Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi toàn quốc giai đoạn 2018-2023:

Tăng cường chính sách hỗ trợ người cao tuổi phát triển kinh tế

Làm giàu vốn đã khó. Làm giàu đối với đối tượng yếu thế như NCT càng khó gấp ba, bốn lần. Vì vậy, theo cán bộ Hội NCT, qua thực tế phong trào, Nhà nước cần có nhiều chính sách hỗ trợ NCT tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trí tuệ làm kinh tế giỏi…

Ông Lê Xuân Phùng, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Lai Châu

Tăng cường chính sách hỗ trợ người cao tuổi phát triển kinh tế
Ông Lê Xuân Phùng

“Lai Châu là tỉnh miền núi biên giới còn nhiều khó khăn, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiếu đồng bộ, diện tích đất canh tác, nhất là đất sản xuất nông nghiệp bị thu hẹp, chủ yếu là đồi núi và đất dốc; thời tiết, khí hậu hằng năm diễn biến phức tạp, thiên tai, lũ lụt thường xuyên xảy ra; tỉ lệ hộ đói nghèo còn cao; vấn đề tôn giáo, tuyên truyền đạo trái pháp luật, an ninh trật tự còn những tiềm ẩn diễn biến phức tạp; đặc biệt từ đầu năm 2020 - 2022 tình hình dịch bệnh Covid-19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, kinh tế xã hội của tỉnh, đến phong trào thi đua NCT làm kinh tế giỏi.

Ngoài ra, chính sách đối với NCT làm kinh tế giỏi chưa kịp thời, thiếu cụ thể, việc huy động các nguồn vốn, mở các ngành nghề mới, thị trường còn nhiều khó khăn. Việc thực hiện Luật NCT, chương trình hành động quốc gia về NCT chưa được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức; một số cơ quan chức năng chưa tạo thuận lợi cho NCT tham gia phát triển kinh tế nhất là ưu đãi về vốn, hỗ trợ phương tiện sản xuất, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm.

Hệ thống tổ chức Hội tuy từng bước được củng cố, nhưng hoạt động của Hội cơ sở có nơi còn yếu; một số cấp Hội chưa thực sự quan tâm chỉ đạo phong trào NCT thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Việc phát hiện những điển hình tiên tiến NCT làm kinh tế giỏi chưa kịp thời, chưa làm tốt việc biểu dương, nhân các điển hình tiên tiến ra diện rộng”...

Ông Nguyễn Bá Thục, Phó Chủ tịch Thường trực Hội NCT tỉnh Bắc Giang

Tăng cường chính sách hỗ trợ người cao tuổi phát triển kinh tế
Ông Nguyễn Bá Thục

“Giai đoạn 2018-2023, toàn tỉnh có trên 570.000 NCT tham gia lao động sản xuất, 15.347 NCT đạt danh hiệu làm kinh tế giỏi các cấp. Để đạt được kết quả trên, Hội NCT tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội cơ sở bám sát các chỉ thị, nghị quyết, phong trào thi đua của địa phương, vận dụng linh hoạt trong phối hợp, tranh thủ sự tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp trong việc định hướng và hỗ trợ hội viên tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ngay từ đầu, phong trào NCT làm kinh tế giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Thông qua việc tuyên truyền, tập huấn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định liên quan đến định hướng phát triển kinh tế, truyền dạy nghề truyền thống, các mục tiêu, giải pháp... cho NCT. Nhiều NCT đã phát huy vai trò, bản chất lao động cần cù, thông minh sáng tạo, với ý chí kiên cường, kinh nghiệm và uy tín, khẳng định mình qua những thành quả trực tiếp trong lao động, sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ, giúp đỡ, động viên con cháu phát triển kinh tế, được các cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, cộng đồng kính trọng. Thông qua các hoạt động sản xuất kinh doanh đã giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động với mức thu nhập ổn định góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương”.

Ông Nguyễn Thành Văn, Phó Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Phú Thọ

Tăng cường chính sách hỗ trợ người cao tuổi phát triển kinh tế
Ông Nguyễn Thành Văn

“Toàn tỉnh hiện có 63.600 NCT còn trực tiếp tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế; trong đó 509 NCT là chủ trang trại, chủ doanh nghiệp, có 2.005 hội viên đạt danh hiệu NCT làm kinh tế giỏi các cấp, 100% doanh nghiệp đóng thuế và hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước. Điều đáng trân trọng và ghi nhận là NCT không lùi bước trước những khó khăn, thất bại mà đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất, đưa kinh tế phát triển vững chắc. Ngoài ra, qua các hình thức giúp vốn, ngày công, con giống, kinh nghiệm… nhiều hội viên NCT đã được giúp đỡ và thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng.

