Thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang: Đất đã thu hồi đủ, giao đất cho các hộ xong, phần còn thừa chính quyền đòi lấy nốt!?

Năm 2001, Nhà nước thu hồi 2.040m2 đất nông nghiệp của ông Giàng Văn Mình tại tổ 6, thị trấn Yên Minh, để giao cho các hộ làm nhà ở. Phần còn lại, chính quyền địa phương lại cho là “đất công” và yêu cầu gia đình ông Mình bàn giao nốt. Ông Mình đã làm đơn khởi kiện việc thu hồi đất thừa trên…

Ông Giàng Dũng Mình trình bày: Năm 2001, UBND tỉnh Hà Giang ra quyết định thu hồi 2.040m2 đất nông nghiệp, tại tổ 6 thị trấn Yên Minh của gia đình ông để giao cho các hộ dân làm nhà ở. Đất đã thu hồi đủ, chính quyền đã xây dựng khu tái định cư giao cho các hộ dân, còn lại một diện tích nhỏ gia đình ông vẫn sử dụng. Ngày 25/11/2006, ông Mình lập Hợp đồng chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Khuy, trú tại tổ 6, thị trấn Yên Minh. Hợp đồng chuyển nhượng giữa gia đình ông với bà Khuy, được chính quyền thị trấn xác nhận là hợp pháp.

Sau khi nhận chuyển nhượng, bà Khuy làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Nhưng khi nhận được sổ đỏ, bà Khuy phát hiện, chính quyền cấp sổ đỏ thiếu diện tích đất bà nhận chuyển nhượng từ ông Mình. Bà Khuy làm đơn đề nghị gửi UBND huyện Yên Minh, nhưng không được giải quyết đúng pháp luật, mà chính quyền huyện chỉ ban hành Thông báo và Hướng dẫn, đều cho rằng bà Khuy không có quyền và lợi ích hợp pháp đến thửa đất, nên không có quyền kiến nghị, mà phải khởi kiện ra tòa án để được xem xét giải quyết. Ngày 24/11/2017, bà Khuy có Đơn khiếu nại gửi UBND huyện Yên Minh. Ngày 25/12/2017, Chủ tịch UBND huyện Yên Minh ban hành Quyết định số 2774/QĐ-UBND, giải quyết khiếu nại của bà Khuy, có nội dung giữ nguyên nội dung Thông báo số 49/TB-UBND ngày 14/11/2017 của Chủ tịch UBND huyện Yên Minh…

Bản đồ giao đất thị trấn Yên Minh, đã giao đủ đất cho các hộ dân, phù hợp với thực tế (phần đất thu hồi không liên quan đến phần đất còn lại)
Bản đồ giao đất thị trấn Yên Minh, đã giao đủ đất cho các hộ dân, phù hợp với thực tế (phần đất thu hồi không liên quan đến phần đất còn lại)

Không đồng ý với Quyết định số 2774/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện Yên Minh, nên bà Khuy có Đơn khiếu nại gửi UBND tỉnh Hà Giang. Ngày 19/9/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 1907/QĐ-UBND, giải quyết khiếu nại của bà Khuy, nội dung hủy Quyết định số 2774/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của Chủ tịch UBND huyện Yên Minh. Giao Chủ tịch UBND huyện Yên Minh: Xác định đúng nội dung khiếu nại của bà Khuy, để giải quyết theo pháp luật về khiếu nại… Thế nhưng, khiếu nại của bà Khuy không được chính quyền huyện Yên Minh giải quyết. Nhận thấy việc khiếu nại khó đem lại kết quả, bà Khuy trả lại diện tích đất này cho ông Mình giải quyết theo pháp luật. Ngày 15/1/2019, Chủ tịch UBND thị trấn Yên Minh ra Thông Báo số 21, về việc tháo dỡ công trình, trả lại diện tích đất do Nhà nước quản lí.

