Người dân thôn Ô Cách cung cấp thông tin cho phóng viên

Hơn 10 năm chờ sổ đỏ
Báo Ngày mới Online nhận được đơn phản ánh của đại diện các hộ dân trú tại thôn Ô Cách, xã Đông Tiến về việc, năm 2007 các hộ dân tại thôn Ô Cách mua đất trong dự án giãn dân tại thôn Ô Cách, xã Đông Tiến. Các hộ dân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo yêu cầu của chính quyền và có phiếu thu đầy đủ. Tuy nhiên, từ đó đến nay, đã hơn 10 năm hàng chục hộ dân mua đất tại dự án giãn dân này vẫn chưa được cấp sổ đỏ.
Theo tìm hiểu, ngày 16/3/2006, UBND huyện Yên Phong ban hành Quyết định số: 385/QĐ-CT phê duyệt quy hoạch phân lô chi tiết điểm dân cư thôn Ô Cách, xã Đông Tiến. Theo Quyết định này, địa điểm quy hoạch là khu đồng Cây Ngái, Mái Đông, Mái sau thôn Ô Cách, diện tích quy hoạch là 32.202,5m2, trong đó, diện tích làm đất ở là 20.238m2 (gồm 139 lô).
Quyết định này chỉ rõ, UBND xã Đông Tiến có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch chi tiết, quản lý việc xây dựng theo đúng quy hoạch chi tiết được duyệt. Đối với Phòng TN&MT, hướng dẫn, kiểm tra cụ thể để Chủ đầu tư thực hiện việc giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
Tiếp đến, ngày 17/3/2006, căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Phong. Xét đề nghị của UBND xã Đông Tiến tại Tờ trình số 02/TT-UB ngày 11/3/2006; của Phòng TN&MT tại Công văn số 45/CV-TNMT ngày 16/3/2006, UBND huyện Yên Phong tiếp tục ký Quyết định số: 421/QĐ-CT (do ông Nguyễn Tuấn Anh – thời điểm này là Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Phong ký) về việc thu hồi đất để giao đất ở nông thôn cho nhân dân xã Đông Tiến.
Quyết định nêu, thu hồi 32.202,5m2 đất tại khu đồng Cây Ngái, Mái Đông, Mái Sau thôn Ô Cách xã Đông Tiến để giao đất ở diện tích 20.238m2 cho nhân dân xã Đông Tiến theo quy hoạch chi tiết được duyệt. Theo điều 2 của Quyết định này, Chủ tịch UBND huyện Yên Phong giao: Sau khi hoàn thành công tác bồi thường GPMB, thu, nộp tiền sử dụng đất, Phòng TN&MT có trách nhiệm xác định mốc giới, tiến hành giao đất ở trên thực địa đến hộ dân và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành.
Quyết định số: 421/QĐ-CT của UBND huyện Yên Phong

Quyết định, kế hoạch về dự án đã nêu rõ như vậy, nhưng đến nay dù nhiều hộ dân đã đóng tiền đầy đủ, xây nhà sinh sống ổn định trên khu đất này đã hơn chục năm, đồng thời đã nhiều lần làm đơn đề nghị cấp sổ đỏ nhưng các cơ quan chức năng vẫn chưa giải quyết.
Ông Trương Văn Tuyên (thôn Ô Cách), một trong những hộ dân mua đất tại dự án giãn dân này cho biết, nhà ông thuộc diện được mua đất ở dự án giãn dân tại thôn Ô Cách, năm 2007 – 2008 ông cùng nhiều hộ dân mua đất tại đây đã nộp tiền sử dụng đất đầy đủ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước và có phiếu thu ghi nhận.
“Chúng tôi đã nộp tiền mua đất đầy đủ, theo đúng quy định, thế nhưng hơn 10 năm trôi qua chúng tôi vẫn chưa được cấp sổ đỏ. Chúng tôi đã nhiều lần gửi đơn đề nghị cấp sổ đỏ đến các cơ quan chức năng nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Không ai trả lời cho chúng tôi biết vì sao đến nay vẫn chưa được cấp sổ đỏ, vì không có sổ đỏ nên việc làm ăn của gia đình cũng gặp nhiều khó khăn, muốn vay tiền ngân hàng để đầu tư kinh doanh cũng không có sổ đỏ để thế chấp”, ông Tuyên cho biết.
Nhiều hộ dân đã đóng tiền mua đất theo quy định nhưng hơn 10 năm trôi qua vẫn chưa được cấp sổ đỏ

