Thời sự

Thứ ba, 12-03-2019 | 10:23 GMT+7

Đẩy mạnh phối hợp thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

 Bộ Công an, Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết 5 năm (2013 - 2018) thực hiện Chương trình phối hợp số 09/Ctr-BCA-MTTW về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong tình hình mới; 5 năm Chương trình hành động số 22-Ctr/ĐUCA-V28 và 2 năm Chương trình phối hợp số 38-Ctr/BDVTW-BCA về thực hiện công tác dân vận.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Dân vận TW; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an TW, Bộ trưởng Bộ Công an và ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư TW Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Dự Hội nghị còn có đại biểu cấp ủy, chính quyền, ngành công an, các tổ chức thành viên MTTQ ở TW và các tỉnh, thành phố. Hội NCT Việt Nam có ông Ngô Trọng Vịnh, Phó Chủ tịch Hội.
Bà Trương Thị Mai, Ủy viên BCT, Trưởng ban Dân vận TW phát biểu chỉ đạo Hội nghị
5 năm qua, Chương trình phối hợp số 09 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ có bước phát triển mới, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Phong trào “Dân vận khéo” của lực lượng công an được đẩy mạnh. Công tác phối hợp có nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được phổ biến, nhân rộng, phát huy được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ban Chỉ đạo các cấp hoạt động có chiều sâu, đạt nhiều kết quả… Là tổ chức thành viên, Hội NCT Việt Nam phối hợp Bộ Công an triển khai Chương trình hành động số 761/CtrPH/HNCT-BCA về “Đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm”. Phối hợp tập huấn cán bộ Hội và phát huy vai trò của NCT trong phòng chống tội phạm, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giáo dục con cháu thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ…  
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên BCT, Bộ trưởng Bộ Công an kết luận Hội nghị
Tuy nhiên, Chương trình phối hợp còn có một số hạn chế: Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện còn hình thức, chưa đổi mới, thiết thực. Lực lượng nòng cốt làm công tác an ninh, trật tự ở cơ sở còn yếu, chưa có số lượng, chính sách, chế độ, trang thiết bị phù hợp. Vẫn còn cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỉ luật, pháp luật làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành công an…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận TW; ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá cao kết quả 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp và yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả bằng những nội dung, hình thức, biện pháp thiết thực. Đặc biệt, cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư. Xác định thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ là trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội mà nòng cốt là lực lượng Công an Nhân dân. Mọi chủ trương, biện pháp, kế hoạch xây dựng phong trào phải hợp lòng dân, vừa sức dân, vì lợi ích và yêu cầu của đời sống Nhân dân.

Tại Hội nghị, có 263 tập thể, 392 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp được khen thưởng.
                                          Tin, ảnh: Văn Minh