Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh: Chỉ đạo xử lý công trình xây lấn bờ kè sông Trí
Ngày 22/2, UBND thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản yêu cầu UBND phường Hưng Trí, Đội Quản lý trật tự đô thị thị xã Kỳ Anh phối hợp với các phòng, ban liên quan khẩn trương xử lý sai phạm đối với công trình xây dựng lấn chiếm bờ kè sông Trí của gia đình ông Nguyễn Tiến Khang, ở tổ dân phố Trần Phú, phường Hưng Trí.

TP Vinh, tỉnh Nghệ An: "Lộn xộn" tại Dự án Hưng Lộc

TP Vinh, tỉnh Nghệ An:  "Lộn xộn" tại Dự án Hưng Lộc
Sáng 24/2, tại Dự án Khu nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ công nhân viên tại xã Hưng Lộc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, do Công ty CP Thương mại và Đầu tư Dầu Khí làm chủ đầu tư đã có một nhóm người treo băng rôn, khẩu hiệu với nội dung yêu cầu bà Nga Phú Nguyên trả lại Dự án...

Tổ xác minh bước đầu làm rõ thửa đất đúng là của anh Vũ Tùng Bách

Tổ xác minh bước đầu làm rõ thửa đất đúng là của anh Vũ Tùng Bách
Như Tạp chí Ngày mới đã phản ánh, anh Vũ Tùng Bách mua thửa đất 1.000m2 tại ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ, huyện (nay là TP) Phú Quốc, xây căn nhà 200m2 để ở và kinh doanh. Khi nhà xây gần xong, anh bị nhóm người, do cha con ông Nguyễn Văn Hồng cầm đầu, nhảy vào xịt sơn lên cổng và tường rào, chiếm nhà, đất của anh với lí do tranh chấp đất. Sự việc trở nên phức tạp kéo dài, các cơ quan chức năng địa phương vào cuộc, nhưng chưa giải quyết được dứt điểm. Mới đây, Tổ công tác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang thành lập vào cuộc xem xét, bước đầu tổ làm rõ thửa đất này đúng là của anh Vũ Tùng Bách…

Tỉnh Lào Cai: Cảnh sát cơ động truy bắt đối tượng vi phạm giao thông gây tai nạn nghiêm trọng

Tỉnh Lào Cai: Cảnh sát cơ động truy bắt đối tượng vi phạm giao thông gây tai nạn nghiêm trọng
Thay vì ghi lại biển số phương tiện, dùng điện thoại chụp hình, quay video vi phạm… Cảnh sát cơ động, Công an TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai lại đuổi bắt đối tượng vi phạm giao thông dẫn tới một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại ngã tư đường Lùng Thàng giao nhau với Quốc lộ 4E, phường Nam Cường, TP Lào Cai.

Tiếp bài mỹ phẩm TBD thần thánh nhái nhãn mác, xuất xứ hàng hóa: Văn phòng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia vào cuộc làm rõ

Tiếp bài mỹ phẩm TBD thần thánh nhái nhãn mác, xuất xứ hàng hóa:  Văn phòng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia vào cuộc làm rõ
Văn phòng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia đã vào cuộc và bước đầu làm rõ những “khuất tất” về vụ gian lận thương mại, nhái nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa nước ngoài của Công ty TNHH XNK mỹ phẩm TBD Mai Ái Thi và Công ty TNHH XNK Mai Tùng Anh sau loạt bài điều tra của Ngày mới online.

UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu xử lý người đứng đầu để xảy ra sai phạm tại Bệnh viện Trưng Vương

UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu xử lý người đứng đầu để xảy ra sai phạm tại Bệnh viện Trưng Vương
Sở Y tế thành phố và Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh có kết luận về những sai phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh, công tác quản lý tài chính, đấu thầu, việc mua sắm, sử dụng vật liệu nhân tạo (vật tư y tế)... tại Khoa Bỏng- Tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện (BV) Trưng Vương. Hàng loạt sai phạm trên diễn ra trong nhiều năm qua, có tổ chức, liên quan đến vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
Xem thêm
"Góc khuất" của các dự án cần được làm sáng tỏ tại phiên tòa phúc thẩm

"Góc khuất" của các dự án cần được làm sáng tỏ tại phiên tòa phúc thẩm

Những "góc khuất" trong vụ án này thể hiện trong các quyết định hành chính của Công ty INDECO, UBND TP Hà Nội và quận Cầu Giấy, khi thu hồi ...
Đồng Nai: Bắt giữ được 2 tàu thủy liên quan chuyên án buôn lậu xăng giả 920G

Đồng Nai: Bắt giữ được 2 tàu thủy liên quan chuyên án buôn lậu xăng giả 920G

Liên quan chuyên án 920G buôn lậu xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã hoàn tất việc truy tìm và bắt ...
Tỉnh Lào Cai: Cảnh sát cơ động truy bắt đối tượng vi phạm giao thông gây tai nạn nghiêm trọng

Tỉnh Lào Cai: Cảnh sát cơ động truy bắt đối tượng vi phạm giao thông gây tai nạn nghiêm trọng

Thay vì ghi lại biển số phương tiện, dùng điện thoại chụp hình, quay video vi phạm… Cảnh sát cơ động, Công an TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai lại ...
Dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3: Nhà thầu thi công ngang nhiên đổ "trộm" đất, đá thải!?

Dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3: Nhà thầu thi công ngang nhiên đổ "trộm" đất, đá thải!?

Dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 (quận Thanh Xuân- Hà Nội), có tổng mức đầu tư gần 700 tỉ đồng. Tuy nhiên, nhà thầu thi ...
Nhiều sai phạm nhưng Giám đốc vẫn được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ(!)

Nhiều sai phạm nhưng Giám đốc vẫn được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ(!)

ông Trần Quang Chỉ, Giám đốc Trung tâm Y tế Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đã có 3 sai phạm về quản lí kinh tế và công tác cán bộ
TP Hồ Chí Minh: Sao Công an quận Tân Phú không xử lý đơn tố cáo của công dân theo đúng quy định?

TP Hồ Chí Minh: Sao Công an quận Tân Phú không xử lý đơn tố cáo của công dân theo đúng quy định?

Ông Huỳnh Ngọc P, thường trú tại quận 12, TP Hồ Chí Minh, có đơn gửi các cơ quan có thẩm quyền, phản ánh ông Lưu Hữu Thước, Giám đốc ...
Dân kiến nghị Viện KSND, Công an TP Hà Nội điều tra thu hồi tài sản ngân sách bị quyết toán khống

Dân kiến nghị Viện KSND, Công an TP Hà Nội điều tra thu hồi tài sản ngân sách bị quyết toán khống

Tạp chí Người cao tuổi nhận được phản ánh của bạn đọc kiến nghị Viện KSND và Công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra làm rõ một số ...
Giữ đào rừng  là giữ sắc màu Tây Bắc

Giữ đào rừng là giữ sắc màu Tây Bắc

Tại Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 của ngành Nông nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trong dịp Tết Nguyên đán Tân ...
Xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương: Nhiều nội dung chưa được kết luận thanh tra làm rõ!

Xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương: Nhiều nội dung chưa được kết luận thanh tra làm rõ!

Người tố cáo cho rằng, Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang liên quan đến vụ ông Bùi Quang Quỳ, Chủ tịch UBND xã Hưng Long ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Phiên bản di động