Thời sự

Thứ tư, 07-11-2018 | 09:41 GMT+7

Xã Phong Thanh Tây, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu: Đã đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Thị ủy,  UBND thị xã, các ban, ngành của thị xã, cùng với sự quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân trong xã, đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên, ý thức chấp hành cac chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước của người dân ngày càng cao, đã tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc xây dựng nông thôn mới ở xã Phong Thạnh Tây.
Theo đánh  giá của UBND xã, mặc dù trong quá trình thực hiện, xã gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc; sản xuất chưa được thuận lợi nhiều, đời sống người dân còn phụ thuộc vào sản xuất và mua bán nhỏ, kết cấu hạ tầng nông thôn còn hạn chế, việc đầu tư xây dựng còn dàn trải, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhưng đời sống của họ còn gặp nhiều khó khăn, nhất là về nhà ở và kinh tế hộ. Các tệ nạn xã hội đôi lúc còn diễn ra. Nhưng, với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ và chính quyền xã, sự phối hợp chặt chẽ với Mặt trận và các đoàn thể xã nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới nên nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội của xã tiếp tục duy trì phát triển; hệ thống chính trị từ xã đến ấp vững mạnh từ đó trong công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ được giao cơ bản hoàn thành tốt; tăng trưởng kinh tế vẫn giữ ở mức ổn định; công tác xây dựng nông thôn mới được các ngành, các ấp triển khai thực hiện nghiêm túc. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, đặc biệt là công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo; công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được đẩy mạnh; công tác quốc phòng, quân sự địa phương và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được giữ vững.
Cổng chào của xã Phong Thạnh Tây  

Trao đổi với phóng viên, ông Huỳnh Công Quân, Phó Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai, cho biết : Trên cơ sở đánh giá toàn diện thực trạng, tiềm năng nguồn lực kinh tế đặc biệt là việc xây dựng quy hoạch, đề án phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Các dự án đầu tư được thực hiện đúng theo quy trình, phát huy hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ đó đã hoàn thành một số hạng mục theo bộ tiêu chí nông thôn mới. Tổng số tiêu chí nông thôn mới của xã Phong Thạnh Tây đã được UBND thị xã thẩm tra đạt chuẩn nông thôn mới, thời điểm thẩm tra là 19/19 tiêu chí, đạt 100%, hiện tại thị xã đang chuẩn bị các thủ tục để sớm công nhận xã Phong Thạnh Tây đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2018.
Thạch Bình