Một hoạt động giao dịch tại VPBank

Theo đó, ngày 20/10/2017, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) công bố thông tin về việc bà Nguyễn Thị Ngọc Anh là người liên quan với ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, mã chứng khoán VPB, đăng ký bán 100.000 cổ phiếu VPB từ ngày 24/10/2017 đến ngày 22/11/2017.
Tuy nhiên, bà Ngọc Anh đã bán 55.200 cổ phiếu VPB vào ngày 20/10/2017 và đến ngày 01/12/2017, HOSE mới nhận được báo cáo lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký giao dịch.
Với vi phạm này, bà Ngọc Anh bị phạt 17,5 triệu đồng theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán và 22,5 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính báo cáo không đúng thời hạn về việc dự kiến giao dịch và lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký. Tổng số tiền phạt là 40 triệu đồng.
T.C.K