Thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang: Đất đã thu hồi đủ, giao đất cho các hộ xong, phần còn thừa chính quyền đòi lấy nốt!?

Năm 2001, Nhà nước thu hồi 2.040m2 đất nông nghiệp của ông Giàng Văn Mình tại tổ 6, thị trấn Yên Minh, để giao cho các hộ làm nhà ở. Phần còn lại, chính quyền địa phương lại cho là “đất công” và yêu cầu gia đình ông Mình bàn giao nốt. Ông Mình đã làm đơn khởi kiện việc thu hồi đất thừa trên…

Ông Giàng Dũng Mình trình bày: Năm 2001, UBND tỉnh Hà Giang ra quyết định thu hồi 2.040m2 đất nông nghiệp, tại tổ 6 thị trấn Yên Minh của gia đình ông để giao cho các hộ dân làm nhà ở. Đất đã thu hồi đủ, chính quyền đã xây dựng khu tái định cư giao cho các hộ dân, còn lại một diện tích nhỏ gia đình ông vẫn sử dụng. Ngày 25/11/2006, ông Mình lập Hợp đồng chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Khuy, trú tại tổ 6, thị trấn Yên Minh. Hợp đồng chuyển nhượng giữa gia đình ông với bà Khuy, được chính quyền thị trấn xác nhận là hợp pháp.

Sau khi nhận chuyển nhượng, bà Khuy làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Nhưng khi nhận được sổ đỏ, bà Khuy phát hiện, chính quyền cấp sổ đỏ thiếu diện tích đất bà nhận chuyển nhượng từ ông Mình. Bà Khuy làm đơn đề nghị gửi UBND huyện Yên Minh, nhưng không được giải quyết đúng pháp luật, mà chính quyền huyện chỉ ban hành Thông báo và Hướng dẫn, đều cho rằng bà Khuy không có quyền và lợi ích hợp pháp đến thửa đất, nên không có quyền kiến nghị, mà phải khởi kiện ra tòa án để được xem xét giải quyết. Ngày 24/11/2017, bà Khuy có Đơn khiếu nại gửi UBND huyện Yên Minh. Ngày 25/12/2017, Chủ tịch UBND huyện Yên Minh ban hành Quyết định số 2774/QĐ-UBND, giải quyết khiếu nại của bà Khuy, có nội dung giữ nguyên nội dung Thông báo số 49/TB-UBND ngày 14/11/2017 của Chủ tịch UBND huyện Yên Minh…

thi tran yen minh huyen yen minh tinh ha giang dat da thu hoi du giao dat cho cac ho xong phan con thua chinh quyen doi lay not
Bản đồ giao đất thị trấn Yên Minh, đã giao đủ đất cho các hộ dân, phù hợp với thực tế (phần đất thu hồi không liên quan đến phần đất còn lại)

Không đồng ý với Quyết định số 2774/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện Yên Minh, nên bà Khuy có Đơn khiếu nại gửi UBND tỉnh Hà Giang. Ngày 19/9/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 1907/QĐ-UBND, giải quyết khiếu nại của bà Khuy, nội dung hủy Quyết định số 2774/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của Chủ tịch UBND huyện Yên Minh. Giao Chủ tịch UBND huyện Yên Minh: Xác định đúng nội dung khiếu nại của bà Khuy, để giải quyết theo pháp luật về khiếu nại… Thế nhưng, khiếu nại của bà Khuy không được chính quyền huyện Yên Minh giải quyết. Nhận thấy việc khiếu nại khó đem lại kết quả, bà Khuy trả lại diện tích đất này cho ông Mình giải quyết theo pháp luật. Ngày 15/1/2019, Chủ tịch UBND thị trấn Yên Minh ra Thông Báo số 21, về việc tháo dỡ công trình, trả lại diện tích đất do Nhà nước quản lí.

