Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Tới dự có lãnh đạo Hội NCT tỉnh, Ủy ban MTTQ huyện, lãnh đạo xã và đại diện Hội NCT các xã, thị trấn thuộc huyện Cam Lâm.

Ông Lê Xuân Hạnh, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Khánh Hòa tặng sổ “Tấm lòng vàng” cho CLB
Ông Lê Xuân Hạnh, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Khánh Hòa tặng sổ “Tấm lòng vàng” cho CLB

CLB LTHTGN xã có 66 hội viên, trong đó 56 NCT, 10 hội viên có độ tuổi dưới 55; 12 hội viên thuộc diện cận nghèo, 3 hội viên có hoàn cảnh khó khăn. CLB đã bầu Ban Chủ nhiệm 7 thành viên do ông Nguyễn Tân, Chủ tịch Hội NCT xã làm Chủ nhiệm. CLB hoạt động theo Quy chế, vận dụng tình hình cụ thể của địa phương; các thành viên giúp nhau về vật chất lẫn tinh thần, nhằm chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Nguồn quỹ do hội viên đóng góp, vay và tài trợ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm; quản lí chặt chẽ, chi tiêu hợp lí.

Ông Lê Xuân Hạnh tặng quà 5 hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của CLB và khó khăn
Ông Lê Xuân Hạnh tặng quà 5 hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của CLB và khó khăn

CLB LTHTGN xã Suối Cát là CLB thứ 12 được thành lập đi vào hoạt động nền nếp hiệu quả của Hội NCT tỉnh Khánh Hòa.