Thời sự

Thứ bảy, 22-12-2018 | 08:50 GMT+7

Xây dựng và phát triển Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT ở cơ sở: Khắc phục khó khăn để tất cả các cơ sở có Quỹ

Ngày 21/12, tại Hà Nội, Hội NCT Việt Nam tiến hành Hội nghị đánh giá công tác xây dựng, phát triển Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT ở cơ sở. Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền, Phó Chủ tịch Nguyễn Hòa Bình chủ trì Hội nghị. Phó Chủ tịch Thường trực Đàm Hữu Đắc, các Phó Chủ tịch Phạm Thị Sơn, Ngô Trọng Vịnh; lãnh đạo Văn phòng, các Ban, Hội NCT các tỉnh, thành phố dự.
Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền chủ trì Hội nghị
Phó Chủ tịch Nguyễn Hòa Bình cho biết: Đến nay, có 61/63 tỉnh, thành phố triển khai xây dựng Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT (gọi tắt là Quỹ) ở 9.423 xã, phường, thị trấn, đạt 84% số cơ sở. Vẫn còn 1.785 xã chưa có Quỹ; 2.143 xã chỉ có Quỹ Chăm sóc NCT do Hội NCT quản lí, nguồn quỹ hình thành từ đóng góp của hội viên, gia đình và cộng đồng nên số thu thấp.
Có 21 tỉnh, thành phố đạt tỉ lệ 100% số xã có Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT; trong nhóm này, việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật để xây dựng Quỹ cũng khác nhau. Nhiều cách làm sáng tạo vận động tăng nguồn như: Xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức ngày hội vì NCT, mỗi năm vận động được khoảng 100 triệu đồng; xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì, TP Hà Nội tổ chức vận động ủng hộ quỹ vào ngày mừng thọ NCT trong dịp tết Nguyên đán được gần 100 triệu đồng/năm; phường Hà Huy Tập, TP Vinh, tỉnh Nghệ An tổ chức ngày mừng thọ NCT có năm được trên 300 triệu đồng...
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Phó Chủ tịch Nguyễn Hòa Bình trao đổi với các đại biểu tại Hội nghị
Chia sẻ tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, nêu rõ thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong quá trình vận động thành lập, phát triển quỹ; kiến nghị TW Hội, các cơ quan chức năng có giải pháp tháo gỡ. Để khắc phục tình trạng số xã thành lập Quỹ đạt tỉ lệ thấp, tiến độ chậm, TW Hội ban hành Đề án 113 ngày 24/4/2012 về củng cố, phát triển Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT ở cơ sở giai đoạn 2014 - 2020; phối hợp với Ủy ban Quốc gia về NCT tổ chức hội thảo, tập huấn cho cán bộ Hội, chính quyền.
Theo quy định của Luật NCT và các văn bản hướng dẫn thi hành, việc xây dựng Quỹ là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội. Hội NCT làm nòng cốt, tham mưu để các cấp có văn bản chỉ đạo, cử người tham gia. UBND tổ chức, quản lí Quỹ. Lãnh đạo UBND làm Chủ tịch Hội đồng Quản lí; Chủ tịch Hội NCT là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lí kiêm Giám đốc Quỹ; MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể là thành viên; Kế toán, thủ quỹ của Ban Tài chính xã kiêm kế toán, thủ quỹ. Ban Kiểm soát quỹ do Chủ tịch Hội đồng Quản lí bổ nhiệm theo Nghị quyết; hằng năm xây dựng kế hoạch, thời gian, mức và đối tượng vận động, sử dụng nguồn thu theo quy chế đã được phê duyệt. Các quyết định về tổ chức, quản lí Quỹ do UBND xã ban hành.
Đại biểu tham luận
Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT cơ sở được thành lập theo quy định của Luật NCT đều có văn bản chỉ đạo của cấp ủy, HĐND, UBND; quy định đối tượng, mức ủng hộ, thời gian vận động. Trưởng thôn bản, tổ trưởng dân phố thu cùng các loại quỹ xã hội khác nộp về Ban Tài chính cấp xã, sau đó phân bổ chuyển vào tài khoản của Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT tại ngân hàng hoặc kho bạc nhà nước, thông báo cho Hội đồng Quản lí Quỹ biết để thực hiện kế hoạch chi chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Trên 70% tiền thu trong năm dùng thăm hỏi NCT ốm đau, phúng viếng NCT qua đời; quà sinh nhật cho NCT; bồi dưỡng luyện tập thi đấu thể thao, văn nghệ. Việc sử dụng cho mục đích phát huy vai trò NCT không nhiều (cho vay phát triển sản xuất kinh doanh, học tập...).
Tuy vậy, đã có tỉnh dùng nguồn Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT để hỗ trợ một phần vốn ban đầu thành lập CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (Thanh Hóa); tổ chức cho NCT tiêu biểu đi thăm quan thắng cảnh (Quảng Ninh); tổ chức NCT có đóng góp tích cực cho phong trào Hội đi điều dưỡng (phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, TP Hà Nội)...
Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền nhấn mạnh: Xây dựng và phát triển Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT là 1 trong 2 chương trình công tác lớn của Hội. Sự tham gia tích cực của cấp ủy, chính quyền trong thành lập, huy động nguồn lực bảo đảm Quỹ hoạt động hiệu quả, đúng nguyên tắc. Chủ tịch đề nghị Hội NCT các cấp phát huy thế mạnh, khắc phục khó khăn, tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo địa phương, để làm sao tất cả các cơ sở đều có Quỹ hoạt động hiệu quả, làm cơ sở chăm sóc và phát huy vai trò NCT ngày càng tốt hơn.
Bài và ảnh: Thanh Hà