Tài liệu có trong hồ sơ vụ việc cho thấy: Ngày 27/3/2001, UBND tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 783/QĐ-UB, về việc thu hồi đất nông nghiệp, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, để GPMB và quy hoạch chi tiết khu dân cư, giao đất cho các hộ gia đình làm nhà ở, tại Điều 1 có nội dung: “1- Thu hồi diện tích 2040m2 của hộ gia đình ông Giàng Dũng Mình, tại khu vực thôn Nà Hán, HTX Nà Tẻn, thị trấn Yên Minh,… 2- Chuyển mục đích sử dụng 2.040m2 đất thu hồi nói tại Khoản 1 sang loại đất ở, để GPMB và quy hoạch chi tiết giao đất cho Nhân dân làm nhà ở”. Điều 2 Quyết định số 783/QĐ-UB chỉ giao Sở Địa chính và UBND huyện Yên Minh GPMB, kiểm kê tính toán đền bù… trình UBND tỉnh phê duyệt. Trên cơ sở đó, ngày 23/10/2002, UBND huyện Yên Minh ban hành Quyết định số 427/QĐ-UB, về việc đền bù thiệt hại về đất… đối với hộ ông Mình, với số tiền 5.996.000 đồng…

thi tran yen minh huyen yen minh tinh ha giang dat da thu hoi du giao dat cho cac ho xong phan con thua chinh quyen doi lay not
Phần đất thực tế ông Giàng Dũng Mình đang khởi kiện để bảo vệ lợi ích hợp pháp (cách khu đất đã bị thu hồi con đường dẫn ra ruộng)

Thực tế, tổng diện tích đất ghi trong Quyết định số 783/QĐ-UB của UBND tỉnh Hà Giang (2.040m2), đã được thu hồi đủ, GPMB và xây dựng khu tái định cư, giao cho các hộ dân sử dụng ổn định, có biên bản của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Minh. Bản đồ giao đất khu dân cư thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, tỉ lệ 1/500 cũng thể hiện các lô đất đã giao xong cho các hộ, hoàn toàn không dính dáng đến phần đất còn sót lại sau khi GPMB, phù hợp với thực tế hiện nay. Do đó, phần diện tích còn lại của gia đình ông Mình không nằm trong diện tích thu hồi của Quyết định số 783/QĐ-UB của UBND tỉnh Hà Giang.

Để làm rõ sự thật khách quan, gia đình ông Giàng Dũng Mình tiến hành mời cơ quan đo đạc, có sự chứng kiến của cán bộ chuyên môn UBND huyện Yên Minh và UBND thị trấn Yên Minh. Kết quả đo đạc bộc lộ rõ, tổng diện tích đất của gia đình ông Giàng Dũng Mình trên thực địa là 2.167,2m2, Nhà nước thu hồi 2.040m2, phần diện tích đất còn lại mặc nhiên vẫn thuộc quyền quản lí sử dụng của gia đình ông Giàng Dũng Mình, phải được chính quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mặt khác, tại Quyết định số 783/QĐ-UB của UBND tỉnh Hà Giang, không có câu chữ nào giao chính quyền thị trấn sử dụng phần đất thừa sau GPMB vào bất cứ mục đích công ích nào.

Vì vậy, sau đó ông Giàng Dũng Mình chuyển nhượng phần đất còn lại cho bà Nguyễn Thị Khuy là ngay tình và hợp pháp, phù hợp quy định của pháp luật hiện hành. Thế nhưng, các cấp chính quyền huyện Yên Minh lại cho rằng việc chuyển nhượng là không đúng pháp luật, nên không công nhận. Các cấp chính quyền huyện này cho rằng, ông Giàng Dũng Mình mới là người có quyền lợi chính ở đây.

thi tran yen minh huyen yen minh tinh ha giang dat da thu hoi du giao dat cho cac ho xong phan con thua chinh quyen doi lay not
Mảnh trích đo địa chính do Công ty CP Đầu tư và Tư vấn thiết kế kiến trúc Việt Nam thực hiện, theo yêu cầu của ông Giàng Dũng Mình, có sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương

