Thanh Hóa: Doanh nghiệp “điêu đứng” vì Kết luận thanh tra

Là doanh nghiệp tư nhân và không thuộc đối tượng, phạm vi điều chỉnh của Luật Phòng chống tham nhũng. Thế nhưng năm 2009, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vẫn thực hiện thanh tra và ban hành kết luận, kiến nghị thu hồi hơn 26.000 m2 đất và gần 8 tỷ đồng tiền giảm trừ quyết toán tại 2 dự án do Công ty TNHH xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh (Công ty Bình Minh) làm chủ đầu tư, khiến doanh nghiệp điêu đứng.

Lê Kiên
07:30, 29/06/2020

Điêu đứng vì Kết luận thanh tra

Năm 2003, Công ty Bình Minh từ Vũng Tàu về Thanh Hóa đầu tư nhiều dự án theo chủ trương mời gọi đầu tư của địa phương. Trong đó, có dự án Khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi, tại TP Thanh Hóa (có diện tích 47ha) theo hình thức BT. Đổi lại, Công ty Bình Minh đã đầu tư cho tỉnh Thanh Hóa hạ tầng Khu công nghiệp Tây Bắc ga (phía Tây, TP Thanh Hóa) để phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư.

Thông báo số 153/TB-UBND, của UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 12/11/2009, về việc kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị nghe báo cáo tình hình xử lý sau KL số 31 của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa về 02 dự án do Cty Bình Minh làm chủ đầu tư
Thông báo số 153/TB-UBND, của UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 12/11/2009, về việc kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị nghe báo cáo tình hình xử lý sau Kết luận số 31 của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa về 2 dự án do Cty Bình Minh làm chủ đầu tư

Hai dự án được doanh nghiệp thực hiện triển khai cùng lúc, đáp ứng được tiến độ, chất lượng và đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên ngày 9/9/2008, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định thanh tra số 572/QĐ-TTTH để thanh tra 2 dự án và ban hành Kết luận thanh tra số 31/KL-TTTH vào ngày 12/1/2009, chỉ sau vỏn vẹn 4 tháng.

Kết luận thanh tra số 31 đã đưa ra nhiều vi phạm của Công ty Bình Minh không có cơ sở thuyết phục, nặng nhất là việc kiến nghị thu hồi hơn 26.000 m2 đất tại Khu đô thị Bắc Đại lộ Lê lợi (đất đã cấp sổ đỏ) và kiến nghị giảm trừ gần 8 tỷ đồng quyết toán tại dự án hạ tậng KCN Tây Bắc ga.

Cho đến nay, sau rất nhiều kiến nghị và làm việc giữa các bên liên quan, tuy nhiên Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vẫn giữ nguyên quan điểm cách đây hơn 10 năm của nội dung Kết luận số 31, khiến cho doanh nghiệp thiệt hại rất lớn.

Trình bày với phóng viên Tạp chí Ngày mới online, đại diện Công ty Bình Minh khẳng định, Quyết định thanh tra và Kết luận thanh tra nêu trên của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa là không có căn cứ và hoàn toàn trái pháp luật:

  • Thứ nhất, theo Điều 34,35,36 của Luật Thanh tra năm 2004, Công ty Bình Minh không nằm trong danh sách các đối tượng thanh tra được Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số: 124/QĐ-UBND ngày 15/1/2008. Công ty Bình minh là nhà đầu tư tư nhân, không có vi phạm trong quá trình thực hiện dự án. Chủ tịch UBND tỉnh không yêu cầu hoặc quyết định thanh tra đột xuất 02 dự án do Bình Minh làm chủ đầu tư.
  • Thứ hai, việc Thanh tra tỉnh Thanh Hóa biện minh việc ban hành Quyết định thanh tra số 572/QĐ-TTTH ngày 9/9/2008 (không hề căn cứ vào Luật Thanh tra năm 2004) mà chỉ dựa vào Luật phòng chống tham nhũng số 55/2005/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng số 01/2007/QH12 và căn cứ vào Nghị quyết số 294A của Ủy ban Thường vụ Quốc hội- là hoàn toàn trái quy định của pháp luật.

Phạm vi điều chỉnh của Luật phòng chống tham nhũng tại Khoản 3, Điều 1 quy định: “Người có chức vụ, quyền hạn bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức; Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp….; Cán bộ lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp của Nhà nước, cán bộ lãnh đạo, quản lý là người đại diện phần vốn góp Nhà nước vào doanh nghiệp; Người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ có quyền hạn khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó”.

Như vậy, theo những quy định trên, Công ty Bình Minh là doanh nghiệp 100% vốn của tư nhân thì không thuộc đối tượng, phạm vi điều chỉnh của Luật Phòng chống tham nhũng. Do vậy Thanh tra tỉnh Thanh Hóa ra quyết định thanh tra và Kết luận thanh tra là có dấu hiệu làm trái pháp luật.

