Số người chết vì Covid-19 tại Italy vượt 8.000

Số người chết vì Covid-19 tại Italy vượt 8.000