Ông Giàng Dũng Mình cho rằng, thửa đất còn thừa lại sau khi Nhà nước thu hồi, GPMB phải được công nhận, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông. Và, việc ông chuyển nhượng đất cho bà Nguyễn Thị Khuy là hợp pháp, phải được pháp luật thừa nhận. Nhận định của ông Mình hoàn toàn phù hợp quy định của pháp luật về đất đai. Bằng chứng, Luật Đất đai qua các thời kì (1993, 2003, 2013) chỉ công nhận chính quyền cấp xã (ở đây là thị trấn) quản lí, sử dụng duy nhất diện tích đất công ích, được trích từ đất nông nghiệp của địa phương, nhưng không quá 5% tổng diện tích. Trường hợp UBND thị trấn Yên Minh sử dụng đất vào mục đích công ích khác, thì bắt buộc phải có quyết định thu hồi, giao đất của cấp có thẩm quyền là UBND tỉnh Hà Giang.

Hiện chính quyền huyện Yên Minh và thị trấn Yên Minh không giải quyết quyền lợi cho ông Giàng Dũng Mình, đồng thời không làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông, vẫn cho rằng diện tích đất đó do UBND thị trấn quản lí!? Đây là nhận thức pháp luật rất sai lệch của các cấp chính quyền sở tại, bởi cấp có thẩm quyền là UBND tỉnh Hà Giang không có bất cứ văn bản, quyết định nào giao đất cho UBND thị trấn Yên Minh quản lí, sử dụng diện tích đất còn lại này.

Cần khẳng định lần nữa rằng, các cấp chính quyền huyện Yên Minh định lấy nốt diện tích đất thừa sau thu hồi, GPMB của gia đình ông Giàng Dũng Mình, mà không căn cứ vào thực tế và cơ sở pháp lí nào. Trong khi đó, ông Giàng Dũng Mình có đầy đủ căn cứ pháp lí và chứng cứ thực tế, để khẳng định đây là diện tích đất của gia đình quản lí, sử dụng sau khi đã bản giao đủ 2.040m2 đất cho Nhà nước, theo Quyết định thu hồi số 783/QĐ-UB ngày 27/3/2001 của UBND tỉnh Hà Giang. Do đó, việc ông Mình khởi kiện ra tòa án, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho gia đình là có căn cứ. Hi vọng cơ quan tòa án xử lí vụ việc đúng quy định của pháp luật, tôn trọng sự thật khách quan, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho gia đình ông Giàng Dũng Mình.

Hoàng Linh

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

lien quan den gan 300 nguoi trung tuyen vien chuc tai thanh hoa nhieu bat thuong cua so noi vu

Liên quan đến gần 300 người trúng tuyển viên chức tại Thanh Hóa: Nhiều “bất thường” của Sở Nội vụ?

Bộ Nội vụ đã vào cuộc và chỉ rõ nhiều nội dung “chưa phù hợp” của đoàn kiểm tra Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa về kỳ thi tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký Đất đai (ĐKĐĐ), thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời khẳng định, việc xét tuyển về cơ bản được thực hiện theo quy định của pháp luật.    
xa phu trung o huyen tan phu tinh dong nai noi doi va bia dat khong the che lap mat troi

Xã Phú Trung, ở huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai: Nói dối và bịa đặt, không thể che lấp mặt trời!

Nói dối rằng: Đất “đồi Mỹ”, nhưng “lòi” ra cái sự: “Không công bằng”; và “bịa đặt” thể hiện dấu hiệu vu khống các bậc cao niên, để bác đơn của ông Nguyễn Văn Binh. Hành vi này của một số cán bộ xã Phú Trung và huyện Tân Phú, cụ thể ra sao? Và liệu có còn cái “cớ” nào nữa trong sự việc cụ thể dưới đây?
tinh kien giang nguoi dan kien quyet dinh chong lan dat cua huyen phu quoc

Tỉnh Kiên Giang: Người dân kiện quyết định "chồng lấn đất" của huyện Phú Quốc!

