Nhận thức rõ được vai trò, ý nghĩa của Chương trình xây dựng NTM đối với việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Sau khi tiếp thu các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện, Đảng ủy và chính quyền xã Vĩnh Long đã tổ chức triển khai từ xã đến thôn, với quyết tâm cao nhất. Khi bắt đầu thực hiện Chương trình xây dựng NTM, xã Vĩnh Long mới chỉ đạt 9 tiêu chí, đến năm 2015 đạt 11 tiêu chí, chỉ trong 2 năm 2016, 2017 xã đạt thêm 4 tiêu chí và đến nay đã hoàn thành 19/19 tiêu chí.

Là vùng đất có truyền thống văn hóa và lịch sử cách mạng, xã Vĩnh Long được Nhà nước phong tặng Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân trong thời kì chống Mỹ. Tiếp nối truyền thống của xã anh hùng, ngày nay dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; cán bộ và Nhân dân xã Vĩnh Long luôn đoàn kết, chung sức, chung lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Xã đã thực hiện có hiệu quả phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân góp, dân làm, dân kiểm tra và hưởng thụ”. Đây là phương châm xuyên suốt cuộc hành trình xây dựng NTM.

Công sở xã Vĩnh Long
Công sở xã Vĩnh Long

Nhận thấy trong xây dựng NTM có đến 14/19 tiêu chí liên quan trực tiếp đến các thôn, lãnh đạo xã Vĩnh Long đã linh hoạt ban hành các cơ chế hỗ trợ thực hiện Chương trình xây dựng NTM bằng cách có thưởng cho các thôn về đích (thôn thấp nhất được thưởng 16 triệu đồng và thôn cao nhất là 25 triệu đồng). Từ những cách làm hay, sáng tạo, thu nhập bình quân đầu người toàn xã không ngừng tăng lên, năm 2010 mới chỉ đạt 14,3 triệu đồng/người/năm, đến tháng 4/2019 là hơn 41,2 triệu đồng/người/năm. Tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã giảm dần, năm 2010 là 34,9% đến tháng 9/2019 giảm còn 3,18%.

Để nông nghiệp phát triển, xã đã ban hành nhiều chính sách như: Hỗ trợ các hộ gia đình xây dựng mô hình chăn nuôi, trang trại tập trung; hỗ trợ mua máy cấy, máy làm đất, gặt đập liên hoàn; hỗ trợ mô hình chuyển đổi cây trồng mới...Cùng với đó là khuyến khích nông dân sản xuất hàng hoá tập trung với các loại cây trồng, vật nuôi có năng suất, giá trị kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương.

Truåc àûúâng trung têm xaä lêëp laánh aánh àiïån vïì àïm
Trục đường trung tâm xã lấp lánh ánh điện về đêm

Theo đó, năm 2016, Vĩnh Long thực hiện mô hình sản xuất lúa giống Bắc Xuyên quy mô 13ha tại thôn Xuân Áng; mô hình trình diễn 1,5ha lúa DL 105 tại thôn Đông Môn; quy hoạch và chuyển đổi 9,3ha cho 7 hộ từ diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình cá lúa tại thôn Đông Môn và Cẩm Bào; xây dựng được 2 mô hình nuôi gà thương phẩm với số lượng đạt 95.000 con/năm, đặc biệt là đã hình thành được chuỗi cung ứng của HTX gà đồi Tân Lập đạt tiêu chuẩn Vietgap. Năm 2017, toàn xã đã chuyển đổi 16,25ha đất lúa năng suất thấp sang các loại cây trồng khác và mô hình lúa – cá có năng suất, hiệu quả cao hơn. Vĩnh Long có một mô hình được hỗ trợ từ nguồn vốn xây dựng NTM là mô hình sản xuất và bao tiêu sản phẩm rau má Tây Đô, với nguồn vốn hỗ trợ 200 triệu đồng. Năm 2018, xã đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi cung ứng hàng hóa như: Chuỗi cung ứng lúa gạo an toàn, chuỗi rau an toàn; chuỗi gia cầm; mô hình chuỗi lúa gạo với diện tích 30ha lúa Thái Xuyên 111, tại thôn Đông Môn; mô hình trồng rau trong nhà lưới tại thôn Cầu Mư...

Cùng với sự phát triển trong nông nghiệp, ngành kinh doanh dịch vụ cũng được chú trọng. Xã có 11 hộ kinh doanh trong lĩnh vực hàng tạp hóa, 13 cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống có thu nhập hơn 10 triệu đồng/cửa hàng/tháng. Xã quan tâm đến việc thu hút đầu tư của các doanh nghiệp vào địa bàn, nên toàn xã có tới 17 doanh nghiệp và hợp tác xã kinh doanh, với tổng thu nhập 10 tỉ đồng/năm. Ngoài ra, Công ty May mặc xuất khẩu Appareltech Vĩnh Lộc đóng trên địa bàn xã với quy mô hơn 3.500 công nhân; giải quyết việc làm cho hơn 2.000 lao động trong xã, với mức thu nhập khoảng 4,5-10 triệu đồng/lao động/ tháng.

Song song, với đẩy mạnh phát triển sản xuất, Vĩnh Long đã quan tâm đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng. Bằng nguồn vốn của nhà nước và Nhân dân đóng góp, các công trình điện, đường, trường, trạm, nhà cửa...được đầu tư xây dựng khang trang. Mười năm qua, tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình xây dựng NTM là gần 228 tỉ đồng. Xã đã làm mới và nâng cấp được trên 24, 959 km đường giao thông nông thôn; cứng hóa 27,183km đường trục chính nội đồng; kiên cố hóa được 4,3km; kênh mương nội đồng được kiên cố hóa là 50,187km; đấu mối lắp đặt mới và nâng cấp 9 trạm biến áp giúp100% các hộ trong xã được sử dụng nguồn điện ổn định, an toàn…

Trong lĩnh vực y tế, giáo dục, xã đặc biệt quan tâm, đầu tư. Hiện các trường học đều được tăng cường cơ sở vật chất, nâng cấp phòng học, xây mới phòng chức năng, chỉnh trang sân chơi, bãi tập. Tỉ lệ trường học có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia đạt 85%. Về y tế, xã đã sửa chữa khuôn viên, tường rào, xây mới 5 phòng chức năng, tường rào, cổng trung tâm y tế, đáp ứng nhu cầu khám bệnh cho Nhân dân trên địa bàn. Hiện toàn xã có 91% số dân tham gia bảo hiểm y tế.

Ông Vũ Đình Viên, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Long chia sẻ: Để có được kết quả trên, Đảng ủy, chính quyền và Nhân dân xã Vĩnh Long đã trải qua một hành trình gian nan nhưng đầy tự hào. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM là cả một quá trình liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Vì vậy, với những thành quả đã đạt được, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân xã Vĩnh Long trong thời gian tới là giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn NTM; tiếp tục duy trì, củng cố và phát triển bền vững các tiêu chí. Phấn đấu tăng thu nhập bình quân đầu người và mục tiêu trước mắt đến năm 2020 đạt trên 48 triệu đồng/người/năm; phấn đấu xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2022 và tiến tới đạt xã NTM kiểu mẫu vào năm 2024, để đích đến cuối cùng là Nhân dân được nâng cao đời sống một cách bền vững; địa phương phát triển, văn minh.