Do thôn làm hỏng dự án?
Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên, ông Trương Văn Vượng, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Tiến cho biết, các hộ dân mua đất dự án giãn dân thôn Ô Cách chưa được cấp sổ đỏ vì dự án này thực hiện không đúng quy hoạch, đến nay dự án chưa thực hiện được.
Theo các quyết định nêu trên, trách nhiệm của UBND xã Đông Tiến và Phòng TN&MT huyện đã được chỉ rõ, thế nhưng ông Vượng cho rằng, do cán bộ thôn thời ký đó làm hỏng dự án. Nói về vai trò giám sát, quản lý của chính quyền xã, ông Vượng cho biết, chủ tịch xã thời kỳ đó nay chuyển sang làm cán bộ tư pháp xã, thế hệ ông Vượng là hậu sinh.
“Xã về giải quyết thì các ông (cán bộ thôn - PV) xui dân làm ngược lại quy định nhà nước. UBND xã thời điểm đó đã làm biên bản báo cao lên huyện, huyện có kết luận hẳn hoi. Mới đây, UBND huyện cũng đã lập tổ công tác để kiểm tra và giải quyết vấn đề này”, ông Vượng thông tin.
Dù vậy, khi phóng viên yêu cầu cung cấp các văn bản, kết luận liên quan ông Vượng cho biết, do Chủ tịch xã đang đi Hà Nội nên không cung cấp và yêu cầu phóng viên liên hệ Chủ tịch xã.
Trụ sở UBND xã Đông Tiến

Để có thông tin đầy đủ hơn, phóng viên Báo Ngày mới Online đã liện hệ với UBND huyện Yên Phong để xác minh và được giới thiệu làm viêc với Phòng TN&MT. Tại đây, phóng viên được giới thiệu làm việc với bà Nguyễn Phương Nga, chuyên viên Phòng TN&MT.
Nói về dự án giãn dân ở thôn Ô Cách, bà Nga cho rằng, chưa có hồ sơ nên chưa phát ngôn gì về dự án này và giới thiệu phóng viên về làm việc với xã. “Dự án này là của thế hệ trước nên không biết được và không dám can thiệp, không dám phát biểu gì về dự án này”, bà Nga ngắn gọn.
Được biết, trước đơn đề nghị cấp sổ đỏ của người dân thôn Ô Cách, ngày 20/10/2017, UBND xã Đông Tiến đã có Tờ trình số 73/TTr-UBND do ông Đào Văn Sơn là Chủ tịch UBND xã ký gửi UBND huyện Yên Phong và Phòng TN&MT huyện để xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn và giải quyết theo thẩm quyền.
Đến thời điểm này, UBND xã Đông Tiến đã gửi tờ trình đến Phòng TN&MT gần 1 năm, thế nhưng khi phóng viên cung cấp họ tên một số hộ dân ở thôn Ô Cách có tên trong tờ trình như ông Trương Văn Luyến, Trương Văn Miền, Trương Văn Tuyên, bà Nga khẳng định, chưa nhận được hồ sơ yêu cầu cấp sổ đỏ liên quan đến 3 hộ này.

Bất cập tại dự án đất giãn dân thôn Ô Cách được giải quyết như thế nào? Trách nhiệm cá nhân trong việc để dự án không thể thực hiện theo đúng quy hoạch ra sao, sẽ được Báo Ngày mới online tiếp tục thông tin!
Đình Vũ