Ngày 5/8/2020, TAND tỉnh Kiên Giang nhận đơn khởi kiện của bà Trần Thị Hồng và bà Đỗ Hồng Phượng yêu cầu hủy 4 quyết định của UBND huyện Phú Quốc thu hồi đất của người khác nhưng lại chồng lấn lên đất của bà Hồng, bà Phượng. Đó là các quyết định thu hồi đất giao cho doanh nghiệp làm dự án, khá điển hình của tình trạng quản lí đất lộn xộn ở huyện đảo Phú Quốc…
noi dung to cao la co co so

Nội dung tố cáo là có cơ sở

Ông Nguyễn Văn Thương cho rằng, ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, kí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho một phụ nữ, gây thiệt hại đến quyền lợi của gia đình ông. Qua các chứng cứ ông Thương thu thập được, nội dung tố cáo ông Hưng là có cơ sở…
thi xa ayun pa tinh gia lai lam gia ho so gian lan thue cong ty xuan huong van lien tiep trung thau

Thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai: Làm giả hồ sơ, gian lận thuế… Công ty Xuân Hương vẫn liên tiếp trúng thầu!?

Ngày 13/8/2020, Ngày mới Online đăng bài: “Thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai: Công ty TNHH Xây dựng Xuân Hương sử dụng vật liệu không đúng thiết kế ?”, phản ánh việc Sở KH&ĐT tỉnh Gia Lai đề nghị UBND tỉnh Gia Lai cấm tham gia đấu thầu đối với Công ty TNHH Xây dựng Xuân Hương, do có hành vi gian lận trong công tác tham gia đấu thầu.

Tin khác

Vụ việc “Đất ở lâu năm, bỗng dưng bị thi hành án”: Chuyên gia pháp lý nói gì?

vu viec dat o lau nam bong dung bi thi hanh an chuyen gia phap ly noi gi
Trên số báo trước, Ngày mới Online có bài: “Đất ở lâu năm bỗng dưng bị thi hành án”phản ánh việc ba hộ dân ở huyện Phong Điền, TP Cần Thơ có nhà và đất vườn, canh tác đã mấy chục năm, bỗng dưng bị thi hành án cho một bản án mà họ chưa từng thấy. Trước vụ việc trên, chuyên gia pháp lí nhận định như thế nào về vụ việc?    

Thị trấn Yên Bình, tỉnh Yên Bái: Mua nhà, đất nhưng… bị người khác chiếm giữ!?

thi tran yen binh tinh yen bai mua nha dat nhung bi nguoi khac chiem giu
Vừa qua, Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn của ông Bùi Văn Thương trú tại thôn Thanh Lương, xã Tân Thịnh, TP Yên Bái phản ánh về việc chính quyền địa phương có dấu hiệu “làm ngơ” để cho ông Nguyễn Viết Bình chiếm dụng trái phép tài sản của ông hơn 7 năm nay...

Huyện Thường Tín, TP Hà Nội: Cần xử lý nghiêm nhà, xưởng, sân bóng... xây dựng trái phép ở Cụm làng nghề Văn Tự

huyen thuong tin tp ha noi can xu ly nghiem nha xuong san bong xay dung trai phep o cum lang nghe van tu
Nhiều công trình là nhà, xưởng, sân bóng... không phép xây dựng trên đất dự án Cụm công nghiệp làng nghề xã Văn Tự, huyện Thường Tín vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Theo nhiều người cao tuổi, một số cán bộ chính quyền địa phương đang "tiếp tay" "bao che" cho sự tồn tại này?