Tuy nhiên, phong trào vẫn còn hạn chế như phong trào chưa đồng đều và thiếu chiều sâu; số NCT làm kinh tế giỏi chưa nhiều, chủ yếu là làm kinh tế để thoát nghèo; khả năng xã hội hóa của một số Hội cơ sở còn yếu; công tác thi đua - khen thưởng của Hội chưa thực sự là động lực để cổ vũ hội viên… Để khắc phục những tồn tại trên, tôi cho rằng cần chú trọng tuyên truyền, động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia các phong trào. Tiếp tục đổi mới nhận thức và vận dụng linh hoạt xây dựng quỹ hội ở cơ sở, nhất là chân quỹ ở chi hội, đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm tranh thủ nguồn lực phục vụ các hoạt động Hội. Bên cạnh đó, phải thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, phổ biến và nhân rộng điển hình những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” nói chung và những cán bộ, hội viên có nhiều thành tích trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và làm kinh tế giỏi nói riêng”.

Ông Lê Anh Tuấn, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Hà Giang

Tăng cường chính sách hỗ trợ người cao tuổi phát triển kinh tế
Ông Lê Anh Tuấn

“Qua 5 năm thực hiện phong trào NCT làm kinh tế giỏi, đã khẳng định NCT biết tận dụng tiềm năng đất đai, lao động, tiền vốn của hộ gia đình và các tập thể, để nâng cao đời sống nhân dân và góp phần phát triển kinh tế của tỉnh. Trong giai đoạn 2018 - 2023, toàn tỉnh có gần 2.200 gương điển hình tiên biểu làm kinh tế giỏi.

Mặc dù đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ nhưng hiện phong trào NCT làm kinh tế giỏi trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế. Điển hình như công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh chưa thường xuyên. Rất ít mô hình nuôi trồng thủy sản rộng chưa phát huy được hết thế mạnh về nông, lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh. Hà Giang là điểm du lịch đang phát triển nhưng sản phẩm phục vụ cho lĩnh vực này còn đơn điệu, việc khôi phục và phát triển các mô hình kinh doanh truyền thống như hàng mĩ nghệ, tiểu thủ công nghiệp còn chậm. Các chính sách hỗ trợ cho NCT sản xuất, kinh doanh còn bất cập như: không cho NCT từ 60 tuổi trở lên vay vốn kể cả ngân hàng chính sách xã hội. Nhìn chung, chưa tạo được phong trào sản xuất rộng lớn để góp phần tạo ra nhiều sản phẩm, hàng hóa phục vụ cho địa phương.

Trong thời gian tới, tôi kiến nghị cần tuyên truyền khích lệ NCT chủ động, sáng tạo ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất nông lâm ngư nghiệp để tạo ra sản phẩm có giá trị và khả năng cạnh tranh cao; nâng cao chất lượng gắn với thương hiệu sản phẩm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng trong tình hình mới. Gắn phong trào làm kinh tế giỏi với xây dựng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, phong trào xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đề nghị các ban ngành, cơ quan chuyên môn xem xét, mở rộng việc vay vốn cho NCT tại các ngân hàng chính sách xã hội để NCT có điều kiện thuận lợi mạnh dạn mở rộng sản xuất, kinh doanh, làm giàu cho quê hương”.

(Còn nữa)

Nhóm Phóng viên (Thực hiện)

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Những NCT khởi nghiệp thành công ở tỉnh Yên Bái

Những NCT khởi nghiệp thành công ở tỉnh Yên Bái

Những năm qua, phong trào NCT làm kinh tế giỏi trên địa bàn tỉnh Yên Bái được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia kinh doanh, sản xuất nhiều lĩnh vực. Từ đó, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều lao động, nâng cao đời sống của NCT, tăng thu nhập cho gia đình và xã hội, góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương.
Những "cây cao bóng cả" khởi nghiệp thành công ở tỉnh Bình Định

