Hiện có khoảng 40% NCT đang tham gia lao động sản xuất, kinh doanh, có thu nhập cao và ổn định, chỉ còn khoảng 3% NCT nghèo. Trong 5 năm (2013 - 2018) toàn huyện có 234 NCT sản xuất kinh doanh giỏi, với mức thu nhập từ 500 triệu đồng đến hàng tỉ đồng mỗi năm.

Nhiều NCT làm kinh tế giỏi huyện Chư Pưh được vinh danh
Nhiều NCT làm kinh tế giỏi huyện Chư Pưh được vinh danh

Điển hình là các ông bà Nguyễn Văn Khoa, Võ Triệu, Nguyễn Đình Biện, Võ Bình Độ, Phạm Văn Nhung, Lữ Thị Tuyết Hoa, Trịnh Thu, Võ Đình Bông, Nguyễn Quyền, Trần Thị Mỹ Dung, Lê Đình Tân, Nguyễn Thành, Ksor Len (thị trấn Nhơn Hòa) có mức doanh thu từ 500 triệu đồng đến 4,5 tỉ đồng. Trong đó, bà Trần Thị Mỹ Dung được đi dự Hội nghị biểu dương NCT làm kinh tế giỏi toàn quốc do TW Hội tổ chức tại Hà Nội. Bí đỏ, bí xanh của xã Ia Phang trở thành "tinh hoa sản vật Gia Lai".

Tiết mục văn nghệ của NCT huyện Chư Pưh
Tiết mục văn nghệ của NCT huyện Chư Pưh

Phát huy vai trò trong phong trào xây dựng con người mới; xây dựng gia đình hiếu học, khuyến học, khuyến tài; NCT tích cực khuyên con cháu, dòng họ và mọi người trong cộng đồng xã hội trở thành xã hội học tập. Với tiềm năng vốn có của mình, NCT thực sự góp phần quan trọng giữ gìn và phát triển văn hóa ở khu dân cư. NCT huyện và cơ sở vận động hội viên hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Mừng thọ NCT thị trấn Nhơn Hòa
Mừng thọ NCT thị trấn Nhơn Hòa

Hội NCT các cấp đã tổ chức tuyên truyền về vị trí vai trò của nền văn hóa truyền thống xây dựng quy ước, hương ước, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các loại hình CLB dưỡng sinh, văn nghệ. NCT trong huyện duy trì và phát triển văn hóa cồng chiêng, đan lát, dệt thổ cẩm ở hầu hết các thôn, làng. Bằng những việc làm nói trên, NCT trên địa bàn huyện đã góp phần quan trọng, tạo sự chuyển biến trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Điển hình các xã Ia Phang, Ia Hrú, Ia Le, Ia Blứ đạt chuẩn nông thôn mới và xây dựng thị trấn Nhơn Hòa thành đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp. Về cá nhân, nổi bật là các ông bà Siu Kloanh ở làng Tao Chor B (xã Ia Hrú); Siu H Híp ở làng Plei Kia (thị trấn Nhơn Hòa); Ksor Klun ở làng Phung B (xã Ia Phang) được vinh dự cử đi dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của già làng các dân tộc Khu vực Tây Nguyên (2009 - 2019).

Các mô hình thể dục dưỡng sinh, văn nghệ thuộc Hội NCT các xã Ia Đreng, Ia Hrú, Ia Roòng, thị trấn Nhơn Hòa tạo được sân chơi bổ ích, giúp NCT sống vui, sống khỏe. Mảng văn hóa của huyện ngày càng phát triển, có 80 - 85 thôn, làng đạt chuẩn văn hóa và 1.963 hộ NCT đạt chuẩn gia đình văn hóa 5 năm liền.