Thời sự

Thứ tư, 07-11-2018 | 11:10 GMT+7

Công an quận Ba Đình, TP Hà Nội: Giữ vững trật tự an ninh trong kỳ họp Quốc hội       

Trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 14, vấn đề về an ninh chính trị, trật tự xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn quận Ba Đình, đặc biệt trong khu vực trọng điểm A1, luôn được Công an các phường Điện Biên, Quán Thánh, Đội Cấn, Đội Cảnh sát giao thông số 2, … quan tâm đặc biệt

Ngay khi có thông tin, kế hoạch về kỳ họp Quốc hội, xác định quận Ba Đình là một địa bàn trọng điểm về an  ninh chính trị và trật tự xã hội. Địa bàn quận tập trung nhiều cơ quan của Đảng và Nhà nước cùng các cơ quan quốc tế. Do đó công tác thực hiện các kế hoạch, chuyên đề công tác trọng tâm, công tác giải quyết an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, đặc biệt công tác hướng dẫn các đoàn khiếu kiện trên địa bàn luôn được chú trọng. Ban Chỉ huy Công an quận đã làm tốt công tác tham mưu, phân công rõ nhiệm vụ cho các đơn vị, chỉ đạo các phường ,đặc biệt các phường khu vực trọng điểm A1 như các phường: Quán Thánh, Ngọc Hà và Điện Biên để có thể tổ chức các lực lượng triển khai đồng bộ biện pháp giải quyết hiệu quả các vấn đề về TTĐT, TTATGT và giải quyết các điểm phức tạp trên địa bàn.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thanh Hải, Tổ trưởng tổ CSTT, Công an phường Quán Thánh cho biết, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm vững các văn bản pháp luật của Nhà nước về công tác tham mưu cho lãnh đạo đảm bảo trật tự đô thị, để hoàn thành nhiệm vụ được giao góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các phường lân cận, cũng như Đội CSGT số 2 tổ chức ứng trực suốt ngày đêm đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ các đoàn đại biểu về dự họp an toàn.

Tại các địa điểm như khu vực Hoàng Diệu, Độc Lập, vườn hoa Mai Xuân Thưởng… thường xuyên có đông người tụ tập, trong đó có nhiều người ở các địa phương ra Hà Nội nộp dơn khiếu nại. Đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân gửi nhiều nơi nhưng không đúng địa chỉ, không đúng thẩm quyền giải quyết, …Do đó việc hướng dẫn người dân khiếu nại, tố cáo đúng địa điểm, đúng cơ quan có thẩm quyền, đúng với quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và pháp luật hiện hành là việc làm rất cấn thiết và phải được thực hiện thường xuyên.
Trong thời gian tới, để thực hiện đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn, đồng thời duy trì những kết quả đã đạt được, Công an các phường ,thực hiện chỉ đạo của Công an quận, phối hợp kịp thời cùng các đội nghiệp vụ, phối hợp với Hội Cựu Chiến binh, Hội Phụ nữ,... tiếp tục thực hiện các kế hoạch về kiểm tra, xử lý các vi phạm, xóa các tụ điểm phức tạp. Bên cạnh đó, nâng cao công tác kiểm tra, đôn đốc cán bộ chiến sĩ chấp hành điều lệnh, thực hiện đúng các quy trình, quy định, điều lệnh tư thế, tác phong, hiệu quả quả công tác, văn hóa ứng xử  để luôn tăng cường niềm tin, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và sự tin yêu của nhân dân .
Văn Bảo – Tam Sơn – Ba Ly