Tài liệu có trong hồ sơ vụ việc cho thấy: Ngày 27/3/2001, UBND tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 783/QĐ-UB, về việc thu hồi đất nông nghiệp, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, để GPMB và quy hoạch chi tiết khu dân cư, giao đất cho các hộ gia đình làm nhà ở, tại Điều 1 có nội dung: “1- Thu hồi diện tích 2040m2 của hộ gia đình ông Giàng Dũng Mình, tại khu vực thôn Nà Hán, HTX Nà Tẻn, thị trấn Yên Minh,… 2- Chuyển mục đích sử dụng 2.040m2 đất thu hồi nói tại Khoản 1 sang loại đất ở, để GPMB và quy hoạch chi tiết giao đất cho Nhân dân làm nhà ở”. Điều 2 Quyết định số 783/QĐ-UB chỉ giao Sở Địa chính và UBND huyện Yên Minh GPMB, kiểm kê tính toán đền bù… trình UBND tỉnh phê duyệt. Trên cơ sở đó, ngày 23/10/2002, UBND huyện Yên Minh ban hành Quyết định số 427/QĐ-UB, về việc đền bù thiệt hại về đất… đối với hộ ông Mình, với số tiền 5.996.000 đồng…

Phần đất thực tế ông Giàng Dũng Mình đang khởi kiện để bảo vệ lợi ích hợp pháp (cách khu đất đã bị thu hồi con đường dẫn ra ruộng)
Phần đất thực tế ông Giàng Dũng Mình đang khởi kiện để bảo vệ lợi ích hợp pháp (cách khu đất đã bị thu hồi con đường dẫn ra ruộng)

Thực tế, tổng diện tích đất ghi trong Quyết định số 783/QĐ-UB của UBND tỉnh Hà Giang (2.040m2), đã được thu hồi đủ, GPMB và xây dựng khu tái định cư, giao cho các hộ dân sử dụng ổn định, có biên bản của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Minh. Bản đồ giao đất khu dân cư thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, tỉ lệ 1/500 cũng thể hiện các lô đất đã giao xong cho các hộ, hoàn toàn không dính dáng đến phần đất còn sót lại sau khi GPMB, phù hợp với thực tế hiện nay. Do đó, phần diện tích còn lại của gia đình ông Mình không nằm trong diện tích thu hồi của Quyết định số 783/QĐ-UB của UBND tỉnh Hà Giang.

Để làm rõ sự thật khách quan, gia đình ông Giàng Dũng Mình tiến hành mời cơ quan đo đạc, có sự chứng kiến của cán bộ chuyên môn UBND huyện Yên Minh và UBND thị trấn Yên Minh. Kết quả đo đạc bộc lộ rõ, tổng diện tích đất của gia đình ông Giàng Dũng Mình trên thực địa là 2.167,2m2, Nhà nước thu hồi 2.040m2, phần diện tích đất còn lại mặc nhiên vẫn thuộc quyền quản lí sử dụng của gia đình ông Giàng Dũng Mình, phải được chính quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mặt khác, tại Quyết định số 783/QĐ-UB của UBND tỉnh Hà Giang, không có câu chữ nào giao chính quyền thị trấn sử dụng phần đất thừa sau GPMB vào bất cứ mục đích công ích nào.

Vì vậy, sau đó ông Giàng Dũng Mình chuyển nhượng phần đất còn lại cho bà Nguyễn Thị Khuy là ngay tình và hợp pháp, phù hợp quy định của pháp luật hiện hành. Thế nhưng, các cấp chính quyền huyện Yên Minh lại cho rằng việc chuyển nhượng là không đúng pháp luật, nên không công nhận. Các cấp chính quyền huyện này cho rằng, ông Giàng Dũng Mình mới là người có quyền lợi chính ở đây.

Mảnh trích đo địa chính do Công ty CP Đầu tư và Tư vấn thiết kế kiến trúc Việt Nam thực hiện, theo yêu cầu của ông Giàng Dũng Mình, có sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương
Mảnh trích đo địa chính do Công ty CP Đầu tư và Tư vấn thiết kế kiến trúc Việt Nam thực hiện, theo yêu cầu của ông Giàng Dũng Mình, có sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương

Ông Giàng Dũng Mình cho rằng, thửa đất còn thừa lại sau khi Nhà nước thu hồi, GPMB phải được công nhận, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông. Và, việc ông chuyển nhượng đất cho bà Nguyễn Thị Khuy là hợp pháp, phải được pháp luật thừa nhận. Nhận định của ông Mình hoàn toàn phù hợp quy định của pháp luật về đất đai. Bằng chứng, Luật Đất đai qua các thời kì (1993, 2003, 2013) chỉ công nhận chính quyền cấp xã (ở đây là thị trấn) quản lí, sử dụng duy nhất diện tích đất công ích, được trích từ đất nông nghiệp của địa phương, nhưng không quá 5% tổng diện tích. Trường hợp UBND thị trấn Yên Minh sử dụng đất vào mục đích công ích khác, thì bắt buộc phải có quyết định thu hồi, giao đất của cấp có thẩm quyền là UBND tỉnh Hà Giang.

