Thời sự

Thứ năm, 14-03-2019 | 09:32 GMT+7

Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV: Xem xét, thảo luận, cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng

Chiều 13/3, dưới dự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) hoàn thành chương trình làm việc, xem xét, thảo luận, cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng và bế mạc…

Trong phiên họp sáng, UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật Thư viện.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, Pháp lệnh Thư viện được UBTVQH thông qua ngày 28/12/2000 đã tạo cơ sở pháp lí cho hoạt động thư viện, góp phần thúc đẩy sự nghiệp thư viện phát triển, phục vụ nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí của người dân. Sau hơn 18 năm thi hành, Pháp lệnh Thư viện đã bộc lộ nhiều bất cập: Chưa bao quát được hết mọi vấn đề, quan hệ xã hội mới phát sinh. Mặt khác, sự phát triển và thay đổi của hệ thống pháp luật Việt Nam, Hiến pháp 2013, các đạo luật quan trọng được ban hành khiến nhiều quy định của Pháp lệnh không còn phù hợp…

Dự thảo Luật Thư viện có 7 Chương, 51 Điều, sửa đổi bổ sung 19 điều, quy định mới 32 điều so với Pháp lệnh và các quy định hiện hành; quy định về thành lập thư viện; hoạt động thư viện; Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện; xếp hạng và đánh giá hoạt động thư viện; quản lí nhà nước về thư viện.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc phiên họp
Thẩm tra Tờ trình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình cho biết, điểm mới của dự thảo Luật so với Pháp lệnh là bổ sung 2 chương về hoạt động thư viện, xếp hạng và đánh giá hoạt động thư viện; mở rộng phạm vi điều chỉnh và bổ sung đối tượng áp dụng, thư viện số, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thư viện.

Tuy nhiên, so với mục tiêu xây dựng Luật, Ủy ban thẩm tra nhận thấy, tổng thể cấu trúc còn chưa hợp lí, thiếu những quy định khái quát để tạo hành lang pháp lí cho phát triển các loại hình thư viện, phát triển văn hóa đọc, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.
Thảo luận tại phiên họp, các thành viên UBTVQH đánh giá cao sự chuẩn bị công phu của Ban Soạn thảo cũng như Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng cho dự án Luật này. Các đại biểu hi vọng sau khi Luật này ra đời, tỉ lệ người dân sử dụng dịch vụ do các thư viện cung cấp sẽ tăng lên; thúc đẩy văn hóa đọc đang dần suy giảm, tạo điều kiện cho Nhân dân tiếp cận với thông tin, tri thức ngày một nhiều hơn. Đồng thời, Ban soạn thảo cần rà soát lại bảo đảm không chồng chéo về các quy định pháp luật và để thống nhất với các luật có liên quan. Đặc biệt quan tâm việc xác định rõ trách nhiệm của thư viện trọng điểm và trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị và các bộ, ngành đối với xây dựng thư viện.

Cùng ngày, UBTVQH xem xét, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lí tiền nợ thuế, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của người nộp thuế đã phá sản, giải thể, không còn sản xuất kinh doanh và không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước; Thông qua Nghị quyết quy định chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong Luật Công an Nhân dân năm 2018…

Phát biểu kết thúc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Thường trực các Ủy ban liên quan của Quốc hội, các bộ, ngành hữu quan tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các dự án Luật quan trọng được xem xét tại phiên họp lần này bảo đảm chất lượng và tiến độ theo đúng yêu cầu, để sớm trình Quốc hội cho ý kiến vào kì họp tới…
Hoàng Trang