Những "cây cao bóng cả" khởi nghiệp thành công ở tỉnh Bình Định

Giai đoạn 2018-2023, toàn tỉnh Bình Định có 3.900 NCT đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi, tăng 264 người so với giai đoạn 2012-2017. Trong đó, 4 NCT được Trung ương Hội NCT Việt Nam khen thưởng tại Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi lần thứ IV, giai đoạn 2018-2023. Đây là những tấm gương sáng về ý chí tự lập, khởi nghiệp, lập nghiệp. Không chỉ làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình mà còn có nhiều đóng góp tích cực cho địa phương trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và công tác an sinh xã hội.
Người cao tuổi tỉnh Long An vượt khó làm giàu

Người cao tuổi tỉnh Long An vượt khó làm giàu

Năm 2023, cùng với triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, Hội NCT tỉnh Long An chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng”, khích lệ hội viên gương mẫu tham gia các phong trào, các cuộc vận động do địa phương phát động.
Đào Xuân và chuyện làm giàu trên đất chua phèn

Đào Xuân và chuyện làm giàu trên đất chua phèn

Anh Vũ Khoa Việt, nguyên Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, có một thời lính pháo binh với tôi ở mặt trận Bình - Trị - Thiên khói lửa, tâm sự: “Có dịp nào anh về xã Quảng Chính thử tìm hiểu phong trào “Xây dựng nông thôn mới” sẽ bắt gặp những điều thú vị cho nghề cầm bút đấy”.
Người quản lý Quỹ tín dụng nhân dân đạt hiệu quả cao

Người quản lý Quỹ tín dụng nhân dân đạt hiệu quả cao

Ông Lôi Đình Quốc, 72 tuổi, dân tộc Tày, ở tổ dân phố Cầu Trắng, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Hiện ông đang làm Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) huyện Phú Lương. Không chỉ là tấm gương sáng về lao động sản xuất kinh doanh giỏi, ông còn tích cực tham gia, đóng góp trong công tác từ thiện xã hội, dấn thân vì cộng đồng.

Tin khác

Trồng cây đặc sản mỗi năm “bỏ túi” 700 triệu đồng

Trồng cây đặc sản mỗi năm “bỏ túi” 700 triệu đồng
Năm 2002, ông Nguyễn Văn Hướng, 70 tuổi, ở ấp Bắc, xã Long Phước, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trồng 147 cây sầu riêng giống Thái và Ri6; thu hoạch trên 17 tấn, mang lại thu nhập 700 triệu đồng.

Những NCT tiên phong trong công cuộc xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Lào Cai

Những NCT tiên phong trong công cuộc xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Lào Cai
Giai đoạn 2018 - 2023, toàn tỉnh Lào Cai có 357 NCT đang làm chủ trang trại, doanh nghiệp; 426 người được vinh danh, biểu dương tại Hội nghị NCT làm kinh tế giỏi các cấp. Qua phong trào phát triển kinh tế giỏi, nhiều NCT trên địa bàn tỉnh không chỉ làm giàu cho gia đình, xã hội, góp phần giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, mà còn tích cực đóng góp vào hoạt động nhân đạo, từ thiện, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương.

Thành công từ mô hình nuôi gà trên nền đệm lót sinh học

Thành công từ mô hình nuôi gà trên nền đệm lót sinh học
Ông Lê Văn Quyết, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp công nghệ cao Long Thành Phát ở khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai ăn nên làm ra nhờ thay đổi phương pháp từ chăn nuôi truyền thống sang mô hình nuôi gà trên nền đệm lót sinh học đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, ổn định.

Khởi nghiệp thành công từ mô hình trồng cây ăn quả

Khởi nghiệp thành công từ mô hình trồng cây ăn quả
Ông Mai Văn Chon, ở ấp Mỹ Phước, xã Phú Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang là một trong 273 NCT về Thủ đô Hà Nội tham dự Hội nghị toàn quốc biểu dương NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi lần thứ IV, giai đoạn 2018-2023. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông còn giành nhiều tâm huyết cho hoạt động từ thiện được cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Lão nông sản xuất giỏi, ủng hộ hàng tỷ đồng vào công tác từ thiện

Lão nông sản xuất giỏi, ủng hộ hàng tỷ đồng vào công tác từ thiện
Luôn gương mẫu, tích cực, hăng hái trong phát triển kinh tế, tăng gia, sản xuất, giúp đỡ bà con cùng thoát nghèo bền vững. Đó là ông Mai Thanh Phong, Chủ cơ sở vật tư nông nghiệp ở số 431 ấp Vĩnh Quy, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ.