Hiện chính quyền huyện Yên Minh và thị trấn Yên Minh không giải quyết quyền lợi cho ông Giàng Dũng Mình, đồng thời không làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông, vẫn cho rằng diện tích đất đó do UBND thị trấn quản lí!? Đây là nhận thức pháp luật rất sai lệch của các cấp chính quyền sở tại, bởi cấp có thẩm quyền là UBND tỉnh Hà Giang không có bất cứ văn bản, quyết định nào giao đất cho UBND thị trấn Yên Minh quản lí, sử dụng diện tích đất còn lại này.

Cần khẳng định lần nữa rằng, các cấp chính quyền huyện Yên Minh định lấy nốt diện tích đất thừa sau thu hồi, GPMB của gia đình ông Giàng Dũng Mình, mà không căn cứ vào thực tế và cơ sở pháp lí nào. Trong khi đó, ông Giàng Dũng Mình có đầy đủ căn cứ pháp lí và chứng cứ thực tế, để khẳng định đây là diện tích đất của gia đình quản lí, sử dụng sau khi đã bản giao đủ 2.040m2 đất cho Nhà nước, theo Quyết định thu hồi số 783/QĐ-UB ngày 27/3/2001 của UBND tỉnh Hà Giang. Do đó, việc ông Mình khởi kiện ra tòa án, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho gia đình là có căn cứ. Hi vọng cơ quan tòa án xử lí vụ việc đúng quy định của pháp luật, tôn trọng sự thật khách quan, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho gia đình ông Giàng Dũng Mình.

Hoàng Linh

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai: Đường Hùng Vương mới đưa vào sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng

Huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai: Đường Hùng Vương mới đưa vào sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng

Mặc dù mới đưa vào sử dụng, vẫn còn bảo hành, nhưng công trình Chỉnh trang đô thị huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai (Đường Hùng Vương) có dấu hiệu bong tróc, hư hỏng, xuất hiện nhiều ổ gà… xuống cấp trầm trọng. Việc này, khiến cư dân địa phương “bức xúc” nghi vấn liệu chính quyền địa phương có biết việc xuống cấp đoạn đường này?
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An, “xem thường” chỉ đạo của UBND tỉnh

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An, “xem thường” chỉ đạo của UBND tỉnh

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An được thành lập năm 2008 có trụ sở tại Toà nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 đường Quang Trung, TP Vinh, là chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ công nhân viên tại xã Hưng Lộc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Dự án được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 670/QĐ.UBND - XD ngày 22/02/2016.
Tỉnh Bắc Ninh: Mong chờ một bản án khách quan công tâm tại TAND Cấp cao

Tỉnh Bắc Ninh: Mong chờ một bản án khách quan công tâm tại TAND Cấp cao

Cho rằng Bản án Sơ thẩm số 62/2018/HNGT-ST ngày 16/11/2018 của TAND TP Bắc Ninh và Bản án Phúc thẩm số 14/2019/HNGT-PT ngày 1/4/2019 của TAND tỉnh Bắc Ninh xét xử chưa khách quan, có dấu hiệu bao che… Bà Nguyễn Thị Ngãi, người cao tuổi, ở số 415 Nguyễn Trãi, khu phố Bồ Sơn, phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã có đơn khiếu nại gửi TAND Cấp cao tại Hà Nội.
Tỉnh Lâm Đồng: Bản án phúc thẩm có dấu hiệu áp dụng sai luật

