Thu hồi đất Dự án Xây dựng khu dân cư phía Bắc thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương: Thực hiện dự án có dấu hiệu trái pháp luật, quyền lợi hợp pháp của dân không bảo đảm (Kì 1)

13/05/2022 11:07
Được giao đất làm kinh tế vườn – ao – chuồng (VAC), do nhu cầu có nhà ở, người dân xây dựng nhà cửa, công trình kiến trúc trên đất vườn trồng cây lâu năm, trồng cây hằng năm. Thế nhưng, khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chính quyền chỉ cấp mục đích sử dụng đất là trồng cây lâu năm và trồng cây hằng năm, mà không có diện tích đất ở. Nay huyện Thanh Hà thu hồi đất, để thực hiện Dự án Xây dựng khu dân cư phía Bắc thị trấn Thanh Hà, chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không rõ ràng, khiến các quyền lợi hợp pháp của người dân bị xâm phạm…

Thực hiện Hoàng Linh - Kim Huệ

Video khác

Xem thêm
Phiên bản di động