Người tạo nên thương hiệu ổi Hoành Bồ

Người tạo nên thương hiệu ổi Hoành Bồ
Từ năm 2021, các hộ trồng ổi ở huyện Hoành Bồ (nay sáp nhập vào TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã xây dựng mô hình trồng ổi theo chuẩn VietGAP để nâng cao giá trị sản phẩm quả ổi.

Những “lão nông” làm kinh tế giỏi ở xứ dừa

Những “lão nông” làm kinh tế giỏi ở xứ dừa
Toàn tỉnh Bến Tre có trên 67.000 NCT có sức khỏe trực tiếp tham gia lao động sản xuất, có 1.675 NCT là chủ trang trại, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, giải quyết việc ổn định cho hơn 2.193 lao động tại địa phương. Không chỉ làm kinh tế giỏi, NCT còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội, tổng số tiền trong 5 năm qua đạt trên 63 tỉ đồng.

Doanh nhân cao tuổi khởi nghiệp thành công từ nghề làm đá

Doanh nhân cao tuổi khởi nghiệp thành công từ nghề làm đá
Thời gian qua, phong trào NCT làm kinh tế giỏi trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã phát huy được kinh nghiệm, trí tuệ của NCT, giúp nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Những tỉ phú cao tuổi tích cực làm từ thiện

Những tỉ phú cao tuổi tích cực làm từ thiện
Nhiều năm qua, phong trào thi đua NCT làm kinh tế giỏi, do Trung ương Hội NCT Việt Nam phát động đã lan tỏa mạnh mẽ, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh xuất hiện nhiều gương điển hình NCT sản xuất, kinh doanh tiêu biểu, góp phần phát triển kinh tế và tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội.

Nữ doanh nhân cao tuổi có nhiều đóng góp cho xã hội

Nữ doanh nhân cao tuổi có nhiều đóng góp cho xã hội
Doanh nhân Trần Thị Hạnh, hội viên Hội NCT phường An Khánh, quận Ninh kiều, TP Cần Thơ hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Sản Xuất Đầu tư Xây Dựng Vĩnh Phát.

Những tỉ phú cao tuổi ở Hải Dương

Những tỉ phú cao tuổi ở Hải Dương
Những năm qua, phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” nói riêng, phong trào “NCT làm phát triển kinh tế giỏi” nói chung trên địa bàn tỉnh Hải Dương tiếp tục phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Số hội viên làm kinh tế giỏi ngày càng tăng, mức thu nhập và những đóng góp cho cộng đồng cũng nâng lên đáng kể, góp phần không nhỏ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, văn minh, hiện đại.

Vượt khó, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Vượt khó, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh
Năm qua, Hội NCT huyện Đắk R’Lấp đã bám sát 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 chương trình lớn, các nhiệm vụ Chính phủ và chính quyền giao. Qua đó, đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”. Đội ngũ cán bộ làm công tác Hội trong huyện đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, phấn đấu xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Người dân vùng cao tăng thêm thu nhập nhờ sản phẩm OCOP

Người dân vùng cao tăng thêm thu nhập nhờ sản phẩm OCOP
Việc liên kết giữa hợp tác xã (HTX) và các hộ dân trong mô hình nuôi ong và sản xuất măng khô bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Giá cả ổn định, thu nhập của bà con được nâng lên...

Lão nông thu tiền tỉ nhờ trồng sầu riêng

Lão nông thu tiền tỉ nhờ trồng sầu riêng
Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng đồng đất quê hương, áp dụng kĩ thuật trong sản xuất “lão nông” Võ Văn Em, ở ấp Long Trường 1, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã vươn lên thoát nghèo từ cây sầu riêng công nghệ cao, trở thành NCT làm kinh tế giỏi toàn quốc, giai đoạn 2018 - 2023.