Tỉnh Lâm Đồng: Bản án phúc thẩm có dấu hiệu áp dụng sai luật

TAND tỉnh Lâm Đồng có dấu hiệu nhận định và áp dụng sai luật để ra Bản án số 146/2020/DS-PT về “Tranh chấp hợp đồng đặt cọc” ngày 17/11/2020, buộc bà Phạm Thị Kim Thắm (sinh 1962) và chồng là ông Nguyễn Kim Thanh, (sinh 1959) cùng thường trú tại 652/22, Quốc lộ 20, thôn Ánh Mai 2, xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, có đơn khiếu nại…
Vụ cưỡng chế thi hành án tài sản nhà, đất 319 đường Lê Duẩn, TP Đà Nẵng: Căn nhà đã chuyển giao và sang tên từ 10 năm trước

Vụ cưỡng chế thi hành án tài sản nhà, đất 319 đường Lê Duẩn, TP Đà Nẵng: Căn nhà đã chuyển giao và sang tên từ 10 năm trước

Mới đây, gửi kiến nghị cho cơ quan thi hành án TP Đà Nẵng liên quan đến cưỡng chế, thu hồi tài sản nhà, đất số 319 đường Lê Duẩn, ông Trương Văn Đông, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 cho biết, tài sản này không còn thuộc về sở hữu của doanh nghiệp, vì cách đây 10 năm đã chuyển giao và sang tên để đảm bảo một khoản vay mà công ty đã vay của ông Phan Văn Anh Vũ.

Tin khác

Bao giờ TP Hà Nội mới có kết luận giải quyết?

Bao giờ TP Hà Nội mới có kết luận giải quyết?
Bà Nguyễn Thị Oanh, cùng 29 hộ dân ở thôn Đìa, xã Bình Minh có đơn phản ánh, Chi ủy, chính quyền xóm Đìa và UBND xã Bình Minh cùng toàn thể Nhân dân họp đồng ý cho doanh nghiệp vào thuê đất để xây dựng nhà máy trong 12 năm, sau năm 2013, phải chia ruộng lại cho dân sản xuất theo quy định. Tuy nhiên, đến năm 2013, các hộ dân yêu cầu doanh nghiệp phải trả tiền thuê đất sau năm 2013, hoặc trả lại đất cho dân, nhưng không được chấp nhận…

Mong muốn tỉnh, thị xã sớm cho phép xây dựng, khôi phục đình Vị Dương

Mong muốn tỉnh, thị xã sớm cho phép xây dựng, khôi phục đình Vị Dương
Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn đề nghị của các cụ cao niên, đại diện cho 15 dòng họ và các tầng lớp Nhân dân thôn Vị Dương, xã Liên Vị gửi UBND tỉnh Quảng Ninh, các sở, ngành có liên quan và cấp ủy, chính quyền, MTTQ thị xã Quảng Yên, với mong muốn sớm được các cấp, các ngành cho phép Nhân dân phục dựng lại đình Vị Dương...

Quảng Bình: Khởi tố đối tượng buôn bán hơn 62kg pháo trái phép

Quảng Bình: Khởi tố đối tượng buôn bán hơn 62kg pháo trái phép
Nguyễn Tiến Trung dùng 20 triệu đồng mua 62 kg pháo của một người không quen biết để đem đi tiêu thụ. Khi y đang bốc xếp số pháo sang xe của mình thì bị lực lượng chức năng bắt giữ, khởi tố và tạm giam 4 tháng để điều tra xử lý theo pháp luật.

Tỉnh Lạng Sơn: Mượn đất ở nhờ rồi làm giả giấy chuyển nhượng để chiếm đoạt

Tỉnh Lạng Sơn: Mượn đất ở nhờ rồi làm giả giấy chuyển nhượng để chiếm đoạt
Chuyển công tác về Trường Đảng tỉnh Lạng Sơn (nay là Trường chính trị Hoàng Văn Thụ) nhưng chưa có đất ở. Được người quen cho dựng nhà tạm ở trên đất vườn chè, hứa khi nào được phân đất ở thì sẽ trả lại. Thế nhưng, khi được cấp đất ở, không những không trả lại đất, mà còn chiếm luôn đất mượn, giả mạo chữ kí trong Giấy chuyển nhượng đất thổ cư, để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trên diện tích đất ở nhờ. Đó là hành vi của ông Hoàng Tuấn Kỳ, cựu cán bộ Trường Đảng tỉnh Lạng Sơn. Vụ việc được khởi kiện ra tòa, nhưng TAND TP Lạng Sơn giải quyết không thỏa đáng khiến gia chủ phải tiếp tục hành trình tìm công lí…

