Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng (Ảnh quochoi.vn).

Lạ thật, tại sao số vốn đầu tư tăng lên hàng chục nghìn tỉ đồng so với hoạch định ban đầu, mà không được gọi là đội vốn, vậy thì gọi là gì không thấy Bộ trưởng dùng từ thay thế. Ông chỉ nói nguyên nhân. Mà nguyên nhân thì ông lại diễn dịch cụ thể hành vi chứ chưa dám khái quát được tên của hành vi đó là gì. Trong một câu rất ngắn nhưng ...

Ông Bộ trưởng đã không dám nhìn thẳng sự thật nhận trách nhiệm là ai đã chưa tính hết, tính đủ, chứ không phải dân cả nước tính đâu mà ông dùng “chúng ta”. Việc hoạch định, tính toán về đồng vốn chắc là do bộ ông và một vài bộ liên quan chứ người dân làm gì biết đến mà ông lại “lôi” hết vào để nói “chúng ta” được. Mà cái việc “tính chưa hết hoặc tính không đầy đủ chi phí” gọi là gì, nếu không có tên là năng lực yếu kém, dự báo yếu kém, hay không biết cách tính toán trong lập dự án. Việc lập một dự án đầu tư thì một sinh viên mới ra trường ngành kinh tế cũng biết nằm lòng các bước thực hiện của nó tại sao những quan chức cấp bộ được giao trọng trách lại không thực hiện được. Tại sao ông Bộ trưởng không gọi đúng cái bản chất sự việc mà phải né tránh nó. Có lẽ do năng lực yếu kém của các chuyên viên, hay sai sót của những người tham mưu hay “do lỗi đánh máy”, như thường nghe thấy, mà yêu cầu ông cần phải chỉ ra thành thật trước cơ quan đại diện của nhân dân, chứ không thể lấp liếm như vậy thật khó chấp nhận được.

Chỉ riêng tuyến Mêtro Bến Thành - Suối Tiên số vốn dự tính ban đầu là 17 nghìn tỉ đồng sau này lên đến 47 nghìn tỉ đồng. Vậy con số chênh lệch gọi là gì mà không phải là đội vốn, thưa ông Bộ trưởng?