TP Cần Thơ: Tang vật vụ án hình sự sao không được thu hồi, giải quyết trả cho bị hại?

tp can tho tang vat vu an hinh su sao khong duoc thu hoi giai quyet tra cho bi hai
Đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mua nhiều xe mô - tô nhưng không trả tiền, sau đó đem số tài sản này cầm cố, bán cho người khác để lấy tiền tiêu xài mà không trả tiền cho chủ xe. Phát hiện sự việc, bị hại có đơn và cung cấp chứng cứ, tang vật cho cơ quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử. Tuy nhiên, tang vật vụ án không được thu hồi để giải quyết trả cho bị hại mà tài sản này được đăng ký sang chủ mới…    

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và đồng phạm gây thiệt hại hơn 2.700 tỉ đồng

cuu bo truong vu huy hoang va dong pham gay thiet hai hon 2700 ti dong
Ngày 14/9, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố ông Vũ Huy Hoàng (từng là Bộ trưởng Bộ Công Thương) và các đồng phạm trong vụ án sai phạm liên quan đến dự án 2-4-6 Hai Bà Trưng, TP Hồ Chí Minh.

Tuyên án các bị cáo trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại xã Đồng Tâm

tuyen an cac bi cao trong vu an dac biet nghiem trong tai xa dong tam
Chiều 14/9, sau thời gian nghị án, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội bước vào phần tuyên án.
Xem thêm
thi xa ayun pa tinh gia lai lam gia ho so gian lan thue cong ty xuan huong van lien tiep trung thau

Thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai: Làm giả hồ sơ, gian lận thuế… Công ty Xuân Hương vẫn liên tiếp trúng thầu!?

Ngày 13/8/2020, Ngày mới Online đăng bài: “Thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai: Công ty TNHH Xây dựng Xuân Hương sử dụng vật liệu không đúng thiết kế ?”, ...
huyen thuong tin tp ha noi can xu ly nghiem nha xuong san bong xay dung trai phep o cum lang nghe van tu

Huyện Thường Tín, TP Hà Nội: Cần xử lý nghiêm nhà, xưởng, sân bóng... xây dựng trái phép ở Cụm làng nghề Văn Tự

Nhiều công trình là nhà, xưởng, sân bóng... không phép xây dựng trên đất dự án Cụm công nghiệp làng nghề xã Văn Tự, huyện Thường Tín vẫn chưa được ...
cuu bo truong vu huy hoang va dong pham gay thiet hai hon 2700 ti dong

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và đồng phạm gây thiệt hại hơn 2.700 tỉ đồng

Ngày 14/9, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố ông Vũ Huy Hoàng (từng là Bộ trưởng Bộ Công Thương) và các đồng ...
thi xa ben cat tinh binh duong thuc hien cuong che kiem dem bat buoc co nhieu dau hieu trai luat

Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương: Thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc có nhiều dấu hiệu trái luật!   

Trong những ngày qua, người dân địa phương có nhiều thắc mắc xung quanh vụ cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đất và tài sản trên đất đối với cụ ...
tinh binh phuoc cong ty tnhh cao su loc an no thue ai chiu trach nhiem

  Tỉnh Bình Phước: Công ty TNHH Cao su Lộc An nợ thuế, ai chịu trách nhiệm?

 Trong Công văn số 409/2020/CV/DNMC yêu cầu ban hành quyết định thu hồi và phân chia bổ sung tài sản do bà Nguyễn Ngọc Oanh, Phó Giám đốc Công ty ...
xa phu trung o huyen tan phu tinh dong nai noi doi va bia dat khong the che lap mat troi

Xã Phú Trung, ở huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai: Nói dối và bịa đặt, không thể che lấp mặt trời!

Nói dối rằng: Đất “đồi Mỹ”, nhưng “lòi” ra cái sự: “Không công bằng”; và “bịa đặt” thể hiện dấu hiệu vu khống các bậc cao niên, để bác đơn ...
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

  Bình đẳng giới trong gia đình
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

Chính sách của Nhà nước về bình đẳng giới
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND cấp huyện trong lĩnh vực bình đẳng giới
hanh vi nguoc dai ong ba cha me

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
hanh vi vi pham quy tac giao thong duong bo

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ tùy tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị xử phạt
phap luat quy dinh the nao ve tha tu truoc thoi han

Pháp luật quy định thế nào về thả tù trước thời hạn?

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là việc cho phép người đang chấp hành hình phạt tù có đủ điều kiện theo quy định được quay trở về ...
Phiên bản di động