Vợ Phan Văn Anh Vũ khiếu nại thi hành án tài sản 319 đường Lê Duẩn

Vợ Phan Văn Anh Vũ khiếu nại thi hành án tài sản 319 đường Lê Duẩn
Cho rằng tài sản nhà, đất số 319 đường Lê Duẩn, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng là tài sản chung của vợ chồng bị cơ quan thi hành án cưỡng chế là không đúng pháp luật, nên bà Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ Phan Văn Anh Vũ) đã gửi đơn khiếu nại đến nhiều cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Tỉnh Lai Châu: Người dân tố bản án chưa công tâm và đúng pháp luật

Tỉnh Lai Châu:  Người dân tố bản án  chưa công tâm và đúng pháp luật
Ông Chẻo Oán Niền, người cao tuổi, ở xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu cho rằng, TAND tỉnh Lai Châu trả lại đơn khởi kiện, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông trong vụ kiện hành chính số 166/2019/TLST-HC ngày 17/4/2020 “Yêu cầu hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính” là chưa đúng pháp luật....
Xem thêm
Tỉnh Bắc Ninh: Mong chờ một bản án khách quan công tâm tại TAND Cấp cao

Tỉnh Bắc Ninh: Mong chờ một bản án khách quan công tâm tại TAND Cấp cao

Cho rằng Bản án Sơ thẩm số 62/2018/HNGT-ST ngày 16/11/2018 của TAND TP Bắc Ninh và Bản án Phúc thẩm số 14/2019/HNGT-PT ngày 1/4/2019 của TAND tỉnh Bắc Ninh xét ...
Khởi tố vụ án BN 1342 làm lây lan dịch Covid-19

Khởi tố vụ án BN 1342 làm lây lan dịch Covid-19

Trưa ngày 3/12, Công an TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc họp báo cung cấp thông tin khởi tố vụ án hình sự đối với BN 1342 làm lây ...
Quảng Bình: Khởi tố đối tượng buôn bán hơn 62kg pháo trái phép

Quảng Bình: Khởi tố đối tượng buôn bán hơn 62kg pháo trái phép

Nguyễn Tiến Trung dùng 20 triệu đồng mua 62 kg pháo của một người không quen biết để đem đi tiêu thụ. Khi y đang bốc xếp số pháo sang ...
Huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai: Đường Hùng Vương mới đưa vào sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng

Huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai: Đường Hùng Vương mới đưa vào sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng

Mặc dù mới đưa vào sử dụng, vẫn còn bảo hành, nhưng công trình Chỉnh trang đô thị huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai (Đường Hùng Vương) có dấu hiệu ...
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An, “xem thường” chỉ đạo của UBND tỉnh

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An, “xem thường” chỉ đạo của UBND tỉnh

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An được thành lập năm 2008 có trụ sở tại Toà nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 ...
Vụ cưỡng chế thi hành án tài sản nhà, đất 319 đường Lê Duẩn, TP Đà Nẵng: Căn nhà đã chuyển giao và sang tên từ 10 năm trước

Vụ cưỡng chế thi hành án tài sản nhà, đất 319 đường Lê Duẩn, TP Đà Nẵng: Căn nhà đã chuyển giao và sang tên từ 10 năm trước

Mới đây, gửi kiến nghị cho cơ quan thi hành án TP Đà Nẵng liên quan đến cưỡng chế, thu hồi tài sản nhà, đất số 319 đường Lê Duẩn, ...
Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?

Thanh Hóa: Sao lại cấp bò bị bệnh cho dân nghèo?

Tạp chí Người cao tuổi vừa nhận được đơn của công dân phản ánh về việc Hội Nông dân (ND) tỉnh Thanh Hóa cấp bò bệnh lở mồm long móng ...
Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

Con cái ngược đãi ông bà, cha mẹ bị xử lí thế nào?
Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Nhân dân mong muốn rút sư để tự quản lý chùa Nga Hoàng

Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc: Nhân dân mong muốn rút sư để tự quản lý chùa Nga Hoàng

Vừa qua, rất nhiều người cao tuổi và nhân dân xã Hợp Châu có đơn phản ánh về việc sau khi sư Thích Huệ Tịnh và Thích Thiên Tín về ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Phiên bản di động