Thu tiền tỉ nhờ nuôi tôm công nghệ cao

Thu tiền tỉ nhờ nuôi tôm công nghệ cao
Phong trào thi đua NCT làm kinh tế giỏi, giai đoạn 2018 - 2023 được tỉnh Bạc Liêu triển khai sâu, rộng, lan tỏa trong hội viên NCT. Từ phong trào đang ngày càng nổi lên nhiều nhân tố mới mang tính điển hình trong xây dựng mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp công nghệ cao, bảo vệ môi trường sinh thái… đạt kết quả rõ rệt. Hiện có rất nhiều “lão nông” cao tuổi đã và đang trở thành tỉ phú từ mô hình nuôi tôm công nghệ cao.
Xem thêm
Sau Tết, giá xăng dầu tăng mạnh

Sau Tết, giá xăng dầu tăng mạnh

Trên cơ sở điều hành của liên Bộ Công thương - Tài chính, các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu trong nước đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15 giờ hôm nay 15/2.
Trình Chính phủ phương án tăng lương tối thiểu vùng

Trình Chính phủ phương án tăng lương tối thiểu vùng

Hội đồng Tiền lương quốc gia vừa gửi báo cáo khuyến nghị Chính phủ điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng năm 2024.
Thúc đẩy văn hóa “Người Việt dùng hàng Việt”, Masan sẽ làm gì trong 2024?

Thúc đẩy văn hóa “Người Việt dùng hàng Việt”, Masan sẽ làm gì trong 2024?

Tạm biệt năm 2023 đầy thách thức bằng lợi nhuận hoạt động kinh doanh mảng tiêu dùng cốt lõi tăng trưởng 40,1%, Masan Group vững bước vào 2024 với hàng loạt chiến lược tăng trưởng. Trong đó, tiếp tục đồng hành cùng người tiêu dùng, thúc đẩy tiêu dùng nội đ
Phân bổ vốn ngân sách trung ương cho các bộ và địa phương

Phân bổ vốn ngân sách trung ương cho các bộ và địa phương

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký chứng thực Nghị quyết số 942/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025, phân bổ vốn ngân sách Trung ương năm 2023 cho c
Giá vàng liệu còn 'nhảy múa'?

Giá vàng liệu còn 'nhảy múa'?

Dù liên tục “nhảy múa” trong những ngày cuối năm, song năm 2023 khép lại với mức tăng của vàng miếng mà cụ thể là vàng SJC tại thị trường trong nước ở mức hơn 10%.
Tập trung tín dụng cho 3 động lực tăng trưởng

Tập trung tín dụng cho 3 động lực tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 527/TB-VPCP truyền đạt kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Gửi lời chúc đầu năm tới đông đảo quý khách hàng

Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Gửi lời chúc đầu năm tới đông đảo quý khách hàng

Nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn 2024, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xin được gửi tới toàn thể các Quý khách hàng sử dụng điện lời Chúc mừng Năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Trong kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn 2024 (từ ngày 8/2/2024 tức ngày 29 Tết đến hết ngày 14/2/2024 tức ngày mùng 5 Tết), EVN đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân cả nước vui đón Xuân Giáp Thìn 2024.
Doanh nghiệp đầu tư chuyên sâu vào nền tảng

Doanh nghiệp đầu tư chuyên sâu vào nền tảng

ROX Group (tiền thân là Tập đoàn TNG Holdings Vietnam) đã bước sang một giai đoạn phát triển mới với nhiều mục tiêu ở phía trước. Tập đoàn chọn đầu tư chuyên sâu vào nền tảng là con người và công nghệ.
Thực hiện tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Thực hiện tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Để kịp bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đoạn qua địa bàn, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột huyện Krông Pắc đã tích cực thực hiện với phương châm nhanh nhất, đúng quy định của pháp luật, tạo được sự đồng thuận của người dân khi Nhà nước thu hồi đất. Đồng thời di dời các công trình phúc lợi Nhà nước nhanh nhất có thể để giao mặt bằng sạch 100% cho chủ đầu tư.
Vi phạm môi trường Công ty Sân Golf Hà Nội bị xử phạt

Vi phạm môi trường Công ty Sân Golf Hà Nội bị xử phạt

Công ty CP Sân Golf Hà Nội bị xử phạt hơn 300 triệu đồng do không có Giấy phép môi trường theo quy định.
Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt vi phạm tại dự án sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng

Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt vi phạm tại dự án sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; quản lý, sử dụng đất đai, cấp phép khai thác các mỏ đất, đá làm vật liệu xây
Xu hướng thiết kế nhà ở năm 2024

Xu hướng thiết kế nhà ở năm 2024

Đi cùng với sự phát triển của kiến trúc đương đại, xu hướng thiết kế nhà ở năm 2024 vẫn tiếp tục chú trọng vào nhu cầu thực tế của người sử dụng, đồng thời đề cao tính tiện nghi, bền vững và kết nối.
Phiên bản di động