THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN KHỐI LƯỢNG LỚN QUA CHÀO BÁN CẠNH TRANH

Tình hình đặc điểm của tổ chức/cá nhân đăng ký mua

PV
09:02, 19/06/2019

Đối với cá nhân

Họ và tên: ĐOÀN THỊ THU HIỀN

Ngày sinh: 28/07/1990

Số chứng minh thư nhân dân: 034190001364 cấp ngày 10/08/2015 tại Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ: 14 ngõ 143, Đường Nguyễn N/Vũ. Tổ 5, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0912347805

Tên công ty có cổ phiếu được chào bán cạnh tranh

Công ty Cổ phần In Khoa học kỹ thuật

III. Mối quan hệ giữa tổ chức/cá nhân đăng ký mua với công ty có cổ phiếu được chào bán cạnh tranh

Không có

Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân và người liên quan đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được chào bán cạnh tranh

Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được chào bán cạnh tranh: 39.750 cổ phần, tương đương 2,53% vốn điều lệ của Công ty

Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của người có liên quan của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được chào bán cạnh tranh: Không có

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua chào bán cạnh tranh của tổ chức/cá nhân và người có liên quan

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua chào bán cạnh tranh của tổ chức/cá nhân: 755.000 cổ phần, tương ứng 48,06% vốn điều lệ của Công ty

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua chào bán cạnh tranh của người liên quan đến tổ chức/cá nhân: Không có

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua chào bán cạnh tranh của tổ chức/cá nhân và người có liên quan

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua chào bán cạnh tranh của tổ chức/cá nhân: 794.750 cổ phần, tương ứng 50,59% vốn điều lệ của Công ty

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua chào bán cạnh tranh của người có liên quan của tổ chức/cá nhân: Không

VII. Nguồn vốn thực hiện: Vốn tự có và các nguồn vốn hợp pháp khác để đảm bảo việc tham gia chào bán cạnh tranh và thanh toán tiền trúng giá đúng thời gian quy định

VIII. Mục đích mua cổ phiếu và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi mua cổ phiếu: Đầu tư lâu dài

Ngày 19 tháng 06 năm 2019 Tổ chức/ cá nhân đăng ký mua (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

Đã ký

ĐOÀN THỊ THU HIỀN

Bạn đang đọc bài viết THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN KHỐI LƯỢNG LỚN QUA CHÀO BÁN CẠNH TRANH tại chuyên mục Xã hội của Ngaymoionline.com.vn. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email baongaymoionline@gmail.com
Ý kiến của bạn
Tối đa 500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích

Đọc thêm

Cùng chủ đề Chứng khoán Asean

  Trong cùng chuyên mục Xã hội