Nội dung Đơn vị tính Tháng 4
- Hoạt động về Sàn
Tổng số Phiên Phiên 9
+ Định kỳ thứ 3, thứ 5 " 5
+ Online " 1
+ Lồng ghép " 1
+ Chuyên đề " 0
+ Lưu động " 2
- Các chỉ tiêu đạt được:
+ Số DN, cơ sở đào tạo tham gia Sàn GDVL đơn vị 503
+ Tổng nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh chỉ tiêu 7,686
+ Số LĐ được tư vấn, cung cấp TTLĐ: lượt 8,864
+ Số LĐ được phỏng vấn tại Sàn GDVL: lượt 4,706
+ Số LĐ được tuyển dụng: người 2,436
+ Số LĐ được phỏng vấn lần 2 người 633
+ Số LĐ đến tham gia Phiên GDVL: (ước tính) lượt 7,500
- Công tác thông tin thị trường lao động (thu thập, tư vấn và cung cấp TTLĐ)
Doanh nghiệp lượt 560
Lao động lượt 7,000

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM HÀ NỘI
Địa chỉ: Số 215 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
ĐT: 0243.7822.806/ 0243.7822.807/ 0243.7822.808.
Cơ sở 1: Số 144 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.
ĐT: 0243.3820.450
Email: sangdvlhn@vieclamhanoi.net; Website: vieclamhanoi.net