Thế nhưng, trong Báo cáo số 602/TTTH-P1, ngày 20/5/2020 vừa qua, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa cho rằng: Chủ tịch UBND tỉnh chưa ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra
Thế nhưng, trong Báo cáo số 602/TTTH-P1, ngày 20/5/2020 vừa qua, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa cho rằng: Chủ tịch UBND tỉnh chưa ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra

“Phớt lờ” chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh

Năm 2009 (ngay sau khi Thanh tra tỉnh có kết luận Thanh tra số 31/KL-TTTH), tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị để lắng nghe ý kiến sở, ngành, Thanh tra tỉnh và các đơn vị liên quan báo cáo tình hình xử lý sau Kết luận thanh tra KCN Tây bắc ga và Khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi - dưới sự chủ trì của ông Mai Văn Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và cho kết luận:

  • Việc Thanh tra cho là đúng khi kiến nghị thu hồi hơn 26.000m2 đất tại Khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi. Tuy nhiên, hiện nay Chính phủ đã có Nghị định số 69/2009/NĐ-CP (ngày 13/8/2009) quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất… vì vậy đề nghị nêu trên phải được thực hiện theo đúng Nghị định của Chính phủ ban hành, đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.
  • Đối với dự án đầu tư hạ tầng KCN Tây Bắc ga, TP Thanh Hóa (giai đoạn 1) được Thanh tra nêu và đề nghị trong KL số 31, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Thanh tra tỉnh chủ trì cùng UBND TP Thanh Hóa và nhà đầu tư trên cơ sở quy định hiện hành của pháp luật, thực tế của quá trình triển khai thực hiện dự án để xem xét lại từng nội dung cụ thể, thống nhất và báo cáo trước ngày 20/11/2009 trên tinh thần “thấu tình, đạt lý”.

Như vậy, theo nội dung của Hội nghị do ông Mai Văn Ninh chủ trì vào thời điểm năm 2009 cho thấy, các kiến nghị của Thanh tra tỉnh về thu hồi diện tích hơn 26.000 m2 đất tại Khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi và số tiền giảm trừ gần 8 tỷ đồng giá trị xây lắp ở KCN Tây Bắc ga đã được chỉ đạo, giải quyết. Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã không “đồng ý”. Vì theo Luật Thanh tra năm 2004, Kết luận Thanh tra phải được Chủ tịch UBND tỉnh xem xét , ra quyết định xử lý vi phạm (nếu có) trong vòng 15 ngày. Thế nhưng, Thanh tra tỉnh và các bên liên quan không thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thậm chí, trong Báo cáo số 602/TTTH-P1, ngày 20/5/2020 vừa qua, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa còn biện minh rằng: “Việc Chủ tịch UBND tỉnh chưa ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra, theo quyết định tại Điều 44- Luật Thanh tra năm 2004 là không ảnh hưởng đến nội dung Kết luận thanh tra và không đồng nghĩa với việc không đồng ý Kết luận số 31 ngày 12/1/2009 của Thanh tra tỉnh”. Điều này đã cho thấy, Thanh tra tỉnh đã “phớt lờ” ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 153/TB –UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 12/11/2009.

“Đồng thời, Thanh tra tỉnh còn không xem xét giải quyết và trả lời Công ty Bình Minh theo Văn bản kiến nghị số 08/CV/2009/BM ngày 12/2/2009 sau khi có Kết luận thanh tra số 31 và “đổ lỗi” cho doanh nghiệp là không có kiến nghị”, đại diện Công ty Bình Minh bức xúc.

Khu CN Tây Bắc ga, TP Thanh Hóa
KCN Tây Bắc ga, TP Thanh Hóa

Đại diện Công ty Bình Minh khẳng định, việc Thanh tra tỉnh Thanh Hóa năm 2008 ban hành QĐ Thanh tra 2 dự án Khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi và KCN Tây Bắc ga là trái pháp luật. Những kiến nghị tại Kết luận thanh tra số 31 năm 2009 là không có cơ sở và không đúng pháp luật. Mặc dù Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa năm 2009 đã có ý kiến chỉ đạo giải quyết nhưng đã “cố tình” không thực hiện. Việc làm này gây nhiều khó khăn, hệ lụy và thiệt hại cho Công ty Bình Minh hơn 10 năm qua.

Ngày mới online sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc

Bạn đang đọc bài viết Thanh Hóa: Doanh nghiệp “điêu đứng” vì Kết luận thanh tra tại chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc của Ngaymoionline.com.vn. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email baongaymoionline@gmail.com
Ý kiến của bạn
Tối đa 500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích

Đọc thêm

Cùng chủ đề kết luận thanh tra

  Trong cùng chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc

Video